Monday, 22 April 2013

အလင္း ေမွာင္ေမွာင္ လေရာင္ ဆမ္းလို႕ လန္းႏိုင္ ေစသား 
အလင္း ေမွာင္ေမွာင္ လေရာင္ ဆမ္းလို႕ လန္းႏိုင္ ေစသား

  Sunday, 21 April 2013   ေရႊဟသၤာသတင္းဌာန
   
စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး စသည္ျဖင့္ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ မွီတင္း ေနထိုင္ ၾကေသာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသား မ်ားသည္ႏွစ္ရွည္ လမ်ား ၾကာလာ သည္ႏွင့္ အမွ် သားသမီး မ်ား၏ ပညာ ေရးမွာလည္း အခက္အခဲ တစ္ခု သဖြယ္ ျဖစ္လာ ခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔ ျဖစ္ေပၚ လာခဲ့ေသာ အခက္အခဲ တခုကို ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာေရး ႏွစ္မွ စတင္ ေျဖရွင္း သြားေန ၿပီေလာ ဆိုသည့္ အေျခအေန တစ္ခု ျဖစ္ေပၚ လာခဲ့ ပါသည္။

 ဤသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာ့ ေရႊ႔ေျပာင္း အလုပ္သမား မ်ား၏ ကေလးငယ္ မ်ားအတြက္ ၄င္းတို႔ အနာဂတ္ ပညာေရး ဘ၀ အာမခံ ခ်က္ကို ျမန္မာ အစိုးရက ၀ိုင္း၀န္း ေျဖရွင္း ေပးသြား မည္ဟု သေဘာတူ ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား (၂) သန္းခန္႔ ရရာ အလုပ္ျဖင့္ အသက္ ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ေနၾကၿပီး လာေရာက္ မွီတင္း ေနထိုင္ ၾကသည္ဟု NGO အဖြဲ႔မ်ားမွ ခန္႔မွန္း ေနၾက ပါသည္။ ဤအထဲတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ မဲေဆာက္ ခရိုင္တြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသား သိန္းႏွင့္ခ်ီၿပီး တရား၀င္ နည္းျဖင့္ လည္းေကာင္း တရားမ၀င္ နည္းျဖင့္ လည္းေကာင္း ေနထိုင္ ေနၾက ပါသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ မဲေဆာက္ ခရုိင္တြင္ Migrant ေက်ာင္း ေပါင္း (၇၂) ေက်ာင္းခန္႔ ရွိၿပီး ေက်ာင္းသားေပါင္း တေသာင္း ခြဲခန္႔သည္ ယင္းေက်ာင္းတြင္ ပညာ သင္ၾကား ေနပါသည္။ ေက်ာင္းမ်ား၏ ရွင္သန္ ေရးကိုမူ ႏိုင္ငံတကာ အလႉရွင္မ်ား (INGOs) မ်ားက ကူညီ ေထာက္ပံ့ ေပးခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း (၂၀) ေက်ာ္မ်ွ ရပ္တည္ လာခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

 စာသင္ေက်ာင္း မ်ားသည္ အေျခခံ ပညာ အထက္တန္း အဆင့္ အထိ အစိုးရ သင္ရိုး ညႊန္းတမ္းကို အေျခခံကာ ကိုယ့္ထူ ကိုယ္ထ စနစ္ျဖင့္ သင္လာ ခဲ့ၾက ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အထက္တန္း ပညာ ေအာင္ျမင္ လာခဲ့ေသာ ကေလးငယ္ မ်ားအား တကၠသိုလ္ ပညာ သင္ၾကားရန္ အခက္အခဲ ျဖစ္လာ ခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔ေၾကာင့္ ဤအခက္ အခဲကို ေျဖရွင္းရန္ အစိုးရအား မည္သို႔ ဆက္သြယ္ၿပီး မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္ကို Burmese Migrant Workers Education Committee (BMUEC) ဥကၠဌ ေနာ္ေဖာေရအား ေမးျမန္း ထားခ်က္ အခ်ိဳ႕အား ေ႐ႊဟသၤာ စာဖတ္ ပုရိသတ္မ်ားထံ တင္ဆက္ ေပးခ်င္ ပါတယ္။

ထိုင္းနိုင္ငံေရာက္ ေရြ႕ေျပာင္း ျမန္မာ အလုပ္သမား ေက်ာင္းမွ ျမန္မာ နိုင္ငံသို႕ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုနွစ္ တကၠသိုလ္ ၀င္တန္း ေျဖဆိုခြင့္ ႐ွိသူေပါင္း သူမွာ (၇၀) ဦး ၿဖစ္ၿပီး ေျဖဆို ခဲ႕သူမွာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေပါင္း (၅၆) ဦး ရွိပါသည္။ ဘာေၾကာင့္လည္း ဆိုေတာ့ ေျဖဆိုမယ့္ သူေတြကို ျပင္ဆင္ျပီး ဇကာတင္ ေရြးခ်ယ္ေတာ့ ၅၈ ဦးသာ ေျဖဆိုိ နိုင္ခဲ႕သည္။

Migrant ေက်ာင္းသား မ်ား၏ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ ေျဖဆို ႏိုင္ရန္ မည္ကဲ့သို႔ ႀကိဳးစား အားထုတ္ ခဲ့သည္ မ်ားကို ေအာက္ပါ အတိုင္း ေနာ္ေဖါေရက ျပန္လည္ေ ေျပာျပ ခဲ့ပါသည္။

