Sunday, 24 February 2013

အကဲြမေႀကာက္ႀကပါနဲ.၊ အကဲြက်င့္ႀကပါ။ ကဲြတတ္ရင္ ညီသြားႀကလိမ့္မယ္

ကၽြန္ေတာ္တုိ. ေခါင္းေဆာင္လည္းၿဖစ္၊ အကုိႀကီးလည္းၿဖစ္တဲ့ ကုိကုိႀကီး ( ၈၈ မ်ိဳးဆက္ )
ေၿပာဖူးခဲ့တဲ့စကားေလးပါ။  အကဲြမေႀကာက္ႀကပါနဲ.၊ အကဲြက်င့္ႀကပါ၊ ကဲြတတ္ရင္
ညီသြားႀကပါလိမ့္မယ္ တဲ့။

ယေန.ကာလမွာ တုိင္းၿပည္ဟာ ယခင္စစ္အာဏာရွင္ အဆက္ဆက္ကုိ ေတာ္လွန္ခဲ့ႀကတဲ့
ေတာ္လွန္ေရးကာလလား ဒါမွမဟုတ္ တုိင္းၿပည္ကုိၿပန္လည္ထူေထာင္ေနတဲ့ကာလလား
ဆုိတာ အရင္ဆုံး သုံးသပ္ႀကည့္ႀကဖုိ.လုိပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္ကတုိင္းၿပည္အာဏာအရပ္ရပ္ကုိ သိမ္းလုိက္ခဲ့ၿပီး၊ စစ္အာဏာရွင္
စံနစ္ ေနာက္ တပါတီစံနစ္ကုိတည္ေထာင္ၿပီး တစ္ပါတီအာဏာရွင္၊၁၉၈၈ ေရာက္ေတာ့
ေနာက္တခါ စစ္အာဏာရွင္ဆုိတာေတြနဲ.ပဲ ရွင္သန္လာခဲ့ရတဲ့ တုိင္းၿပည္ပါ။

ကၽြန္ေတာ္တုိ. ေရွ.ကေခတ္အဆက္ဆက္က ေနာင္ေတာ္ႀကီးေတြဟာလည္း အာဏာရွင္
မွန္သမွ်ကုိ အသက္၊ေသြး၊ေခၽြးေတြ စေတးၿပီး တြန္းလွန္ခဲ့ႀကတယ္၊ ဘ၀ေတြ အသက္ေတြ
ေၿမာက္ၿမားစြာ ေပးဆပ္ခဲ့ႀကရတယ္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ. ေခတ္မွာလည္း တုိင္းၿပည္
အတြက္ တရားမွ်တမႈ၊ လြတ္လပ္မႈေတြ အတြက္ အသက္၊ ေသြး၊ ေခၽြးေတြ ထပ္မံရင္းႏွီးၿပီး
တုိက္ပဲြ၀င္ခဲ့ႀကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ.တုိင္းၿပည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း (၅၀) ေလာက္ ေတာ္လွန္ေရး
ဆုိတာနဲ.ခ်ည္းပဲႀကဳံေတြ.ခဲ့ရၿပီး၊ ၿပန္လည္ထူေထာင္ေရး တည္ေဆာက္ေရးဆုိတာ
စဥ္းစားဖုိ. အခ်ိန္မရိွခဲ့ပါဘူး။ ေတာ္လွန္ေရးေတြ တုိက္ပဲြေတြခ်ည္းသာ ႀကဳံခဲ့ရတာပါ။

