Wednesday, 24 April 2013

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မိန္႔ခြန္းေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား…


ေဖေဖတည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္ကို ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ၾကီး ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။
ျပည္သူ႔ေနာက္ကေနျပီး ျပည္သူ႔ကို အကာအကြယ္ေပးမယ့္ တပ္မေတာ္
ျပည္သူ႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးမယ့္ တပ္မေတာ္ ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။
=======================================

လိုခ်င္တဲ့ပန္းတိုင္ကို ဘယ္လိုနည္းနဲ႕ေရာက္ေရာက္ဆိုျပီး သြားတာ က်မသေဘာမက်ဘူး။ သြားပံုသြားနည္းမမွန္ရင္ ဦးတည္ေနတဲ့ ပန္းတိုင္ကိုယ္၌က ပံုပ်က္သြားႏိုင္လို႕ သြားပံုသြားနည္းကလဲ သိပ္အေရးၾကီးတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ တရားမွ်တမႈရွိေအာင္လုပ္တဲ့ေနရာမွာ မတရားတဲ့ နည္းလမ္းေတြ မသုံးရဘူး။( ဂ်ပန္)

    ၁. ေၾကာက္ေနတဲ့၊ အားငယ္ေနတဲ့ စိတ္ေတြ ရွိရင္ က်မတို႔ႏွစ္ဆတိုး အလုပ္လုပ္ရမယ္။
    ၂. ျခိမ္းေျခာက္တာ၊ အေႏွာက္အယွက္ ေပးတာေတြကို က်မတို႔ အေနနဲ႔လက္မခံႏွိင္ဘူး။
    ၃. ဒီမိုကေရစီ စနစ္သာလွ်င္ လြတ္လပ္တဲ့ ႏုိင္ငံနဲ႔ ဆီေလွ်ာ္တယ္။
    ၄. ဒီမိုကေရစီ စနစ္သာလွ်င္ ျပည္သူလူထုရဲ႕ လြတ္လပ္မႈကို အာမခံႏိုင္တယ္။
    ၅. ျပည္သူ လြတ္လပ္မွသာလွ်င္ ႏိုင္ငံလြတ္လပ္မွာျဖစ္တယ္။
    ၆. ဒီမိုကေရစီ ရရွိဖို႔အတြက္ အေရးၾကီးတာ ကေတာ့စိတ္ဓါတ္ပဲ။
    ရ. တခါတေလ မွျဖစ္တဲ့ စိတ္ဓါတ္မ်ိဳး မျဖစ္ရဘူး။

