Thursday, 3 October 2013

2008 အေျခခံဥပေဒ အား ျပည္သူ ့ဆႏၵျဖင့္ ခ်က္ျခင္းျပင္


သရုပ္ေဆာင္... ဦးသိန္းစိန္ ဦးေရႊမန္း ေဒၚၾကိဳင္ၾကိဳင္ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ ဦးခင္ညြန္ ့ ဦးရဲထြတ္ ဦးေမာင္ေအး ဦးေဌးဦး ဦးေအာင္မင္း တို ့ ပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္ထားပါသည္။
 ဗီြဒီယို .... C K ေတးဆို... ေနေဇာ္ ျပန္လည္ဖန္တီးထားပါတယ္။ မူရင္း ကိုထြန္းေ၀ 10.3.2013 သီခ်င္း ထေလာ့ ျမန္မာ ျမန္မာထေလာ့ ထေလာ့ ျမန္မာ ျမန္မာထေလာ့ ထေလာ့ ျမန္မာ ျမန္မာထေလာ့ ထေလာ့ ျမန္မာ ျမန္မာထေလာ့ NLD ခြပ္ေဒါင္းအလံနီ ေရွ႕မွာ ဦးေဆာင္ေနျပီ NLD ခြပ္ေဒါင္းအလံနီ ေရွ႕မွာ ဦးေဆာင္ေနျပီ NLD ခြပ္ေဒါင္းအလံနီ ေရွ႕မွာ ဦးေဆာင္ေနျပီီ NLD ခြပ္ေဒါင္းအလံနီ ေရွ႕မွာ ဦးေဆာင္ေနျပီ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက NLD ထီးတင္ပြဲ NLD ရဲ႕ ေအာင္ပြဲက ငါတို႔ရဲ႕ထီးတင္ပြဲ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက NLD ထီးတင္ပြဲ NLD ရဲ႕ ေအာင္ပြဲက ငါတို႔ရဲ႕ထီးတင္ပြဲ အသဲၾကားက မဲတျပားကို အတၱမဖက္ပဲ ႏုိင္ငံ့အတြက္ အေမ့ထမိန္စ ေခါင္းမွာပတ္လို႔ အနာဂတ္လွဖို႔ မဲေပးၾကစုိ႕ အသဲၾကားက မဲတျပားကို အတၱမဖက္ပဲ ႏုိင္ငံ့အတြက္ အေမ့ထမိန္စ ေခါင္းမွာပတ္လို႔ အနာဂတ္လွဖို႔ မဲေပးၾကစုိ႕ အေဘးက ဗုိလ္လေရာင္ အေဖက ဗိုလ္ေအာင္ဆန္း ျမန္မာျပည္အတြက္ ေဖာက္တဲ့လမ္းမွာ အေမ့ရဲ႕လမ္းပဲ လွမ္းေလွ်ာက္သင့္ ခြပ္ေဒါင္းဆုိ အေမ့မ်ိဳးရုိးကအားမတန္လို႔ မာန္မွ မေလွ်ာ့ပဲ ဗိုလ္လေရာင္ ဓါးေျပာင္ေျပာင္နဲ႔ သခင္ေအာင္ဆန္းတို႔ သမုိင္းလဲ ၾကမ္းတယ္ တခ်ဳိ႕ေတြက မ်ိဳးလဲ မရွိ ႏုိင္ငံရဲ႕ သမုိင္းလဲ မသိ လည္ကတံုးနဲ႕ ပုဆုိး၀တ္ျပျပီး ခံယူခ်က္က်ေတာ့ ဘာမွန္းမသိ ေရႊအတိနဲ႕ တုိ႕ျပည္ကို ကာကြယ္မယ္ဆုိလို႔ ယံုအပ္မိ သူတုိ႕အမ်ိဳးေတြ ေကာင္းစားၾကျပီး ျပည္သူေတြ မွာေတာ့ ဗလာနတ္ထိ အေမ့ျခံ၀ ဂရုဏာလက္နဲ႕ ဆန္ထုတ္ေလးေတြ အေမေ၀ေပးတယ္ ဆင္းရဲသားနင္းျပား ဘ၀ေတြအတြက္ ဆန္ျပဳတ္ေလးက အသက္ဆက္ေဆးပဲ လူ႕ဘုံရဲ႕ အရႈပ္ေတာ္ပံုေအာက္က လြတ္ေျမာက္လာျပီ ပန္ထြာဧကရီ သူ႔ႏုိင္ငံ အႏၱရာယ္ကင္းဖုိ႔ ရန္ပယ္ေခ်ာင္းအတြက္စည္ၾကီး ျပင္ျပီ တစ္ေယာက္ေကာင္းရင္ တေသာင္းဖုိးေက် အမွန္တကယ္ပဲ ညက္ညက္ေက် အေဖာ္ေဆာင္းျပီး ေခတ္ေဟာင္းျဖိဳမေလ ငါတို႔ေတြ ထက္ျမတ္ေစ တုိ႔ျမန္ျပည္ ခြပ္ေဒါင္းအစြမ္းနဲ႕ နုိင္ငံတကာ ဂုဏ္ရွိန္တန္းဖို႔ အေမ့ဆံထံုးက ပန္းမညိဳးႏြမ္းေအာင္ NLD မဲေပးၾကစုိ႔ ထေလာ့ ျမန္မာ ျမန္မာထေလာ့ ထေလာ့ ျမန္မာ ျမန္မာထေလာ့ ထေလာ့ ျမန္မာ ျမန္မာထေလာ့ ထေလာ့ ျမန္မာ ျမန္မာထေလာ့ NLD ခြပ္ေဒါင္းအလံနီ ေရွ႕မွာ ဦးေဆာင္ေနျပီ NLD ခြပ္ေဒါင္းအလံနီ ေရွ႕မွာ ဦးေဆာင္ေနျပီ NLD ခြပ္ေဒါင္းအလံနီ ေရွ႕မွာ ဦးေဆာင္ေနျပီ NLD ခြပ္ေဒါင္းအလံနီ ေရွ႕မွာ ဦးေဆာင္ေနျပီ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက NLD ထီးတင္ပြဲ NLD ရဲ႕ ေအာင္ပြဲက