Sunday, 19 May 2013

ဝါရွင္တန္ဒီစီေရာက္ ဗိုလ္သိန္းစိန္ကို အေမရိကားေရာက္ ျမန္မာေတြဆႏၵျပ
"သိန္းစိန္ သိန္းစိန္ လူလိမ္ လူလိမ္" "သိန္းစိန္ သိန္းစိန္ လူလိမ္ လူလိမ္" "သိန္းစိန္ သိန္းစိန္ လူလိမ္ လူလိမ္" ဆိုတဲ့ အေမရိကားေရာက္ ျမန္မာေတြဆႏၵျပ ေႂကြးေၾကာ္သံဟာ ဗိုလ္သိန္းစိန္ ရဲ့ နားထဲ စူးနစ္ဝင္ေရာက္သြားမွာ ေသခ်ာပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၀ါရွင္တန္ဒီစီၿမိဳ႕ေတာ္မွာ တရားဝင္ခရီးစဥ္ နဲ႔ ေရာက္ရွိေနတ့ဲ ဗိုလ္သိန္းစိန္ဟာ၀ါရွင္တန္ဒီစီၿမိဳ႕ေတာ္ ျမန္မာသံ႐ံုးမွာ ျမန္မာမိသားစုေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေနစဥ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စစ္မွန္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ တကယ္လုပ္ဖို႕၊ ႏိုင္ငံတကာကို လိမ္ညာေနတာေတြကို ရပ္တန္႕ဖို႕၊ တိုင္းျပည္ဆင္းရဲေနတာ စစ္အုပ္စုရဲ့ တိုင္းျပည္လူထုဆႏၵေတြကို ပိတ္ဆို႕ထားတာမို႕ ျဖစ္ေနရတာျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကားေရာက္ ျမန္မာေတြက စုေပါင္း ဆႏၵျပၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

"စစ္မွန္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ အျမန္ဆုံးလုပ္ပါ" "လိမ္ညာမႈေတြ ရပ္တန္းကရပ္ပါ"

ဗိုလ္သိန္းစိန္ က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ရဲ့ စီးပြါးေရးပိတ္ဆို႕မႈေတြ ေျဖေလွ်ာ႕ေပးဖို႕ အဓိက အေနနဲ႕ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈေတြအားလုံးကို ဖယ္ရွားေပးဖို႔ကိစၥမွာ သူကိုယ္တိုင္ လာၿပီးေတာ့၊ ေတြ႔ဆံုၿပီးေတာ့ ေျပာသြားတယ္လို႕သိရွိရပါတယ္။ ဒီခရီးစဥ္မွာ ဗိုလ္သိန္းစိန္ နဲ႕အတူ ၀န္ႀကီး ၄ ေယာက္ ဒုတိယ ၀န္ႀကီးမ်ား လိုက္ပါလာပါတယ္။ ဒါတင္မက ျပည္တြင္းက ႐ုပ္ျမင္သံၾကားဌာနေတြ၊ သတင္းဌာနေတြလည္း ဗိုလ္သိန္းစိန္ နဲ႕အတူ လိုက္ပါလာတာျမင္ရပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြရဲ့ လူထုကို ပိတ္ဆို႕ထာတာေတြကိုသာ အျမန္ဆုံးရပ္ပစ္လိုက္ပါ။ လိမ္ညာမႈေတြ အားလုံးကို ရပ္တန္းကရပ္ေစခ်င္ပါတယ္။

လြတ္လပ္မႈ တရားမွ်တမႈ နဲ႕ ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရး ဆႏၵျပသူေတြဟာ ျမန္မာျပည္မွာ လူ႕အခြင့္အေရးထြန္းကားတဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ေပၚထြန္းေရး၊ တိုင္းျပည္ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရး၊ တိုင္းရင္းသားေတြကို စစ္ျပဳေနတာေတြ ရပ္တံ့ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြအားလုံးကို ခြၽင္းခ်က္မရွိလႊတ္ေပးေရး၊ လူထုေတြကို အကာအကြယ္ျပဳထားတဲ့ တရားစီရင္ေရးစနစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေတြေကာင္းမြန္လာေစရန္ စတာေတြကို ေတာင္းဆိုၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံရဲ့ ႏိုင္ငံေရး စီးပြါးေရး ပညာေရး ဘာသာေရး လူမႈေရး ေတြ ေကာင္းမြန္လာဖို႕ ေကာင္းမြန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တစ္ခု ေပၚေပါက္လာရန္ ရည္ရြယ္ဆႏၵျပေဖာ္ထုတ္ၾကတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

လူထုဆင္းရဲေနရတာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြရဲ့ ပိတ္ဆို႕မႈ sanctions ေၾကာင့္သာျဖစ္

