Wednesday, 6 February 2013

ဆက္သြယ္ေရးအရာရွိ ၈ ဦး တရား႐ံုးတင္ စစ္ေဆးမည္

ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ အရာရွိမ်ား ၀န္ႀကီးဌာနတြင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို လိုက္လံစစ္ေဆးၾကည့္ရႈေနစဥ္ (ဓာတ္ပုံ – ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန)
 
 
ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္းျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား ႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး အရာရွိ ၈ ဦးကို စုံစမ္းစစ္ေဆးလ်က္ရွိၿပီး မၾကာမီ တရားရုံးတင္စစ္ေဆးသြားေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
 
စုံစမ္းစစ္ေဆးအေရးယူခံထားရသည့္ ဆက္သြယ္ေရး အႀကီးတန္းအရာရိွ ၈ ဦးကုိ လာမည့္ႏွစ္လအတြင္း တရားရုံးတင္စစ္ေဆးမႈမ်ား စတင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ပုဒ္မ ၄၀၉ ျဖင့္ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခံေနရၿပီး၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကာလအလြန္ လာမည့္ႏွစ္လခန္႔အၾကာတြင္ အမ်ားႏွင့္သက္ ဆုိင္ေသာ ပစၥည္းကာကြယ္သည့္ဥပေဒ (အပက-၃) ျဖင့္ တရားစဲြဆုိျခင္းကို ျပဳလုပ္ေတာ့မည္ဟု ျပည္ထဲေရးဝန္ ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။
 
ဆက္သြယ္ေရးအရာရွိမ်ား အေရးယူရာတါင္ ယခင္စစ္အစုိးရလက္ထက္ အမႈမ်ားႏွင့္ မသက္ဆုိင္ဘဲ ယခုအစုိးရသစ္လက္ထက္ တြင္ျဖစ္ေပၚေသာ အမႈမ်ားကုိသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။
 
လတ္တေလာ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ဦးသိန္းဦးအပါအ၀င္ အရာရွိ ၈ ဦးကို ႏုိင္ငံပုိင္ပစၥည္းအလဲြသုံးစားလုပ္မႈ ပုဒ္မ ၄၉၀ ျဖင့္အမႈဖြင့္ထားၿပီး အေရးယူရန္ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔အေရးယူရာတြင္ ယခင္စစ္အစုိးရလက္ထက္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အမႈအခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျခင္းမရွိဘဲ ယခု အစုိးရသစ္လက္ထက္ တြင္း မုိဘုိင္းလ္ဖုန္းသန္း ၃၀ ခ်ထားေပးမည့္ စီမံကိန္းႏွင့္တုိက္ရိုက္ပတ္သက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ အရာရွိတဦးေျပာသည္။
“အရင္ေခတ္က အမႈမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီအစုိးရသစ္မွာ လတ္တေလာျဖစ္ခဲ့တဲ့ အမႈေတြ၊ ႏွစ္သိန္းတန္ဖုန္းခ်ေပးတဲ့ကိစၥ၊ မုိဘိုင္းလ္ဖုန္းဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ေတြတည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာျဖစ္တဲ့ကိစၥ၊ ပုဂၢလိက ျပည္တြင္းျပည္ပကုမၸဏီေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ကိစၥေတြပါ။ အရင္ေခတ္က အမႈေတြပါျပန္စစ္ရင္ေတာ့ အားလုံးမီးခိုးၾကြက္ေလွ်ာက္ပါမယ္” ဟု အဆုိပါအရာရွိက ေျပာသည္။
 
စစ္အစုိးရလက္ထက္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးမွာ ဦးသိန္းေဇာ္ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ဦးသိန္းေဇာ္သည္ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီတြင္ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ ပုဂၢလိက ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ားမွာလည္း ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီမွ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ သားသမီးမ်ားပုိင္ဆုိင္ ထားေၾကာင္း၊ ယင္းေၾကာင့္ စစ္အစိုးရလက္ထက္ ျခစားမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူရန္မွာ အလြန္ရႈပ္ေထြး မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရလည္း ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အေရးယူခြင့္မရွိဟု တရား၀င္ျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ အေရးယူရန္ မျဖစ္နုိင္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။
 
