Wednesday, 2 January 2013

ေကအိုင္ေအရွင္သန္နိုုင္ပါ့မလား ?

ေကအိုုင္ေအနဲ႔ ျမန္မာစစ္တပ္တိုု႔ တိုုက္ပြဲျပင္းထန္လာေနျပီး ေျမျပင္တိုုက္ပြဲကေန ဒီဇင္ဘာလမွာ ေလ ေၾကာင္းမွ ဗံုုးၾကဲတိုုက္ခိုုက္တဲ့အထိ ျပင္းထန္လာခဲ့တာေတြ႔လာရပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္ကိုုသမတ အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ လိုုက္ျပီးေနာက္ ကခ်င္ကတိုုက္ပြဲေတြရပ္ဖိုု႔စစ္တပ္ကိုုလူသိရွင္ၾကားအမိန္႔ေပးခဲ့ေပမဲ့ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မင္းေအာင္လွိဳင္က မနာခံဘဲဆက္တိုုက္ျမဲတိုုက္ေနတဲ့အခါ သမတအမိန္႔ကိုု ေရွ႕တန္းက ရဲေဘာ္ေတြမသိၾကေသးလိုု႔ပါ၊ မၾကာခင္ရပ္မွာ ပါလိုု႔ဆင္ေျခေပးခဲ့ျပန္ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့အခ်ိန္ေတြ တႏွစ္သာ ကုုန္လြန္လာခဲ့ျပီး စစ္ပြဲေတြရပ္ မသြားခဲ့ဘဲ ပိုုလိုု႔သာဆိုုးဝါးလိုု႔လာခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုုး တရုုပ္-ျမန္မာနယ္စပ္ ေကအိုုအိုုဌာန ခ်ဳပ္လိုုင္ဇာကိုုထိုုးစစ္ ဆင္မွဳကိုုတိုုးျမွင့္ခဲ့ျပီးေလေၾကာင္းမွတိုုက္ခိုုက္မွဳ အထိျပင္းထန္လာခဲ့ ပါတယ္။ ကိုုယ့္ ညီရင္းအကိုုတိုုင္းရင္းသားေတြဘဲေသေသ၊ တပ္မေတာ္သားေတြ ဘဲေသေသ ေနာက္ဆံုုးေတာ့ တိုုင္းျပည္ တခုုလံုုးအတြက္ဆံုုးရွံဳးမွဳေတြပါဘဲ။

အကယ္၍ တရုုတ္ကမီးစိမ္းမျပရင္ ျမန္မာစစ္တပ္အေနနဲ႔တရုုတ္ျပည္နယ္နမိတ္ကိုုေက်ာ္ျပီးေလ ယဥ္ ေတြ ပ်ံသန္းျပီး ေကအိုုင္ေအကိုုတိုုက္ဝံ့မွာ မဟုုတ္ပါဘူး၊ တရုတ္ကသေဘာ တူထားျပီးျဖစ္ တာ ေၾကာင့္ေလ ေၾကာင္း တိုုက္ခိုုက္မွဳကိုုလုုပ္လာတာလိုု႔ယူဆနိုုင္ပါတယ္။

ျဖစ္နိုုင္ေျခရွိတာကေတာ့ဧရာဝတီျမစ္ဆံုုဆည္တည္ေဆာက္ေရးကိုုသမတဦးသိန္းစိန္ကသူ႔သမတသက္ တမ္းအတြင္းျပည္တြင္း အံုုၾကြမွဳမျဖစ္ေအာင္ ရပ္ဆိုုင္းလိုုက္ျခင္းအတြက္ တရုုတ္အစိုုးရ ကိုု စိတ္ အေႏွာက္ အယွက္ၾကီးစြာျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုုေတာ့ တရုုတ္ယူနန္ျပည္ နယ္ရဲ႕ဖြံ႔ျဖိဳးေရး အတြက္ လိုုအပ္ေနတဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားလိုုအပ္မွဳကိုု ပါးစပ္နားေရာက္မွပုုတ္ခ်ခံရလိုု႔ျဖစ္ပါတယ္။