ယေန.ကာလမွာ တုိင္းၿပည္ဟာ အသြင္အၿပင္အေၿပာင္းအလဲတစ္ခုနဲ. ခ်ီတက္ေနၿပီလုိ.
ထင္ၿမင္မိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီး လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးဆုိတာ
ေပၚလာခဲ့ပါတယ္၊ ေနာက္ လူမႈအဖဲြ.အစည္းေတြ အလ်ိွဴလိ်ွဴေပၚလာခဲ့ႀကၿပီး ၿပည္သူေတြလည္း
အေႀကာက္တရားေတြက တေၿဖးေၿဖးပေပ်ာက္လာခဲ့ႀကပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးအတြင္း ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကုိယ္တုိင္ ႀကားၿဖတ္
ေရြးေကာက္ပဲြမွာ၀င္ေရာက္ အေရြးခ်ယ္ခံၿပီး အခုအခ်ိန္မွာ လႊတ္ေတာ္တြင္း အတုိက္အခံအင္အားစု
တစ္ခုအေနနဲ. လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးကုိခ်ီတက္ေနပါတယ္။မဲအေရအတြက္ နည္းပါးေသာ္လည္း
လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ ၿပည္သူ.အသံတစ္ခုအၿဖစ္ေရာက္ရိွလာခဲ့ပါတယ္။

၈၈ မ်ိဳးဆက္မ်ား အပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ၿပင္ပ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုေတြကလည္း
လူမႈအဖဲြ.အစည္းအသြင္သ႑ာန္ေတြနဲ. ၿပည္သူ.အသံေတြကုိ ႀကားေယာင္လာေစပါတယ္။
ၿပည္သူေတြရဲ.ခံစားခဲ့ႀကရတဲ့ ေ၀ဒနာေတြ၊ နစ္နာမႈေတြကုိ ေဖာ္ထုတ္တင္ၿပႏိုင္ႀကတဲ့အၿပင္၊
ၿပည္သူေတြအေႀကာက္တရားကင္းကင္းနဲ. အမွန္တရားေဖာ္ထုတ္တတ္ေအာင္လည္း
လမ္းၿပေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ဒီေန.ေခတ္မွာၿပည္သူေတြဟာအေႀကာက္တရားကင္းလာခဲ့ႀကပါၿပီ
အမွန္ကုိအမွန္ပါလုိ.
ထုတ္ေဖာ္ရဲလာႀကပါၿပီ။

မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအေနနဲ.လည္း ႏွစ္ေပါင္း (၅၀) ေလာက္အစုိးရမီဒီယာရဲ.
မုသာ၀ါဒ ေဖာ္ၿပခ်က္နဲ.သာ ရွင္သန္ေနခဲ့ရာက ၿပည္သူ.မီဒီယာ( စတုတၱမ႑်ိင္ )အၿဖစ္ ရပ္တည္
လာႏိုင္ခဲ့ပါၿပီ။ ဒါေတြဟာ အေၿပာင္းအလဲေတြပါ လူ.အလုိနတ္မလုိက္ႏိုင္သလုိ အလြန္
ပြင့္လင္းၿမင္သာတဲ့ ဒီမုိကေရလူ.အဖဲြ.အစည္းတစ္ရပ္ အၿဖစ္ မေရာက္ရိွေသးေပမယ့္အတုိင္းအတာ
တစ္ခုအထိ ပြင့္လင္းၿမင္သာ ေၿပာင္းလဲလာႏိုင္ခဲ့ပါၿပီ။

ကၽြန္ေတာ္တုိ.တစ္ေတြ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက အခုလုိေရးဖုိ.ေနေနသာသာ
စကားေတာင္ က်ယ္က်ယ္မေၿပာရဲခဲ့တဲ့ ဘ၀ေတြပါ။ ေၿပာင္းလာတာကုိ ေၿပာင္းလာတယ္လုိ.
ၿမင္ဖုိ.လုိအပ္ၿပီး၊ အေနအထားတစ္ခုအရ ေကာင္းလာတာေလးေတြကုိ ေကာင္းလာတယ္လုိ.
မွန္မွန္ကန္ကန္ ၿမင္ႀကဖုိ.လုိပါတယ္။

