Sunday, 20 October 2013

ဗမာျပည္ကရဲေတြ ဘီယာထက္ေစ်းေပါေနျပီ

ရဲကို ဘီယာတစ္ပုလင္းေလာက္တိုက္ရင္ ခုနစ္ညေလာက္အိပ္သြားမယ္ေနာ္ တဲ ့ .. ျမန္မာႏိုင္ငံက ရဲေတြက အဲေလာက္ထိ လာဒ္စားလို ့လား...ေအာခ်ေလာက္တယ္။

ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးပါတယ္။
20.10.2013

No comments:

Post a Comment