"ျမန္မာ နိုင္ငံ အစိုးရရဲ႕ ႏို္င္ငံေရး အရ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲတဲ့ အခ်ိန္မွာ က်မတို႕ Migrant ကေလးေတြ ကိုလည္း အသိမွတ္ ျပဳနိုင္ဖို႕ ကေလးေတြရဲ့ အနာဂတ္ တစ္စံု တရာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျဖစ္လာဖို႕ အတြက္ ေျပာင္းလဲ လာေနတဲ့ အခုလို အခ်ိန္ မ်ဳိးမွာ က်မတို႕ ဘယ္လိုမ်ဳိး အက်ဳိး ရွိရွိ အသံုးခ် မလဲ ဆိုၿပီး ျဖစ္လာ ပါတယ္၊ အဲဒီေတာ့ ကေလး ေတြရဲ့ အနာဂတ္ ပညာေရး အတြက္ က်မတို႕ ဘာလုပ္ နိုင္မလဲေပါ့၊ ေနာက္ဆံုးေတာ့ BMWEC အဖြဲ႕အစည္း အေနနဲ႕ ဆံုးျဖတ္ လိုက္တာ ကေတာ့ ဒီျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ အစိုးရနဲ႔ တူတာ ေလးေတြကို အရင္ဆံုး ညိွနွုိင္း ေဆြးေႏြး ၿပီးေတာ့ မတူတာ ေလးေတြကို တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ အဆင္ေျပ သြားေအာင္ ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ ခ်က္နဲ႕ အစိုးရ ဆီမွာ တရား၀င္ ေတာင္းဆိုဖို႔ ျဖစ္လာ ခဲ့တာပါ” ဟု ေနာ္ေဖာေရက ေျပာပါတယ္

(BMUEC) သည္ ေရႊ႔ေျပာင္း အလုပ္သမား မ်ား၏ ကေလးငယ္မ်ား တကၠသိုလ္ ေျဖဆိုခြင့္ ေပးရန္ ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း အား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ လတြင္ အခ်က္ (၃) ခ်က္ျဖင့္ ပထမ အႀကိမ္ ေတာင္းဆို ခဲ့ၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ေအာက္တိုဘာ လ၌ ရရွိ ခဲ့ပါသည္။

ေတာင္းဆိုခ်က္ (၃) ခ်က္မွာ 

(၁) ကေလး ေတြကို အေ၀းသင္ တကၠသိုလ္ ေျဖဆိုခြင့္ ေပးဖို႕
(၂) Migrant ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ေတြက ျမန္မာျပည္ ထဲမွာ တက္ခ်င္တဲ႕ ေက်ာင္းေတြမွာ သူအတန္း အလိုက္နဲ႕ တက္နိုင္ဖို႕
(၃) ျပည္တြင္းမွာ ပညာေရး ဖြံ႕ျဖိဳးေရး လုပ္ငန္း ေတြကို လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ေပးဖို႕ ေတာင္းဆို ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ မွာလည္း ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမေတြ အပါ အ၀င္ေပါ့။

ေတာင္းဆိုထားတဲ႕ အဲဒီ အခ်က္ေတြ ထဲမွာ လိုက္ေလ်ာတဲ႕ အခ်က္ေတြ ရွိသလို မလိုက္ေလ်ာတဲ႕ အခ်က္ ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ မလိုက္ေလ်ာတဲ႕ အခ်က္ေတြက Migrant ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမ ေတြကို ေက်ာင္းဆရာ အျဖစ္ အစိုးရ အသိ အမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ ေပးမယ့္ ကိစၥပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုအထိ အသိအမွတ္ မျပဳေသး ပါဘူး။ 

အစိုးရ ခြင့္ျပဳလို႔ ေဆာင္ရြက္ ေနတာ ကေတာ့ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုဖို႔ ကိစၥကို အစိုးရက တရား၀င္ အေနနဲ႕ လုပ္ေဆာင္ ေပးပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီႏွစ္မွာ ဆိုရင္ က်မတို႔ Migrant ကေလးေတြ (၅၈) ဦး ေျဖႏိုင္ ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ တစ္ခု ကေတာ့ ျမန္မာျပည္ အတြင္းမွာ ကေလးေတြကို မိမိ အတန္း အလိုက္နဲ႕ တျခား ေနရာ ေဒသမွာ ရွိတဲ့ ေက်ာင္းေတြမွာ တက္နိုင္ဖို႕ ကိစၥကိုလည္း ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ ေပးေန ပါတယ္။ ဒါက ျမန္မာ အစိုးရနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ေျဖရွင္း ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္

 

ထိုင္းအစိုးရ၏ Migrant ပညာေရး အေပၚ သေဘာ ထားမ်ား

Migrant ပညာ ေရးသည္ အႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္လာ ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ေၾကာင့္ ထိုင္းအစိုးရ ကလည္း ျမန္မာ ကေလးငယ္ မ်ား၏ အနာဂတ္ ပညာေရးကို ေမွ်ာ္ကိုးၿပီး ထိုင္းေက်ာင္း မ်ားတြင္လည္း ပညာ သင္ခြင့္ ရရန္ ထိုင္းပညာေရး ဌာနမွ စီစဥ္ ထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ တခ်ဳိ႔ Migrant ေက်ာင္းမ်ား ကိုလည္း ထိုင္းပညာေရး ဌာနမွ ကူညီ ေထာက္ပ့ံ ထားပါသည္။

