Friday, 23 November 2012

ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားစြမ္းရည္ဖြံ႔ေရးမွေက်ာင္းသားမ်ားသည္???


၂၀၁၂ ခုနစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ(၂၂)ရက္၊ ည(၇)နာရီ မွ စ၍ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္မွေက်ာင္းသားမ်ား (၆၀၀)ခန္႔ သည္ စစ္ကိုင္း ရြာသစ္ၾကီးေက်ာင္း မွ မႏၲေလး သို႔ လမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္ခဲ့ၾကသည္ ေက်ာင္းေၿပာင္းေရႊ႕ရမည့္ ကိစၥ ႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး ၂၀၁၂ ခုနစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ(၂၃)ရက္ ေန႔ နံနက္(၁၀)နာရီတြင္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခုဆက္လက္ၿပဳလုပ္မည့္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္းသိရပါသည္။
သတင္း  ေက်ာ္မိုး၀င္း  ။

No comments:

Post a Comment