အခုလုိ အာဏာရွင္ေခတ္ဆုိးမွ လြန္ၿပီး အခ်ိန္ကာလ (၂) ႏွစ္အတြင္းေလာက္မွာ ႏိုင္ငံတကာရဲ.
အေထာက္အပံ အကူအညီမ်ားစြာဟာလည္း တုိင္းၿပည္ၿပန္လည္ထူေထာင္ေရး ၊ ဖံြ.ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး
အတြက္ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ႀကပါတယ္။

ဒါေႀကာင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တုိင္းၿပည္ၿပန္လည္ထူေထာင္ေရးနဲ. ဖြံ.ၿဖိဳးေရးဆုိတာကုိ မစဥ္းစားႏိုင္ခဲ့ႀကတဲ့
ကၽြန္ေတာ္တုိ.တစ္ေတြ၊ ၿပီးေတာ့ ၿပည္သူေတြ တုိင္းၿပည္ၿပန္လည္ထူေထာင္ေရးကုိစဥ္းစားလုပ္ကိုင္
ခဲ့ႀကရပါၿပီ။ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြ၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားသမဂၢေတြ ေပၚလာ
ႏိုင္ခဲ့ႀကပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ႀကတဲ့ အဖဲြ.အစည္း အသီးသီးေတြအတြင္းမွာသေဘာထား
မတူညီမႈေတြေႀကာင့္ ၂ ဖဲြ.၊ ၃ ဖဲြ.ေတြ ကဲြခဲ့ႀကၿပန္ပါတယ္။

ႏိုင္က်႕ဥ္းေတြ ၂ ဖဲြ.ကဲြတယ္၊ ေက်ာင္းသားေတြ ဗ.က.သ၊ တ.က.သ၊ မ.က.ဖ ဆုိၿပီးကဲြတယ္၊
အလုပ္သမားေတြ ၂ဖဲြ. ၃ ဖဲြ.ကဲြတယ္၊ ႏိုင္ငံေရးအဖဲြ.ေတြ၊ လူမႈေရးအဖဲြ.အစည္းေတြ
ကဲြေနႀကတယ္၊ မညီညြတ္ႀကဘူးၿဖစ္ေနတယ္။ ဒါကုိ အၿမင္မႀကည္သူ  တစ္ခ်ိဳ.ေတြက
  ၿမန္မာေတြဒီလုိပါပဲ ၂ ေယာက္ရိွရင္ ၃ ဖဲြ.ကဲြတာပါပဲ လုိ. ကုိယ့္လူမ်ိဳးကုိနိမ္ခ်ေၿပာတဲ့
သူေတြကလည္း မနည္းပါ။

အဲဒီစကားနဲ. အယူအဆကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ.လက္မခံႏိုင္ပါ။ ၿမန္မာေတြဟာ မညီညြတ္တတ္သူေတြ
ထစ္ခနဲရိွ ကဲြႀကၿပဲႀကသူေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ လူဆုိတာ ကုိယ့္အၿမင္သူ.အၿမင္ရိွတယ္၊ပန္းတုိင္ကုိ
ကုိယ္သြားခ်င္တဲ့လမ္း၊ သူသြားခ်င္တဲ့လမ္းဆုိတာရိွတယ္။
တူတာကုိ တူတဲ့သူေတြ တဲြလုပ္ႀကၿပီး၊ မတူတာကုိ မတူတဲ့သူေတြတဲြလုပ္တာ၊ မေကာင္းဘူးလား။
ဘာမွမလုပ္ပဲ ေဘးထုိင္ဘုေၿပာ မေကာင္းေၿပာေနတဲ့သူေတြထက္စာရင္
ကဲြတယ္ေၿပာေၿပာ၊ ခဲြတယ္ေၿပာေၿပာ တုိင္းၿပည္အတြက္ ကုိယ့္အက်ိဳးစီးပြားမပါပဲ လုပ္ကုိင္
ေနႀကသူေတြဟာ အမွားလားဗ်ာ။မႀကာေသးခင္ကပဲ ဘဘဆရာႀကီးဦး၀င္းတင္ေၿပာတဲ့ စကားလုိပါပဲ“ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြဟာ
 ႏြားမဟုတ္ဘူးတဲ့၊ သူတုိ.မွ စဥ္းစားေ၀ဖန္ခြင့္၊ ဆုံးၿဖတ္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရိွပါတယ္ “ တဲ့။
သိပ္ေကာင္းပါတယ္ မွတ္သားစရာစကားပါ။

