Friday, 7 December 2012

“ကၽြန္ေတာ့္္ကိုယ္စားေမးေပးပါ”

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း ရပ္ဆုိင္းရန္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားအေပၚ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သည့္

သံဃာေတာ္မ်ားအား ထိခုိက္ဒဏ္ရာရသည့္အေပၚ
သုံးသပ္ခ်က္ဟူသည့္ အခ်က္မ်ားအား ပယ္ဖ်က္ကာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ကုိ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းတာ
ေကာ္မရွင္မွာပါမည့္ပါသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားဆႏၵအရဟုတ္
မဟုတ္နွင့္ျပင္ဆင္ဖြဲ ့စည္းသည့္စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္မွာ
မူလ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ေသာ အဖြဲ႕၀င္ ၃၀ ဦး မွ
အဖြဲ႕၀င္ ၁၄ဦးေလ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ေလ်ာ့ခ်ခံပုဂၢိဳလ္မ်ား

ဆႏၵသို့တည္းမဟုတ္ေကာ္မရွင္တြင္ထမ္းေဆာင္မည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား
ဆႏၵသိုတည္းမဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ဒုတိယအေတြးဆႏၵေပလားဟုသိလိုခဲ့ရာ........."အခ်က္ေတြျဖဳတ္ပယ္တာမဟုတ္ဘူး။ ကိုက္ညီေအာင္ ျပန္ျပီးျပင္ရတာပါ။ ဒါက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရဲ႔ ဥပေဒုလုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔အညီလုပ္ရတာပါ။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကိုလဲ အခ်က္သစ္တစ္ခ်က္ျပန္ထည့္ထားပါတယ္။ ”ဟုေကာ္မရွင္ဥကၠ႒က
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရဲ႔ဥပေဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔
အညီလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားလိုက္ျပီး
“လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းရႇိ သပိတ္စခန္းမ်ားအား
အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲမႈႏႇင့္ ပတ္သက္၍ နယ္ပယ္အသီးသီးမႇ ပညာရႇင္မ်ားပါ၀င္ေသာ ကန့္ကြက္သည့္ သတင္းစာရႇင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ဆႏၵသေဘာထားေဖၚထုတ္မူ
နွင့္လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းသပိတ္စခန္း
မ်ားရွိရဟန္းရွင္လူတို ့မီးသင့္ဒါဏ္ရာရခဲ့ရမူ ့ေၾကာင့္
လမ္းေပၚထြက္ဆႏၵသေဘာထားေဖၚထုတ္မူတို ့အေပၚ
စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏သေဘာထားမည္သို ့ရွိသည္”ကို
သိလိုစိတ္ရွိခဲ့ေသးျပန္ရာ...
“မုံရြာမွာ ဆႏၵျပမႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးထားတဲ့သူေတြ မရွိပါဘူး။
ရန္ကုန္မွာေတာ့ ရွိေနတယ္လိို႔ သိရတယ္။
ဒါေတြကိုလည္း ရဲကေနတစ္ဆင့္ စုံစမ္းေရးကိုတိတိက်က် ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္"ဟုေကာ္မရွင္
ဥကၠ႒ကသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲြတြင္ေျပာၾကားခဲ့ျပီးျဖစ္သလို
အျခားသိလိုရာမ်ားကိုသိခ်င္ေနျပန္ေသးပါေသာ္လည္း
“လက္ပံေတာင္းေတာင္ သပိတ္စခန္းမ်ား ျဖိဳခြင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိတို႔ေကာ္မရွင္က ေသခ်ာစြာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အားလုံးျပီးစီး၍ အေျဖရမွသာလွ်င္ သတင္းမ်ားထုတ္ျပန္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္
သတင္းေထာက္မ်ားကို သီးျခားေျဖၾကားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း”
တင္ၾကိဳေျဖၾကားလိုက္ျပီျဖစ္သည္။သို ့ပါေသာ္လည္း
စာနယ္ဇင္းသမားတစ္ဦးအေနနွင့္မဟုတ္သည့္တိုင္
ျပည္သူထဲကျပည္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္သိလိုေနေသးေသာေမးခြန္း
မ်ားစြာလိပ္ခဲတည္းလည္းရွိေနေသးသည့္အနက္မွေအာက္ေဖၚျပပါေမးခြန္းနွစ္ခုကို"အစိုးရရဲ႔ ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ညွိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္သြားမယ္ဆိုရင္
ေမးခြန္းထုတ္စရာေတြ ေပၚလာႏိုင္တယ္"လို ့ေျပာၾကားပါေသာ
ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ကၽြန္ေတာ္တို ့အေမ( ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္)
ကိုသာ“ကၽြန္ေတာ့္္ကိုယ္စားေမးေပးပါ”လို ့မ၀ံ့မရဲ
ေမတၱာရပ္ခံလိုက္ခ်င္ပါေတာ့၏။

ေမး။ ။(၁)“သတၱ၀ါနွင့္ လက္နက္မွ်၏မမွ်၏”

“လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းရႇိ သပိတ္စခန္းမ်ား
အား အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲျခင္းဟူ၍အၾကမ္းဖက္ဟူေသာအသံုးအနွုန္းေရး
သားေျပာဆိုေနၾကရေလာက္ေအာင္ရဟန္းရွင္လူတို ့မီးသင့္ဒါဏ္ရာရခဲ့
ရမူ ့နွင့္သပိတ္စခန္းတြင္းရဟန္းရွင္လူတို ့မီးသင့္ဒါဏ္ရာရခဲ့ရသည္အထိ
အဓိကရုဏ္းနိုမ္နင္းျခင္းသည္သတၱ၀ါနွင့္ လက္နက္မွ်၏မမွ်၏အား
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအစိုးရနွင့္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တို ့၏သေဘာ
ထားအျမင္ယူဆခ်က္(အြန္လိုင္းစာမ်က္နွာမ်ားေပၚနွင့္ဂ်ာနယ္စာမ်က္နွာ
မ်ားကပံုမ်ားၾကည့္ရံုမွ်နွင့္သေဘာထားအျမင္စိတ္ခံစားရမူေျဖၾကား
ထုတ္ေဖၚေျပာၾကဖို ့လံုေလာက္မည္ထင္ပါ၏။အနာမ်ားအက်က္ျမန္ဖို ့မွာ
ပဋိဇိ၀ေဆးမ်ားအစြမ္းထက္ဖို ့သာမကလူသားခ်င္းစာနာစိတ္ေမတၱာ
ဓါတ္ေဆစြမ္းထက္ဖို ့မွာလည္းအထူးအေရးပါလွပါ၍တိုက္တြန္း
သတိေပးေမးျမန္လိုျခင္းျဖစ္ပါ၏)”

ေမး။ ။(၂)“ပစ္ခတ္ျခင္းရလဒ္ကပဋိပကၡဒီေရက်၏မက်၏”

“စစ္ျဖစ္ပြားရာနိုင္ငံမ်ား၌ပင္လွ်င္၄င္းတို ့ကိုးကြယ္ရာဘာသာ
တို ့၏အထြဋ္အျမတ္ေန ့ရက္တြင္အပစ္အခတ္ရပ္နားထား
တက္ၾကသည္ျဖစ္၍ဗုဒၵဘာသာတိုင္းျပည္လည္းျဖစ္ဘာသာေပါင္းစံု
လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ယံုၾကည္မူျပဳထားေသာတိုင္းျပည္တြင္း
ဗုဒၵဘာသာ၀င္တို ့၏ေကာင္းမူကုသိုလ္မ်ားအထူးျပဳလုပ္က်င္းပ
သည့္အခါၾကီးရက္ၾကီးေန ့ထူးေန ့ျမတ္ အခါသမယလျပည့္ေနတြင္
ပစ္ခတ္မူျပဳသင့္၊မသင့္ကိုလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ ့အၾကီးအကဲမ်ား၏
ယူဆခ်က္(လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းရႇိသပိတ္စခန္း
မ်ားကိုနွိမ္နင္းမူသာမကလြန္ခဲ့ေသာ၅နွစ္ကေရႊ၀ါေရာင္သပိတ္နွိမ္
နင္းမူကိုလည္းရည္ညႊန္းလိုပါေသာ္လည္းယခုအခါအစိုးရအသစ္ေျပာင္း
ခဲ့ျပီဟူသည့္ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံေတာ္ခရီးလမ္းအေပၚေလးစားေပးျခင္း
အားျဖင့္လတ္တေလာကိစၥကိုသာရည္ညႊန္းပါမည္။ထိုနည္းတူ
စီးပြားေရး၊လူမူေရးသက္သက္နိုင္ငံေရးမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲလူမ်ိဳးေရး၊
ဘာသာေရးအသြင္ေဆာင္သြားေစနိုင္မည့္ပဋိပကၡမ်ားထပ္မံ
မေဖၚေဆာင္နိုင္ရန္ကိုင္တြယ္မူမ်ိဳးတြင္ဂူျမင္လွ်က္ေရွ ့တိုးျခင္းမ်ိဳး
လုပ္ေလ့မရွိၾကသည့္အဓိကရုဏ္နွိမ္နွင္းေရးတို ့၏သဘာ၀နွင့္၊
စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမဟုတ္ေသာလံုျခံဳေရးလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ ့
အေနျဖင့္ကိုယ္တစ္ဖတ္ကမ္းခတ္အထူးသိရွိနားလည္တက္ကၽြမ္း
သည့္ပညာရပ္တြင္ယခုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမူပစ္ခတ္ျခင္းရလဒ္က
ပဋိပကၡဒီေရက်၏မက်၏ကိုသံုးသပ္ၾကမည္သာ။သို ့ပါ၍
ေပါ့ေစလို၍ေၾကာင္ရုပ္ထိုးျခင္းကေနေဆးအတြက္
ေလးရျခင္းမ်ိဳးေ၀ဒနာေနာင္အခါကင္းရေလေအာင္ေမးလိုျခင္းျဖစ္၏)”

ဟုတ္ကဲ ့......စိတ္မရွိၾကပါနဲ ့..........ဒီမိုး၊ဒီေရ၊ဒီလူေတြနွင့္
ဒီမိုကေရစီေရစီးေနာက္မလိုက္၀ံ့ေတာ့ေသာစိတ္ဆႏၵမေပၚမီ
အခ်ိန္မီေရးျခင္းျဖစ္ပါ၏။

ကိုမ်ိဳး(ျမန္မာစာ)

No comments:

Post a Comment