“ တခ်ဳိ႕ ေက်ာင္းသား ေတြက မိဘေတြ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ အေန ၾကာေတာ့ ထိုင္းအစိုး ရက ခြင့္ျပဳ ထားတဲ့ ယာယီ ေနထိုင္ခြင့္ ေပးထားတဲ့ အဆင့္ ပန္းေရာင္ကဒ္၊ အစိမ္းေရာင္ကဒ္၊ (၁၀) နွစ္ခံ ကဒ္ေတြ ေပးထားတာ ရွိၾက ပါတယ္။ အဲဒီလို ရထားတဲ့ မိဘက ကေလး ေတြကိုေတာ့ ထိုင္းေက်ာင္း ေတြမွာ ေနခြင့္ ရပါတယ္။ ထိုင္းနိုင္ငံသား ကဒ္အဆင့္ မဟုတ္ေတာ့ ထိုင္းတကၠသိုလ္ ၀င္တန္း ကိုေတာ့ ေျဖဆိုခြင့္ မရွိၾက ေသးပါဘူး။

အဲဒီလိုမ်ဳိး ကဒ္ေတြ ရတဲ့ အထဲ မွာလည္း အနည္းစု ကပဲ ရၾက ပါတယ္။ ထိုင္းေက်ာင္း ကိုလည္း တက္ခြင့္ ရၾက တာေပါ့။ ထိုင္းေက်ာင္းကို တက္တဲ့ အခါ ကုန္က် စရိတ္ မ်ားတယ္။ လူမ်ဳိး မတူတဲ႕ အခါ လူမ်ဳိးေရးမွာ ခြဲျခားမွဳ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္Migrant ေက်ာင္းသား တစ္ေသာင္း ခြဲေလာက္ ရွိေပမဲ့ ထိုင္းေက်ာင္းမွာ (၁) ရာခိုင္ ႏႈန္းေလာက္ေတာင္ မတက္ နိုင္ဘူး။

ထိုင္းအစိုးရ အေနနဲ႕ ကေတာ့ သူတို႔ ပညာေရး ဌာန ကတဆင့္Migrant ေက်ာင္းအတြက္ ေထာက္ပံ့ မွဳေတြ လုပ္ေပး တာေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အားလံုး ကိုေတာ့ သူတို႕က လက္တြဲ မေခၚနိုင္ ပါဘူး။

ဥပမာ ထိုင္းအစိုးရက လက္တြဲ ထားတဲ့ Migrant ေက်ာင္းေတြ ဆိုရင္ ပထမ တန္းကေန စၿပီး လက္တြဲတဲ့ အေနနဲ႔ ကေလး ေတြကို ေန႕လည္စာ ႏို႕ဘူး ေလးေတြကို ထိုင္းကေလး တစ္ဦး လိုပဲ အစိုး ရက ေထာက္ပံ့မွဳ အတိုင္းေတာ့ ေထာက္ပံ့ ေပးပါတယ္။ အဓိက အခက္အခဲ ကေတာ့ Migrant ကေလးေတြ ျဖစ္တဲ႕ အတြက္ ပထမတန္း ဆိုရင္ ကေလး ေတြက အသက္ (၉) နွစ္၊ (၁၀) နွစ္ ရွိၿပီး ထိုင္းေက်ာင္း ေတြမွာေတာ့ အဲဒီ အသက္အရြယ္ ေတြက မရွိ ေတာ့ဘူး။ အသက္ ၾကီးရင္ေတာ့ သူတို႕ မယူ ဘူးေပါ့။

သူတို႕က အတန္းနဲ႕ ကေလး အသက္ အရြယ္ အလိုက္ ကိုက္ညီမွဳ ရွိတာ ကိုပဲ ယူပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ပထမတန္းပဲ ယူတယ္။ ဒုတိယတန္း၊ တတိယတန္း က်ရင္ ကိုယ္ကေလး ေတြက မမွီ ျပန္ဘူး။ အဲဒီလို ျဖစ္ေနေတာ့ ညွိရတာ ခက္ခဲ လွပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ထိုင္းအစိုးရနဲ႕ လက္တြဲၿပီး အလုပ္ လုပ္တဲ႕ အခါ က်ေတာ့ ကိုယ့္ဘက္က ေက်ာင္းဆရာ အတြက္ လစာ ျဖစ္ျဖစ္ ကုန္က် စရိတ္ ျဖစ္ျဖစ္ ေထာက္ပံ့ ေပးတာမ်ဳိးလည္း မရွိဘူး။

ထိုင္းေက်ာင္းက သတ္မွတ္ ထားတဲ႕ အခ်ိန္ဇယား အတိုင္း ေက်ာင္းကို အခ်ိန္မွီ ေရာက္ဖို႕ အတြက္ ကိုယ္ကေလး ေတြကို ထိန္းဖို႕ ကိုယ္ဆီက ဆရာ ကပဲ သူတို႕ ေက်ာင္းကို အႀကိဳအပို႕ လုပ္ေပး ရတယ္။ က်မ တို႕က Migrant အစီအစဥ္ အတုိင္း သြားရတယ္ ဆိုေတာ့ ေမွ်ာ္မွန္း ထားသေလာက္ မရခဲ့တဲ့ အျပင္ ပိုၿပီးေတာ့ အခက္အခဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ခုန ေျပာခဲ့ သလို ပါပဲ ခြဲျခားမႈက အမ်ားႀကီး ခံရတာ ရွိတယ္ေလ။