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ အခန္း ၁၄ ၊ကူးေျပာင္းေရးကာလျပ႒ာန္းခ်က္၊ ပုဒ္မ ၄၄၅ တြင္ အစုိးရသစ္သည္ ယခင္အစုိးရထုတ္ျပန္ထားတဲ့ မူ၀ါဒ၊ လမ္းညႊန္မႈ၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ အမိန္႔ျပန္တမ္း၊ ေၾကညာခ်က္၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္၊ တာ၀န္မ်ား၊ ရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ဆက္ခံရျဖစ္ၿပီး ယခင္အစုိးရအဖြဲ႕၊ အဖြဲ႕၀င္တဦးဦး၏တာ၀န္အရ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေၾကာင္းျပဳၿပီး တရားစြဲဆုိျခင္း၊ အေရးယူျခင္းမရွိေစရဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။
 
ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ရဲတပ္ဖြဲ႕ရုံးခ်ဳပ္မွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး(မႈခင္း)ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး၀င္းစိန္က လည္း ဆက္သြယ္ေရးအရာရွိ ၈ ဦးအမႈဖြင့္ခံထားရမႈမွာ အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ အလြဲသုံးစားမႈမ်ားႏွင့္သာ ဆက္စပ္ၿပီး CID က ဦးေဆာင္စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။
အေရးယူခံထားရသည့္ ဆက္သြယ္ေရးအရာရွိမ်ားတြင္ အခ်ဳိ႕မွာ ရာထူးခ်ထားခံရျခင္း၊ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခံရ ျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။
 
ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အျခားအရာရွိမ်ားကိုလည္း ေခၚယူစစ္ေဆးျခင္း၊ ပုဂၢလိက ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ားကို ေခၚယူေမးျမန္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္း၀ယ္ယူသည့္ ကိစၥ၊ တရုတ္ကုမၸဏီဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ ZTE ၊ HUAWEI မ်ားႏွင့္ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားကုိလည္း စစ္ေဆးသြားရန္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။
 
သမၼတဦးသိန္းစိန္က ႏုိင္ငံသားတုိင္းသက္သာစြာအသုံးျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ ၅ ႏွစ္အတြင္း မုိဘုိင္းလ္ဖုန္း သန္း ၃၀ ခ်ထားေပးမည့္ စီမံကိန္းတရပ္ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ယင္းစီမံကိန္းအတြက္ ဦးေက်ာ္၀င္းပိုင္ ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီ၊ ဦးေတဇပုိင္ E-Lite Tech၊ ရတနာပုံ တယ္လီပုိ႔၊ စက္မႈ ၁ ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္း ၏သားျဖစ္သူ ဦးေနေအာင္အပါအ၀င္ ေဆြမ်ဳိးမ်ား ပုိင္ဆုိင္သည့္ IGEကုမၸဏီ၊ Asia Mega Link ကုမၸဏီ အပါအ၀င္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ျပည္တြင္းပုဂၢလိက ကုမၸဏီ ၂၃ ခုႏွင့္ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းတုိ႔ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီ ၁၃ ခုက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စက္ပစၥည္း တပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ခြင့္ရရွိၿပီး က်န္ ၁၀ ခု မွာစက္ပစၥည္း တပ္ဆင္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ရရွိခဲ့သည္။
 
သမၼတဦးသိန္းစိန္က ဇန္န၀ါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဦးသိန္းထြန္းကုိ ရာထူးမွ အနားယူခြင့္ျပဳခဲ့သည္။
 
သာလြန္ေဇာင္းထက္ႏွင့္ေမရီကုိ ပူးေပါင္းေရးသားသည္။

No comments:

Post a Comment