တုိင္းၿပည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း(၅၀) ေက်ာ္ေလာက္ ကာလဟာ ေတာ္လွန္ေရး၊ ဆန္.က်င္ေရးကာလပါ။
ယေန.ေခတ္မွာ ၿပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ တုိင္းၿပည္ဖြံ.ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကာလပါ၊ အေၿခအေနနဲ.
အခ်ိန္အခါဟာ မတူေတာ့ပါဘူး။

အာဏာရွင္စံနစ္ကုိတုိက္ပဲြ၀င္ေနတုန္းကေတာ့ တဖက္ကအလြန္အင္အားႀကီးေနေလေတာ့ ကုိယ့္အခ်င္းခ်င္းေတြ၊
ကဲြႀကရင္ ခဲြၿပီးလုပ္ႀကရင္ ကုိယ့္ဘက္မွာ အင္အားခ်ိနဲ.ႏိုင္မွာစုိးလုိ. ကဲြႀက၊ ၿပဲႀကရန္ မေကာင္းဘူးေပါ့။
တဖက္က အာဏာရွင္က ပုိၿပီးဖိႏိုပ္ရက္စက္ႏိုင္တာေပါ့။

သင္ခန္းစာယူသင့္တဲ့ အကဲြအၿပဲတစ္ခုကေတာ့ ၁၉၈၈ လူထုဒီမုိကေရစီေတာ္လွန္ေရးကာလ
အတြင္း ( ဗ.က.သ ) နဲ. ( မ.က.သ ) ေက်ာင္းသားသမဂၢ ( ၂) ခု ေပၚေပါက္ခဲ့ၿခင္းေပါ့။

၁၉၈၈ လူထုဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံႀကီးဟာ ေက်ာင္းသားေတြ ဦးေဆာင္တုိက္ပဲြ၀င္တပ္လွန္.ခဲ့ႀကတာပါ။
အဲဒီ့အခ်ိန္မွာ အေထြေထြက်ပ္တည္းမႈေပါင္းမ်ားစြာခံစားေနႀကရတဲ့အဖိႏိုပ္ခံေနႀကရတဲ့တုိင္းရင္းသားၿပည္သူ
လူထုႀကီး တစ္ရပ္လုံးပါ၀င္ပူးေပါင္းလာခဲ့ၿပီးတစ္ပါတီအာဏာရွင္စံနစ္ ၿပိဳလဲသြားခဲ့ၿခင္းပါ။
ဒါေပမယ့္ တိုင္းၿပည္ကုိဘယ္လုိဆက္လက္ခ်ီတက္ႏိုင္မလဲဆုိတာ ဦးေဆာင္သူေက်ာင္းသား
လူငယ္ေတြေရာ၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြေရာ ညိွႏိႈင္းေနႀကစဥ္မွာပဲ ၁၉၈၈ စက္တင္ဘာလ (၁၈)
ရက္ေန.မွာတပ္မေတာ္က အာဏာသိမ္းလုိက္ၿပီး တုိင္းၿပည္ဟာစစ္အာဏာရွင္လက္ေအာက္
ၿပန္ေရာက္ခဲ့ရၿပန္ပါတယ္။

