Tuesday, 5 February 2013

ပထမအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀း ၁၄ ရက္ေျမာက္ေန႔အစီအစဥ္

ပထမအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀း ၁၄ ရက္ေျမာက္ေန႔အစီအစဥ္ ကို ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၅ ရက္ေန႔ကဆက္လက္က်င္းပ ပထမအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀း ၁၄ ရက္ေျမာက္ေန႔အစီအစဥ္ ကို ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၅ ရက္ေန႔ကဆက္လက္က်င္းပရာ အစည္းအေးတြင္ ထန္တလန္မဲဆႏၵနယ္မွေဒၚဇာတဲလဲမ္း ကထန္တလန္တြင္ လွ်ပ္စစ္မီး ၂၄ နာရီ ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ ရွိ/ မရွိ ေမးခြန္း၊ ဦးစိုင္းသန္းႏိုင္ ဖာပြန္ မဲဆႏၵနယ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ဌာနခ်ဳပ္၏ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဒုရဲအုပ္ေလာင္း၀င္ခြင့္စာေမးပြဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္း၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ေပးပို႔လာေသာ အထူးကာလ စည္းကမ္းသတ္ႏွင့္ အတိုးကန္႔သတ္ေရး အက္ဥပေဒကိုရုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္း ကိုလက္ခံရရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပခ်င္း၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ေပးပို႔လာေသာ အထူးကာလ စည္းကမ္းသတ္ႏွင့္ အတိုးကန္႔သတ္ေရး အက္ဥပေဒကိုရုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံ တင္သြင္းျခင္း ႏွင့္ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆို တင္သြင္းထားသည့္ တစ္ပိုဒ္ခ်င္းစိအလိုက္ ေဆြးေႏြး၍ လႊတ္ေတာ္၏အဆံုးအျဖတ္ရယူျခင္းမ်ား ကိုေဆြးေႏြးၾကသည္။

သတင္း NLD
5.2.2013
No comments:

Post a Comment