Thursday, 6 June 2013

အလုပ္အကုိင္ ဖန္တီးေရးသည္ ပထမဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ
ကမၻာ့စီးပြားေရး ဖိုရမ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ (ဓာတ္ပံု – ေရႊအင္းသား ခင္ေမာင္ဝင္း / ဧရာဝတီ)
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆင္းရဲမႈတုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံတုိးတက္ေရးအတြက္ အလုပ္အကုိင္ဖန္တီးေရးသည္ ပထမဦးစားေပးျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆိုလိုက္သည္။
ေနျပည္ေတာ္တြင္ ယေန႔ ဇြန္လ ၆ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္က်င္းပေသာ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထုိသုိ႔ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ထုိင္းႏုိင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ စီးပြားေရးဖုိရမ္တြင္လည္း အလုပ္အကုိင္ရရွိေရးသည္ ပထမဦးစားေပးဟု ေျပာဆုိသကဲ့သုိ႔ ယခု ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္လည္း အလုပ္အကုိင္ဖန္တီးေရးသည္ ပထမဦးစားေပး တြင္ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတ၀န္းတြင္ အလုပ္အကုိင္ရရွိေရးအပါအ၀င္ ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ ၆ ခ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အလုပ္အကုိင္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို မျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္လွ်င္ အနာဂတ္လူမႈျပသနာမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာ မည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။
“က်မ ဘယ္ေနရာကိုပဲသြားသြား ႏုိင္ငံရဲ႕ ေနရာတုိင္းမွာ ျပည္သူတုိင္းက ထပ္တလဲလဲ ထပ္တူထပ္က်ေျပာေနတဲ့ လိုအပ္ခ်က္ ၆ ခ်က္ရွိေနပါတယ္။ ဒါက အံ့ၾသဖုိ႔လည္း ေကာင္းပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ေတာင္ပုိင္းကိုပဲ သြားသြား၊ ေျမာက္ဘက္ကုိပဲ သြားသြား၊ အေနာက္ဘက္ကိုပဲ သြားသြား၊ ျပည္သူေတြကို ဘာအလိုအပ္ဆုံးလဲလို႔ ေမးလိုက္ရင္ အလုပ္လိုခ်င္တယ္ဆုိတာ ေျပာၾကတယ္။ သူတုိ႔က လက္ျဖန္႔ မေတာင္းခ်င္ဘူး။ သူတုိ႔က ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ သူတို႔ရဲ႕ ဘ၀ကို လုပ္ကုိင္စားေသာက္ေနထုိင္ခ်င္ၾကတယ္။ နံပါတ္တစ္ က အလုပ္အကုိင္၊ နံပါတ္ႏွစ္က ေရ၊ နံပါတ္သုံးက  လမ္း၊ နံပါတ္ေလးက  လွ်ပ္စစ္မီး၊ နံပါတ္ငါးက ပညာေရးနဲ႔ နံပါတ္ေျခာက္က က်န္းမာေရး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက ေနရာတိုင္းမွာ ထပ္တလဲလဲ ၾကားေနရတယ္။ အလုပ္အကုိင္ဖန္တီးေရးက က်မတုိ႕အတြက္ ပထမဦးစားေပးျဖစ္တယ္။ က်မရဲ႕ မဲဆႏၵနယ္ ေကာ့မွဴးမွာလည္း ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက အလုပ္အကုိင္မရွိၾကဘူး။ ေလ့လာဆန္းစစ္သူေတြရဲ႕ စစ္တမ္းေတြအရ  ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ျမန္မာလူငယ္ေတြက အလုပ္မရွိၾကဘူး။ ဒါက အလုပ္အကုိင္မရွိဘူးလုိ႔ဆုိတာထက္ သူတို႔က ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေနတယ္လို႔ က်မေျပာခ်င္တယ္။ အလုပ္မရွိတဲ့ လူငယ္ေတြက အနာဂတ္မွာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ျပႆနာေတြျဖစ္လာမယ္”ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆုိသည္။
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္ လူငယ္ေသြးသစ္မ်ား အရည္အခ်င္းျမွင့္တင္ေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာဆုိရာတြင္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာလူငယ္မ်ား၏ ပညာေရးပိုင္းတြင္ အလြန္နိမ့္က်သြားေၾကာင္း၊ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ၾကာ ဆိုးရြားေသာ ပညာေရးစနစ္ ေၾကာင့္ ျမန္မာလူငယ္မ်ား၏ ပညာေရးနိမ့္က်သြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ပညာေရးနိမ့္က်မႈသည္ ႏုိင္ငံတခုလုံးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အမ်ဳိးသားေရးျပႆနာတခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။
ဆင္းရဲမြဲေတမႈတုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျပာဆုိရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ လူဦးေရမွာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကေၾကာင္း၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဟု ဆုိလုိက္သည္ႏွင့္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လယ္ေျမသိမ္းဆည္းမႈျပသနာမ်ားကို မၾကာခဏဆုိသလုိ ၾကားေနရေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကလည္း ယင္းကိစၥကို ေျဖရွင္းေနရၿပီး ေျမယာဥပေဒေရးဆြဲၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒရွိေနရုံႏွင့္မၿပီးဘဲ ဥပေဒကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလည္း အေရးႀကီးသည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆက္လက္ေျပာသည္။
ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာဆုိရာတြင္လည္း ႏုိင္ငံျခားသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေရးထက္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ရန္ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းမႈျဖင့္ လာေရာက္ေနၾကေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား အတြက္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈမရွိဘဲ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈရွိမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားျဖစ္သည့္ ေရ၊ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးသည္လည္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆုိသည္။
သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္တုိင္းရင္းသားအေရး၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအေရး၊ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားေသာ အၾကမ္းဖက္မႈကိစၥ၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးသက္ဆုိင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရွင္းလင္းေျပာဆုိသြားသည္။

No comments:

Post a Comment