Wednesday, 21 November 2012

သမၼတ- အိုဗားမားရဲ့ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ က်ေနာ့္အျမင္သံုးသပ္ခ်က္အေမရိကန္သမၼတ အိုဗားမား၏ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ေနာ့္အျမင္ကိုအနည္းငယ္ သံုးသပ္တင္ျပလိုပါတယ္။

အေမရိကန္သမၼတအိုဗားမား၏ ခရီးစဥ္သည္ေစာေသးတယ္ဟု လူ႔အခြင့္ေရးအဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕ႏွင့္  ႏိူင္ငံေရးေလ့လာသူအခ်ဳိ႕ရဲ့ သံုးသပ္မႈ
ေတြဟာ ဘယ္လိုေပတံ- ဘယ္လိုစံႏႈန္း စံထားကိုၾကည့္ျပီးတိုင္းတာေနလဲဆိုေတာ့၊ သူတို႔ျဖစ္ခ်င္တဲ့ စံႏႈန္း- စံထားေပတံေတြနဲ႔  တိုင္းတာ ေနတာေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစဥ္ေတြ ေတာ္ေတာ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတိုးတက္မွ သြားသင့္သည္ဟု ေစာေသးသူမ်ားက သံုးသပ္လွ်င္... သက္တမ္း ၄ ႏွစ္သာက်န္ေတာ့သည့္ အိုဗားမား ျမန္မာျပည္သို႔ေရာက္ႏိူင္- မေရာက္ႏိူင္ ဘယ္သူမွ အတတ္ေျပာလို႔မရပါ။
လက္ရွိ- ျမန္မာႏိူင္ငံရဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ေတြ တိုးတက္မႈရွိမရွိ စံႏႈန္း- စံထားေတြကိုတိုင္းတာတဲ့အခါ ( မဆလ ) ေခတ္ ( နဝတ )

