Monday, 15 July 2013

အာဇာနည္ေန႔မွာ ဥၾသသံေတြကြယ္ ေပ်ာက္ေနခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ေလာ။


အာဇာနည္ ဗိမာန္ကုိသြားေရာက္ဂါရ၀ျပဳခြင့္တားဆီးပိတ္ ပင္ျခင္းေတြ
အကန္႔အသတ္မ်ားေနခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ေလာ။
သတင္းစာမွာ အာဇာနည္ေန႔ အႀကိဳဂုဏ္ျပဳ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္းေတြေဖာ္ျပမႈ
ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းေၾကာင့္ေလာ။႐ုပ္သံမွာ အာဇာနည္ေန႔ အႀကိဳဂုဏ္ျပဳႏႈိးေဆာ္ သတိ ေပးမႈေတြမျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ေလာ။
႐ုပ္ရွင္႐ုံေတြမွာအာဇာနည္ေန႔အမွတ္တရေမာ္ ကြန္း႐ုပ္ရွင္ကားထုပ္ေတြ မျပသေတာ့ျခင္းေၾကာင့္ေလာ။ေငြစကၠဴေတြေပၚမွာဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႐ုပ္ပံုလႊာေတြမပါရွိလာေတာ့ျခင္းေၾကာင့္ေလာ ဟု အာဇာနည္ေန႔ အေပၚ ကၽြန္ေတာ့္ ပ်က္ ကြက္ျခင္းအျဖစ္ေတြ အတြက္ သို႔ေလာ
သုိ႔ ေလာ ေတြးေတာမိရင္းက [https://www.facebook.com/kmyomyanmarsar/posts/3313721219934?notif_t=like]

ေရွ ့ကို


ကုိမ်ိဳး(ျမန္မာစာ)..


“ေရွ႕ကုိ လြတ္လပ္ေရးအရသာကိစၥ

အတြက္ အလုပ္လုပ္တဲ့ေနရာမွာလည္း

ခင္ဗ်ားတုိ႔ ေသာက္က်င့္ေတြကုိ ျပင္ဖုိ႔လုိ႔

ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့မယ္”

ဦးေအာင္ဆန္း

အာဇာနည္ေန႔ နားနီးခါမွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းကုိ သတိရေနၾကတာဟု

ဆုိဆုိ၊ခါေတာ္မီဟုေျပာေျပာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးအတြက္ အသက္ေပးသြားသူ

အာဇာနည္ေတြ ႏွင့္တကြ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔၏ေက်းဇူးကိုဤအခါသမယမွာကၽြန္ေတာ္

တုိ႔ စာနယ္ဇင္း သမားေတြ အေနႏွင့္ အျခားေသာ ျမန္မာျပည္သူ၊ ျပည္သားေတြ

ထက္ ပုိမိုေက်းဇူးတင္ထုိက္သည္ကအမွန္။

““ဗုိလ္ခ်ဳပ္မေျပာႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ သမီးအေၾကာင္းဗုိလ္ခ်ဳပ္သမီး ဓာတ္ပုံ ပါရင္ေတာင္

ေရာင္းမေလာက္ျဖစ္ေန တာ စာနယ္ဇင္းသမားေတြညတုိင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကုိဦးသုံးႀကိမ္ခ်ၿပီး

အိပ္သင့္တယ္”” ဟူေသာ စကားမၾကာ မၾကာၾကားရ တတ္ဖူးသည္ကိုး။

သုိ႔ေပမင့္ မရွက္တမ္း၀န္ခံရလ်င္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကုိ ညစဥ္မျပတ္ ရွိခိုးဦးခ်ျခင္းမျပဳျဖစ္ခဲ့ဘူး႐ုံမက

“ဗုိလ္ ခ်ဳပ္ေက်းဇူးႀကီးလွပါေပသည္” ဆုိကာ အိမ္ဦးခန္းမွာခ်ိတ္ထားေသာ ဓာတ္ပုံကုိ လည္း

ေန႔စဥ္မျပတ္ဖုန္သုတ္ေပးမိျခင္း မ်ိဳးမရွိခဲ့ပါ။ထုိမွ်မက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ငယ္စဥ္ အခါက

