Wednesday, 23 January 2013

ကခ်င္စစ္ရပ္ဆုိင္းေရး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါဝင္ေစလိုဟု စစ္ေဘးသင့္ျပည္သူအခ်ဳိ႕ ေတာင္းဆို
ဓာတ္ပံု AFP

မန္ဝိန္းႀကီး၊
ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တုိက္ပဲြမ်ားျဖစ္ပြားေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျမန္ဆံုးရပ္ဆုိင္းရန္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္အေနျဖင့္ ပါဝင္ကူညီေပးေစလိုေၾကာင္း စစ္ေဘးေၾကာင့္တိမ္းေရွာင္စခန္းမ်ား၌ ေနထိုင္ရသူအခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။

 ”ႏွစ္ဖက္စလံုးကို ရပ္ၿပီး ကြၽန္မ အျမန္ဆံုး အိမ္ကိုျပန္ေရာက္ခ်င္ တယ္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလမကုန္ခင္ ျပန္ ခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကိုလည္း ေတာင္း ဆုိပါ တယ္။ ဖုန္းနံပါတ္ပါရရင္ တစ္ခါ တည္း ဆက္ၿပီးေျပာခ်င္ပါတယ္”ဟုတစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ စစ္တိမ္းေရွာင္ စခန္းတြင္ေနထိုင္ရသူ ကေလး ၇ ေယာက္မိခင္ ေဒၚရီွးေ ဒါင္းေဘာက္ ထြယ္က ေျပာသည္။၄င္းနည္းတူ အသက္ ၄ဝ အ ရြယ္
ဦးရိန္ေနာ္မုိင္ကလည္း လက္ရိွ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္း ေအာင္လႈိင္တုိ႔ႏွင့္အတူ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ပူးတဲြတာဝန္ ယူ ေျဖရွင္းေပးေစလိုေၾကာင္း ဆို သည္။သို႔ရာတြင္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္ လအတြင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့ သည့္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ ေရးတပ္မေတာ္ၾကား တိုက္ပဲြမ်ားအပါ အဝင္ ေသဆံုးမႈမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအေပၚ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစု ၾကည္အေနျဖင့္ တစ္စံုတစ္ရာ ျပတ္သားစြာေျပာဆုိျခင္း မရိွသည့္ အေပၚ ဘဝင္မက်ေသာ ကခ်င္ျပည္ နယ္ေဒသခံအခ်ဳိ႕လည္း ရိွေၾကာင္း သိရသည္။”ဒီလိုေျပာေန႐ုံနဲ႔ မရပါဘူး။ ေရရွည္သာဒီလိုဆုိ  တုိင္းရင္းသားေတြ ၾကားမွာလည္း သေဘာထားကဲြလဲြမႈ ေတြျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္”ဟု အသက္ ၂၂ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး က ေျပာ သည္။ စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္သူ အမ်ားစုသည္ မိမိအရပ္ ေဒသသုိ႔ ျပန္ခ်င္လ်က္ရိွၾကၿပီး ယင္း၏ အဓိကျဖစ္ေသာ စစ္ပဲြမ်ား ရပ္ဆုိင္းရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ ေတာင္းဆိုေပးမႈကိုလိုလား လ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။”အဆိုးရြားဆံုးမျဖစ္ဘဲ အျမန္ ဆံုးၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ပါ ေစလို႔ေတာင္းဆိုပါတယ္”ဟု မန္ ဝိန္း ႀကီး စိန္႔ပက္ထရစ္ စစ္ေရွာင္စခန္းေန ေဒၚေဇာင္းဆုိင္က ေျပာသည္။ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ ပြားခဲ့သည့္တုိက္ပဲြမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္ ကိုစြန္႔ခြာ၍ ထြက္ေျပးတိမ္းေ ရွာင္ရသူ ဒုကၡသည္စုစုေပါင္း တစ္သိန္းခဲြနီးပါး ရိွၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ထို႔အျပင္ စစ္ေဘးဒုကၡဒဏ္ကို အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား ပိုမို ခံစားရျခင္းေၾကာင့္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္ စဥ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပိုမိုပါဝင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မန္ဝိန္းႀကီးႏွင့္ မိုင္ဂ်ာယန္ရွိ စစ္ေဘးေၾကာင့္ တိမ္း ေရွာင္လာရသူမ်ား ေနထိုင္ရာစခန္း မ်ားသို႔ သြားေ ရာက္၍ အလုပ္႐ံုေဆြး ေႏြးပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ရသအိမ္မီဒီယာ အဖြဲ႕(Creative Media Group) ႏွင့္ ေပးပို႔ခဲ့သည့္ အသံဖိုင္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း   ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အဆို ပါေဒသရွိ တိမ္းေရွာင္ေနထိုင္ၾကသူအမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အဓိကထား၍ ၃ မိနစ္ၾကာေသာ အမွာစကားကို ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ”အမ်ိဳးသမီးအခ်င္းခ်င္း ညိႇႏႈိင္း ၿပီးေတာ့၊ တိုင္ပင္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြး ၿပီးေတာ့၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေပၚ ဘယ္လိုေလွ်ာက္ႏိုင္မလဲ၊ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကို ဘယ္ လိုဦးတည္ႏိုင္မလဲဆို တာကို အေျဖရွာၾကရမွာပါ” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမွာ စကားတြင္ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ စဥ္ထဲ တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈ လြန္စြာနည္းပါးျခင္းႏွင့္ပါဝင္ႏိုင္ခြင့္ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ယင္းအခ်က္ အား ျပဳျပင္ရန္ ဝိုင္းစဥ္းစားဖို႔လို အပ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေန   ျဖင့္ စုစည္းမႈသည္ အင္အားတစ္ရပ္ ဆိုသည္ကိုသိရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆိုသည္။ ”ေနာင္ႀကီးလာမယ့္ ကေလး ေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တန္ဖိုးထားတတ္ ေအာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတတ္ ေအာင္ သင္ေပးရမွာ မိခင္မ်ားရဲ႕တာ ဝန္ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က တိမ္းေရွာင္စခန္းေရာက္ မိခင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေျ ပာၾကားသည္။ သို႔ရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ ထြန္းရန္ စစ္ဆိုသည္မွာ တစ္ဖက္ တည္းရပ္တန္႔၍မရဘဲ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ရပ္တန္႔မွ ျဖစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႐ိုး သားသည့္ ျပည္သူ မ်ားၾကားတြင္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈမ်ား ရွိေနၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း မိန္ဝိန္းႀကီးရွိ စိန္႔ပက္ထရစ္ ဘုရားေက်ာင္းဒုကၡသည္စခန္း၌ေန ထိုင္ကာ စာရင္းကိုင္အျဖစ္ကူညီလုပ္ ကိုင္ေပးေ နသူ အသက္ ၂၂ ႏွစ္ အ ရြယ္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကေျပာသည္။”ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု ရရွိထားသူ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ႏွစ္ဖက္စလံုး  ကို ေျပာေစခ်င္တယ္။ ဘာေၾကာင့္ တိုက္ေ နတယ္ဆိုတာ မသိေပမယ့္ မ႐ိုုးရွင္းဘူးဆိုတာေတာ့ အမွန္ပါ ပဲ”ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ဥာဏ္လင္းေအာင္
popular myanmar Journal

No comments:

Post a Comment