ေခတ္ ( နအဖ ) ေခတ္က ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာေတြနဲ႔ ေတြနဲ႔ ရွင္ျပီး တိုးတက္မႈရွိမရွိဆိုတဲ့ ေပတံနဲ႔တိုင္းထြာရပါ့မယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့
လက္ရွိအစိုးရဟာ အရပ္သားစစ္စစ္ အစိုးရတရပ္မဟုတ္ေသးလို႔ပါပဲ။  ျမန္မာႏိူင္ငံရဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး နိူင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ေတြကို ႏွစ္ေပါင္း
မ်ားစြာ ဒီမိုကေရစီက်င့္သံုးလာတဲ့ ဒီမိုကေရစီႏိူင္ငံတစ္ႏိူင္ငံရဲ့စံႏႈန္း- စံထားေတြနဲ႔ၾကည့္ျပီး ေဝဖန္သံုးသပ္လို႔မရေသးပါဘူး။ လက္ရွိ- အစိုး
ရရဲ့ ႏိူင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ေတြဟာ အကယ္၍ တိုးတက္မႈမရွိရင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကာလမွာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီကို အစဥ္ေထာက္ခံအားေပးလာတဲ့ ႏိူင္ငံတကာက ကမာၻေခါင္းေဆာင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ျမန္မာျပည္ကိုလာစရာအေၾကာင္းကိစၥမရွိေသးသလို၊ စီးပြါးေရးပိတ္ ဆို႔မႈေတြ
လည္း ေျဖေလ်ာ့ေပးမွာမဟုတ္ေသးပါဘူး။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရမတိုင္မွီ ( နအဖ ) စစ္အစိုးရလက္ထက္မွာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးကို  အစဥ္ေထာက္ခံလာတဲ့ ႏိူင္ငံတကာအသိုင္းဝိုင္းဟာ ( နအဖ ) စစ္အစိုးရကိုနည္းလမ္းေပါင္းစံုအသံုးျပဳခ်ည္းကပ္ကာ ဖိအားေပးမႈေတြလုပ္ခဲ့ေသာ္ညားလည္း တိုးတက္မႈမရွိပဲ ျမန္မာျပည္မွာ လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ ဆိုးသထက္ဆိုးလာတာနဲ႔ပဲ ျပည္သူေတြရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီႏိူင္ငံေတြဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာခ်ည္းကပ္မႈ ေတြျပဳလုပ္လာေပမယ့္ တရုတ္အားကိုး- ရုရွားအားကိုးနဲ႔ မိုက္ေနတဲ့ ( နအဖ ) စစ္အစိုးရကို ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးကိုေထာက္ခံလာတဲ့ ႏိူင္ငံတကာအသိုင္းဝိုင္းဟာလည္း စိတ္ပ်က္ အားေလွ်ာ့ကာစျပဳလာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြျပဳလုပ္လာတဲ့ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္မွာ ရရွိတဲ့အခြင့္အေရးကိုလက္အလႊတ္မခံပဲ  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ အားေကာင္းလာေစရန္၊ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးကိုေထာက္ခံလာတဲ့ႏိူင္ငံေတြဟာ လက္ရွိအစိုးရနဲ႔ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈေတြျပဳလုပ္ကာ ေျဖေလ်ာ့မႈေတြျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာလည္း လက္ေတြ႕ျဖစ္စဥ္နဲ႔ ကိုက္ညီမႈရွိတဲ့ ခ်ည္းကပ္မႈပါပဲ။ ((( က်ေနာ္တို႔တေတြသတိျပဳရမွာက က်ေနာ္တို႔ျမန္မာႏိူင္ငံရဲ့ ဒီမိုက ေရစီအေရးကို အစဥ္ေထာက္ခံအားေပးကူညီလာတဲ့ ႏိူင္ငံေတြနဲ႔ ေႏြးေထြးတဲ့ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈရွိေနသမွ်ကာလပတ္လံုး တရုတ္အစိုး
ရရဲ့ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈေအာင္ကေန အလိုလိုရုန္းထြက္ျပီးသား ျဖစ္သြားတယ္ဆိုတာကိုလည္း သတိခ်ပ္ၾကရမွာပါ ))) အိုဗားမားခရီးစဥ္မွာေျပာ သလို...ကာလၾကာျမွင့္စြာ တစိမ္းေတြျဖစ္ခဲ့ၾကတဲ့က်ေနာ္တို႔ ႏိူင္ငံေတြဟာ အခုဆို ႏွစ္ႏိူင္ငံခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈေတြျဖစ္ေစမယ့္ စကားေတြဆို ေနၾကျပီ ေႏြးေထြးတဲ့ဆက္ဆံမႈေတြ အစရွိလာျပီး၊ အေပးအယူေတြလုပ္ကာ စီးပြါးပိတ္ဆို႔မႈနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေျဖေလ်ာ့မႈေတြျပဳလုပ္ေနရင္း သံတမန္ဆက္ဆံမႈေတြတိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေနာက္တခု ဒီေနရာမွာ လက္ရွိအစိုးရကိုၾကည့္တဲ့အခါ ျပည္သူကေရြးခ်ယ္တင္
ေျမာွက္ထားတဲ့ အရပ္သားအစိုးရတရပ္အေနနဲ႔ သြားျပီးၾကည့္လို႔မရေသးပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ အဆင္ေျပေခ်ာ ေမြ႕ေစရန္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ ၾကားျဖတ္အစိုးရအသြင္မမည္တဲ့ ၾကားခံကာလအစိုးရတစ္ရပ္အေနနပဲဲ႔ ၾကည့္ၾကရပါ့
မယ္။ ေနာက္တခုက ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကိုကိုင္ေဆာင္ျပီး အသြင္ကူးေျပာင္းကာစပဲရွိေသးတဲ့ စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားတဲ့ အစိုးရဆိုတာကိုလည္း ေမ့မထားၾကဖို႔အေရးၾကီးပါတယ္။  လက္ရွိ- အစိုးရကို အေပးအယူ- အေလ်ာ့အတင္းေတြလုပ္ျပီး ႏိူင္ငံေရးကို ေဆာ့ကစားသြားရပါ့မယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိအိုဗားမားရဲ့ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္ဟာ အစကနဦးခရီးစဥ္ျဖစ္ေပမယ့္ ခရီးစဥ္အစဟာ  ျမန္မာႏိူင္ငံရဲ့ ႏိူင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္ကူျဖစ္ေစမယ္လို႔ ယံုၾကည္လက္ခံထားပါတယ္။

