Wednesday, 10 July 2013

အေရးေပၚစီမံမႈ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅ (ည) အပါအ၀င္ ဥပေဒပါ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေျပာၾကား


Wednesday, 10 July 2013 02:55

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ရဲခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ေျဖၾကားစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေ၀ယံၿဖိဳးဦး)

အေရးေပၚစီမံမႈ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ၅ (ည)အပါအ၀င္ အဆိုပါဥပေဒပါ ျပစ္ဒဏ္မ်ား
အား ေလွ်ာ့ခ်မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ရဲခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ဇူလိုင္ ၉ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားသည္။


ဇူလိုင္ ၉ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ လသာမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးၾကည္ျမင့္က အေရးေပၚ စီမံမႈဥပေဒတြင္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားတိုးထားျခင္း (ဥပမာ ပုဒ္မ ၁၀/(က)(ခ)၊ပုဒ္မ ၅ (ည)စသည္)အား ျပန္လည္ေလွ်ာ့ေပါ့ရန္ႏွင့္ အလစ္သုတ္၊ ဆူညံရန္ျဖစ္၊ ခါးပိုက္ႏိႈက္ ႏွိမ္နင္းေရးမ်ား၊ ၀ိသမေလာဘ စီးပြားေရးသမားမ်ားကို ႏွိမ္နင္းမႈမ်ား၌ သုံးစြဲေနျခင္းအား ဖယ္ရွားရန္ အစီအစဥ္ ရွိမရွိႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ဦးၾကည္ျမင့္က "ေမးျမန္းရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းက ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာပင္ ျဖစ္ေစ၊ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရဲ႕ တစ္ေနရာမွာ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါက တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာပဲ ျဖစ္ေစ၊
အမ်ားျပည္သူ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ သြားလာလႈပ္ရွား ႐ုန္းကန္ေနရတဲ့ အေနအထားကို ပ်က္ယြင္းေစမယ့္ အေျခအေန ေပၚေပါက္လို႔ရွိရင္ ဒါကိုဟန္႔တားဖို႔ ၿငိမ္သက္သြားေအာင္ တားဆီးေစဖို႔ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့က ကြၽန္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့
အမ်ားျပည္သူ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားေနရတဲ့ အေနအထားကို
ပ်က္ယြင္းေစမယ့္ သူမ်ားကို တစ္ရက္၊ တစ္လ၊ သုံးလ၊ ေျခာက္လခန္႔ ထိန္းသိမ္းထားမယ္
ဆိုရင္ ဒါဟာလုံေလာက္ၿပီလို႔ ယူဆပါတယ္။ မူလ အဂၤလိပ္ေခတ္က ဒီဥပေဒကို ဘယ္ေလာက္ျပစ္ဒဏ္ ျပ႒ာန္းထားသလဲေတာ့ မသိပါဘူး။ သို႔ေပမဲ့ ၾကားတာကေတာ့ သခင္ေပါက္စ ေထာင္ေျခာက္လပါပဲ။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာကေတာ့
ပုဒ္မ ၅(ည)ဆိုရင္ ခုနစ္ႏွစ္အထိ ျပစ္ဒဏ္တိုးျမႇင့္ထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ကြၽန္ေတာ္ၾကံဳလို႔ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ၁၉၉၃ ၾသဂုတ္လက ကြၽန္ေတာ္အဖမ္းခံ ရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ကို ဖမ္းတဲ့အခါမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ဓာတ္ပုံကို ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ စာေရးစာပြဲမွာ ေထာင္ထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္ဟာ တိုင္းျပည္အတြင္းမွာ
မၿငိမ္မသက္ ဆူပူလႈပ္ရွားျဖစ္ေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္ခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ ေပၚေပါက္လာႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ စီရင္ခ်က္နဲ႔ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ အင္းစိန္အထူးတရား႐ုံးကေန ျပစ္ဒဏ္ခုနစ္ႏွစ္ ခ်မွတ္ပါတယ္။ အဲဒါေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျပစ္ဒဏ္ျပန္လည္ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးဖို႔ ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းလိုပါတယ္" ဟု ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ေမးျမန္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန
ဒုတိယ၀န္ႀကီး ရဲခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက "ႏုိင္ငံေတာ္အား ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီး လိုသူမ်ား၏ ေဘးအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒကို
၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္သုံးျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊
၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ ဥပေဒအမွတ္ (၁၁/၉၁)ျဖင့္ တစ္ႀကိမ္ျပင္ဆင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ျပင္ဆင္ရာတြင္ ပုဒ္မ ၁၀(က)ႏွင့္ (ခ)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း မျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ ပုဒ္မ ၁၀ (ဃ)ႏွင့္ (ခ)ပါ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအား ျပန္လည္ေလွ်ာ့ေပါ့ရန္ အစီအစဥ္ မရွိေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ အေရးေပၚစီမံမႈ အက္ဥပေဒကို ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ အက္ဥပေဒအမွတ္ ၁၇ ျဖင့္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ဥပေဒပါပုဒ္မ ၅ (ည)မွာ ျပည္ေထာင္စု၏
လုံျခံဳေရးကိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရးကိုေသာ္ လည္းေကာင္း ထိခိုက္ေစရန္ အေၾကာင္းရွိေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ၏ သို႔တည္းမဟုတ္ ျပည္သူတစ္စု၏ ကိုယ္က်င့္တရားကို ျဖစ္ေစ၊ အျပဳအမူကို ျဖစ္ေစ၊ ေဖာက္လွဲေဖာက္ျပန္ ျဖစ္ေစရန္ ၾကံရြယ္၍ တစ္ခုခုလုပ္လွ်င္ သို႔တည္းမဟုတ္ ယင္းသို႔ျဖစ္ေစရန္ အေၾကာင္းရွိေသာ အမႈကို ျပဳလွ်င္ ခုနစ္ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္စီရင္ျခင္း ခံရမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း စီရင္ျခင္း ခံရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အား ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီး
လိုသူမ်ား၏ ေဘးအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒႏွင့္ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ အေရးေပၚစီမံမႈ အက္ဥပေဒတို႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ လုံျခံဳေရးႏွင့္ လူမႈဘ၀ လုံျခံဳေရးကို ကာကြယ္ေပးထားသည့္ ဥပေဒမ်ားျဖစ္ၿပီး စတင္ျပ႒ာန္းစဥ္ကပင္ ထိေရာက္ဟန္႔တားႏိုင္ေလာက္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ျပ႒ာန္းၿပီးျဖစ္၍
ထပ္မံတိုးျမႇင့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ထပ္မံေလွ်ာ့ေပါ့ျခင္း ျပဳလုပ္ရန္
အစီအစဥ္ မရွိေၾကာင္း ၎ကေျဖၾကားသည္။
 
EMG

No comments:

Post a Comment