အဲဒီလုိ စစ္အာဏာရွင္လက္ေအာက္က ရုန္းထြက္ဖုိ.ၿပန္လည္တုိက္ပဲြ၀င္ခဲ့ရတဲ့ ကာလမွာ ၁၉၈၈ လူထုအုံႀကြမႈ
ဒီမုိကေရစီေတာ္လွန္ေရးႀကီးကုိ စတင္လႈံေဆာ္ ဦးေဆာင္ခဲ့ႀကတဲ့ကၽြန္ေတာ္တုိ.ေက်ာင္းသားထု
အတြင္းမွာ ( ဗ.က.သ ) နဲ. ( မ.က.သ ) ေက်ာင္းသားသမဂၢႏွစ္ခဲြကဲြခဲ့ႀကပါတယ္။ ဒါဟာလည္း
ေခတ္အဆက္ဆက္ ေက်ာင္းသားၿပည္သူကုိ ေသြးခဲြသပ္လ်ိွအုပ္ခ်ဳပ္တတ္တဲ့ အာဏာရွင္ရဲ.
နည္းစံနစ္ေအာက္မွာ ေက်ာင္းသားထုၿပိဳကဲြခဲ့ႀကရၿခင္းပါ။

ယေန.ႏွစ္ေပါင္း(၂၀)ေက်ာ္ၿဖတ္ေက်ာ္ၿပီး အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ
အတူတူ အႏိုပ္စက္ခံရၿပီးခ်ိန္မွာေတာ့ ( ဗ.က.သ ) ေတြ၊ ( မ.က.သ ) ေတြ မရိွႀကေတာ့ပါဘူး
အတူတူလက္တဲြၿပီး တုိင္းၿပည္ၿပန္လည္ထူေထာင္ေရးမွာ လုပ္ကုိင္ေနႀကပါၿပီ။

အတိတ္ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ ကဲြခဲ့ႀကပါတယ္၊ အကဲြကုိမႀကာက္ပဲ ကဲြတတ္ဖုိ.လုိပါတယ္။
အတိတ္က အကဲြအၿပဲေတြကုိ သင္ခန္းစာယူတတ္ဖုိ.လုိပါတယ္။ ေဘးပေယာဂေႀကာင့္
ကဲြတာ ၿပဲတာမ်ိဳးမၿဖစ္ေစပဲ အယူအဆအေတြးအေခၚ နဲ. သေဘာတရားေရးရာ မတူလုိ.
ခဲြၿပီး တုိင္းၿပည္ထူေထာင္ေရးကုိ လမ္းေႀကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ. ကုိယ္တတ္စြမ္းတဲ့ဘက္က ခ်ီတက္
ေနတဲ့ အကဲြမ်ိဳးၿဖစ္ေစခ်င္တာပါ။

ဒါေပမယ့္ ယေန.ေခတ္မွာက တုိင္းၿပည္ၿပန္လည္ထူေထာင္ေရးေလ တုိင္းၿပည္ေကာင္းေအာင္
အက်ိဳးရိွေအာင္ လုပ္ႀက ကုိင္ႀကမယ္ဆုိရင္ ၂ ဖဲြ.မကလို. အဖဲြ. ၁၀၀ ခဲြၿပီး အသီးသီး
ကုိယ္လုပ္ႏိုင္တာေတြ လုပ္သြားႀကရင္ေကာ မေအာင္ၿမင္ႏိုင္ဘူးလား။

ကၽြန္ေတာ္ဆုိလုိတာက ကဲြႀက၊ ၿပဲႀကတာကုိ ေကာင္းပါတယ္လုိ. ေထာက္ခံအားေပးေနတဲ့
သေဘာမဟုတ္ပါ။ ၿမန္မာေတြဆုိတာ ၂ ေယာက္ရိွရင္ ၃ ဖဲြ.ကဲြတာပါပဲလုိ. မေကာင္းၿမင္သူေတြ
ၿပည္သူလူထုကုိ စိတ္ဓါတ္က်ေအာင္ ေၿပာဆုိေနသူကုိ မခံႏိုင္လုိ.ပါ။

ဒါနဲ.ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ.ေခါင္းေဆာင္လည္းၿဖစ္၊ အကုိႀကီးလည္းၿဖစ္တဲ့ ကုိကုိႀကီး
( ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ) ကုိ သူ.အၿမင္ေလးေၿပာေပးပါလုိ.ေတာင္းဆုိ
ခဲ့ပါတယ္။