ေကအိုုင္အိုုကလဲဧရာဝတီေရကာတာတည္ေဆာက္ေရးကိုုသေဘာမတူပါဘူး ကခ်င္ေဒသေတာ္ ေတာ္ မ်ားမ်ားေရျမဳပ္ကုုန္မွာ ကိုုမလိုုလားပါဘူး၊ ေနာက္ျပီးသဘာဝဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမွဳကိုု စိုုးရိမ္တာ လဲပါပါ တယ္။ ဒီအခ်က္ ဟာတရုုတ္ကသူတိုု႔အလိုု ကိုု ေကအိုုင္အိုု ကဆန္႔က်င္တယ္လိုုျမင္ပါတယ္။ သူတိုု႔ အလိုု ကိုု မဆန္႔က်င္တာက စစ္တပ္ဘဲရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စစ္တပ္အလိုုကိုု လိုုက္ျခင္း ဟာသူတိုု႔ အတြက္ အက်ိဳးယုုတ္စရာလိုု႔မျမင္ပါဘူး၊ တရုုတ္နိုုင္ငံရဲ႕အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြါးနဲ႔ဆန္႔က်င္တဲ့အုုပ္ စုုထဲမွာ ေကအိုုင္အိုု ပါဝင္ေနတာေၾကာင့္ျမန္မာစစ္တပ္ကိုု အားေပးကူညီတာဟာ တကယ္ေတာ့ မဆန္းပါဘူး။

ေနာက္တခုုကသဘာဝဓါတ္ေငြ႔ပိုုက္လိုုင္းကိုုရခိုုင္ကမ္းလြန္ကေနယူနန္နယ္အထိသြယ္တန္းေနရာမွာကခ်င္ျပည္နယ္ေဒသတခ်ိဳ႕ကိုုျဖတ္သန္းသြားရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ကခ်င္ေတြကမၾကိဳက္ပါဘူး။ ဒီလိုုပိုုက္ လိုုင္းတည္ေဆာက္ရာမွာတရုုတ္က သူ႔တိုုင္းျပည္က တရုုတ္ အလုုပ္သမားေတြကိုု ေခၚယူလုုပ္ကိုုင္ ေစခဲ့တဲ့အတြက္ျမန္မာအလုုပ္သမားေတြအတြက္အလုုပ္အကိုုင္သစ္ဖန္တီးမွဳေတြမရွိသေလာက္ပါဘဲ။ တရုုတ္ကုန္ပဏီျမန္မာျပည္လာလုုပ္တာတရုုတ္အလုုပ္သမားေတြဘဲအလုုပ္ရၾကတာဟာကုုန္သြယ္စီးပြါး ေရးက်င့္ဝတ္ကိုုေဗ်ာင္ခ်ိဳးေဖါက္ေနတာဘဲ ဆိုုတာကို အေတြ႔အၾကံဳ ႏုုတဲ့ ျမန္မာလုုပ္သမား ေတြေရာအစိုုးရဝန္ထမ္းေတြပါသိရွိပံုုမရပါဘူး။

နိုုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳေတြလုုပ္ရင္ျပည္တြင္း အလုုပ္သမားေတြကိုု ဦးစားေပးငွားရမ္းရမယ္၊ နည္းပညာ ေတြ သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးရမယ္ဆိုုတာပါပါတယ္။ ဒါကိုုစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုုစဥ္က ဦးပိုုင္ကလဲမေတာင္း ဆိုုခဲ့ဘူးလိုု႔ယူဆရပါတယ္။