၂- လက္ရွိ- ျပည္တြင္းမွာျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ႏိူင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြအားေကာင္းလာေအာင္နဲ႔ အခက္ခဲပဋိပကၡေတြဘယ္လိုဘယ္လို ေက်ာ္လႊားျပီး ခ်ဳပ္ျငိမ္းသြားေအာင္ ဘယ္လို
ဖိအားေပးမႈေတြလုပ္ျပီး၊ ဘယ္လိုပံ့ပိုးကူညီမႈေတြျပဳလုပ္သြားရင္အေကာင္းဆံုးျဖစ္မလဲဆိုတာ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးခရီးစဥ္မွာလိုက္ပါေနတဲ့ သူေတြက အားလံုးဝို္င္းဝန္းလုပ္ေဆာင္သြားၾကရပါ့မယ္။  ျမန္မာႏိူင္ငံရဲ့ ႏိူင္ငံေရး၊ စီးပြါးေရး၊ ပညာေရး၊ က်မၼာေရးအစရွိတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြ အရွိန္အဟုန္ပိုျပီးေကာင္းလာေအာင္ လုပ္ႏိူင္သူေတြက ဝိုင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္ ၾကိဳးပမ္းသြားဖို႔ပဲအေရးၾကီးပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ျဖစ္ခ်င္တာကို ေလွ်ာက္ေျပာေနလို႔မရေသးပါဘူး။ ျဖစ္ခ်င္တာေတြကိုလည္း အမ်ားၾကီးေမွ်ာ္လင့္ထားလို႔မရေသးပါဘူး။ လက္ရွိ- အစိုးရရဲ့ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြပိုမိုအားေကာင္းလာေအာင္  စိတ္ရင္းေစတနာေကာင္းနဲ႔ လုပ္ေနသူေတြကိုလည္း အစိုးရကိုေထာက္ခံေနတယ္လို႔ မျမင္ေစ
လိုပါ။ လက္ရွိျမန္မာႏိူင္ငံရဲ့ ႏိူင္ငံေရးအခင္းက်င္းဟာ ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရမယ့္ ႏိူင္ငံေရးအခင္းက်င္းဆိုတာကို ျပည္တြင္း/ပ ဒီမို
ကေရစီအသိုင္းဝိုင္းအမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးကို ေထာက္ခံလာတဲ့ ကမာၻ႕ေခါင္းေဆာင္အမ်ားဟာ လက္ခံထားပါတယ္။
ႏိူင္ငံတစ္ႏိူင္ငံက ႏိူင္ငံတစ္ႏိူင္ငံကို လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈကိစၥရပ္ေတြ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိစၥရပ္ေတြ၊ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥရပ္
ေတြ အစရွိတဲ့ကိစၥရပ္ေတြကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ခ်ည္းကပ္တဲ့ေနရာမွာ နည္းလမ္းေပါင္းစံုအသံုးျပဳျပီး ခ်ည္းကပ္မႈေတြျပဳလုပ္တာကို ေတြ႕ျမင္ရပါ
လိမ့္မယ္။ ဥပမာ ။  ။ ဆိုးရြားတဲ့လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကို က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္ေနတဲ့အစိုးရေတြကို ႏိူင္ငံတကာအသိုင္းဝိုင္းက ျပင္း
ထန္တဲ့ စီးပြါးေရးပိတ္ဆို႔မႈေတြလုပ္ျပီး လိုအပ္ရင္ စစ္ေရးအရဝင္ေရာက္စြတ္ဖက္မႈေတြလုပ္ၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္သံတမန္နည္းလမ္းအရ ဖိ
အားေပးမႈေတြနဲ႔သာ ေျဖရွင္းလုပ္ေဆာင္ေနတာေတြမ်ားျပီး၊ လူသားေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာေသေၾကပ်က္ဆီးမွ ( ဒါမွမဟုတ္ ) သူတို႔ရဲ့ အမ်ဳိး
သားလံုျခံဳေရး၊ သူတို႔ႏိူင္ငံရဲ့ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြါးေရးကို ျခိမ္းေျခာက္အႏ ၱရာယ္ျပဳေတာ့မွသာလွ်င္ စစ္ေရးအရျခိမ္းေျခာက္မႈေတြနဲ႔ စစ္ေရး
အရဝင္ေရာက္စြတ္ဖက္မႈေတြျပဳလုပ္တတ္ ၾကပါတယ္။ အရပ္သားပဲ့ကိုင္တဲ့ ဘယ္ႏိူင္ငံမဆို မိမိႏိူင္ငံရဲ့ အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရးနဲ႔ အမ်ဳိးသားအက်ဳိး
စီးပြါးေရးကိုပဲ ၾကည့္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အိုဗားမားရဲ့ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္အေပၚမွာ  အမ်ားၾကီးေမွ်ာ္လင့္ထားလို႔မရပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လည္း
ဆိုရင္ အိုဗားမားဟာ ျမန္မာႏိူင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ထဲထဲဝင္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ေနသူတစ္ဦးမဟုတ္ပါ။ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရ
စီအသြင္ကူးေျပာင္းလဲေရးကာလမွာ ေျပာင္းလဲမႈေတြျမန္ဆန္ဖို႔အတြက္ အေထာက္အကူေကာင္းေကာင္းျပဳႏိူင္တဲ့ မဟာမိတ္ေကာင္း မိတ္ေဆြ ႏိူင္ငံလို႔ပဲ အိုဗားမားအစိုးရကို သတ္မွတ္ရပါလိမ့္မယ္။ သမၼတ- အိုဗားမားရဲ့ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္ဟာ ႏွစ္ႏိူင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးနဲ႔ ႏွစ္ႏိူင္ငံေရရွည္ အက်ဳိးစီးပြါးေရးကိုေရွးရႈျပီးလာတဲ့ ခရီးစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္အစိုးေတြဟာ ျမန္မာႏိူင္ငံရဲ့ ဒီမိုကေရစီအေရးကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေထာက္
ခံပံ့ပိုးကူညီအားေပးခဲ့တာဟာ ႏွစ္ႏိူင္ငံေရရွည္ခ်စ္ၾကည္ေရးနဲ႔ ေရရည္အက်ဳိးးစီးပြါးေရးကို ေမွ်ာ္ကိုးေရွးရႈတယ္လို႔ ဆိုရမယ့္အျပင္...ပထဝီ
အေနအထားအရလည္း အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ ျမန္မာႏိူင္ငံဟာ စစ္ေရးနဲ႔ စီးပြါးေရးအရပါ အခ်က္အျခာၾကတဲ့ ႏိူင္ငံတစ္ႏိူင္ငံျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။
အသြင္ကူးေျပာင္းစဲကာလမွာ က်ဳိးတူစီပြါးေရးကို အေမရိကန္ႏိူင္ငံအျပင္- အျခားႏိူင္ငံေတြနဲ႔ လုပ္ေဆာင္တဲ့အခါ ဘယ္လိုက်ဳိးတူစီးပြါးေရး
ေတြဟာ ႏိူင္ငံနဲ႔ လူမ်ဳိးေတြအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းျပီး သဟဇာတျဖစ္မလဲဆိုတာကို ျမန္မာ့အေရးကိုဦးေဆာင္ေနတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အေလးေပးစဥ္းစားၾကရပါမယ္။

