Thursday, 7 February 2013

NDD ေခါင္းေဆာင္မ်ားသိုု႔အိတ္ဖြင့္ေပးစာေျမာက္ပိုုင္းကိစၥကိုုပုုဂၢိဳလ္ေရးမပါဘဲအမွန္အတိုုင္းေပၚေပါက္ေရးႏွင့္ ရက္စက္လူမဆန္စြာ သတ္ျဖတ္ခံရသူမ်ား၏နစ္နာမွဳ ကိုုကုုစားေပးရန္ႏွင့္ ထိုုေၾကကြဲဖြယ္ရာအျဖစ္အပ်က္ကိုု ျပဳ လုုပ္သူအဓိကတာဝန္ရွိသူမ်ားကိုုေဖၚထုုတ္ျပီးျမန္မာ့သမိုုင္းတြင္ထိုုကဲ့သိုု႔ျဖစ္ရပ္မိ်ဳးထပ္မံမေပၚ ေပါက္ေစဖိုု႔အတြက္မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားသင္ခန္းစာယူနိုုင္ရန္ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
ထိုုသိုု႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ထိုုစဥ္ကABSDF မွျဖန္႔ခ်ီခဲ့ေသာဗီဒီယိုုတိတ္ေခြမ်ား၊ စပိုုင္လုုပ္သည့္ ကိစၥအမွဳတြဲစစ္ခ်က္မ်ား၊ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား ကိုု ေဟာ္လန္နိုုင္ငံ အမ္စတာဒန္ျမိဳ႕ရွိ International Institute of Social History စာၾကည့္တိုုက္တြင္ အပ္ႏွံထားေၾကာင္း သိရွိ သျဖင့္သြားေရာက္ေလ့လာရန္လိုုအပ္ လာပါသည္။ ထိုု႔အတြက္ ထိုုစာၾကည့္တိုုက္ရွိသက္ ဆိုုင္ရာပုုဂၢိဳလ္သိုု႔စာေရးသားေတာင္းဆိုုခဲ့ရာေအာက္ပါ ျပန္ၾကားစာကိုုရရွိခဲ့ပါသည္။


On Tue, Feb 5, 2013 at 2:54 PM, ----------------- wrote:
Dear ----------------,

I'm sorry to say but I learned today from NDD that they will not give permission to access the ABSDF archives (for this particular ABSDF archive which is listed as a NDD collection permission from both NDD and ABSDF is needed)
I'm still waiting for a formal reply from ABSDF, but since you need permission from both, one negative answer is enough to deny you permission to the documents.

kind regards

Eef Vermeij
Regional Representative for Southeast Asia.

အထက္ပါစာကိုုေအာက္ပါအတိုုင္းဘာသာျပန္ေပးလိုုက္ပါသည္။
လုူၾကီးမင္း။
ကြ်န္ေတာ္စိတ္မေကာင္းစြာနဲ႔ဒီစာကိုုျပန္ၾကားလိုုက္ပါတယ္၊ဒီေန႔မွာNDDကABSDFရဲ႕ မွတ္တမ္းမ်ား(Archives) ကိုု ၾကည့္ရွဳခြင့္ကိုုမေပးနိုုင္ေၾကာင္းအေၾကာင္းၾကားစာကိုုလက္ခံရရွိ ခဲ့ပါတယ္။ (အဓိကABSDF မွတ္တမ္းမ်ားသည္ NDD၏စုုေဆာင္းထားမွဳမ်ားျဖစ္ျပီး ထိုုအဖြဲ႔ႏွစ္ ဖြဲ႔လံုုးမွသေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာၾကည့္ရွဳခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္)
ကြ်န္ေတာ္အခုုအခ်ိန္အထိ ABSDF ထံမွျပန္ၾကားစာကိုုမရရွိေသးပါဘူး၊ ဒါေပမဲ့ခင္ဗ်ားတိုု႔အေနနဲ႔ ဒီအဖြဲ႔အစည္းႏွစ္ခုုလံုုးရဲ႕သေဘာတူညီးခ်က္ရမွသာၾကည့္ရွဳခြင့္ရ မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီNDDရဲ႕ျငင္းပယ္ခ်က္တခုုထဲနဲ႔ခင္ဗ်ားေတာင္းဆိုုတဲ့ၾကည့္ရွဳခြင့္ကိုုျငင္းပယ္လိုုက္ရပါတယ္။
ၾကင္နာစြာျဖင့္
Elf Vermeij
အေရွ႕ေတာင္အာရွေရးရာေဒသ တာဝန္ခံ