 

အလွဴရွင္ INGOs အကူအညီ အေျခအေန

နိုင္ငံျခားသား အန္ဂ်ီအိုေတြ ျဖစ္တဲ့ ဒိုနာ အကူအညီ ကေတာ့ နည္းသြား ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕က အကူအညီေတြ ျဖတ္ေတာက္ၿပီး ျပည္တြင္း ထဲကို ၀င္သြားတာ ရွိပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ ဒိုနာ ကေတာ့ အကူအညီ အေထာက္ အပံ့ေတြ ေပးေန တာေပါ့ ဒါေပမယ့္ ေလ်ာ့သြား တာေတာ့ မ်ားတာေပါ့။ တခ်ဳိ႔က (၆၀) ရာႏွဳန္း အထိ ေလွ်ာ့သြား တယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္။ (စာေရးသူ)

အလွဴရွင္ အၾကီးစား ေတြက တျခား ေနရာ ေဒသ ေတြကို သူတို႕ လုပ္ငန္း ေတြကို အေျခခ် သြားတဲ့ အတြက္ အရင္ ကေလာက္ မရ ေတာ့ဘူးေပါ့။

 

ေရႊ႔ေျပာင္း ပညာေရး အေပၚ အစိုးရ၏ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွဳ

တကၠသိုလ္ ၀င္တန္း ေျဖဆိုတဲ႕ သူေတြကို အစိုးရ ဘက္က ၀ါရင့္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို ပံ့ပိုး ကူညီတဲ့ အေနနဲ႔ စခန္း သြင္းၿပီး ၀ိုင္း၀န္း ကူညီ သင္ၾကား ေပးပါတယ္။ အစိုးရ ဘက္က စာေမးပြဲ ေျဖဆို သူကို ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့တာ မရွိဘူး။ မွတ္ပံုတင္ မရွိတဲ့ ေက်ာင္းသား ကိစၥ ေတြကိုေတာ့ ကူညီ ပံ့ပိုး ေပးပါတယ္။ သြားလာေရး စရိတ္ ေတြကိုေတာ့ ရပ္မိ၊ ရပ္ဖ မ်ားကပဲ ေနရာ ထိုင္ခင္းနဲ႔ သြားလာဖို႕ ခရီး စရိတ္ တခ်ဳိ႕ကို ေထာက္ပံ့ ေပးခဲ့ ပါတယ္။

လာမယ့္ အနာဂတ္မွာ ကေလး ေတြက ဆယ္တန္း ေအာင္ခဲ႕ရင္ တကၠသိုလ္ ဆက္တက္ဖို႕ အခက္ခဲ ရွိပါတယ္။ အဲဒါ ေတြက သူတို႕ ေလးေတြရဲ့ စားဖို႕ ေသာက္ဖို႕ ေနဖို႕ ထိုင္ဖို႕ ေက်ာင္းစရိတ္ ေတြကို ဘယ္သူ ရွာေပး မလဲ ဆိုတာ အခက္အခဲ ျဖစ္ေန ပါတယ္။ ယခု အထိေတာ့ အလွဴရွင္ ရွာလို႕ကို မရေသး ပါဘူး။

တကၠသိုလ္ ပရိဂရမ္ကို လုပ္ေတာ့မယ္ ဆိုရင္ အထက္တန္း ပညာကို အရင္ ေအာင္ျမင္ သြားဖို႔ လိုအပ္တယ္။ ၿပီးမွ အဆင့္ျမင့္ တကၠသိုလ္ ပညာေရး စနစ္ ထဲကို ၀င္နိုင္မယ္။ ဒါေပ မဲ့လည္း ဒီစတင္ လိုက္တဲ့ ႏွစ္မွာ ကိုဘဲ စတင္ လိုက္တဲ့ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား ေတြက ထိုင္းမွာ ျဖစ္ေစ နိုင္ငံတကာမွာ ျဖစ္ေစ အခြင့္အလမ္း နည္းၿပီး ပံ့ပိုး မွဳလည္း နည္းခဲ့တယ္။ ဒီေနာက္ ပိုင္းမွာ ဒိုနာ ေတြက ျမန္မာ နိုင္ငံ ထဲကို ၀င္တာ မ်ားေတာ့ ေထာက္ပံ့မွဳက နည္းလာ ခဲ့တယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ Migrant ေက်ာင္း ေတြက ဆက္လက္ ရပ္တည္ နိုင္ဖို႕ ကိုေတာင္ အေတာ္ေလးကို အခက္အခဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Migrant ေက်ာင္း ဆက္လက္ ရွင္သန္ဖို႕ အေရး။ က်မတို႕ အေနနဲ႕ Migrant ကေလး ေတြရဲ႕ ဘ၀ သူတို႕ ေလးေတြရဲ႕ အနာဂတ္ကို စဥ္းစားလို႕ မရဲ ေတာ့ပါဘူး။