ငါတို႔ရဲ႕ထီးတင္ပြဲ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက NLD ထီးတင္ပြဲ NLD ရဲ႕ ေအာင္ပြဲက ငါတို႔ရဲ႕ထီးတင္ပြဲ အသဲၾကားက မဲတျပားကို အတၱမဖက္ပဲ ႏုိင္ငံ့အတြက္ အေမ့ထမိန္စ ေခါင္းမွာပတ္လို႔ အနာဂတ္လွဖို႔ မဲေပးၾကစုိ႕ အသဲၾကားက မဲတျပားကို အတၱမဖက္ပဲ ႏုိင္ငံ့အတြက္ အေမ့ထမိန္စ ေခါင္းမွာပတ္လို႔ အနာဂတ္လွဖို႔ မဲေပးၾကစုိ႕ ျမန္မာ့ဓေလ့မွာ အေမ့ထမိန္စက အႏၱရာယ္လမ္းကို ပန္းလဲ ခင္းတယ္ နားေတာင္းလုပ္ျပီး နားမွာပန္ရင္ က်ည္မီး မကူးဘူးအားလဲျပင္းတယ္ ေဒၚစုၾကည္ အေမ့ထမိန္စက ငါတုိ႔ေတြအတြက္ လမ္းျပ အလင္းပဲ အာဏာရွင္ ေသနတ္ေျပာင္း၀ကို လႊမ္းျခံဳျပလို႔ ေဘးရန္ရွင္းမယ္ လြတ္လပ္စြာ စညး္ရံုးမယ္ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚမယ္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိမယ္ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္မယ္ သန္းေခါင္ယံ ညတညမွာွ ျမိဳ႕လယ္ေခါင္ လမ္းမေပၚ ကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္တည္း လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ခဲ့တယ္ ထုထည္ၾကီးမားပါတယ္ဆုိတဲ့ ေပတရာ လမ္းေအာက္မွာ ေအာ္သံ ေခၚသံ ေၾကြးေၾကာ္သံ ငုိေၾကြးသံေတြ ၾကား၇တယ္ အဲ့ဒါနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ အတိတ္က ဒီလမ္းမ ေအာက္မွာ ဘာေတြျဖစ္ခဲ့လဲ သိခ်င္လို႔ အထပ္ထပ ္တူးဆြၾကည့္မိတယ ္ေအာက္ေျခေရာက္ေတာ့ ေစးကပ္ေနတဲ့ ေသြးစေတြ ေတြ႕ရတယ္ အဲ့ဒိေသြးေတြက ၀မ္းသာလို႔ က်တဲ့မ်က္ရည္ေတြနဲ႕ အေမ့ကို ေျပာေပးပါတဲ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၃ ႏွစ္ကတည္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ ၾကိဳတင္မဲေတြ ေပးျပီးသားပါတဲ့ "အေမ" ေဟ့ ေဟ့ ေဟ့ ေဟ့ ထေလာ့ ျမန္မာ ျမန္မာထေလာ့ ထေလာ့ ျမန္မာ ျမန္မာထေလာ့ ထေလာ့ ျမန္မာ ျမန္မာထေလာ့ ထေလာ့ ျမန္မာ ျမန္မာထေလာ့ NLD ခြပ္ေဒါင္းအလံနီ ေရွ႕မွာ ဦးေဆာင္ေနျပီ NLD ခြပ္ေဒါင္းအလံနီ ေရွ႕မွာ ဦးေဆာင္ေနျပီ NLD ခြပ္ေဒါင္းအလံနီ ေရွ႕မွာ ဦးေဆာင္ေနျပီ NLD ခြပ္ေဒါင္းအလံနီ ေရွ႕မွာ ဦးေဆာင္ေနျပီ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက NLD ထီးတင္ပြဲ NLD ရဲ႕ ေအာင္ပြဲက ငါတို႔ရဲ႕ထီးတင္ပြဲ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက NLD ထီးတင္ပြဲ NLD ရဲ႕ ေအာင္ပြဲက ငါတို႔ရဲ႕ထီးတင္ပြဲ အသဲၾကားက မဲတျပားကို အတၱမဖက္ပဲ ႏုိင္ငံ့အတြက္ အေမ့ထမိန္စ ေခါင္းမွာပတ္လို႔ အနာဂတ္လွဖို႔ မဲေပးၾကစုိ႕ အသဲၾကားက မဲတျပားကို အတၱမဖက္ပဲ ႏုိင္ငံ့အတြက္ အေမ့ထမိန္စ ေခါင္းမွာပတ္လို႔ အနာဂတ္လွဖို႔ မဲေပးၾကစုိ႕ ရဟန္းရွင္မ်ား ျပည္သူမ်ား ေက်ာင္းသားမ်ားမက်န္ ဆႏၵမွန္က အသဲၾကားက မဲတျပားဆုိတာ ဖိႏွိပ္မႈ ကင္းတဲ့ လြတ္လပ္ျခင္းပဲ ရဟန္းရွင္မ်ား ျပည္သူမ်ား ေက်ာင္းသားမ်ားမက်န္ ဆႏၵမွန္က အသဲၾကားက မဲတျပားဆုိတာ ဖိႏွိပ္မႈ ကင္းတဲ့ လြတ္လပ္ျခင္းပဲ...။

No comments:

Post a Comment