Thursday, 27 December 2012

ခရိုနီစရိုက္ဆိုးေၾကာင့္ အလုပ္သမားေတြ ေဆးရုံေရာက္ေနၾကျ

အကူအညီေတြလိုအပ္ေနသည္။"
အလုပ္သမား ညီညြတ္ေရးကို အလုပ္သမား ပဋိကၡႏွင့္ ျဖိဳခြဲသည့္ ကိုလိုနီစရိုက္ ခရိုနီအၾကံဆိုးအား အျပီးတိုင္အျမစ္ဖ်က္ေရးအတြက္....................
တရားဥပေဒစိုးမိုးလိုသူမ်ား၊ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၊တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း မ်ား၊နိင္ငံသားအခြင့္အေရးေဖာ္ေဆာင္သူမ်ား၊လူ႕အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ILO ၊အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေဆးရုံတင္စရိတ္ေတာင္ အခက္ေတြ႔ေနရေသာ ေရႊျပည္သာ ၀ါးတရားအပိုင္ ေတာ္၀င္သစ္အေခ်ာထည္စက္ရုံ အၾကမ္းဖတ္ခံရေသာ အလုပ္သမားမ်ားမွ အကူအညီလိုအပ္ေနၾကသည္။
ျဖစ္စဥ္အက်ဥ္း.....
ေအာက္တုိဘာ ၂၅ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ သစ္စက္အလုပ္သမားမ်ားကို ျပင္ပေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္မ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ေစျခင္း အပါအ၀င္ အလုပ္ခြင္အတြင္း မမွ်တသည့္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားက ဆႏၵျပ ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
အလုပ္သမား(၁၀)ဦး အစာငတ္ခံဆႏၵျပသည့္အထိ ျဖစ္လာသည္။
ေတာင္းဆိုခဲ့သည္မ်ားမွာ.....
၁။အလုပ္ရွင္/အလုပ္သမား သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လိုက္နာရန္၊
၂။အလုပ္မရွိဟု အေၾကာင္းျပကာ စက္႐ံုအလုပ္သမားမ်ားကို ျပင္ပ အလုပ္ဆိုက္မ်ားသို႔ မပို႔ရန္၊ ၃။အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ဆႏၵ ရယူရန္၊
၄။အလုပ္ခန္႔အပ္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္ (EC) ကို အသစ္ျပန္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးကတ္ျပားမ်ား တပတ္အတြင္း ထုတ္ေပးရန္တို႔သာျဖစ္ေသာ္လည္း အသက္နဲ႔လဲျပီးေတာင္းခဲ့ၾကသည္။
ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အလုပ္သမား ခုံသမာဓိ ေကာင္စီက ႏုိ၀င္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကို လုိက္ ေလ်ာရန္ ဆုံးျဖတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ပိုင္ရွင္ ဦးကိုကိုေထြးက ျပည္ေထာင္စု လြတ္ေတာ္ တရားလြတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႔ အယူခံ၀င္ထားၿပီး အလုပ္ဆင္းခြင့္မျပဳရာမွ ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္ေန႔က ေရႊျပည္သာ အလုပ္သမား႐ုံးတြင္ စု႐ုံးခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္မွ စတင္၍ မရမ္း ကုန္းရွိ ခ႐ိုင္ အလုပ္သမား ဦးစီးဌာန ေရွ႕တြင္ ေန႔ည ၉ ရက္ဆက္တုိက္ ဆႏၵျပခဲ့သည္။ ဆႏၵျပအလုပ္သမား ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့သည္။
ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔မွစတင္၍ လုပ္ငန္းခြင္ ျပန္၀င္ၾက ေတာ့ မည္ ျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမားမ်ားကို အလုပ္မ၀င္ခုိင္းျခင္း၊ ဖိအားေပး ခြဲျခားျခင္းမ်ား မရွိေစရန္ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန အလုပ္သမား ညြန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု အလုပ္သမားေရးရာညႊတ္ၾကားေနမွဴးမွ
၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသူ မသက္သက္ေအာင္၊ကိုေက်ာ္မင္း (ACTION LAVOUR RIGHT)၊ကိုေ၀ဠဳ
ရန္ကုန္ျပည္သူ႔အက်ဳိးေဆာင္ကြန္ရက္တို႔၏ေရွ႕တြင္ပင္ အလုပ္သမားမ်ားအားေျပာခဲ့ၾကသည္။
အလုပ္သမားမ်ား ဒီဇင္ဘာ(၁၇)ရက္ေန႕တြင္ အလုပ္စတင္ ၀င္ရသည္။ ၀င္သည့္ေနမွာပင္ လုပ္ငန္းခြင္ခြဲျခားျခင္း၊က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေသာ အလုပ္ခြင္မရွိျခင္း၊အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားစတင္ၾကံဳရသည္။အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးတာ၀န္ရွိသူမ်ားလဲ ေျပာနိင္သမ်ွ ၀င္ေျပာၾကသည္။
အဆင္မေျပမႈေတြ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြက တိုးလာတယ္။သစ္အေခ်ာထည္စက္ရုံမွာ ဆႏၵျပ အလုပ္သမားေတြကို ၀ရိန္ေဆာ္၊အလုပ္သမတြကို အသုံးမ၀င္ေတာ့တဲ့ သံေခ်ာင္းေတြကို အလုပ္ရွိေအာင္ေပးထားပါတယ္ဆိုျပီး ဓနအင္အားနဲ႔ တိုးျပီး ဖိႏွပ္လာတယ္။သံထည္မနိင္မနင္းေတြကို အလုပ္သမေတြကိုခိုင္းလို႔ အလုပ္သမားေတြက သူတို႔ေယာက်ၤားေလးေတြ ဒီအလုပ္ေတြ လုပ္ပါ့မယ္ဆိုတာကိုလဲ အလုပ္ရွင္ဘက္က လက္မခံခဲ့...။
အလုပ္သမားေတြ အားကိုးရာ အလုပ္သမားေရးရုံးကိုသြား အေျခအေနေတြေျပာလို႔ တစ္ရက္တာထပ္ကုန္သြားျပန္တယ္။
အစိုးရတစ္ရပ္ရဲ့ ၾကား၀င္ေပးမႈေတြက အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမားေျပလည္ဖို႔ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို
ေတာ္၀င္သစ္အေခ်ာထည္စက္ရုံ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ပလိုင္းထဲကို ဖားေတြထည့္ေပးလိုက္သလို...
ဒီဇင္ဘာ (၂၄)ရက္ေန႕မွာေတာ့ အလုပ္သမားေတြ သေဘာမတူတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ EC စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုးခိုင္းတယ္။လက္မွတ္ မထိုးရင္ အလုပ္ခြင္ထဲ ၀င္ခြင့္မေပးနိင္ဘူးဆိုရာကစ အလုပ္သမားေတြက ဒါရိုက္တာနဲ႔ ေတြ႔ဖို႔ေျပာရာ ေတြ႔ခြင့္မရ၊ဘယ္သူမွလမရွင္း၊အလုပ္ခြင္လဲ ၀င္မရတဲ့အဆုံး အလုပ္သမ(၂၀)ေလာက္က ပိတ္ထားတဲ့ တံခါးကိုတြန္းျပီး ဆိုင္ရာနဲ႔ေတြ႔ဖို႔ ေျဖရွင္းေပးဖို႔ အလုပ္ရုံထဲ ၀င္သြားၾကတယ္။
စိတ္ခံစားခ်က္ေတြမ်ားေနတဲ့ အလုပ္သမားထဲက တစ္ေယာက္က အထဲမွာ ေျဖရွင္းေပးမဲ့သူေတြ ဘယ္သူမွမထြက္လာ မေတြ႔ပဲေနခ်ိန္ၾကာလာေတာ့ အမွားတစ္ခုကို ေဖာက္ဖ်က္မိတယ္။မွန္တစ္ခ်က္ကို စိတ္ဆိုးဆိုးနဲ႔ခြဲလိုက္တာက အသင့္ေစာင့္ေနတဲ့ ခရိုနီလက္သက္ေမြး ေဆြးမ်ဳိးတစ္သိုက္နဲ႔ ဘ၀တူ လူတန္းစားခ်င္း မ်က္ရည္နဲ႔ထမင္းလဲစားခ်င္သူေတြက အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ေတြကို ရိုက္ကြ သက္ကြနဲ႔ တံခါးကိုအေသပိတ္ျပီး စတင္ျပီး လူရိုက္ပြဲ ၾကီးက်င္းပပါေတာ့တယ္။
