Saturday, 6 April 2013

ငရဲ သား၏ ထိုႏို္င္ငံအား .... ျမန္မာႏိုင္ငံဟု ေခၚသည္.


ကမၻာေပၚတြင္ ပထမဆံုး အစိုးရဌာနမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ ဌာနဆုိင္ရာ information မ်ားကို သတင္းအေနႏွင့္ ေရာင္းခ်ေသာ ႏိုင္ငံ..။

ကမၻာေပၚတြင္ ပထမဆံုး Mobile Sim card မ်ားကို သမၼတကိုယ္တိုင္ စီမံခန္႔ခြဲေရာင္းခ်ေသာ ႏိုင္ငံ..။

ကမၻာေပၚတြင္ ပမထမဆံုး ပါတီအျဖစ္ အသြင္မေျပာင္းပါဘူးဟု မီဒီယာမ်ားအား ေျပာၾကားကာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ပါတီအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းခဲ့ေသာ အာဏာရအစိုးရ ရွိသည့္ႏိုင္ငံ...။

မိမိတို႔ မဲရရွိေရးအတြက္ နယ္စပ္မွ၀င္ေရာက္အေျခခ်ေနေသာ လူမ်ဳိးဘာသာျခား ငါးသိန္းခန္႔အား ယာယီမွတ္ပံုတင္ေပးကာ မဲထည့္ေစခဲ့ၿပီး ....
အမ်ဳိးသားေရးကို ဘယ္ေတာ့မွ သစၥမေဖာက္ဟု ေၾကြးေက်ာ္ေလ့ရွိသူမ်ား ပါ၀င္ဦးေဆာင္သည့္ အာဏာရပါတီရွိသည့္ ပထမဆံုး ႏိုင္ငံ..။

လူဦးေရ သိန္းနဲ႔ခ်ီ ေသဆံုးေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ ဆိုင္ကလုန္းနာဂစ္တုိက္ခတ္ခ်ိန္တြင္ ျပည္သူမ်ားအား ...ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဖြတ္အတင္း ေထာက္ခံရန္ဖိအားေပးခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံ...။

လူဦးေရ သိန္းနဲ႔ခ်ီ ကယ္သူမရွိ တျဖဳတ္ျဖဳတ္ ေသဆံုးေနေသာ္လည္း မိမိတို႔လုပ္ႏုိင္သည္ထက္ အစစအရာရာ သာလြန္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ၏ ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီမယူခဲ့သည့္ ပထမဆံုး ႏုိင္ငံ။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တိုင္းျပည္ကို စုတ္ျပတ္မြဲျပာက်ေအာင္ အုပ္စိုးခဲ့ေသာ အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အနားယူသြားေသာ္လည္း ၄င္း၏ ေျမးျဖစ္သူအား ယေန႔အထိ body gard မ်ား လမ္းရွင္းေပးသူမ်ားအျဖစ္ တပ္မေတာ္အရာရွိ in service မ်ားက တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ .. ႏုိင္ငံ..။

မိမိႏို္င္ငံ၏ မဟာဗ်ဴဟာ၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ လံုျခံဳေရးကို ဂရုမျပဳဘဲ အိမ္နီးျခင္း အင္အားႀကီးႏိုင္ငံအား ဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လုိင္းမ်ား၊ ကား၊ ရထားလမ္းမ်ားကို ကန္႔လတ္ျဖတ္ ေဖာက္လုပ္ခြင့္ေပးလိုက္ေသာ ပထမဆံုး ႏုိင္ငံ..။

ထိုေရနံ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ ပိုက္လုိင္းသြားရာလမ္းေၾကာင္းမွ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ စခန္းမ်ားကို ေခါင္းစဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိးျပ တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ေနေသာ ႏုိင္ငံ...။

တစ္ႏွစ္ကို သတို႔သမီး ၂၀၀၀၀ ခန္႔ လူကုန္ကူးေရာင္းစားခံေနရေသာ ပထမဆံုး ႏိုင္ငံ..။

သစ္၊ ေရနံ၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ၊ ေရြ၊ ငါး အစရွိသျဖင့္ ႏိုင္ငံႏွင့္မမွ်တ ေပါမ်ားစြာထြက္ရွိလာၿပီး ထိုမွ်ေလာက္ေပါမ်ားသည့္သယံဇာတမ်ားအား ကုန္ခန္းသေလာက္နီးနီး ေရာင္းခ်ကာ တိုးတက္မႈ မရွိလာသည့္ ပထမဆံုးေသာ ႏိုင္ငံ..။

ေစတီပုထိုး ဘုရားေက်ာင္းကန္၊ သံဃာေတာ္ မ်ားစြာရွိၿပီး . ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ အတၱ၊ မာန္မာနမ်ား၊ ငါစြဲမ်ား၊ ဟုန္းဟုန္းထေနေသာ ႏို္င္ငံ .....။

ႏိုင္ငံတကာမွ ေလးစားခန္႔ညားေသာ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ဦးေဆာင္ေနေသာ
အတိုက္အခံ လူထုေခါင္းေဆာင္ ရွိေသာ္လည္း မိမိ အလို အတၱကို မလိုက္လွ်င္ ထိုလူထုေခါင္းေဆာင္အား .. ခ်က္ခ်င္း ေလးစားမႈမရွိေတာ့ပဲ နားနားကပ္ ကေလာ္တုတ္ေသာ ျပည္သူမ်ား ရွွိသည့္ ပထမဆံုးႏိုင္ငံ...။

ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး ေပၚလစီ အက်ပ္အတည္းေတြ႕တုိင္း
တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစ အခ်ိန္တို္င္း
တရုတ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ပဋိပကၡမ်ား စိန္ေခၚမ်ား ႀကီးထြားလာေလ့ရွိတုိင္း..။
အစိုးရအစဥ္အဆက္တြင္ .. အစၥလာမ္ - ဗုဒၵဘာသာ အဓိကရုဏ္း ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိေသာ ပထမဆံုးေသာ ႏိုင္ငံ..။

ထိုႏို္င္ငံအား .... ျမန္မာႏိုင္ငံဟု ေခၚသည္.

No comments:

Post a Comment