    ၈. စိတ္ဓါတ္အျပည့္ အ၀နဲ႔ ကိုယ္လို ခ်င္တဲ့ ကိစၥတခုကို ျဖစ္ေအာင္လုပ္၊ ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ႏုိင္ဖို႔
    ရဲရဲ ဝံ့ဝ့ံနဲ႔ လွဳပ္ရွားႏိုင္မယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္ မေအာင္ျမင္စရာ အေၾကာင္း မရွိပါဘူး။
    ၉. အေျပာင္းအလဲ ျမန္ျမန္ လိုခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီကိစၥတခုမွာ ၾကံၾကံခံရပ္တည္ႏုိင္ရမယ္။
    ၁၀. မေကာင္းတဲ့ဖက္က မရပ္တည္ပဲနဲ႔ ေကာင္းတဲ့ဖက္က ခိုင္ခိုင္မာမာ ရပ္တည္ႏိုင္ရမယ္။
    ၁၁. ျခိမ္းေျခာက္လို႔လဲ မေၾကာက္တက္၊ မက္လံုးေတြအေပၚမွာလဲ စဥ္းစားဖို႔ မလိုပဲ အမွန္တရားဖက္ရပ္တည္ ႏိုင္ရမယ္။
    ၁၂. ေခါင္းငုံ႔ခံတဲ့ စိတ္ဓါတ္ ေတြကိုေတာ့မေမြးၾကပါနဲ႔။
    ၁၃. ဒီမိုကေရစီေရး အတြက္ခိုင္မာတဲ့စိတ္ဓါတ္ ထိန္းသိမ္းထားပါ၊ အဲလိုထိန္းသိမ္းထားလို႔ ရွိရင္ ဒီမိုကေရစီ
    ျမန္ျမန္ရမယ္။
    ၁၄. လူတိုင္းလူတိုင္းဟာ ဒီမိုကေရစီေရး အတြက္တခုခု လုပ္ႏိုင္ပါတယ္၊ တကယ္ပဲ စိတ္ဆႏၵ ရွိမယ္ ဆိုရင္
    လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။
    ၁၅. ဒီမိုကေရစီ လမ္းစဥ္လို႔ ေခၚရတဲ့ အေၾကာင္းက ဒီမိုကေရစီ ဆိုတာ ဘယ္ေတာ့မွျပီးႏုိင္တဲ့ ကိစၥတခု
    မဟုတ္ပါဘူး၊
    ၁၆. ဒီမိုကေရစီမရ ေသးတဲ့ႏိုင္ငံဟာ ဆထက္တပိုးကိုၾကိဳးစားရမယ္။
    ၁၇. မတရားတာေတြကိုျမင္ရင္ တရားတဲ့ဘက္ကရပ္တည္ေပးၾကပါ၊ တက္ႏိုင္သမွ်အဘက္ဘက္
    ကေနကူညီၾကပါလို႔က်မ တိုက္တြန္းခ်င္တယ္။
    ၁၈. လူငယ္ေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဓာတ္ကို အခုအခ်ိန္ထဲ ကေနျပီးေတာ့ အေျခခ်ရမယ္။
    အခုအခ်ိန္ကထဲ ကေနျပီးေတာ့ တည္ေဆာက္ရမယ္။
    ၁၉. လူငယ္ေတြဟာ ႏိုင္ငံေရး စိတ္ဓါတ္ကို အခု အခ်ိန္ကတည္းကေနၿပီးေတာ့ အျခခ် တည္ေဆာက္ထားမွ က်မတို႔ ႏိုင္ငံအတြက္၊ ႏိုင္ငံရဲ႔ အနာဂတ္ အတြက္ အာမခံခ်က္ရွိမယ္။
    ၂၀. ဒီမိုကေရစီ လွဳပ္ရွားမႈမွာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ စိတ္ဓါတ္ ခိုင္မာမႈ၊ ျပည္သူလူထုရဲ႕ တရားမွ်တတဲ႔
    ဘက္ကရပ္တည္မႈေတြနဲ႔ အျမန္ဆံုး ေအာင္ျမင္သြားမယ္လို႔ က်မတို႔ထင္ပါတယ္။
    ၂၁. ႏိုင္ငံေရး ဆိုတာလူတိုင္းလူတိုင္း နဲ႔ဆိုင္ပါတယ္။
    ၂၂. ႏိုင္ငံေရး စိတ္ဓါတ္ဆိုတာ အျမဲထာဝစဥ္ ရွင္သန္ေနဖို႔လိုပါတယ္။
    ၂၃. စီးပြားေရးဆိုတာလဲ ႏိုင္ငံေရးပဲ၊ ပညာေရးဆိုတာလဲ ႏုိင္ငံေရးပဲ၊ က်န္းမာေရးဆိုတာလဲ ႏိုင္ငံေရးပဲ
    အေရာင္းအဝယ္၊ လမ္းသြားလမ္းလာလဲႏိုင္ငံေရးပဲ။
