Thursday, 6 December 2012

ဘိတ္သူဘိတ္သားမ်ားႏွလံုးသားထဲက ေမေမစု


 
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌ.. ျပည္သူ႕လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္..
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ .. အေမစု ေကာ့ေသာင္း-ၿမိတ္-ကံေမာ္-ကၽြန္းစုၿမိဳ႕
မ်ားသုိ႕ လာေရာက္မည္။


အမ်ိဳး
သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌ..ျပည္သူ႕လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္..
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္..အေမစု ဟာ လာမယ့္ 22.12.2012 ရက္ေန႕မွာ
ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕သို႕ ေလယာဥ္ျဖင့္ေရာက္ရွိလာမွာျဖစ္ၿပီး..ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕
တြင္ ညအိပ္မည္မဟုတ္ပဲ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ သို႕ အဆိုပါေန႕မွာပင္ေရာက္ရွိလာမယ္လို႕
NLD ပါတီ၀င္မ်ားထံမွစံုစမ္းသိရွိရပါတယ္။အေမစု ဟာေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ကို
ေလယာဥ္ျဖင့္ေရာက္ရွိလာမွာျဖစ္ကာေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ ခံမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုမိန္႕ ခြန္းေျပာၾကားမွာျဖစ္ကာ ၿမိတ္ၿမိဳ႕သို႕ေရာက္ရွိညအိပ္ရပ္နားမွာျဖစ္ပါတယ္။
ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ကေန 23.12.2012 ရက္ေန႕တြင္ ကံေမာ္ေက်းရြာကိုသြားေရာက္မွာ
ျဖစ္တယ္လို႕သိရတယ္။ၿပီးခဲ့တဲ့ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက ကံေမာ္ကို
မသြားေရာက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့အေမစုရဲ႕ ကတိေပးေျပာၾကားခ်က္ကို ဘိတ္သူ/ဘိတ္
သားမ်ားအားလံုးၾကားသိၿပီးျဖစ္မွာပါ။ ကၽြန္မ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ကိုေရာက္ေအာင္
ျပန္လာမွာပါ..ကံေမာ္ေက်းရြာကျပည္သူေတြကိုကၽြန္မကတိေပးႏိုင္တာက
ေတာ့ကၽြန္မေနာက္တစ္ေခါက္ေရာက္လာခဲ့ရင္ကံေမာ္ကိုေရာက္ေအာင္လာခဲ့
ပါမယ့္ ဆိုတဲ့စကားကိုဘိတ္သူ/ဘိတ္သားမ်ားအားလံုးသိၿပီးျဖစ္မွာပါ။အေမစု
ဟာသူ႕ကတိအတိုင္းေရာက္ေအာင္လာေတာ့မွာပါ။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ
ခရီးစဥ္တုန္းက ဒူးတုန္ေနၿပီး အေမကိုအမ်ဳိးမ်ဳိးဒုကၡေပးခဲ့တဲ့ အျမန္ေရယာဥ္
ခရိုနီေတြ ကေတာ့အခုလာမယ့္ခရီးစဥ္မွာ သူ႕ထက္ငါ အျမန္ေရယာဥ္ေပးဖို႕
စဥ္းစားေနေရာ့ေပါ့ေနာ္..ကၽြန္ေတာ္တို႕ကေတာ့မထင္ပါဘူး..အေမကဘယ္အ
ျမန္ေရယာဥ္ေရကိုစီးမလဲဆိုတာသူ႕မွာအစီစဥ္ရွိၿပီးျဖစ္မွာပါေနာ္..ကံေမာ္ကေန
ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ကိုျပန္ေရာက္မွာျဖစ္ၿပီး ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွာ 23.12.2012 ရက္ေန႕မွာတစ္ည
ညအိပ္ရပ္နားမွာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။24.12.2012 ရက္ေန႕မွာကၽြန္းစုၿမိဳ႕
နယ္ကိုသြားေရာက္မွာျဖစ္ၿပီး ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္မွာၿမိတ္ကၽြန္းစုအတြင္းကေဒသခံ
မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုမွာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္အဲဒီေနာက္ဘိတ္ကိုေရာက္ရွိလာမွာ
ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကိုျပန္လည္ထြက္ခြာသြားမွာျဖစ္တယ္လို႕ သိရွိပါတယ္လမ္း
ေၾကာင္းအေနထားကအၾကမ္းဖ်င္းအေနထားျဖစ္ၿပီးၿမိတ္မွာ ဦးေစာဂ်က္ခန္းမ
သို႕ မဟုတ္ ၿခံ၀င္းထဲမွာ ၿမိဳ႕ခံေတြႏွင့္ေတြ႕ဆံုမိန္႕ခြန္းေျပာမယ့္အစီစဥ္လည္းရွိ
ေၾကာင္းသိရပါတယ္။လမ္းခရီးအေနထားႏွင့္အခ်ိန္လံုေလာက္မွုရွိမရွိအေပၚမူ
တည္ၿပီးအစီစဥ္ဆြဲသြားမယ္လို႕သိရတယ္။ေရွ႕ေျပးအဖြဲ႕ေတြကေတာ့ၿမိတ္ကို
19.12.2012 မွာေရာက္ရွိလာမွာျဖစ္ၿပီးေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ ကိုသြားေရာက္မွာျဖစ္
တယ္လို႕သိရွိပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက အမ်ဳိးမ်ဳိးဖိ
အားေပးခံခဲ့ရတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားေၾကာင့္ခရီးစဥ္တစ္ခ်ဳိ႕ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ရေပမယ့္
အေမဟာဇြဲနဘဲႀကီးစြာႏွင့္ပဲကၽြန္ေတာ္တို႕ ဘိတ္သူ/ဘိတ္သားေတြ ကိုေတြ႕
ဆံုခဲ့ပါတယ္။က်န္းမာေရးမေကာင္းတဲ့ၾကားကရေအာင္မိန္႕ ခြန္းေျပာၾကားေပး
ခဲ့ပါတယ္စခန္းသစ္ခရီးစဥ္ကအျပန္ မအိုင္နားမွာေသာင္တင္ေနခဲ့တဲ့အေမစု
ကိုလာေရာက္ႀကိဳဆိုေနခဲ့ၾကတဲ့ဘိတ္သူ/ဘိတ္သားေတြဟာကမ္းနားလမ္း
တစ္ေလ်ာက္မွာျပည့္က်ပ္ေနခဲ့တာအခုထိျမင္ေယာင္ေနေသးပါတယ္။ၾကား
ျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းကစည္းရံုးေရးခရီးစဥ္မွာအမ်ဳိးမ်ဳိးဒုကၡေတြေပးခဲ့ၾက
ေပမယ့္အေမဟာကၽြန္ေတာ္တို႕ ဘိတ္သူ/သားေတြရဲ႕ ႀကိဳဆိုမွုေၾကာင့္အင္အား
ေတြရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ကဲအခုလည္းလာမယ့္ ခရီးစဥ္မွာဘိတ္သူ/သားေတြ
အားလံုး အေမ ကိုေသာင္းေသာင္းျဖျဖႀကိဳဆိုၾကပါလို႕ ကတိတည္တဲ့ငါတို႕
ရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ရဲ႕ သမီးကို လွုိက္လွိုက္လွဲလွဲ ႀကိဳဆိုလိုက္ၾကရေအာင္
လို႕ News Of Myeik မွတိုက္တြန္းႏိုးေဆာ္လိုက္ရပါတယ္။


ဓာတ္ပံုကေတာ့ အေမ..စခန္းသစ္ရြာမွာကၽြန္ေတာ္တို႕ ကိုခက္ခက္ခဲခဲႏွင့္လာ
ေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့စဥ္ကပံုေလးေတြေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ ခရိုနီေတြဒုကၡမ်ဳိးစံု
ေပးခဲ့ေပမယ့္ အေမခရီးစဥ္ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္.....

ဓါတ္ပံုမွာ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ရိုက္ထားေသာဓါတ္ပံုျဖစ္ျပီး စာသားမ်ားမွာ News of Myeik မွ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္... ယခုတစ္ၾကိမ္လာပါက ထပ္မံရိုက္ကူးျပီး အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီတင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း......... ေလးစားစြာျဖင့္ Super Photography(Myeik)

Ŝũ Ƿɇȑ

No comments:

Post a Comment