 

**** (BMUEC ဥကၠဌ ေနာ္ေဖာေရႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္း၍ တင္ဆက္ ထားျခင္း ျဖစ္သည္။)

 စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး စသည္ျဖင့္ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾ...ကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ မွီတင္း ေနထိုင္ ၾကေသာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသား မ်ားသည္ႏွစ္ရွည္ လမ်ား ၾကာလာ သည္ႏွင့္ အမွ် သားသမီး မ်ား၏ ပညာ ေရးမွာလည္း အခက္အခဲ တစ္ခု သဖြယ္ ျဖစ္လာ ခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔ ျဖစ္ေပၚ လာခဲ့ေသာ အခက္အခဲ တခုကို ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာေရး ႏွစ္မွ စတင္ ေျဖရွင္း သြားေန ၿပီေလာ ဆိုသည့္ အေျခအေန တစ္ခု ျဖစ္ေပၚ လာခဲ့ ပါသည္။

ဤသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာ့ ေရႊ႔ေျပာင္း အလုပ္သမား မ်ား၏ ကေလးငယ္ မ်ားအတြက္ ၄င္းတို႔ အနာဂတ္ ပညာေရး ဘ၀ အာမခံ ခ်က္ကို ျမန္မာ အစိုးရက ၀ိုင္း၀န္း ေျဖရွင္း ေပးသြား မည္ဟု သေဘာတူ ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား (၂) သန္းခန္႔ ရရာ အလုပ္ျဖင့္ အသက္ ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ေနၾကၿပီး လာေရာက္ မွီတင္း ေနထိုင္ ၾကသည္ဟု NGO အဖြဲ႔မ်ားမွ ခန္႔မွန္း ေနၾက ပါသည္။ ဤအထဲတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ မဲေဆာက္ ခရိုင္တြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသား သိန္းႏွင့္ခ်ီၿပီး တရား၀င္ နည္းျဖင့္ လည္းေကာင္း တရားမ၀င္ နည္းျဖင့္ လည္းေကာင္း ေနထိုင္ ေနၾက ပါသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ မဲေဆာက္ ခရုိင္တြင္ Migrant ေက်ာင္း ေပါင္း (၇၂) ေက်ာင္းခန္႔ ရွိၿပီး ေက်ာင္းသားေပါင္း တေသာင္း ခြဲခန္႔သည္ ယင္းေက်ာင္းတြင္ ပညာ သင္ၾကား ေနပါသည္။ ေက်ာင္းမ်ား၏ ရွင္သန္ ေရးကိုမူ ႏိုင္ငံတကာ အလႉရွင္မ်ား (INGOs) မ်ားက ကူညီ ေထာက္ပံ့ ေပးခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း (၂၀) ေက်ာ္မ်ွ ရပ္တည္ လာခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

စာသင္ေက်ာင္း မ်ားသည္ အေျခခံ ပညာ အထက္တန္း အဆင့္ အထိ အစိုးရ သင္ရိုး ညႊန္းတမ္းကို အေျခခံကာ ကိုယ့္ထူ ကိုယ္ထ စနစ္ျဖင့္ သင္လာ ခဲ့ၾက ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အထက္တန္း ပညာ ေအာင္ျမင္ လာခဲ့ေသာ ကေလးငယ္ မ်ားအား တကၠသိုလ္ ပညာ သင္ၾကားရန္ အခက္အခဲ ျဖစ္လာ ခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔ေၾကာင့္ ဤအခက္ အခဲကို ေျဖရွင္းရန္ အစိုးရအား မည္သို႔ ဆက္သြယ္ၿပီး မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္ကို Burmese Migrant Workers Education Committee (BMUEC) ဥကၠဌ ေနာ္ေဖာေရအား ေမးျမန္း ထားခ်က္ အခ်ိဳ႕အား ေ႐ႊဟသၤာ စာဖတ္ ပုရိသတ္မ်ားထံ တင္ဆက္ ေပးခ်င္ ပါတယ္။

ထိုင္းနိုင္ငံေရာက္ ေရြ႕ေျပာင္း ျမန္မာ အလုပ္သမား ေက်ာင္းမွ ျမန္မာ နိုင္ငံသို႕ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုနွစ္ တကၠသိုလ္ ၀င္တန္း ေျဖဆိုခြင့္ ႐ွိသူေပါင္း သူမွာ (၇၀) ဦး ၿဖစ္ၿပီး ေျဖဆို ခဲ႕သူမွာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေပါင္း (၅၆) ဦး ရွိပါသည္။ ဘာေၾကာင့္လည္း ဆိုေတာ့ ေျဖဆိုမယ့္ သူေတြကို ျပင္ဆင္ျပီး ဇကာတင္ ေရြးခ်ယ္ေတာ့ ၅၈ ဦးသာ ေျဖဆိုိ နိုင္ခဲ႕သည္။

Migrant ေက်ာင္းသား မ်ား၏ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ ေျဖဆို ႏိုင္ရန္ မည္ကဲ့သို႔ ႀကိဳးစား အားထုတ္ ခဲ့သည္ မ်ားကို ေအာက္ပါ အတိုင္း ေနာ္ေဖါေရက ျပန္လည္ေ ေျပာျပ ခဲ့ပါသည္။