    ၂၄. ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံ တကယ္ပဲတိုးတက္ဖို႔ဆိုတာ ျပည္သူေတြရဲ့ ဇြဲသတၱိ၊ ၀ီရိယ လုံ႔လ၊ စိတ္ခိုင္ၿမဲမႈေတြနဲ႔ ဆိုင္ပါတယ္၊ အဲဒီလို ျပည္သူေတြ႐ွိတဲ့ ႏိုင္ငံမွ တိုးတက္ႏုိင္ပါတယ္။
    ၂၅. စနစ္ဆိုးရဲ႕ေအာက္မွာ လူငယ္ေတြဟာ ႐ႊင္႐ႊင္လန္းလန္း မေနရပဲ ေသြးေျမက်ၿပီး လႈပ္႐ွားေနရတယ္၊ အဲဒီလိုအျဖစ္မ်ိဳးကို ေ႐ွာင္ခ်င္တယ္၊ ေနာင္လဲ ထပ္မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။
    ၂၆. လူထုကေန ေၾကာက္ေနမယ္ဆိုရင္ ေၾကာက္သလိုပဲ ပိုၿပီးဖိၾကမယ္။
    ၂၇. ဒီမိုကေရစီလိုခ်င္ရင္ သတၱိ႐ွိတယ္ဆိုတာဟာ မွန္တဲ့ ကိစၥကို လုပ္ရဲရမယ္ဆိုတဲ့ သတၱိကို ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။
    ၂၈. “အသက္ရွင္ရက်ိဳး မနပ္ဘဲ ေနရမဲ့ အစား၊ ေသရတာဘဲ ေကာင္းတယ္” ဆိုတဲ့ စိတ္ဓါတ္ထားၿပီး အသက္ရွင္ရက်ိဳးနပ္မယ့္ ဒီမိုကေရစီ အက်ိဳးျဖစ္ေအာင္ အားလံုး ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးစားၾကပါလို႔ က်မ တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။
    ၂၉. ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္၊ ကိုယ့္လူမ်ိဳး တိုးတတ္ေရးအတြက္၊ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ ခ်မ္းသာေရးအတြက္၊ ဝိုင္းဝန္းကူညီၾကပါလို႔ ကၽြန္မ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။
    ၃၀. တပ္မေတာ္ဟာ ၾကားေနပါ့မယ္ နဝတဟာ ၾကားေနပါ့မယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။
    ၃၁. စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ဖို႔ဆိုတာ တိုင္းရင္းသား အားလံုးရဲ႕ ဆႏၵသေဘာထားနဲ႔ ကိုက္ညီမွ ျဖစ္တာပါ။
    ၃၂. တခ်ိဳ႕လူေတြဟာ အာဏာဒဏ္ကို မခံႏိုင္ၾကဘူး။
    ၃၃. ဒီမူ၊ ဒီလူ ေတြပဲ ထာဝရ အုပ္ခ်ဳပ္ရမယ္ဆိုရင္ တိုင္းျပည္တစ္ခုဟာ က်ဆံုးတာပဲ။
    ၃၄. အခြင့္အေရး ယူတဲ့ ဘက္က အသာရေနၿပီဆိုလို႔ရွိရင္ေတာ့ အာဏာကို အလြဲသံုးစား လုပ္ရၿပီပဲ။ အာဏာရွင္စနစ္ ျဖစ္ရၿပီပဲ။ အဲဒီေတာ့ ဒါကို ကၽြန္မတို႔ အားလံုး နားလည္ရမယ္။
    ၃၅. ခပ္တိုတို ေျပာရလို႔ရွိရင္ ကိုယ့္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ကိုယ္ေကာင္းေကာင္း ထိန္းထားၾကပါ။ ေနာင္တတ္မဲ့ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရကို “အစိုးရ” ဆိုတာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဆႏၵအရသာ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္း ဆိုတာ ေကာင္းေကာင္းနားလည္ေအာင္ ျပည္သူလူထုက ထိန္းထားရမယ္။
    ၃၅. ကိုယ့္ကံၾကမၼာ ကိုယ္ဖာသာဆံုးျဖတ္ရမယ္။ ႏိုင္ငံေရး အရ၊ စီးပြားေရး အရ၊ ပညာေရး အရ ႀကိဳးစားၾကပါ။