ကခ်င္ေဒသကိုုျဖတ္ျပီးပိုုက္လိုုင္းသြယ္တဲ့အခါကခ်င္ေက်းရြာတခ်ိဳ႕ကိုုအမိန္႔နဲ႔ေရႊ႕ေျပာင္းခိုုင္း အံုုးမွာျဖစ္ လိုု႔ေကအိုုင္ေအကသေဘာမတူပါဘူး၊ ေဒသခံျပည္သူေတြဘာခံစားမွဳမွမရွိတဲ့ ပိုုက္လိုုင္း သြယ္ေရး ကိစၥကိုု ကခ်င္လူထုု နဲ႔ ေကအိုုင္ေအကသေဘာမက်ပါဘူး။ ျမစ္ဆံုုဆည္တည္ ေဆာက္စကအတင္းအဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းခံခဲ့ရတဲ့ရြာသားမ်ားကိုုတရုုတ္ေထာက္ပံ့ေငြနဲ႔တေနရာမွာရြာသစ္တည္ေပးေသာ္လည္းဒီေနရာသစ္မွာဘာပင္မွစိုုက္လိုု႔မရသလိုုေဆာက္ ေပးတဲ့အိမ္ေတြကလဲသစ္စိမ္းေတြနဲ႔အလွ်င္ အျမန္ျဖစ္ သလိုုေဆာက္ေပးလိုုက္တဲ့အတြက္ သစ္ေတြေခ်ာက္သြားတဲ့အခါအဂၤေတနဲ႔ တိုုင္နဲ႔မကပ္ေတာ့ဘဲ အခ်ိန္ မေရြးျပိဳက်နိုုင္တဲ့ အေနအထားကိုုေရာက္ေနခဲ့တာေၾကာင့္ ျမစ္ဆံုုစီမံကိန္းရပ္ဆိုုင္းလိုုက္တယ္ ၾကားတဲ့အခါမိမိတိုု႔ေက်းရြာကိုုျပန္ခ်င္ေနၾကပါတယ္။ဒါေပမဲ့အစိုုးရကျပန္ခြင့္မေပးပါဘူး။ ဒီလိုုျဖစ္တာ ေတြ ဟာစစ္တပ္နဲ႔ တရုုတ္ေၾကာင့္လိုု႔ကခ်င္လူထုုကျမင္ပါတယ္။

တရုုတ္ကလဲေကအိုုင္ေအဟာ သူတိုု႔စီမံကိန္းမွာဖ်က္ျမင္းျဖစ္ေနတယ္၊ စစ္တပ္ကသာသူတိုု႔ ခ်ယ္လွယ္ ခ်င္သလိုုလက္ခံမွာျဖစ္တယ္၊ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာေငြမ်ားမ်ားေပးလိုုက္ရင္ သူတိုု႔ဘာလုုပ္ လုုပ္ခြင့္ျပဳတယ္ ဒါေၾကာင့္စစ္တပ္လုုပ္သမွ်ကိုုအားေပးျခင္းဟာ သူတိုု႔အတြက္ ဘယ္လိုုမွအက်ိဳး မယုုတ္နိုုင္ဘူးလိုု႔တြက္ထားျပီးသားျဖစ္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ေကအိုုင္ေအကိုု အျပတ္ရွင္းဖိုု႔အတြက္ တရုုတ္ ပိုုင္နက္ကိုုျဖတ္ျပီးေလေၾကာင္းတိုုက္ခိုုက္မွဳကိုုမီးစိမ္းျပလိုုက္ တာဘဲျဖစ္တယ္။

နိဂံုုးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ေကအင္ယူဌာနခ်ဳပ္မယ္နယ္ပေလာက်သလိုုေကအိုုင္အိုုဌာနခ်ဳပ္လိုုင္ဇာလဲစစ္ ႏွစ္ ဖက္ ညွပ္ရင္က်သြားနိုုင္တယ္၊ဒါေပမဲ့ကခ်င္ေတာ္လွန္ေရးကေတာ့ေသဆံုုးမသြားဘဲသူ႔ျပည္သူေတြေထာက္ခံေနသမွ်ဆက္ျပီးရွိေနမွာေတာ့ၾကိမ္းေသတယ္။ အေကာင္းဆံုုးေျဖ ရွင္းျခင္း ကေတာ့ ရွိလာ တဲ့ပါလီ မန္တြင္းမွာဘယ္လိုုစျပီးတိုုက္ပြဲေတြစျဖစ္လာတယ္၊ ဘယ္ဖက္ကစျပီး တိုုက္တယ္ဘယ္သူ႔အမိန္႔နဲ႔ တိုုက္တယ္၊ ေကအိုုင္ေအ ရဲ႕ေတာင္းဆိုုခ်က္ကဘာေတြလဲ၊ ေတာင္းဆိုုခ်က္ေတြ ဟာလက္ခံ နိုုင္တဲ့ ေတာင္းဆိုုခ်က္ေတြလား? တပ္မေတာ္ရဲ႕အေၾကာင္းျပခ်က္ကဘာလဲ? ဘယ္လိုုသေဘာနဲ႔ ေကအိုုင္အို ုဌာနခ်ဳပ္ကိုုတိုုက္ေနရတာလဲ? ဘာအက်ိဳးအျမတ္ေတြရမွာမိုု႔လိုု႔ ဒီေလာက္သဲၾကီးမဲၾကီး တိုုက္ေနရတာလဲ?ဆိုုတာေတြကိုုလႊတ္ေတာ္က ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မင္းေအာင္လွိဳင္ကိုုဆင့္ေခၚျပီးေမးသင့္တယ္၊ လႊတ္ေတာ္မွာဒီလိုုဆင့္ေခၚျပီးေမးနိုုင္တဲ့အာဏာရွိတယ္၊ ကခ်င္ျပႆနာကိုုလႊတ္ေတာ္တြင္း ေမးျမန္း ျခင္းအျပင္ ထိုုေမးျမန္းျခင္းမ်ားကိုုျပည္သုူကိုုဖြင့္ခ်ျပ ျပီးသေဘာထားကိုုပါယူခဲ့မယ္ဆိုုရင္တရားမွ်တစြာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းျခင္းဆိုုတာေပၚေပါက္လာမွာျဖစ္တယ္။