အထက္ပါစာအရ ေဒါက္တာနိုုင္ေအာင္တည္ေထာင္ခဲ့ျပီးယခုုသူ႔ဇနီးခင္ဥမၼာ ဥကၠဌ လုုပ္ေနတဲ့ NDD ဟာအမွန္တရားေတြကိုုတူးေဖၚေတြ႔ရွိေတာ့မွာကိုုစိုုးရိမ္တဲ့အတြက္ပိတ္ပင္လိုုက္တာ ကိုု အထင္အရွားေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္၊ ထိုု႔အတုူဘဲABSDF ေခါင္းေဆာင္ေတြကလဲႏွာေစးေနတာ ေတြ႔ရမွာဘဲ၊ ဘာျဖစ္လိုု႔ဒီေလာက္ေၾကာက္ေနၾကတာလဲ??။ ကိုုယ္မွန္ရင္ဘာမွေၾကာက္ေနစရာပိတ္ပင္ေနစရာမလိုုဘူးလိုု႔ယံုုၾကည္တယ္။ ဒီစာရမွ ဒီမွတ္ တမ္းေတြကိုုABSDF တဖြဲ႔ထဲမဟုုတ္ဘဲ NDD ကဝင္ျပီး ထိမ္းထားတယ္ဆိုုတာထင္ရွားတယ္။  ABSDF ဟာNDD ေလာင္းရိပ္ေအာက္ကရံုုးမထြက္နိုုင္ဘဲျဖစ္ေနတယ္ဆိုုရင္ ABSDF ဟာ အလြန္ဂုုဏ္သိကၡာက်ေတာ့မွာျဖစ္တယ္။  NDD ဟာလက္နက္ကိုုင္ေတာ္လွန္ေရးကိုုမယံုုၾကည္ ေတာ့ပါဘူးဆိုုျပီး ABSDF ကေနဗဟိုုေကာ္မီတီဝင္အမ်ားစုုထြက္ျပီး ကိုုနိုုင္ေအာင္ ဦေဆာင္မွဳ႕ နဲ႔တည္ေထာင္ခဲ့တာအမ်ားအသိ။  လက္နက္ကိုုင္ေတာ္လွန္ေရးကိုုသစၥာေဖါက္သြားခဲ့ျပီးလက္ နက္စြန္႔မွေထာက္ပံ့မယ္၊ေငြေပးမယ္ဆိုုတဲ့ NGOsေတြရဲ႕ဝယ္မွဳကိုုေငြနဲ႔လက္နက္နဲ႔လဲလွယ္ခဲ့ တာအမ်ားသိတယ္။ NDD ကိုုဦးေဆာင္တဲ့ကိုုနိုုင္ေအာင္ ေျမာက္ပိုုင္းသတ္ျဖတ္မွဳမွာသူတာ ဝန္ခံတယ္၊တတ္နိုုင္သမွ်ပူးေပါင္းကူညီပါ့မယ္လိုု႔လူသိရွင္ၾကားထုုတ္ေဖၚေျပာဆိုုခဲ့ေပမဲ့ အခုုသူ႔မိန္းမခင္ဥမၼာကၾကည့္ခြင့္မေပးနိုုင္ဘူးလိုု႔ျငင္းလိုုက္ျပီ။

