Monday, 26 November 2012

ေျပာျပန္ရင္လဲ ေအာင္မင္းလြန္ရာက်မယ္။

နားခါးေသာ အမွန္တရား

လက္ပန္းေတာင္းေတာင္သပိတ္စခန္းတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေပၚ မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာၾကားသည့္စကားေၾကာင့္ သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း အေနျဖင့္ မီဒီယာမ်ား၏ အျပင္းအထန္ေဝဖန္မႈကိုခံေနရသည္။ တ႐ုတ္ကိုလည္းေၾကာက္ရေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေပၚတြင္႐ွိသည့္ တ႐ုတ္ေက်းဇူး ေထာက္ထားရမည္္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာဆိုခဲ့ျခင္းက တိုင္းျပည္၏သယံဇာတမ်ားကို ဂုတ္ေသြးစုပ္ယူေနသည္ဟု ခံစားေနရသည့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား အတြက္မူ နားခါးစရာ အမွန္တရားတခုလည္း ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။


တ႐ုတ္ကိုေၾကာက္ရသလား

မန္ခ်ဴးတ႐ုတ္တို႔၏ ေလးႀကိမ္တိုင္တိုင္ က်ဴးေက်ာ္မႈကို ျပန္လည္တြန္းလွန္ႏိုင္ခဲ့မႈ၊ မြန္ဂိုတ႐ုတ္ တို႔အား ေျမလွန္စနစ္ျဖင့္ တုိက္ပဲြတန္႔သြားေအာင္ ႏွင့္ ျပန္ဆုတ္သြားေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့မႈ စသည့္ ေက်ာင္းစာသင္ သမုိင္းစာအုပ္ထဲမွ စာသားမ်ားျဖင့္ ေ႐ႊထီးေဆာင္းခဲ့သည့္ ကာလမ်ားကို စိတ္ကူးျဖင့္ ေမွ်ာ္ၾကည့္၍ မိမိဟာဒယကို မိမိအစာေကြ်းေန၍ မရေတာ့သည့္ ေခတ္ျဖစ္ပါသည္။  ယေန႔ ကမာၻတြင္ စစ္ေရးအရ အင္အားအႀကီးဆံုးဟု ဆိုရသည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုပင္လွ်င္ တ႐ုတ္ျပည္ကို မလြန္ဆန္ႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ား ႐ွိေနပါသည္။ တ႐ုတ္ျပည္၏ အေၾကြးေတြ အေမရိကန္
ဘဏ္ေတြမွာ လည္ပင္းခိုက္ေနသမွ် တ႐ုတ္ေတြကို အေမရိကန္ေတြ မ်က္ႏွာခ်ိဳေသြးေနရပါေသးသည္။ ယေန႔ေခတ္ကား ေခတ္မီတိုးတက္သည့္ လက္နက္ဆန္းေတြ႐ွိေနသည္ ဆုိဦးေတာ့ ၊ ႏ်ဴကလီး ယား လက္နက္ေတြ ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ႏိုင္ငံေတြပင္ ျဖစ္ဦးေတာ့ သမာ႐ိုးက် လက္နက္ကိုင္တိုက္ သည့္ စစ္ပဲြမ်ားထက္ Soft Power ဟု ေခၚသည့္ ပါဝါအေပ်ာ့မ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ဘာသာရပ္၏ Realism Theory ကို က်င့္သံုးေနၾကသည့္ေခတ္ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုရလွ်င္ ယူနန္ျပည္သာ သာမွ်သာ ႐ွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လက္႐ွိအေျခအေနကို ၾကည့္ပါက တ႐ုတ္ကို ေၾကာက္ရသလား ဟုဆိုလွ်င္ အေျဖက ႐ွင္းပါသည္။ နားခါးစရာအမွန္တရားအျဖစ္ တ႐ုတ္ကို ေၾကာက္ရပါသည္။