ကခ်င္ျပည္မွာ၁၇ႏွစ္တိတိျငိမ္းခ်မ္းေရးရေနစဥ္ကာလမွာလိုုင္ဇာဟာနယ္စပ္ျမိဳ႕ ၾကီးတျမိဳ႕အျဖစ္ဖြံ႕ျဖိဳး တိုုးတက္လာခဲ့ တာဟာစစ္မက္မရွိတဲ့အက်ိဳးေက်းဇူးပါ။အလြန္ဝမ္းသာစရာေကာင္းပါတယ္၊ ဒီလိုုျမိဳ႕ၾကီး တျမိဳ႕ျဖစ္လာဖိုု႔ အခ်ိန္၁၇ႏွစ္ယူျပီး အင္နဲ႔အား နဲ႔ တည္ေဆာက္ခဲ့ရမယ္ ဆိုုတာျငင္းစရာမရွိပါဘူး။ ဒီလိုုျမိဳ႕ၾကီးဟာစစ္ေၾကာင့္ပ်က္စီးျပိဳပ်က္သြား မယ္ ဆိုုရင္ ဘယ္ေလာက္ ရင္နာစရာေကာင္း လိမ့္မလဲ လိုု႔စဥ္းစားစိုုးရိမ္မိ္ပါတယ္။

ျမန္မာစစ္တပ္ကတိုုက္လိုု႔ပ်က္တယ္ဆိုုရင္ကခ်င္ေတြအတြက္ဗမာေတြကိုုပိုုလိုု႔မုုန္းသြားတဲ့အျပင္ဒီလိုုျမိဳ႕ ၾကီး ကိုုျပန္လည္ တည္ေဆာက္မယ္ ဆိုုရင္လဲ ေဒၚလာသန္းတေထာင္ေလာက္ ကုုန္က်နိုုင္ပါတယ္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္စစ္ပြဲေတြမွာဘယ္သူနိုုင္နိုုင္ဘယ္သူရွဳံးရွံဳး ကိုုယ့္လူမ်ိဳးညီရင္းအကိုုေတြခ်င္း သတ္ၾက တဲ့ပြဲမိုု႔အားလံုုးရွံဳးတာပါဘဲ၊ ျပည္တြင္းစစ္ရွိေနသမွ် ဘယ္ေတာ့မွတိုုင္းျပည္တိုုးတက္ေအာင္တိုု႔ စီးပြါးေရး ေကာင္းလာေအာင္တိုု႔၊ ဒီမိုုကေရစီနိုုင္ငံေတာ္ၾကီးေပၚေပါက္ေရးတိုု႔လုုပ္နိုုင္မွာမဟုုတ္ပါဘူး၊ လူထုုဘဝလဲနိမ့္က်ေနဦးမွာပါ၊ဒါေၾကာင့္သူနိုုင္ငါနိုုင္ဆိုုတဲ့အတၱစြဲေတြကိုုေဘးဖယ္ျပီးငါတိုု႔နိုုင္ငံတိုုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳး ေရးအတြက္ ဒီဆင္းရဲတြင္းႏြံတြင္းကိုုတြန္းပိုု႔ေနတဲ့ျပည္တြင္းစစ္ ေရာဂါဆိုုးၾကီးကိုုဘယ္လိုုသုုတ္သင္မယ္ဆိုုတာ လႊတ္ေတာ္တြင္း မွာေျဖရွင္းၾကပါစိုု႔လိုု႔ ဆႏၵျပဳ လိုုက္ပါတယ္။

ထြန္းေအာင္ေက်ာ္

No comments:

Post a Comment