အထပ္ထပ္သင္ယူရြတ္ ဖတ္ဖူးသည့္အာဇာနည္ေခါင္း ေဆာင္ႀကီး မ်ား၏စာေတြကဗ်ာေတြ၊

ငယ္စဥ္အခါအာစရိယဆရာတို ့အခါခါသင္ၾကားနာယူေစခဲ့ၾကသည့္“အာဇာနည္

ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြကုိခ်စ္ျမတ္ႏုိးေၾကာင္းေျပာေနတာထက္သူတုိ႔လမ္းညႊန္မွာၾကား

သြားတဲ့စကားေတြ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ၿပီးသက္ေသျပသင့္တယ္”” ဟူေသာ

စကားမ်ိဳးကုိပင္နွစ္စဥ္ သတိသိပ္မရတက္ခ်င္မိခဲ့ပါ။

အာဇာနည္ေန႔မွာ ဥၾသသံေတြကြယ္ ေပ်ာက္ေနခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ေလာ။

အာဇာနည္ ဗိမာန္ကုိသြားေရာက္ဂါရ၀ျပဳခြင့္တားဆီးပိတ္ ပင္ျခင္းေတြ

အကန္႔အသတ္မ်ားေနခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ေလာ။

သတင္းစာမွာ အာဇာနည္ေန႔ အႀကိဳဂုဏ္ျပဳ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္းေတြေဖာ္ျပမႈ

ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းေၾကာင့္ေလာ။

႐ုပ္သံမွာ အာဇာနည္ေန႔ အႀကိဳဂုဏ္ျပဳႏႈိးေဆာ္ သတိ ေပးမႈေတြမျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ေလာ။

႐ုပ္ ရွင္႐ုံေတြမွာအာဇာနည္ေန႔အမွတ္တရေမာ္ ကြန္း႐ုပ္ရွင္ကားထုပ္ေတြ မျပသေတာ့ျခင္း

ေၾကာင့္ေလာ။

ေငြစကၠဴေတြေပၚမွာဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႐ုပ္ပံုလႊာေတြမပါရွိလာေတာ့ျခင္းေၾကာင့္ေလာ ဟု

အာဇာနည္ေန႔အေပၚ ကၽြန္ေတာ့္ ပ်က္ ကြက္ျခင္းအျဖစ္ေတြ အတြက္ သို႔ေလာ

သုိ႔ ေလာ ေတြးေတာမိရင္းက လြန္ခဲ့ေသာလမွာ ဆရာႀကီးဘဘကာတြန္း ဦးေဖသိန္း၏ သမီး

အစ္မ“ဇြန္ပြင့္” စာေပလက္ေဆာင္ေပးလာ သည့္စာအုပ္ထဲကဗုိလ္ခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္းေဖာ္ျပခ်က္

ကိုသြားအမွတ္ရသည္။

အဆုိပါေဖာ္ျပခ်က္မွာ ခ်က္မွာဤေဆာင္းပါး အစေကာက္ႏုတ္တင္ ျပထားသည့္ဗုိလ္ခ်ဳပ္

မိန္႔ခြန္းျဖစ္ၿပီး၎နွင့္ကပ္လ်က္စာမ်က္ႏွာမွာ

““လူတုိင္းက

သူမ်ား ေျပာင္းလဲတာကုိ

ျမင္ခ်င္တယ္။

ဒီလူမ်ိဳးက

ဟုိလူမ်ိဳး ေျပာင္းလဲတာကုိ

ျမင္ခ်င္တယ္။

ဒါေပမဲ့ လူတုိင္းလူတုိင္း

ကုိယ္တုိင္က အရင္ေျပာင္းလဲမျပဘဲ

သူတစ္ပါးက ပထမစၿပီး

ေျပာင္းလဲတာကုိ ေစာင့္ေနၾကတယ္။

ကမာၻ့ျပႆနာေတြအတြက္ အေျဖကုိ

အလုိရွိရင္ ဘယ္မွာရွာမလဲ။

ေတြ႕ၿပီေတြ႕ၿပီ

အေျဖဟာကုိယ့္မွာ ပဲရွိတယ္။

ကုိယ္ကစၿပီးေျပာင္းလဲျပရမယ္။

ၿပီးေတာ့ ကုိယ့္ႏုိင္ငံ၊ ကုိယ့္လူမ်ိဳးက

ပထမ ေျပာင္းလဲျပရမယ္””