"ျမန္မာ နိုင္ငံ အစိုးရရဲ႕ ႏို္င္ငံေရး အရ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲတဲ့ အခ်ိန္မွာ က်မတို႕ Migrant ကေလးေတြ ကိုလည္း အသိမွတ္ ျပဳနိုင္ဖို႕ ကေလးေတြရဲ့ အနာဂတ္ တစ္စံု တရာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျဖစ္လာဖို႕ အတြက္ ေျပာင္းလဲ လာေနတဲ့ အခုလို အခ်ိန္ မ်ဳိးမွာ က်မတို႕ ဘယ္လိုမ်ဳိး အက်ဳိး ရွိရွိ အသံုးခ် မလဲ ဆိုၿပီး ျဖစ္လာ ပါတယ္၊ အဲဒီေတာ့ ကေလး ေတြရဲ့ အနာဂတ္ ပညာေရး အတြက္ က်မတို႕ ဘာလုပ္ နိုင္မလဲေပါ့၊ ေနာက္ဆံုးေတာ့ BMWEC အဖြဲ႕အစည္း အေနနဲ႕ ဆံုးျဖတ္ လိုက္တာ ကေတာ့ ဒီျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ အစိုးရနဲ႔ တူတာ ေလးေတြကို အရင္ဆံုး ညိွနွုိင္း ေဆြးေႏြး ၿပီးေတာ့ မတူတာ ေလးေတြကို တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ အဆင္ေျပ သြားေအာင္ ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ ခ်က္နဲ႕ အစိုးရ ဆီမွာ တရား၀င္ ေတာင္းဆိုဖို႔ ျဖစ္လာ ခဲ့တာပါ” ဟု ေနာ္ေဖာေရက ေျပာပါတယ္

(BMUEC) သည္ ေရႊ႔ေျပာင္း အလုပ္သမား မ်ား၏ ကေလးငယ္မ်ား တကၠသိုလ္ ေျဖဆိုခြင့္ ေပးရန္ ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း အား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ လတြင္ အခ်က္ (၃) ခ်က္ျဖင့္ ပထမ အႀကိမ္ ေတာင္းဆို ခဲ့ၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ေအာက္တိုဘာ လ၌ ရရွိ ခဲ့ပါသည္။

ေတာင္းဆိုခ်က္ (၃) ခ်က္မွာ

(၁) ကေလး ေတြကို အေ၀းသင္ တကၠသိုလ္ ေျဖဆိုခြင့္ ေပးဖို႕
(၂) Migrant ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ေတြက ျမန္မာျပည္ ထဲမွာ တက္ခ်င္တဲ႕ ေက်ာင္းေတြမွာ သူအတန္း အလိုက္နဲ႕ တက္နိုင္ဖို႕
(၃) ျပည္တြင္းမွာ ပညာေရး ဖြံ႕ျဖိဳးေရး လုပ္ငန္း ေတြကို လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ေပးဖို႕ ေတာင္းဆို ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ မွာလည္း ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမေတြ အပါ အ၀င္ေပါ့။

ေတာင္းဆိုထားတဲ႕ အဲဒီ အခ်က္ေတြ ထဲမွာ လိုက္ေလ်ာတဲ႕ အခ်က္ေတြ ရွိသလို မလိုက္ေလ်ာတဲ႕ အခ်က္ ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ မလိုက္ေလ်ာတဲ႕ အခ်က္ေတြက Migrant ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမ ေတြကို ေက်ာင္းဆရာ အျဖစ္ အစိုးရ အသိ အမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ ေပးမယ့္ ကိစၥပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုအထိ အသိအမွတ္ မျပဳေသး ပါဘူး။

အစိုးရ ခြင့္ျပဳလို႔ ေဆာင္ရြက္ ေနတာ ကေတာ့ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုဖို႔ ကိစၥကို အစိုးရက တရား၀င္ အေနနဲ႕ လုပ္ေဆာင္ ေပးပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီႏွစ္မွာ ဆိုရင္ က်မတို႔ Migrant ကေလးေတြ (၅၈) ဦး ေျဖႏိုင္ ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ တစ္ခု ကေတာ့ ျမန္မာျပည္ အတြင္းမွာ ကေလးေတြကို မိမိ အတန္း အလိုက္နဲ႕ တျခား ေနရာ ေဒသမွာ ရွိတဲ့ ေက်ာင္းေတြမွာ တက္နိုင္ဖို႕ ကိစၥကိုလည္း ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ ေပးေန ပါတယ္။ ဒါက ျမန္မာ အစိုးရနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ေျဖရွင္း ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္ထိုင္းအစိုးရ၏ Migrant ပညာေရး အေပၚ သေဘာ ထားမ်ား

Migrant ပညာ ေရးသည္ အႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္လာ ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ေၾကာင့္ ထိုင္းအစိုးရ ကလည္း ျမန္မာ ကေလးငယ္ မ်ား၏ အနာဂတ္ ပညာေရးကို ေမွ်ာ္ကိုးၿပီး ထိုင္းေက်ာင္း မ်ားတြင္လည္း ပညာ သင္ခြင့္ ရရန္ ထိုင္းပညာေရး ဌာနမွ စီစဥ္ ထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ တခ်ဳိ႔ Migrant ေက်ာင္းမ်ား ကိုလည္း ထိုင္းပညာေရး ဌာနမွ ကူညီ ေထာက္ပ့ံ ထားပါသည္။