သူေၿပာတဲ့စကားက လူငယ္ ေက်ာင္းသားမ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ “ အကဲြမေႀကာက္ႀကပါနဲ.၊
အကဲြက်င့္ႀကပါတဲ့၊ ကဲြတတ္ရင္ညီသြားပါလိမ့္မယ္ “ တဲ့။ သူကဆက္ေၿပာပါတယ္ ယေန.ေခတ္မွာ အဖဲြအစည္းေတြ၊ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြ ကဲြႀကတာ အၿပစ္မဟုတ္ပါဘူးတဲ့။ တူရာတူရာကုိ စုစည္း
သြားတဲ့သေဘာပါတဲ့ အထက္က ကၽြန္ေတာ္တင္ၿပခဲ့သလုိ ကုိယ့္အၿမင္ သူ.အၿမင္ရိွတယ္၊
ပန္းတုိင္ကုိ ကုိယ္သြားခ်င္တဲ့လမ္း၊ သူသြားခ်င္တဲ့လမ္းဆုိတဲ့ အေပၚမွာ ခဲြလုပ္ႀကပါတဲ့။ 
ဒါဟာ ကဲြတာမဟုတ္ပါဘူးတဲ့၊ ခဲြလုပ္ေနႀကတာပါတဲ့။

မကဲြတတ္တဲ့သူက ကဲြမွေႀကာက္တယ္တဲ့၊ ဒါေႀကာင့္ လူငယ္ေက်ာင္းသား မ်ိဳးဆက္ေတြအကဲြက်င့္ဖုိ.
လုိပါတယ္တဲ့ ကဲြတတ္ရင္ တခ်ိန္ညီဖုိ. အေရးႀကဳံလာရင္ ညီသြားႀကပါလိမ့္မယ္တဲ့။

တုိင္းၿပည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ လုပ္ကုိင္ႀကတဲ့ေနရာမွာပန္းတုိင္တူသူေတြၿဖစ္ဖုိ. အေရးအႀကီးဆုံးပါတဲ့။
အဲဒီ့ ပန္းတုိင္ကုိ ဘယ္လမ္းကေလွ်ာက္ေလွ်ာက္ေရာက္ဖုိ.သာလုိတာပါတဲ့။ အၿမင္မတူတာကဲြတာဟာ
အဆန္းမဟုတ္ပါဘူးတဲ့။

မိသားစုထဲမွာေရာ ညီအကုိေမာင္ႏွမအႀကားမွာေရာ အၿမင္ေတြ၊ အေတြးေတြတထပ္တည္း
တူႏိုင္ႀကပါ့မလား။ ကဲြၿပားေနမွာပါပဲ ဒါေပမယ့္ မိသားစုႀကီးတစ္ခုလုံးအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့
အခ်ိန္မွာေတာ့ သူတုိ.ေတြဟာ မိသားစုအက်ိဳးစီးပြားမပ်က္စီးေစဖုိ. အတူတူကာကြယ္ႀကမွာတဲ့။  
အဓိကကေတာ့ တုိင္းၿပည္ေကာင္းစားတုိးတက္ေရးအေပၚသစၥာေဖာက္ၿပီး ကဲြတာနဲ.
အၿမင္မတူလုိ.ခဲြၿပီးလုပ္တာကုိေတာ့ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ၿဖစ္ႀကဖုိ.လုိပါတယ္တဲ့။


ေရွ.အပတ္ဆက္လက္ဖတ္ရွဴပါရန္...................

မွတ္ခ်က္ - ယေန.ထုတ္ သမဂၢဂ်ာနယ္တြင္ ကၽြန္ေတာ္ေရးသားခဲ့တဲ့ ေဆာင္းပါးေလးပါ။
ဖတ္ရွဴေ၀ဖန္ေပးႏိုင္ႀကေစရန္ပါ။

ေက်ာ္စြာ ( ဗ.က.သ )
( ေက်ာ္စြာ- ဗ.က.သ )

No comments:

Post a Comment