ဒုတ္ေတြကို အသင့္ထုတ္ေပးေနသူကေပး၊ရိုက္သူကရိုက္၊ညာသံေတြေပးသူကေပး၊လူလူခ်င္း
အေျခအေနျခင္းျခားယုံနဲ႔ အစြမ္းကုန္ရိုင္းၾကပါေတာ့တယ္။
ေျပးသူကေျပး၊လဲသူကလဲ၊ေပ်ာက္သူကေပ်ာက္၊မွန္တစ္ခ်က္ကြဲတာ အေၾကာင္းျပျပီး လူရိုက္ပြဲကိုဖန္တီးခဲ့သူေတြကပဲ တစ္ျပန္ အမႈဖြင့္တရားစြဲလို႔ အခ်ဳပ္ထဲေတာင္ ရိုက္ႏွက္ခံရသူေတြေရာက္ခဲ့ရတယ္။တစ္ခ်ဳိ႕ေတြက ေခါင္းကြဲ အံ့သြား ေလးခ်ာင္းကြ်တ္၊တစ္ခ်ဳိ႕ေတြက နံေတြေရာင္ကိုင္းျပီးဓာတ္မွန္စစ္ေဆးေနရ၊တစ္ခ်ိဳ႕ေတြက သံတုတ္ရာေတြေက်ာမွာ၊မိန္းကေလးေတြကို ဆံပင္ကိုဆြဲ ပါးေတြရိုက္၊ေက်ာကို တုတ္နဲ႔ရိုက္၊အလုပ္ရုံေနာက္ကို ေခၚသြားျပီး ရိုက္ခံရသူတစ္ခ်ဳိ႕က ေပ်ာက္ေနဆဲ...
အခု အင္းစိန္ေဆးရုံ ခြဲစိတ္ေဆာင္မွာ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ ကိုေနလင္းဦး၊ေတာ္၀င္အလုပ္သမားသမၼဂ ဥကၠ႒ ကိုဇင္မ်ဳိးကို၊ျဖိဳးလင္းကိုနဲ႔ အလုပ္သမေခါင္းေဆာင္ အိဇာျဖဴတို႔ေတြ ဒဏ္ရာေတြနဲ႔ေဆးရုံေရာက္ေနတာ (၃)ရက္ေက်ာ္ျပီ။
အရိုးေဆာင္မွာက အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ ကိုထက္ကိုကို ေက်ာမွာ သံတုတ္ရာေတြနဲ႔ အေသသက္ၾကတာဗ်ာလို႔ ညည္းေနသလို အလုပ္သမ မအိျဖဴမိုးကလဲ ေက်ာနဲ႔ လည္ဆုံကို ရိုက္ခံရတာ ေအာင့္ေအာင့္ေနတယ္လို႔ သြားေတြ႔စဥ္က ေျပာျပၾကတယ္။
အလုပ္သမေခါင္းေဆာင္ အိဇာျဖဴကေတာ့ သမီးတို႔ အလုပ္သမာေးတြ မွားတယ္ဆိုလဲ ဥပေဒအရ အေရးယူပါ။ခံပါ့မယ္။
ညီမေလးတို႔အလုပ္သမားေတြကို အခုလို တံခါးပိတ္ျပီး အၾကမ္းဖတ္ ရိုက္ႏွက္ျပီး သက္ပစ္ဖို႔ထိေျပာေနလုပ္ေနတာကို ရွိေနတဲ့ တာ၀န္ရွိ ရဲတပ္သားမ်ား၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊နဲ႔အၾကမ္းဖတ္ခဲ့တဲ့ သူေဌးအမ်ဳိးေတြနဲ႔ သူေဌးလူမိုက္ေတြကိုလဲ ဥပေဒအရ အေရးယူပါတဲ့ေလ။
တရားဥပေဒ အကာအကြယ္ကို အလုပ္သမားေတြ၊အေျခခံ လူတန္းစားေတြ၊လယ္သမားေတြ၊နိင္ငံသားေတြလဲ ရရွိခံစားျပီး တိုင္းျပည္ကို ၀ိုင္း၀န္းထူေထာင္ၾကဖို႔ သင္ ဒီစာဖတ္ျပီး ဘယ္လိုေတြးမိၾကပါသလဲဗ်ာ...
" တစ္ကယ့္တစ္ကယ္ တြန္းလွန္ဖို႔အေရးကလဲ မေ၀းေတာ့ျပီးမို႔....
အေရးၾကီးလ်ွင္ိျဖင့္ ေသြးနီရာ ဆိုသည့္အတိုင္း ကိုင္း ထထၾကြၾကြနဲ႔ ၀ိုင္းၾကေပေရာ့..."
(ျငိမ္းခ်မ္းေရးဖခင္ၾကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မိွဳင္း)
ေဆးရုံတင္ေနရေသာ အလုပ္သမားမ်ား ဓာတ္မွန္နဲ႔ေဆး၀ါးဖိုးပင္ခက္ခဲေနပါသည္။ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် လွဴဒါန္းနိင္ပါသည္။
သြားေရာက္လွဴဒါန္းလိုပါလ်ွင္....
ခြဲစိတ္ေဆာင္(က်ား/မ)
ကိုေနလင္းဦး၊ကိုဇင္မ်ဳိးကို၊ကိုျဖိဳးလင္းကို၊မအိဇာျဖဴ
အရိုးေဆာင္(က်ား/မ)
ကိုထက္ကို
မအိျဖဴမိုး
အင္းစိန္ေဆးရုံ
အၾကမ္းဖက္ခံ ေတာ္၀င္လုပ္သား ေမာင္ေ၀မင္းသက္၊ အၾကမ္းဖတ္ခံ ေတာ္၀င္အလုပ္သမေခါင္းေဆာင္ မလဲ့လဲ့၀င္း
အလုပ္သမားအေရး ကူညီသူ (ACTION LAVOUR RIGHT) ကုိေက်ာ္မင္း
၀၉၄၂၁၁၃၆၇၅၄ တို႔သို႔ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္၍ လွဴဒါန္းကူညီနိင္ပါသည္။

ကိုေ၀ဌဳ  ေပးပို ့ပါတယ္.

No comments:

Post a Comment