“ တခ်ဳိ႕ ေက်ာင္းသား ေတြက မိဘေတြ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ အေန ၾကာေတာ့ ထိုင္းအစိုး ရက ခြင့္ျပဳ ထားတဲ့ ယာယီ ေနထိုင္ခြင့္ ေပးထားတဲ့ အဆင့္ ပန္းေရာင္ကဒ္၊ အစိမ္းေရာင္ကဒ္၊ (၁၀) နွစ္ခံ ကဒ္ေတြ ေပးထားတာ ရွိၾက ပါတယ္။ အဲဒီလို ရထားတဲ့ မိဘက ကေလး ေတြကိုေတာ့ ထိုင္းေက်ာင္း ေတြမွာ ေနခြင့္ ရပါတယ္။ ထိုင္းနိုင္ငံသား ကဒ္အဆင့္ မဟုတ္ေတာ့ ထိုင္းတကၠသိုလ္ ၀င္တန္း ကိုေတာ့ ေျဖဆိုခြင့္ မရွိၾက ေသးပါဘူး။

အဲဒီလိုမ်ဳိး ကဒ္ေတြ ရတဲ့ အထဲ မွာလည္း အနည္းစု ကပဲ ရၾက ပါတယ္။ ထိုင္းေက်ာင္း ကိုလည္း တက္ခြင့္ ရၾက တာေပါ့။ ထိုင္းေက်ာင္းကို တက္တဲ့ အခါ ကုန္က် စရိတ္ မ်ားတယ္။ လူမ်ဳိး မတူတဲ႕ အခါ လူမ်ဳိးေရးမွာ ခြဲျခားမွဳ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္Migrant ေက်ာင္းသား တစ္ေသာင္း ခြဲေလာက္ ရွိေပမဲ့ ထိုင္းေက်ာင္းမွာ (၁) ရာခိုင္ ႏႈန္းေလာက္ေတာင္ မတက္ နိုင္ဘူး။

ထိုင္းအစိုးရ အေနနဲ႕ ကေတာ့ သူတို႔ ပညာေရး ဌာန ကတဆင့္Migrant ေက်ာင္းအတြက္ ေထာက္ပံ့ မွဳေတြ လုပ္ေပး တာေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အားလံုး ကိုေတာ့ သူတို႕က လက္တြဲ မေခၚနိုင္ ပါဘူး။

ဥပမာ ထိုင္းအစိုးရက လက္တြဲ ထားတဲ့ Migrant ေက်ာင္းေတြ ဆိုရင္ ပထမ တန္းကေန စၿပီး လက္တြဲတဲ့ အေနနဲ႔ ကေလး ေတြကို ေန႕လည္စာ ႏို႕ဘူး ေလးေတြကို ထိုင္းကေလး တစ္ဦး လိုပဲ အစိုး ရက ေထာက္ပံ့မွဳ အတိုင္းေတာ့ ေထာက္ပံ့ ေပးပါတယ္။ အဓိက အခက္အခဲ ကေတာ့ Migrant ကေလးေတြ ျဖစ္တဲ႕ အတြက္ ပထမတန္း ဆိုရင္ ကေလး ေတြက အသက္ (၉) နွစ္၊ (၁၀) နွစ္ ရွိၿပီး ထိုင္းေက်ာင္း ေတြမွာေတာ့ အဲဒီ အသက္အရြယ္ ေတြက မရွိ ေတာ့ဘူး။ အသက္ ၾကီးရင္ေတာ့ သူတို႕ မယူ ဘူးေပါ့။

သူတို႕က အတန္းနဲ႕ ကေလး အသက္ အရြယ္ အလိုက္ ကိုက္ညီမွဳ ရွိတာ ကိုပဲ ယူပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ပထမတန္းပဲ ယူတယ္။ ဒုတိယတန္း၊ တတိယတန္း က်ရင္ ကိုယ္ကေလး ေတြက မမွီ ျပန္ဘူး။ အဲဒီလို ျဖစ္ေနေတာ့ ညွိရတာ ခက္ခဲ လွပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ထိုင္းအစိုးရနဲ႕ လက္တြဲၿပီး အလုပ္ လုပ္တဲ႕ အခါ က်ေတာ့ ကိုယ့္ဘက္က ေက်ာင္းဆရာ အတြက္ လစာ ျဖစ္ျဖစ္ ကုန္က် စရိတ္ ျဖစ္ျဖစ္ ေထာက္ပံ့ ေပးတာမ်ဳိးလည္း မရွိဘူး။

ထိုင္းေက်ာင္းက သတ္မွတ္ ထားတဲ႕ အခ်ိန္ဇယား အတိုင္း ေက်ာင္းကို အခ်ိန္မွီ ေရာက္ဖို႕ အတြက္ ကိုယ္ကေလး ေတြကို ထိန္းဖို႕ ကိုယ္ဆီက ဆရာ ကပဲ သူတို႕ ေက်ာင္းကို အႀကိဳအပို႕ လုပ္ေပး ရတယ္။ က်မ တို႕က Migrant အစီအစဥ္ အတုိင္း သြားရတယ္ ဆိုေတာ့ ေမွ်ာ္မွန္း ထားသေလာက္ မရခဲ့တဲ့ အျပင္ ပိုၿပီးေတာ့ အခက္အခဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ခုန ေျပာခဲ့ သလို ပါပဲ ခြဲျခားမႈက အမ်ားႀကီး ခံရတာ ရွိတယ္ေလ။အလွဴရွင္ INGOs အကူအညီ အေျခအေန