၃- အခုဆိုရင္ အိုဗားမားအစိုးရဟာ  ျမန္မာႏိူင္ငံေရးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအစပဲရွိေသးတဲ့ ႏိူင္ငံလို႔ပဲသတ္မွတ္ထားပါေသးတယ္။ အဲဒီျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈအစပဲရွိေသးတဲ့ ျမန္မာႏိူင္ငံကို လက္ရွိ- အိုဗားမားအစိုးရဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ အားေကာင္းလာေအာင္ အေပးယူ- အေလွ်ာ့
အတင္းေတြလုပ္တဲ့ ပံုသ႑န္နဲ႔ ခ်ည္းကပ္ေနပါတယ္။ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ေတြ တိုးတက္လာတာနဲ႔အညီ တုန္႔ျပန္သြားမယ့္ အိုဗားမားရဲ့ အစိုးရ
ရဲ့ သေဘာထားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းသိျပီးျဖစ္တဲ့အတြက္၊ လက္ရွိ- အစိုးရအေနနဲ႔ ျပည္သူနဲ႔လက္တြဲျပီး ေရွ႕သို႔ခ်ီတက္ရန္ပဲ ရွိပါေတာ့တယ္။  ေျပာင္းလဲမႈေတြတိုးတက္ျဖစ္ေပၚေစဖို႔ ဆီေပး- ဆန္ေပးဆိုတဲ့ အေပးယူသ႑န္ဟာ အာဏာရွင္လက္ေအာက္က လံုးလံုးမကြ်တ္လြတ္ေသး
တဲ့ ႏိူင္ငံေတြမွာပဲက်င့္သံုးလို႔ရပါတယ္။ တခ်ဳိ႕က ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ေတြကိုၾကည့္ျပီး အားမလိုအားမရမႈေတြ ရွိေနေပမယ့္....အကယ္၍ ဒီ
ေျပာင္းလဲမႈဟာ ေစတနာအမွန္နဲ႔ တကယ္ေျပာင္းလဲမႈမွန္ရင္ ေသြးထြက္သံယိုမႈနည္းေစတာကေတာ့ အမွန္ပါပဲ..။ နိဂုန္းခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ေျပာရ
ရင္....သမၼတ- အိုဗားမားရဲ့ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္ဟာ ျမန္မာျပည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အရွိန္အဟုန္ပိုမိုအားေကာင္းလာေစေရးအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္ကူျပဳေစမယ့္ ခရီးစဥ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သမၼတ- ဒုတိယအၾကိမ္သက္တမ္းမွာ ပထမဆံုးခရီးစဥ္အျဖစ္ အိုဗားမားရဲ့ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္ဟာ သမိုင္းဝင္ခရီးစဥ္ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း က်ေနာ့္အျမင္အားသံုးသပ္လိုက္ပါသည္။

( ကိုဗလိုင္ )

by Ko Baloi on Wednesday, November 21, 2012 at 11:10am ·

No comments:

Post a Comment