တ႐ုတ္ကို ဘာလို႔ေၾကာက္ရ

ျမန္မာျပည္တဝက္ကို သိမ္းမိလုနီးပါး ခ်ီတက္လာသည့္ ဗကပ ေတြကို ပုဂံေခတ္သူရဲေကာင္းေလးဦး ေစလႊတ္၍ တိုက္ခိုက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ရသည္မဟုတ္ပါ။ တ႐ုတ္တို႔က ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီကို အေျပာင္းအလဲလုပ္ၿပီး ဗကပ ေတြကို လူသူ လက္နက္အင္အား ေထာက္ပံထားထားမႈကို  တိကနဲ ျဖတ္၍ ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ ထိေတြကဆက္ဆံရန္ ဆံုးျဖတ္လုိက္၍သာ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္မေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဗကပကို တ႐ုတ္ေထာက္ပံ့ထားခ်ိန္တြင္ ယေန႔ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ထက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္တိုက္ရည္ခိုက္ရည္ (လက္နက္အင္အားမဟုတ္) အျပတ္အသတ္ သာေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သားေတြ၏ အသက္ဇီဝန္ေတြ တျဖဳတ္ျဖဳတ္ေၾကြခဲ့ရသည္ကို ခံစားခဲ့ရသည့္ တပ္မေတာ္သားမိသားစုဝင္ေတြ သိႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ အနီးစပ္ဆံုး ယေန႔ အခ်ိန္ထိ ျမင္ေတြ႕ေန ရသည့္ တ႐ုတ္ၾသဇာခံ ကိုးကန္႔ႏွင့္ ဝ လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕မ်ားကို ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ကိုင္တြယ္ျခင္း မျပဳဝံ့သည္က သက္ေသပင္ျဖစ္ပါသည္။ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္မ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္၏စနက္ မ်ားစြာပါေနပါေသးသည္။ ယေန႔ မႏၱေလးသည္ တ႐ုတ္ျပည္တပိုင္းျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သလို အထက္ျမန္မာျပည္၏ စီးပြားေရးဗဟို ျဖစ္သည့္ မႏ ၱေလးေစ်းခ်ိဳသည္ တ႐ုတ္ျပည္မွ ကုန္သည္မ်ား၏ အေၾကြးမ်ားျဖင့္ လည္ပတ္ေနရၿပီး တ႐ုတ္တို႔ တစ္ကြက္ေ႐ႊ႕႐ံုမွ်ျဖင့္ အခ်ိန္မေ႐ြး စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ အလားတူကိစၥရပ္ေတြမ်ားစြာ ႐ွိေနၿပီး အစိုးရအေနျဖင့္လည္း အႀကီးအက်ယ္ အက်ပ္႐ိုက္ေနပါလိမ့္မည္။ ျမန္မာ့ဒီမိုကရက္ တိုက္ေဇး႐ွင္းမွာ တ႐ုတ္တို႔၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးလာမႈကို အင္အားခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ျပန္ညိႇႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားမႈက ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာေရးရာ ပညာ႐ွင္တို႔၏ သံုးသပ္ခ်က္ကို ၾကည့္လွ်င္ ယခုျပႆနာကို ျမင္သာ ႏိုင္ပါသည္။

တ႐ုတ္ေက်းဇူး ဘာေတြ႐ွိသလဲ

ယေန႔အခါသမယသည္ မိမိႏိုင္ငံကို အက်ပ္အတည္းေရာက္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ေသာ အင္အား႐ွိသည့္ ႏိုင္ငံႀကီးက အေႏွာင့္အယွက္ မေပးျခင္းသည္ပင္လွ်င္ ေက်းဇူးတင္စရာေကာင္းေနသည္ဟု ဆိုရေတာ့မည့္ အေျခအေန ျဖစ္သည္။ အဓိက ရန္သူ ဗကပကို အေထာက္အပံ့ျဖဳတ္လိုက္မႈ၊ ကိုးကန္႔ႏွင့္ ဝကဲ့သို႔ လက္နက္ကိုင္မ်ားကို ၿငိမ္ၿငိမ္ေနရန္ ၾသဇာေညာင္းထားႏိုင္မႈ၊ စသည့္ စစ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ေဘးဖယ္၍ ႏိုင္ငံတကာမွ ပိတ္ဆို႔အေရးယူထားခ်ိန္တြင္ မိမိတိုင္းျပည္ကို စီးပြားေရးအရ ကူညီေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈတို႔ကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္မွာ တ႐ုတ္ျပည္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။  တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာ စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈတြင္ ျမန္မာတို႔အေနျဖင့္ မ်ားစြာ နစ္နာခဲ့ရသည္မွာ မွန္ပါသည္။ တ႐ုတ္တို႔ အေနျဖင့္ ခြ်န္းကို ဆင္ႏွင့္လဲယူရသကဲ့သို႔ အျမတ္ထြက္သည္မွာလည္း မွန္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာျပည္က ဆင္ကို အေပါစားခြ်န္းႏွင့္ပင္ မလဲႏိုင္ဟု ပိတ္ဆို႔ထားသည့္ ႏိုင္ငံေတြႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ စီးပြားေရး ဆက္ဆံႏိုင္ခဲ့မႈက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အသက္႐ႈေပါက္ တေပါက္ျဖစ္ခဲ့ ပါသည္။

တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ လမ္းေပါက္၍သာ မႏ ၱေလးအပါအဝင္ ႐ွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း တေၾကာ ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ကသာသည္၊ ျမန္မာက နာသည္ ဆုိသည့္ ကိစၥရပ္ကေတာ့ အားႀကီးသူက အႏိုင္ရစၿမဲဆိုသည့္ သေဘာတရားအတုိင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက မဝယ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ကို ရသည့္ေစ်းႏွင့္ေရာင္းၿပီး အသက္ဆက္ခဲ့ရသည္က တ႐ုတ္ေတြကို ႀကံဖန္ေက်းဇူးတင္စရာျဖစ္၍ တ႐ုတ္ေက်းဇူး ျမန္မာအေပၚတြင္ တကယ္ပင္႐ွိခဲ့ပါသည္။ အေၾကာင္း ဆက္၍ ဆိုရလွ်င္ ကုလသမၼဂ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီကို အသံုးခ်၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအား အီရတ္ႏွင့္ အာဖဂန္ကဲ့သို႔ေသာ မေအာင္ျမင္သည့္ ဒီမိုကေရစီအိတ္စပို႔လုပ္ေရးမ်ားကို တ႐ုတ္ျပည္က ၎၏ ဗီတို အာဏာျဖင့္ မားမားမတ္မတ္ရပ္၍ ကာကြယ္ေပးခဲ့မႈေၾကာင့္သာ(သူ႔အက်ိဳးစီးပြားလည္း ပါသည္ေပါ့) ျမန္မာေတြ အီရတ္လို အျဖစ္မ်ိဳးႏွင့္ မႀကံဳခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ရပ္အျဖစ္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းလိုက္ရ၍ ေဒၚလာ သန္း၃၀၀၀ ေက်ာ္မွ် ေလ်ာ္ရႏိုင္သည့္ ကိစၥတြင္ တ႐ုတ္ေတြ အၿပံဳးမပ်က္ ေသး၍ ေက်းဇူးတင္စရာျဖစ္ေနပါေသးသည္။

