Monday, 28 January 2013

သမၼတေလာင္းစာရင္းမဝင္ေအာင္ ပိတ္ပင္ထားမႈအဆံုးသတ္ေရး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္(The Associated Press မွ 26 Jan 2013 ရက္စြဲပါ “Suu Kyi hopeful on ending Myanmar presidency ban”သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

               ျမန္မာအတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမသမၼတတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရေအာင္ အေျခခံဥပေဒေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ေရးကို ႏိုင္ငံ၏အင္အားႀကီးတပ္မေတာ္က ေထာက္ခံလိမ့္မည္ပာု ယံုၾကည္စိတ္ခ်ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလိုက္ပါသည္။
               လက္ရွိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမတိုင္ခင္အထိ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသူ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္က လႊတ္ေတာ္တြင္း အေရးႀကီးေသာ ေနရာအေရအတြက္ကို တပ္မေတာ္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္တိုင္ေအာင္ အေျခခံဥပေဒ

ျပင္ဆင္မႈကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိမ့္မည္ပာု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


               “ကြ်န္မ ဒီကိစၥကို အလြန္အကြ်ံ႕မစိုးရိမ္ပါဘူး။ ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ တပ္မေတာ္သားေတြပာာလည္း က်န္တဲ့တစ္ႏိုင္ငံလံုးကသူေတြလိုပဲ ပိုၿပီးေပ်ာ္စရာ၊ ပိုၿပီးခိုင္မာ၊ ပိုၿပီးညီညႊတ္မွ်တတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျမင္ခ်င္ၾကလိမ့္မယ္လို႔ ကြ်န္မထင္ပါတယ္”ပာု သူမကဆိုပါသည္။
     “ဒီအတြက္ေၾကာင့္ ညႇိႏိႈင္းအေလွ်ာ့အတင္းလုပ္မႈကတစ္ဆင့္ ျပင္ဆင္ႏိုင္မယ့္အလားအလာကို ကြ်န္မေလွ်ာ့မတြက္
ပါဘူး”ပာု ပာာဝိုင္ရီတြင္ေရာက္ရွိေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က East-West Center တြင္ေသာၾကာေန႔က ေျပာၾကား
ခဲ့ပါသည္။
             ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိသမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ၂၀၁၁ မတ္လတြင္ အာဏာလႊဲေျပာင္း လက္ခံၿပီးေနာက္ပိုင္း

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစြာ လႊတ္ေပးျခင္း၊ ဆင္ဆာပိတ္ပင္မႈကို ေျဖေလွ်ာ့ျခင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ပါတီကို လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခြင့္ေပးျခင္းတို႔ အပါအဝင္ တစ္သီတစ္တန္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယခင္ျပစ္တက္ေဝဖန္သူမ်ားပင္ အံအားသင့္ခဲ့ၾကရသည္။

   သမၼတဦးသိန္းစိန္က လာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီအႏိုင္ရရွိပါက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သမၼတအျဖစ္လက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သေဘာထားတင္းမာသူမ်ားက တပ္မေတာ္ အာဏာစြန္႔ရန္ လိုလားပါ့မလားပာု အကဲခတ္ေလ့လာသူမ်ားက သံသယရွိေနၾကသည္။

   ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ မိသားစုဝင္မ်ား ျပည္ပႏိုင္ငံသားအျဖစ္ခံယူထားေသာ မည္သူမဆို သမၼတေလာင္း မျဖစ္ႏိုင္ပာု တားျမစ္ထားသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကြယ္လြန္သူ ၿဗိတိသွ်ပါေမာကၡ မိုက္ကယ္အဲရစ္ႏွင့္
လက္ထပ္ခဲ့ၿပီး သားႏွစ္ဦး ထြန္းကားခဲ့သည္။


   သမၼတ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လိုေၾကာင္း မၾကာေသးမီက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားသူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “တစ္ေယာက္ေယာက္ကို တစ္သက္လံုးအာဏာရႏိုင္ေအာင္ ဒါမွမပုတ္ တစ္ေယာက္ေယာက္ကို တစ္သက္လံုး အာဏာ မရႏိုင္ေအာင္ ရည္ရြယ္ေရးဆြဲထားတဲ့ ဘယ္လိုအေျခခံဥပေဒကိုမဆို မွန္ကန္တယ္လို႔ ကြ်န္္မမယူဆပါဘူး”ပာု ေျပာၾကားသည္။
              “ဒါကို လက္မခံႏိုင္႐ံုသာ မကပါဘူး။ ဒါပာာ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းမက်ေသးပါဘူး။ ဒါပာာ အေျခခံဥပေဒနဲ႔

ပတ္သက္လို႔ အကုန္မပာုတ္ေသးပါဘူး”ပာု သူမကဆိုပါသည္။

    ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူမ၏ ႏိုုင္ငံေရးအရာေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္သာမကဘဲ သူမ၏ဖခင္ တပ္မေတာ္ကို ထူေထာင္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ အခ်ိဳ႕အရာရွိမ်ားအၾကား ေလးစားျခင္းခံရသူျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ တန္ဘိုးမ်ား ေဝမွ်ေရးအစီအစဥ္အရ ပာာဝိုင္ရီသို႔ ေရာက္ရွိေနပါတယ္။

Yangon Chronicle

No comments:

Post a Comment