Tuesday, 22 January 2013

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ေက်ာက္ႀကီး-KNU ရုံးသုိ.သြားေရာက္ခဲ့အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ.ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ၊ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးနွင္ .တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ၂၀.၁.၁၃ည ေန (၅း၃၀)တြင္ေက်ာက္ၾကီး ျမဳိနယ္တြင္ ဖြင္လွစ္ထားေသာ KNU ဆက္ဆံေရးရုံးသုိသြားေရာက္ျပီး KNU တပ္မဟာ (၃) တပ္မဟာမွဳး ေစာအယ္ကလူသိန္းဦးေဆာင္ေသာအဖြဲႏွင္ . ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္မွု. လုပ္ငန္း၊ေဒသဖြံျဖိဳးမွု.ျမွင္တင္ေဆာင္ရႊက္ေရး။ ေျမျမွတ္မုိင္းမ်ားရွင္းလင္းေရး မုိင္းသင္.စစ္ေဘးဒဏ္ခံမသန္စြမ္းသူမ်ား ဘ၀ တုိးတက္ေရး အတြက္ဥကၠဌမွ ပံပုိးေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး ၊KNU မွအဆုိပါလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင္ .လုပ္ငန္းနယ္ပါယ္အသီးသီးတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ သေဘာတူေျကာင္း တပ္မဟာမွဳးကေျပာၾကားခဲပါတယ္။National League for Democracy


No comments:

Post a Comment