ေျပာျပန္ရင္လည္း ေအာင္မင္းလြန္ရာက်တယ္

ျမန္မာေတြေျပာေနက် ဆို႐ိုးစကားျဖစ္သည့္ ေျပာျပန္ရင္လည္း ေအာင္မင္းလြန္ရာက်တယ္ ဆိုသည့္ စကားမွာ ေအာင္မင္းဆိုသည့္ ပုဂၢိဳလ္မွာ အမွန္ေတြကို ေျပာေသာ္လည္း ေျပေျပျပစ္ျပစ္ မေျပာတတ္၍ အၿမဲတမ္းအျပစ္တင္ခံရသည္၊ သို႔ေသာ္ ၎ေျပာေသာ အမွန္တရားေတြမွာ ပိႆေလးႏွင့္ နံေဘး ပစ္သလိုဟု ဆိုရမလုိ နာလိုခံခက္ အမွန္တရားမ်ားျဖစ္ေန၍လည္း ၎မွာ ဆက္လက္၍ အျပစ္တင္ ခံရဆဲျဖစ္သည္ဟု အဓိပၸါယ္ထြက္သည္။ ယခုကိစၥတြင္လည္း တ႐ုတ္ကို ေၾကာက္ရသည္၊ ေက်းဇူး႐ွိပါသည္ ဆိုသည့္ ၎၏ မွတ္ခ်က္မွာလည္း ေအာင္မင္းလြန္သြားသည့္ စကားပင္ျဖစ္ပါသည္။ အညာေဒသမွ ႐ိုးသားေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို ေဘးတီးေကာင္းေသာ မီဒီယာမ်ားေ႐ွ႕ေမွာက္တြင္ အရပ္စကားႏွင့္ တဲ့တုိး ေျပာလိုက္ျခင္းကလည္း လြန္သြားသည့္အခ်က္ တခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းအေၾကာင့္၊ ယခင္ဆက္ဆံေရးမ်ားေၾကာင့္၊ အိမ္နီးခ်င္းဝတၱရားမ်ားေၾကာင့္၊ စိုသည့္လက္ မေျခာက္ေစခ်င္ေတာ့သည့့္ သေဘာတရားေၾကာင့္၊ ျမစ္ဆံုကိစၥတြင္ အားနားထားရေသာေၾကာင့္ ၊ ျမန္မာေတြ ကတိမတည္ မိတ္ေဆြအသစ္ရလွ်င္ သစၥာေဖာက္သည္ဟု ႐ႈျမင္ခံရႏိုင္ေသာေၾကာင့္ စသည္ျဖင့္ ထုိအေၾကာင္း တရားမ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္တို႔ႏွင့္ မ်က္ႏွာအပ်က္မခံႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း၊ အေမရိကႏွင့္ ေျပလည္႐ံုမွ်ျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ယတိျပတ္ ျဖတ္၍ မရႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ယခင္အစိုးရက လုပ္ခဲ့သည့္ ကိစၥကို ယခုအစိုးရက တာဝန္မယူႏိုင္ဟု ဆိုျခင္းမွာ ကေလးဆန္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ိဳးျဖစ္၍ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးတြင္ ထိုသို႔ လုပ္၍ မရေၾကာင္း၊ ျမစ္ဆံုကိစၥမွာ MoU ျဖစ္၍ ယခုကိစၥမွာ အက်ိဴးတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ရျခင္းျဖစ္၍ သေဘာသဘာဝျခင္းမတူေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းစ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စစ္တပ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးမွ ဆုတ္ခြာေစရန္ ရန္ပုံေငြမ်ားဖန္တီးေပးရျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြား ခံစားခြင့္ျပဳရျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ဦးပိုင္ကုမၸဏီကိုလည္း ၾကည့္႐ႈရေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ ျပန္႔ ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့လွ်င္ ေအာင္မင္း လြန္ခဲ့လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္ကို ပညာေပးရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္စီမံကိန္းကို ရပ္ဆိုင္းလွ်င္ပင္ အျခားႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားက ျမန္မာလူထုသည္ စီမံကိန္းမွန္သမွ် ကန္႔ကြက္ေနသည္၊ ျမန္မာေတြမွာ ကတိမတည္ဘဲ အမ်ားညီလွ်င္ မွားသည့္ ကိစၥကိုပင္ အမွန္လုပ္တတ္ၾကသည္ဟု ႐ႈျမင္သြားၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား မျပဳလုပ္ေတာ့ရန္ ဆံုးျဖတ္လုိက္ပါက စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ေနရေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံသစ္အတြက္ မ်ားစြာထိခိုက္ ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ ကိစၥကို သင္ခန္းစာယူ၍ ေနာင္လာမည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုင္းကို အေသအခ်ာ စိစစ္လက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းတို႔ကိုပါ တပါတည္း ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သင့္ပါသည္။  သို႔ေသာ္လည္း ခါးသီးေသာ အမွန္တရားကို နားဝင္ခ်ဳိေအာင္ မေျပာတတ္ေသာ ဦးေအာင္မင္း ယခုတႀကိမ္တြင္အမွန္တကယ္ လြန္သြား ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။