ဗိုလ္သိန္းစိန္ အစိုးရဟာ ႏိုင္ငံတကာ ရဲ့ စီးပြါးေရးပိတ္ဆို႕မႈေတြေၾကာင့္ လူထုနစ္နာရတယ္ ေျပာဆိုေနေပမယ္႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြရဲ့ လူထု နဲ႕ တိုင္းျပည္ကို ပိတ္ဆို႕ထားတာေတြ ကို ဖုန္းကြယ္ထားပါတယ္။ ဗိုလ္သိန္းစိန္ အစိုးရဟာ လယ္သမား အလုပ္သမား ေက်ာင္းသားေတြ အခြင့္အေရးေတြကို ေျဗာင္က်က် ခ်ိဳးေဖာက္ လူ႕အခြင့္အေရးေတြကို ပိတ္ဆို႕ထားပါတယ္။ လူထုေခါင္းကို တက္နင္းထားတဲ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ နဲ႕ ဒီမိုကေရစီ နဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးေတြကို စနစ္တက် ပိတ္ဆို႕ထားပါတယ္။ ဗိုလ္သိန္းစိန္ ရဲ့ လႊတ္ေတာ္မွာ စစ္တပ္က ေလးပံုတစ္ပံု ယူထားယံုမက ကာလံုက လႊတ္ေတာ္အထက္မွာရွိေနတာ ကာလံုမွာ စစ္တပ္က အေပၚစီးကရွိေနတာ ကာခ်ဳပ္က ကာလံု ဥကၠဌျဖစ္ေနတာ ေတြ၊ ကာကြယ္ေရး ျပည္ထဲေရး နယ္စပ္လံုျခဳံေရး ေတြလို အေရးပါတဲ့ ေနရာစံုမွာ စစ္တပ္က အရာရွိေတြ ေနရာယူထားတာေတြ၊ စစ္တပ္က လိုအပ္ရင္ အခ်ိန္မေရြး အာဏာသိမ္းဖို႕ ခြင့္ျပဳထားတာေတြ ဟာ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရအျဖစ္ ဘယ္သူကမွ မသတ္မွတ္ႏိုင္ေသးတာျဖစ္ပါတယ္။

မတရားဥပေဒေတြေရးဆြဲကန္႕သတ္ထားတာေတြဟာလည္း ႏိုင္ငံတိုးတက္ေရး ႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရး ႏိုင္ငံဖြံ႕ျဖိဳးေရးစတာေတြမွာ အေရးပါအဓိကက်တဲ့ ၾကီးမားတဲ့ အဟန္႕အတားေတြျဖစ္ပါတယ္။ ။ လူထု အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္ေတြျဖစ္တဲ့ လြတ္လပ္စြာ စုရုံးႏိုင္ခြင့္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုႏိုင္ခြင့္ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခြင့္ ေတြကို တရားဥပေဒ နဲ႕ အေသအခ်ာ ကာကြယ္ေပးရန္လည္း အလြန္လိုအပ္လွပါတယ္။

- ဗိုလ္သိန္းစိန္ အစိုးရ ဟာ ျမန္မာျပည္ စီးပြါးေရးတိုးတက္ဖို႕ တကယ္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္ရင္ တရားမွ်တတဲ့ လြတ္လပ္တဲ့ေစ်းကြက္ရရွိေအာင္ ႏိုင္ငံတကာက စီးပြါးေရးရင္းႏွီးျမႇဳတ္ႏွံမႉေတြ တကယ္ရရွိလာေအာင္ ဦးပိုင္ နဲ႕ စစ္တပ္ စစ္ခရိုနီေတြ ရဲ့ မတရားျပဳမႉအေထြေထြ ကို အျမန္အေရးယူေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

- ဗိုလ္သိန္းစိန္ အစိုးရ ဟာ ျပည္တြင္းစစ္ တကယ္ခ်ဳပ္ျငိမ္းေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ စစ္မွန္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြလုပ္မွသာ တကယ္႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဆြတ္ခူးရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

- ဗိုလ္သိန္းစိန္ အစိုးရ ဟာ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ကို ေဖာ္ေဆာင္ေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ စစ္တပ္ကို အာဏာရွင္ေတြ ေနာက္ကြယ္က ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတာ မလုပ္ဘဲ တပ္မေတာ္ကို ႏိုင္ငံေရး ကို ခြဲျခားပစ္ရမွာျဖစ္ျပီး တပ္မေတာ္ကို ႏိုင္ငံကာကြယ္ေရးတာဝန္ ကိုသာ ျမင့္ျမတ္စြာထမ္းေဆာင္ေစရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဗိုလ္သိန္းစိန္ ရဲ့ အေမရိကားခရီးစဥ္ မွာ အိုဘားမား နဲ႕ ပ်ားရည္ဆန္းခရီး သာ မျဖစ္ေစဘဲ အစိုးရထိပ္ပိုင္းခ်င္း အဆင္ေျပေရးသာ မျဖစ္ေစဘဲ ဆင္းရဲသား ျမန္မာလူထုတစ္ရပ္လုံး အက်ိဳးအတြက္ ေကာင္းႏိုးရာရာေတြ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း ဗိုလ္သိန္းစိန္ အစိုးရအဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕လုံးကို အေမရိကားေရာက္ ျမန္မာေတြက ဒီသတင္းစကားေတြအားလုံးကို ေဖ့စ္ဘြက္ကတစ္ဆင့္ ပါးလိုက္ခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
—သတင္း  ကိုေဇာ္၀င္း


No comments:

Post a Comment