Sunday, 6 January 2013

ဂ်ပန္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေတြ႕ျမင္

(5 January 2013 ရက္စြဲပါ China Daily မွ Japan sees chance in Myanmar's emerging economy ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ေသာၾကာေန႔က စက္မႈဇုန္တစ္ခုသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္စဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေငြေၾကးအကူအညီ အသစ္မ်ား ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ျပင္သစ္ႏွစ္ႏိုင္ငံေပါင္း အက်ယ္အဝန္းရွိၿပီး စုစုေပါင္း ကမၻာ့လူဦးေရ၏ ၄၀% ရွိေသာ အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွင့္ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္နယ္စပ္ခ်င္းထိစပ္ေနပါသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ အမည္ခံအရပ္သားအစိုးရသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ႏွစ္ စစ္အစိုးရထံမွ အာဏာလႊဲေျပာင္း ရယူၿပီးကတည္းက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ပါသည္။ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Taro Aso သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးလည္းျဖစ္ ပါသည္။ ၎သည္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကိုစတင္ တာဝန္ယူၿပီး တစ္ပတ္အၾကာတြင္ ပထမဆံုးတရားဝင္ႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါ သည္။

၎၏ခရီးစဥ္သည္ စီးပြားေရးအရ အေရးယူမႈမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အေနာက္ႏိုင္ငံမွၿပိဳင္ဖက္မ်ား တျဖည္းျဖည္းဝင္ေရာက္ ေနခ်ိန္တြင္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အခြင့္အေရးပိုရေရးအတြက္ လမ္းခင္းေပးသကဲ့သို႔ရွိပါသည္။

"ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႀကီးမားတဲ့ အလားအလာရွိေနတယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ခံစားရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ပုဂၢလိက-ျပည္သူ ပတ္တနာရွစ္နဲ႔ ပံ့ပိုးဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရည္ရြယ္ထားပါတယ္"ပာု ၎ကေျပာပါသည္။ Aso ကဆက္လက္ေျပာၾကားရာတြင္ ၎သည္ ပာတ္ကာ ၂၄၀၀ က်ယ္ ၿပီးေဒၚလာ ၁၂.၉ ဘီလီယံတန္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္သို႔ လည္ပတ္ခဲ့ေၾကာင္း ၎မွာ ဂ်ပန္-ျမန္မာဆက္ဆံေရး၏ ဗပာုိျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ စက္မႈဇုန္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဂ်ပန္ဖက္မွ မစ္ဆုဘစ္ရွီေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ မာ႐ူဘီနီေကာ္ပိုေရးရွင္းႏွင့္ ဆူမီတိုမိုေကာ္ပိုေရးရွင္းတို႔ ဖက္စပ္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ စီမံခ်က္အရ ပထမ ၄၀၀ ပာတ္တကာကို ၂၀၁၅ တြင္အၿပီးတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏွင့္ ကမၻာတစ္လႊားမွ ထုတ္လုပ္သူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္မႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

Aso က၎၏ခရီးစဥ္အတြင္း အတည္ျပဳခ်က္ေပးခဲ့ရာတြင္ တိုက်ိဳသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံက တင္ရွိေသာေၾကြးၿမီ ၅၀၀ ဘီလီယံ ယန္း(ေဒၚလာ ၅.၇၄ ဘီလီယံ)၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ေလ်ာ္ပစ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေခ်းေငြသစ္ ၅၀ ဘီလီယံယန္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ေခ်းေငြ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို သီလဝါတည္ေဆာက္ေရးအျမန္စတင္ႏိုင္ရန္ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။"ျမန္မာဖက္ကလည္း သူတို႔ေၾကြးၿမီေတြကို အႀကိမ္ႀကိမ္ေလ်ာ္ ပစ္ေပးေနေတာ့ ေက်းဇူးတင္ေနပါတယ္။ ဒါပာာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ျမႇင့္တင္ရာမွာ ပထမေျခလွမ္းျဖစ္ဖို႔ ကြ်န္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္"ပာု Aso က ဖသတင္းေထာက္မ်ားသို႔ ရန္ကုန္တြင္ေျပာပါသည္။

Aso သည္ ဂ်ပန္-ျမန္မာအသင္းႀကီး၏ အႀကီးတန္းအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္ကာ ၎ယခု ရာထူးမရမီကပင္ ယခုခရီးစဥ္ကို စီစဥ္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ ျပည္တြင္းအစီအစဥ္မ်ား မ်ားျပားေနသည့္ၾကားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔သြားေရာက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အမ်ားကအံအားသင့္လ်က္ရွိပါသည္။ Shinzo Abe ၏အစိုးရသစ္သည္ Beijing ႏွင့္ဆက္ဆံေရး မေျပလည္မႈေၾကာင့္ စီးပြားေရးအရ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို သက္သာေစရန္ အျခားအာရွ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရးေကာင္းေစရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ပါသည္။ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ႐ုရွားတို႔ႏွင့္ဆက္ဆံေရးတိုးတက္ေစရန္ အထူးကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေစလႊတ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္ကို အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားအတြက္ ဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္အသက္သြင္းေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ျမန္မာအစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားက သီလဝါသည္ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးေသာ ၎တို႔ႏိုင္ငံအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းမ်ား ရရွိလာႏိုင္မည္ပာု ေမွ်ာ္လင့္ေနပါသည္။ တိုင္းျပည္၏ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ စိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္ ေသာမတည္ၿငိမ္မႈမ်ားကို တည္ၿငိမ္မႈရေစရန္ အေထာက္အကူျပဳမည္ပာု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။

"ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ အကူအညီ၊ နည္းပညာအကူအညီေတြေၾကာင့္ ျပည္သူေတြအတြက္ အလုပ္အကိုင္ေတြ ဖန္တီးေပးႏိုင္ၿပီး စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ မႈေခတ္သစ္ကိုေရာက္ႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္"ပာု အစုအဖြဲ႕ႀကီး၏ ျမန္မာဖက္မွအႀကီးအကဲ ဦးဝင္းေအာင္က ေျပာပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္လက္ရွိ ေရးဆြဲထားမႈအရ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏အႀကီးဆံုး စက္မႈဇုန္ျဖစ္လာမည့္ ထားဝယ္စီးပြားေရးဇုန္တြင္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလ်က္ရွိပါသည္။
သန္းထြတ္

No comments:

Post a Comment