နိုင္ငံျခားသား အန္ဂ်ီအိုေတြ ျဖစ္တဲ့ ဒိုနာ အကူအညီ ကေတာ့ နည္းသြား ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕က အကူအညီေတြ ျဖတ္ေတာက္ၿပီး ျပည္တြင္း ထဲကို ၀င္သြားတာ ရွိပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ ဒိုနာ ကေတာ့ အကူအညီ အေထာက္ အပံ့ေတြ ေပးေန တာေပါ့ ဒါေပမယ့္ ေလ်ာ့သြား တာေတာ့ မ်ားတာေပါ့။ တခ်ဳိ႔က (၆၀) ရာႏွဳန္း အထိ ေလွ်ာ့သြား တယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္။ (စာေရးသူ)

အလွဴရွင္ အၾကီးစား ေတြက တျခား ေနရာ ေဒသ ေတြကို သူတို႕ လုပ္ငန္း ေတြကို အေျခခ် သြားတဲ့ အတြက္ အရင္ ကေလာက္ မရ ေတာ့ဘူးေပါ့။

ေရႊ႔ေျပာင္း ပညာေရး အေပၚ အစိုးရ၏ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွဳ

တကၠသိုလ္ ၀င္တန္း ေျဖဆိုတဲ႕ သူေတြကို အစိုးရ ဘက္က ၀ါရင့္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို ပံ့ပိုး ကူညီတဲ့ အေနနဲ႔ စခန္း သြင္းၿပီး ၀ိုင္း၀န္း ကူညီ သင္ၾကား ေပးပါတယ္။ အစိုးရ ဘက္က စာေမးပြဲ ေျဖဆို သူကို ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့တာ မရွိဘူး။ မွတ္ပံုတင္ မရွိတဲ့ ေက်ာင္းသား ကိစၥ ေတြကိုေတာ့ ကူညီ ပံ့ပိုး ေပးပါတယ္။ သြားလာေရး စရိတ္ ေတြကိုေတာ့ ရပ္မိ၊ ရပ္ဖ မ်ားကပဲ ေနရာ ထိုင္ခင္းနဲ႔ သြားလာဖို႕ ခရီး စရိတ္ တခ်ဳိ႕ကို ေထာက္ပံ့ ေပးခဲ့ ပါတယ္။

လာမယ့္ အနာဂတ္မွာ ကေလး ေတြက ဆယ္တန္း ေအာင္ခဲ႕ရင္ တကၠသိုလ္ ဆက္တက္ဖို႕ အခက္ခဲ ရွိပါတယ္။ အဲဒါ ေတြက သူတို႕ ေလးေတြရဲ့ စားဖို႕ ေသာက္ဖို႕ ေနဖို႕ ထိုင္ဖို႕ ေက်ာင္းစရိတ္ ေတြကို ဘယ္သူ ရွာေပး မလဲ ဆိုတာ အခက္အခဲ ျဖစ္ေန ပါတယ္။ ယခု အထိေတာ့ အလွဴရွင္ ရွာလို႕ကို မရေသး ပါဘူး။

တကၠသိုလ္ ပရိဂရမ္ကို လုပ္ေတာ့မယ္ ဆိုရင္ အထက္တန္း ပညာကို အရင္ ေအာင္ျမင္ သြားဖို႔ လိုအပ္တယ္။ ၿပီးမွ အဆင့္ျမင့္ တကၠသိုလ္ ပညာေရး စနစ္ ထဲကို ၀င္နိုင္မယ္။ ဒါေပ မဲ့လည္း ဒီစတင္ လိုက္တဲ့ ႏွစ္မွာ ကိုဘဲ စတင္ လိုက္တဲ့ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား ေတြက ထိုင္းမွာ ျဖစ္ေစ နိုင္ငံတကာမွာ ျဖစ္ေစ အခြင့္အလမ္း နည္းၿပီး ပံ့ပိုး မွဳလည္း နည္းခဲ့တယ္။ ဒီေနာက္ ပိုင္းမွာ ဒိုနာ ေတြက ျမန္မာ နိုင္ငံ ထဲကို ၀င္တာ မ်ားေတာ့ ေထာက္ပံ့မွဳက နည္းလာ ခဲ့တယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ Migrant ေက်ာင္း ေတြက ဆက္လက္ ရပ္တည္ နိုင္ဖို႕ ကိုေတာင္ အေတာ္ေလးကို အခက္အခဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Migrant ေက်ာင္း ဆက္လက္ ရွင္သန္ဖို႕ အေရး။ က်မတို႕ အေနနဲ႕ Migrant ကေလး ေတြရဲ႕ ဘ၀ သူတို႕ ေလးေတြရဲ႕ အနာဂတ္ကို စဥ္းစားလို႕ မရဲ ေတာ့ပါဘူး။

ေရႊဟသၤာသတင္းဌာန
**** (BMUEC ဥကၠဌ ေနာ္ေဖာေရႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္း၍ တင္ဆက္ ထားျခင္း ျဖစ္သည္။)

No comments:

Post a Comment