Sunday, 7 July 2013

ျမန္မာႏိုုင္ငံက အမႊာေမြးမ်ားအသင္း၏ ၀က္ဆိုုက္ ထုုတ္လႊင့္မည္

http://MyanmarTwins.com/ အမည္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအမႊာေမြးမ်ားအသင္းက ၀က္ဆိုုက္တခုု ထုုတ္လႊင့္မည္ ျဖစ္သည္။လက္ရွိတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သမွ် ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ အမႊာေမြးမ်ား စုုစည္း မိတ္ဆုုံၾကသည့္အခမ္းအနားမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ပုုံမွတ္တမ္းမ်ား တင္ဆက္ထားသည္။ အသင္းကိုု စတင္ထူေထာင္သူမွာဦးတင္ထူးစိန္ျဖစ္ျပီး အမႊာေမြးတဦး ကိုုယ္တိုုင္ ျဖစ္သည္။ သူ၏ ေစတနာ့၀န္ထမ္းေဆာင္ရြက္မႈအျဖစ္အမႊာမ်ား အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ႏိုုင္ရန္၊ ကူညီႏိုုင္ၾကရန္ အသင္းကိုု ထူေထာင္ျခင္း၊ မိတ္ဆုုံပြဲမ်ား၊အခမ္းအနားမ်ား ျပဳလုုပ္ျခင္းတိုု႔ ၾကိဳးပမ္းခဲ့သည္။


အမ်ားျပည္သူ၏ ၀ိုုင္း၀န္း အားေပးကူညီမႈမ်ားျဖင့္ျမန္မာႏိုုင္ငံအမႊာေမြးမ်ားအသင္းကိုု ပိုုမိုု တိုုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လုုိသည္ဟုု သိရွိရသည္။

အဆိုုပါ ၀က္ဆိုုက္၏ မိတ္ဆက္မွာ ေအာက္ပါအတုုိင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုုင္ငံ အျမႊာေမြးမ်ားအသင္း(မမမ) မွ Myanmar Twins Website ဖြင့္လွစ္ျခင္း

· ျမန္မာႏိုုင္ငံအျမႊာေမြးမ်ားအသင္း (မမမ) မွ ျပည္တြင္း ျပည္ပရွိ အျမႊာမ်ား တဦးႏွင့္တဦးရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္မႈ တိုုးတက္ေစရန္ႏွင့္ website ကိုု အသုုံးျပဳ၍အလွမ္းေ၀ွးေနသူမ်ား လြယ္ကူစြာ ဆက္သြယ္ႏိုုင္ၾကေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ MyanmarTwins website ကိုု မၾကာမီရက္ပိုုင္းအတြင္း ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

· အထက္ပါ၀က္ဆုုိက္သိုု႔ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ အျမႊာမ်ားအားလုုံးသာမက အျမႊာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ မိဘ၊ညီအကိုု၊ ေမာင္ႏွမမ်ား ေဆြမ်ဳိးအုုပ္ထိန္းသူမ်ားအား ၀င္ေရာက္ တင္ျပပါရန္ ေလးစားစြာဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

· ယင္းသိုု႔ ၀က္ဆိုုက္သိုု႔၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား လိုုက္နာေပးၾကပါရန္အထူးေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

(၁) မိမိ၏ကိုုယ္ေရးအခ်က္အလက္အက်ဥ္း၊ (အျမႊာျဖစ္ပါက ဓာတ္ပုုံပါ)၊ ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ၊ ဖုုန္း၊အီးေမး ရွိပါက ေဖာ္ျပေပးပါရန္။ (၂) လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး၊ ၀ါဒေရး ထိခိုုက္ပုုတ္ခတ္ေသာ ေရးသားတင္ျပမႈမ်ား ေရွာင္က်ဥ္ရန္ (၄) တိုုင္းရင္းသားစည္းလုုံးညီညြတ္မႈထိခိုုက္ေစႏိုုင္ေသာ ေရးသားတင္ျပမႈမ်ားမွ ေရွာင္က်ဥ္ရန္ (၄) တဦး၊ တဖြဲ႔၊ တပါတီကိုုရည္စူးျပီး ထိခိုုက္ေစႏိုုင္ေသာ ပုုဂၢလိကဆန္စြာ ေ၀ဖန္တိုုက္ခိုုက္ေသာ (PersonalAttack) ေရးသားတင္ျပမႈမ်ားမွ ေရွာင္က်ဥ္ရန္ တိုု႔ ျဖစ္ပါသည္။

· ရွိရွိသမွ်ေသာအျမႊာပူးမ်ားႏွင့္တကြ ဆက္စပ္ပတ္သက္လ်က္ ရွိသူအေပါင္း ကိုုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ေစရန္ ႏွင့္ လူမႈဒုုကၡအေပါင္းမွ ကင္းေ၀းေစေၾကာင္းဆုုမြန္ေတာင္းလ်က္

ျမန္မာႏိုုင္ငံအျမႊာေမြးမ်ားအသင္း (မမမ)

ယခုု ၀က္ဆိုုက္တြင္လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုုႏွစ္ေက်ာ္က ထင္ရွားခဲ့သည့္ ရင္ခ်င္းဆက္ အမႊာညီအမျဖစ္သည့္ ေအးေအးျငိမ္း၊အိအိျငိမ္းတိုု႔ႏွင့္ အင္တာဗ်ဳး ရုုပ္သံကိုု အသင္း၏ ရုုပ္သံမွတ္တမ္းအျဖစ္ ရိုုက္ကူးျပီးတင္ဆက္ထားသည္။

အဆိုုပါ ၀က္ဆိုုက္ႏွင့္အတူ ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာလည္း ထုုတ္ျပန္ထားသည္ကိုု ေတြ႔ရသည္။ စိတ္၀င္စားသူမ်ားလည္း fan page တြင္ ပါ၀င္ႏိုုင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ https://www.facebook.com/MyanmarTwins

မိုုးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၃၊ ဇူလိုုင္၇ ၊ ၂၀၁၃

No comments:

Post a Comment