ဟူ၍လည္းေဖာ္ျပထားရာ၆၅ႏွစ္မကၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာဗိုလ္ခ်ဳပ္၏

မိန္႔မွာခ်က္ဆိုလိုရင္းကိုနားလည္လိုက္ မိသလိုရွိသည့္တဒဂၤကိုလည္း

အမွတ္ရသည္။

တစ္တိုင္းျပည္လံုးကခ်စ္လွပါသည္ဆို ေသာဗိုလ္ခ်ဳပ္၏လြန္ခဲ့ေသာ

ႏွစ္ေပါင္း ၆၅ ႏွစ္ၾကာက“ျပင္ဆင္သင့္တာေတြျပင္ဖုိ႔” ဟူ ၍မိန္႕မွာခဲ့မႈအား

မည္သူေတြ လုိက္နာႏိုင္ခဲ့ ၾက၊ အက်င့္ေတြျပင္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္ကိုကၽြန္ ေတာ္

မသိေပမယ့္ အက်င့္ေတြျပင္ႏိုင္ ခဲ့သူ ေတြထဲမွာကၽြန္ေတာ္မပါနိုင္ေသးျခင္း

ကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ေသေသခ်ာခ်ာ သိလိုက္ မိခဲ့ေသာ တဒဂၤဟုလည္းဆိုႏုိင္၏။

ကြယ္လြန္ခ်ိန္မွာအသက္၃၂ႏွစ္အရြယ္ သာရွိခဲ့ေပမယ့္ အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ၾကီး

ပီပီ၊လူသဘာ၀ကို သိကာလူတို႕၏ အက်င့္ စ႐ိုက္မွာကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ကိုယ့္အက်င့္ကို

ေျပာင္းလဲမျပႏုိင္ေပမယ့္ တစ္ပါးသူကိုသာ ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေစလိုတတ္သည့္သေဘာ

လူ႕ မေနာကိုေကာင္းစြာသိသူပီပီ၊က႐ုဏာေဒါေသာ ေျပာဆိုမွာၾကားခဲ့ရသည္ဆိုျခင္းကို

ယခုကၽြန္ေတာ္ အသက္၄၀ေက်ာ္ခါမွေတာင္သိလိုက္သလိုလို သာရွိေသးသည့္အျဖစ္

အတြက္ေတာ့မ်ားစြာစိတ္မေကာင္းျဖစ္ရသည္။

““သူတို႔ေတြေတာင္ မွမေျပာင္းလဲၾကေသးတာ””ဟူေသာေသေဖာ္ညႇိလုိတတ္သည့္ၪာဥ္ႏွင့္

အက်င့္ဆိုး(ဗုိလ္ခ်ဳပ္ မိန္႔ၾကားခဲ့သလုိေစးေစးပုိင္ပုိင္စကားျဖင့္ဆုိလွ်င္ေသာက္က်င့္)ကို

ကၽြန္ေတာ္ျပင္ႏုိင္ဖို႔မွာ..။ကုိမ်ိဳး(ျမန္မာစာ)

(ဤစာျဖင့္အာဇာနည္ႀကီးမ်ားႏွင့္တကြအာဇာနည္ ျမန္မာျပည္သူ ့အခ်စ္ပန္းဗုိလ္ခ်ဳပ္

ဦးေအာင္ဆန္း၏ဆုိဆုံးမ မွၾကားခ်က္မ်ား အား လက္စုံမိုးရွိခုိးဂါရ၀ျပဳပါ၏)(ဤစာျဖင့္အာဇာနည္ႀကီးမ်ားႏွင့္တကြအာဇာနည္ ျမန္မာျပည္သူ ့အခ်စ္ပန္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ဆန္း၏ဆုိဆုံးမ မွၾကားခ်က္မ်ား အား လက္စုံမိုးရွိခုိးဂါရ၀ျပဳပါ၏)

“ဒီကဒုိ႔ ဘယ္သြားၾကမလဲ” ဟူသည့္ စာအုပ္(၁၉၅၂ ခုႏွစ္ကလန္ဒန္မွထုတ္ေ၀ခဲ့သည္ဆုိေသာ စာအုပ္ကုိ ျမန္မာမႈျပဳထားသည့္ ဘဘဆရာႀကီး ကာတြန္းဦးေဖသိန္း၏လက္ရာမြန္တစ္ရပ္

Popular Journal &Ko Myo 

No comments:

Post a Comment