    ၃၇. ႏိုင္ငံေရး စိတ္ဓါတ္ဆိုတာ ခိုင္မာတယ္၊ သန္႔စင္တယ္။
    ၃၈. ႏိုင္ငံေ၇းအတြက္ လုပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး စိတ္ဓါတ္ ထိပ္တန္းက အၿမဲ ရွိႏိုင္ပါေစလို႔ ကၽြန္မ ဆုေတာင္းေပးပါတယ္။
    ၃၉. လူငယ္မ်ားကလည္း ကိုယ္သြားမယ့္လမ္းကို အခုကတည္းက ကိုယ့္ဖာသာ ခင္းၿပီးေတာ့ ဒီလမ္းကို ထိန္းသိမ္းသြားရမယ္။
    ၄၀. တခ်ိန္တခါမွာ သားတို႔ လူငယ္ေတြဟာ ဒီတိုင္းျပည္ကို ဦးေဆာင္ဖို႔လိုတယ္။ ၾသဇာ အာဏာဆိုတာ တာဝန္လို႔ပဲ နားလည္ၾကရမွာ။ အာဏာဆိုတာ အင္မတန္ႀကီးမားတဲ့ ဝန္ထုပ္ ဝန္ပိုးလို႔ နားလည္ရမယ္။
    ၄၁. ကိုယ့္တာဝန္မေက်ပြန္ပဲ အာဏာမက္လို႔ရွိရင္ အင္မတန္ သိကၡာက်တယ္ ဆိုတာ နားလည္ရမယ္။
    ၄၂. ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားဟာ သတိၱရွိရွိ၊ စည္းကမ္းရွိရွိ စံနမူနာ ထားေလာက္ပါတယ္။
    ၄၃. ခ်င္းျပည္နယ္မွာ အေတာ့္ကို ဖိႏွိပ္ခံရတယ္။ ေတာ္ေတာ့္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ခံရတယ္။
    ၄၄. ခ်င္း တိုင္းရင္းသားေတြဟာ သစၥာတရား သိပ္ႀကီးမားတာပဲ။ စိတ္ဓါတ္တန္ဖိုး ရွိတယ္။
    ၄၅. ဒီမိုကေရစီ ရေအာင္လုပ္ဖို႔ ကၽြန္မတို႔ အားလံုးမွာ တာဝန္ရွိတယ္။
    ၄၆. ေဖေဖတည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္ကို ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ၾကီး ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။
    ျပည္သူ႔ေနာက္ကေနျပီး ျပည္သူ႔ကို အကာအကြယ္ေပးမယ့္ တပ္မေတာ္
    ျပည္သူ႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးမယ့္ တပ္မေတာ္ ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။
    ၄၇. အမ်ားျပည္သူ သေဘာမတူတဲ့ အမိန္႔အာဏာ ဟူသမွ်ကို
    တာ၀န္အရ ဖီဆန္ၾကပါ။ တာ၀န္အရ ဖီဆန္ရမယ္။
    ၄၈. လူတိုင္းလူတိုင္းမွာ လူ႔အခြင့္အေရးေတြကို ကာကြယ္ဖို႔ တာ၀န္ရွိတယ္။
    ၄၉. ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈဆိုတာ ျပည္သူလူထုကို အားကိုးျပီးလုပ္ရတဲ့ လႈပ္ရွားမႈပါ။
    ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္လည္း မဟုတ္ဘူး။
    လူတစုရဲ႕ေကာင္းက်ိဳးအတြက္လည္း မဟုတ္ဘူး။
    လူတေယာက္ရဲ႕ေကာင္းက်ိဳးအတြက္လည္း မဟုတ္ဘူး။
    အမ်ားျပည္သူေကာင္းက်ိဳးအတြက္ လႈပ္ရွားေနတဲ့ လႈပ္ရွားမႈၾကီးျဖစ္ပါတယ္။
    က်မတို႔ လူႀကီးေတြဟာ လူငယ္ေတြကို ဘယ္လို အေမြအႏွစ္ေတြ ထားပစ္ခဲ့ရမလဲဆိုတာ ဆံုးျဖတ္ရေတာ့မယ္။

by:http://thiha76.wordpress.com/2008/07/08/ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏-မိန/

No comments:

Post a Comment