ခင္ဥမၼာကၾကည့္ခြင့္မေပးနိုုင္ဘူးဆိုုတာသုူ႔ေယာက္က်ားကမၾကည့္ေစခ်င္လိုု႔ဘဲလိုု႔ယူဆလိုု႔ရ မယ္ထင္တယ္။  ေျမာက္ပိုုင္းနဲ႔ဆိုုင္တဲ့စစ္ခ်က္ေတြကိုုဒီအဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔ရဲ႕သေဘာတူညီးခ်က္နဲ႔ မွၾကည့္ လိုု႔ရမယ္ဆိုုေတာ့ ဒီမွန္တမ္းေတြကိုုဒီႏွစ္ဖြဲ႔သေဘာတူညီခ်က္ေတြနဲ႔မေဖ်ာက္ဖ်က္ နိုုင္ ဘူးလားလိုု႔စိုုးရိမ္းလာမိတယ္၊ အေထာက္အထားေတြကိုုဒီလူယုုတ္မာေတြမေဖ်ာက္ဖ်က္နိုုင္ ေအာင္ဘယ္လိုုကာကြယ္ၾကမလဲ။

ကိုုနိုုင္ေအာင္ကိုုကတိစကားအတိုုင္းမွတ္တမ္းေတြကိုုၾကည့္ခြင့္ေပးဖိုု႔ဒီေနရာကေနေတာင္းဆိုု တယ္။ ပုုဂၢိဳလ္ေရးေတြမေရးဘူးလိုု႔ေနေပမဲ့ဒီလိုုညစ္ပတ္မွဳေတြလုုပ္လာရင္ဖြင့္ေရးလာရလိမ့္ မယ္၊ အမွန္တရားကိုုသတၱိရွိရွိရင္ဆိုုင္ပါ၊အေျပာတမ်ိဳးအလုုပ္တမ်ိဳးလုုပ္ရမဲ့အခ်ိန္မဟုုတ္ ေတာ့ဘူး။

ABSDF ကိုုလဲေမးရေတာ့မယ္၊ ဒီမွတ္တမ္းေတြၾကည့္ခ်င္တယ္လိုု႔ကိုုမ်ိဳးဝင္းကိုုအေၾကာင္းၾကား ခဲ့တယ္၊ သူလဲဘယ္သူေတြအပ္ထားတယ္၊ ဆိုုတာမသိဘူးျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီေတာ့အရင္လူေတြ ကိုုနိုုင္ေအာင္တိုု႔၊ ဆယ္ျပားေက်ာ္ေက်ာ္တိုု႔ ဒီဗီဘီကခင္ေမာင္ဝင္း တိုု႔ကိုုဘာေတြလုုပ္ခဲ့တယ္ဆိုုတာပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေမးျပီးေျမာက္ပိုုင္းကိစၥအျဖစ္မွန္ေပၚေပါက္ ေရးအတြက္ေကာ္မီတီဖြဲ႔ထားျပီးနယ္သာလန္မွာမွတ္တမ္းေတြကိုုဘယ္သူအပ္ထားမွန္းမသိ၊ သြားၾကည့္ဖိုု႔လဲမၾကိဳးစားသြားၾကည့္မဲ့သူေတြကိုုလဲအားမေပးေတာ့မျဖစ္ေစနဲ႔လိုု႔သတိိေပးခ်င္ တယ္။  သံခဲမိန္းမကလဲ ေျမာက္ပိုုင္းကိစၥမွာသူကအကုုန္သိေနသလိုုေျပာဆိုုေရးေနျပီးေခါင္း ေဆာင္လုုပ္သူေတြအာဏာမရူးပါဘူးလိုု႔ေျပာေနတာေတြဟာABSDF ကဒီကိစၥမွာေျမာက္ပိုုင္း ေခါင္းေဆာင္လုုပ္ခဲ့သူေတြကိုုပင္းျပီးကာကြယ္ေနတယ္လိုု႔အထင္ေရာက္ေစတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း၁၀ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာေနရာယူခဲ့ျပီးျပီး၊ ဦစိန္ဝင္းေတာင္သေဘာေပါက္လိုု႔ရာ သက္ပန္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဘဝကႏွဳတ္ထြက္သြားျပီ။  အျဖစ္မွန္ေပၚေအာင္လုုပ္မွာလား ဖံုုးဖိေနၾကအံုုးမွာလား မိမိကိုုယ္ကိုုျပန္ေမးၾက။

ထြန္းေအာင္ေက်ာ္
7.2.2013

No comments:

Post a Comment