Saturday, 23 March 2013

ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ေက်ာင္းသားထုအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးေကာ္မတီ) ၏ မိတၳီလာျမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍တိုက္တြန္းနိႈးေဆာ္ခ်က္
22 March 2013
ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ေက်ာင္းသားထုအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးေကာ္မတီ) ၏
မိတၳီလာျမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားနွင့္ပတ္သက္
တိုက္တြန္းနိႈးေဆာ္ခ်က္

No comments:

Post a Comment