Sunday, 13 October 2013

လက္ပန္ေတာင္းလယ္သမားမ်ားနွင့္ေျမသိမ္းလုံထိန္းရဲတုိ႔ ထိပ္တုိက္ေတြ႔ ေနျပီယေန႔မနက္(၆)နာရီတြင္လက္ပန္ေတာင္းေတာင္ေျခရွိေျမယာေလွ်ာ္ေၾကးမယူထား သည့္ေျမယာမ်ားနွမ္းစုိက္ခင္းမ်ားကုိလုံထိန္းရဲမ်ားမွအလုပ္ၾကမ္းေန႔စားသမားမ်ား အကူအညီျဖင့္ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ျခံစည္းရုိးခတ္ျခင္းမ်ားကုိျပဳလုပ္ေနပါသည္၊လယ္သမား မ်ားမနက္(၁၀)နာရီတြင္သြားေရာက္ကန္႔ကြက္ရာျခံစည္းရုိးခတ္ခံေနရေသာယာကြက္ မ်ားအျပင္တြင္လုံထိန္းရဲအင္အား(၂၀၀)ခန္႔ျဖင့္ကာထားျပီးလယ္သမားမ်ားကုိတား ျမစ္ေနပါသည္၊၊ျခံစည္းရုိးကုိတုံရြာေရွ႕လမ္းမထိပ္မွစတင္ကာလက္ပန္ေတာင္းေတာင္ ေျခအနီးလိပ္ခြံေတာင္အထိျခံစည္းရုိးခတ္ေနျခင္းျဖစ္သည္၊(၃-၁၀-၂၀၁၃)ရက္ေန႔မွ စတင္ကာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ျပီးေျမေလွ်ာ္ေၾကးမယူထားသည့္စုိက္ပ်ဳိးလက္စ နွမ္းစုိက္ခင္းမ်ားပါဝင္သြားပါသည္၊၊ျ


ၿခံစည္းရုိးအတြင္းစုိက္ခင္းမ်ားအတြင္းဝင္ခြင့္မရသလုိသုိးေက်ာင္း၊ဆိတ္ေက်ာင္းခြင့္ကုိ ပါျပဳလုပ္ခြင့္မရွိေတာ့ပါ၊စီမံကိန္းနွင့္ပတ္သတ္၍စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္၏တင္ျပသေဘာ တူခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာအစားထုိးေျမယာဧက(၁၉၀၀)မေဖာ္ထုတ္ေပးေသးျခင္း၊စာခ်ဳပ္ သစ္အားလူထုအားပြင့္လင္းစြာမခ်ျပေသးျခင္း၊လယ္တီသိမ္ကုိမွဳလအတုိင္းမပ်က္ ဆီးေအာင္ေရြ႕ေျပာင္းမွဳမ်ားမေဆာင္ရြက္ပဲစီမံကိန္းကုိေဆာင္ရြက္၍မုိင္းခြဲေတာင္ျဖဳိ ျခင္းမ်ား၊စံပယ္ေတာင္ေၾကးစင္ေတာင္စီမံကိန္းေၾကာင့္နစ္နာခ်က္ေလွ်ာ္ေၾကးေငြ မ်ားလယ္ယာဧက(၇၀၀၀)ေက်ာ္အတြက္လဲမေပးပါ၊ရြာ(၄)ရြာကုိေရြ႕ေျပာင္းေရး၊ ေျမယာေလွ်ာ္ေၾကးေငြကိစၥေျပလည္ေအာင္မေျဖရွင္းေသးျခင္းဧက(၄၀၀၀)နီးပါး ေငြေလွ်ာ္ေၾကးလုံဝမယူရေသးျခင္း၊EIA/HIAစသည့္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္မ်ားမရေသးျခင္း၊ စီမံကိန္းနွင့္ပတ္သတ္၍တာဝန္ယူမွဳတာဝန္ခံမွဳမ်ားလုံးဝမရွိေသးပဲစီမံကိန္းကုိယခု လုိတဖက္သတ္လုံထိန္းရဲမ်ားနွင့္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသည္ျပည္သူ႔ဆႏၵနွင့္စုံစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ကုိပါေစာ္ကားလွ်စ္လွ်ဴရူရာေရာက္ေနသည္၊၊


ကမၻာေပၚတြင္ဒုတိယအၾကီး ဆုံးေၾကးနီမုိင္းျဖစ္ေသာလက္ပန္ေတာင္းေႁကးနီစီမံကိန္းသည္၊ရုိင္းစုိင္းေသာယုတ္ မာေသာလူထုကုိမ်က္ရည္ေပါက္ၾကီးငယ္က်ေစေသာစီမံကိန္းျဖစ္ေနသည္၊ထုိေၾကာင့္ လက္ပန္ေတာင္းလယ္သမားတုိ႔အေနျဖင့္မိမိတုိ႔လူဂုဏ္သိကၡာအတြက္ေၾကြးတင္ က်ြန္ျဖစ္ငတ္ေသရမည့္အစားအဆုိးဆုံးကုိဆက္လက္ရင္ဆုိင္ေနၾကျပီျဖစ္သည္၊၊ လက္ပန္ေတာင္းလယ္သမားတုိ႔ဆႏၵျပေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားသည္လုံထိန္းရဲမ်ားၾကားမွ ရဲရဲရင့္ရင့္ဆက္လက္ေပၚထြက္ေနဆဲျဖစ္သည္၊၊

သံပုံးရုိက္သံမ်ားျဖင့္ေလာဘေကာင္မ်ားကုိေတာေျခာက္ခ်ီတက္ျပီ

လက္ပန္ေတာင္းမွေျမယာေလွ်ာ္ေၾကးမယူထားသည့္ေျမကြက္မ်ားကုိလုံထိန္းရဲတုိ႔အၾကမ္းဖက္သိမ္းပုိက္ထားရာကုိလယ္သမားတုိ႔ေတာင္းဆုိျပီ၊လုံထိန္းရဲမ်ားပိတ္ဆုိ႔ထားရာကုိဝင္ေရာက္ျပီ၊လုံထိန္းေတြတားျပီ၊တျခားေနေျမယာ
ဘက္အျခမ္းကုိလယ္သမားမ်ားခ်ီတက္ေနရာလုံထိန္းေတြလုိက္ဖမ္း
လုိက္ဆြဲလုပ္ဖုိ႔ႁကဳိးစားေနျပီ၊၊စြမ္းအားရွင္လက္မရြံလူသတ္သမးေတြလယ္သမားေတြကုိညုပ္ပူးညုပ္ပိတ္လုပ္ျပီးသတ္ကြင္းထဲပုိ႔ဖုိ႔လုပ္ေနျပီ၊

လက္ပန္ေတာင္းလယ္သမားမ်ားကုိပိတ္ဆုိ႔ေတာ့မည္၊လယ္သမားမ်ားမွလဲ
ဆက္လက္ခ်ီတက္ေနျပီသံစကာျခံစည္းရုိးနားကုိတုိးကပ္ျပီးေျမယာေတာင္းဆုိမွဳျပဳလုပ္ေနျပီးလုံထိန္းမမ်ား၊လုံထိန္းရဲမ်ားဝုိင္းရံပိတ္ဆုိ႔ဖုိ႔အေျပးအလႊားလုိက္ေနသည္၊၊

၁၃-၁၀-၂၀၁၃
ညေန(၂း၃၈)မိနစ္
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း၊၀၉၄၂၁၀၇၀၅၉၁
၀၉၄၀၀၄၁၅၇၃၁
၀၉၄၇၀၉၈၅၂၇

No comments:

Post a Comment