အမိႈက္ထဲကေ႐ႊ၊ အ႐ံႈးထဲက အျမတ္

ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ေက်ာ္အတြင္း အထူးသျဖင့္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၃ႏွစ္အတြင္း အာဏာ႐ွင္စနစ္ေအာက္ တြင္ အစိုးရပိုင္ မီဒီယာမ်ားမွ မစားရဝခမန္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႀကီးမ်ားကို ျပသၿပီး ေနာက္ကြယ္တြင္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ အက်ပ္အတည္းမ်ားကို သတင္းအေမွာင္ခ်ထားခဲ့၍ ျမန္မာျပည္သူ ေတြ ဘာမွ မသိခဲ့ရ ၊ အခ်ိဳ႕ကိစၥေတြကို သိပါလွ်က္ႏွင့္ပင္ ျပန္လည္ေစာဒက မတက္ဝ့ံဘဲ ေခါင္းငံု႔ခံခဲ့ရသည့္ အာဏာ႐ွင္စနစ္ကို ျပန္ေျပာင္း သတိရေစလိုပါသည္။ ဒီမိုကေရစီဟုဆိုပါလွ်က္ မ်က္ရည္စမ္းစမ္းက်ၿပီး လုပ္ခ်င္တာဆက္လုပ္မည္ဟု ဆိုေသာ ဦးေက်ာ္ဆန္းကဲ့သို႔ ဝန္ႀကီးႏွင့္လည္း ႀကံဳခဲ့ရၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အခ်က္အလက္ အခိုင္အမာမ႐ွိဘဲ ေျပာခ်င္ရာေျပာၿပီး ဆက္လုပ္မည္ဆိုသည့္ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးေဇာ္မင္းလို ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးႏွင့္လည္း ဆံုခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။

ယခုဦးေအာင္မင္းကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ေျဖ႐ွင္းသည့္ ကိစၥတြင္ ၎အေနျဖင့္ စကားမွားခဲ့သည္မွာ မွန္ပါသည္။အာဏာ႐ွင္စနစ္ကတည္း လုပ္ခဲ့သည့္ လက္ပန္းေတာင္း စီမံကိန္းသည္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာေရးဆိုခြင့္၊ ျပန္လွန္ေစာဒကတက္ပိုင္ခြင့္ ႐ွိလာသည့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ အစိုးရ၏ ထိပ္တန္း ပုဂၢိဳလ္တဦးက ျပည္သူမ်ားၾကမ္းတေျပး တည္း ေဆာင့္ေၾကာင့္ထိုင္၍  အစိုးရအေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ျပည္သူထံ ပြင့္လင္းစြာ ခ်ျပေဆြးေႏြးေနၿပီ ကို ၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးပြင့္လင္းမႈႏွင့္ အစိုးရ၏ တာဝန္ခံမႈ၊ ျပည္သူထံ ပြင့္လင္းျမင္သာ႐ွိမႈတို႔ကို ႐ွင္းလင္းစြာ ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူ တဝိုင္းတည္းထိုင္၍ ျပႆနာကို အေျဖ႐ွာႏိုင္မႈသည္ပင္လွ်င္  ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ ဝမ္းသာစရာျဖစ္ပါသည္။ လက္႐ွိ ျဖစ္ေနေသာကိစၥ၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ထိပ္တိုက္တိုးမည့္ ကိစၥမ်ားကို ေျဖ႐ွင္းရာတြင္ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းကို အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူ ေခါင္းခ်င္းဆိုင္ အေျဖ႐ွာႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းသည္ျဖင့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီကို တန္ဖိုးတက္ေစပါလိမ့္မည္။ ျဖစ္ခဲ့သည့္ ကိစၥမ်ားကို သင္ခန္းစာယူ၍ ႏိုင္ငံ့အေရးအတြက္ အနာဂတ္ ကိစၥရပ္မ်ားကို စားပဲြေပၚတြင္ ပူးေပါင္းအေျဖ႐ွာသည့္ နည္းထက္ လမ္းေဟာင္းလိုက္၍ ထိပ္တိုက္နည္းျဖင့္ ရင္ဆိုင္လွ်င္မူ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးကို ျပည္သူကိုယ္ တုိင္က၊ မီဒီယာမ်ားကိုယ္တုိင္က ေနာက္ျပန္လွည့္ေနသည္ႏွင့္ တူေနပါလိမ့္မည္။ အစဥ္အလာကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည့္ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ စကားအမွားကို အျပစ္တင္ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္ျခင္းထက္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အစိုးရ ႏွင့္ ျပည္သူ စားပဲြေပၚတြင္ ပူးေပါင္းအေျဖ႐ွာေဖြႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးကို အမိအရဆုပ္ကိုင္၍ အနာဂတ္တြင္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ တုိးတက္ေရး လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္ရန္ အလား အလာေကာင္း မ်ား႐ွိေနျခင္းကို ယခုကိစၥက မီးေမာင္းထိုးျပေနၿပီး ဤသည္ပင္လွ်င္ အမိႈက္ထဲက ေ႐ႊျဖစ္လာသည္ဟု ဆိုရေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။

Yangon chronicle

No comments:

Post a Comment