Tuesday, 22 January 2013

ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျမန္မာခရစ္ယာန္မ်ားေၾကျငာခ်က္ထုတ္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရ႐ွိရန္ တစ္တုိင္းျပည္လုံးတြင္ တာဝန္႐ွိသည္ဟု အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဇန္နဝါရီလ(၂၀) ရက္ေန႔ပဲခူးခရီးစဥ္တြင္ ေက်ာက္ႀကီးၿမဳိ႕နယ္၊ မုန္းၿမဳိ႕႐ွိ ေဒသခံတုိ႔အားေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း The Myanma Age facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့အၿပီး ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ကတ္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(စီ၊ဘီ၊စီ၊အမ္)ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ မ်ားေကာင္စီ(အမ္၊စီ၊စီ)တုိ႔၏ “ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္း ျဖစ္ပြားေနေသာျပည္တြင္းစစ္ကုိ ရပ္တန္႔ၾကရန္ အတြက္ ေၾကာျငာခ်က္အား အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟုိေကာ္မ႐ွင္႐ုံးအဖြဲ႕သုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ မ်ား ေကာင္စီ၏ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ လက္ေထာက္ တာဝန္ခံ မလဝန္းေ႐ႊဝတ္ရည္ မွေပးပုိ႔ခဲ့သည္။

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္ အကူအညီမ်ား ပုိ၍ေပးေဆာင္ၾကရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လုိအပ္သည့္ အကူအညီမ်ားအားတတ္အားသမွ် အက်ဳိးေဆာင္ေပးရန္ အသင့္႐ွိေၾကာင္း (စီ၊ဘီ၊စီ၊အမ္)ႏွင့္ (အမ္၊စီ၊စီ) တုိ႔၏ေၾကျငာခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အေသးစိတ္သိ႐ွိလုိပါက ျမန္မာႏုိင္ငံခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ မ်ားေကာင္စီ၏ ျပည္သူဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ လက္ေထာက္တာဝန္ခံ မလဝန္းေ႐ႊဝတ္ရည္ (၀၉-၄၃၁၄၃၆၆၀)သုိ႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္
 

No comments:

Post a Comment