Tuesday, 26 February 2013

ဒီေန ့...ကြ်န္ေတာ္ေျပာခ်င္ေသာ.... သူ ့ေစတနာႏွင့္ သူ ့တန္ဖိုး....။


by Khu Daun on Sunday, February 24, 2013 at 7:46pm ·
ကြ်န္ေတာ္အခုတေလာ..မလုပ္္ခ်င္သည့္..အလုပ္ေတြႏွင့္ မေျပာခ်င့္သည့္စကားေတြကို....
လုပ္ကိုင္....ေျပဆိုလာရတယ္....၊
ကြ်န္ေတာ္ေျပာခဲ့ပါတယ္... ကြ်န္ေတာ္ ဒီ FB ကို စတင္သံုးစြဲကတည္းက... စာေရးသားျခင္း အလုပ္မ်ိဳး
မဟုတ္ဘဲ... ကိုယ္ေလ့လာျခင္းျဖင့္ တတ္ထားသေလာက္ေသာ တတ္ေျမာက္မႈပညာအနည္းငယ္ႏွင့္...
ကိုယ့္ခံစားမႈ... ကိုယ့္ယံုမႈ...ကိုယ္တန္ဖိုးထားမႈမ်ားကို... ပံုေလးေတြလုပ္ေဆာင္ၿပီး... ရွိတဲ့မိတ္ေဆြထံ
မွ်ေ၀ေပးမယ္ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ဘဲ ျဖစ္တယ္။
.
ကြ်န္ေတာ္လုပ္ေဆာင္ေသာ ရုပ္ပံုမ်ားကို အထူးသတိထားတယ္... ကိုယ့္တိုိင္းျပည္ ကိုယ့္လူမ်ိဳးအေပၚ...
တခုခု မေကာင္းတဲ့ ရုိက္ခတ္ေစမဲ့ အရာမ်ားကို သတိထားေရွာင္တယ္...၊
ကိုယ့္လူမ်ိဳးမ်ား ညီညြတ္မႈႏွင့္... က်ဆင္းေနေသာ ကိုယ့္လူမ်ိဳးပံုရိပ္ကို ျမွင့္နိဳင္ေရးကိုဘဲ ဦးတည္တယ္...
ကိုယ့္တိိုင္းျပည္..ကိုယ့္လူမ်ိဳးအက်ိဳးကို ထိခိုက္လာေစေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ကိုယ့္အမ်ိဳးသားမ်ား
ညီညြတ္မႈႏွင့္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳး ကာကြယ္ၾကဖို ့... ရုပ္ပံုေတြကိုဘဲ လုပ္ၿပီးတင္ျပေပးတယ္....
.
ကိုယ့္တိုင္းျပည္ ကိုယ့္လူမ်ိဳးကို မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္မ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ... အမ်ိဳးသားအက်ိဳးႏွင့္ယွဥ္တြဲၾကည့္ၿပီး
တရားမႈ မတရားမႈ... မွားျခင္း မွန္ျခင္းကို... ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ကိုယ္လုပ္ေပးနိဳင္ေသာအားျဖင့္
လို္ပ္အပ္ေသာေနရာမွာ... ပါ၀င္ျခင္းျဖင့္သာ... ကိုယ္ျပဳလိုေသာ အက်ိဳးအတြက္ ...ပါ၀င္ျပဳတယ္...၊
.
ကိုယ္မသိဘဲ... မေထာက္ခံဘူး.... ကိုယ္မသိဘဲမေျပာဘူး...
ကိုယ့္အမ်ိဳးသားအေရးကို ႏွလံုးသားႏွင့္ဆံုးျဖတ္ၾကေပမဲ့... အမွားအမွန္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာၿခင္းျဖင့္...
ပူးေပါင္းပါ၀င္.... ဆံုးျဖတ္လုပ္ေဆာင္ရင္ ပိုေကာင္းတယ္လို ့ ကြ်န္ေတာ့အတြက္..ကြ်န္ေတာ္သတ္မွတ္ထားတယ္...။
.
အေၾကာင္းအရာတခုကို ေလ့လာလိုက္စားရာမွာ... လက္လွမ္းမွီတာရွိတယ္... မရွိတာေတြလဲ မ်ားစြာရွိတယ္...
မွီသေလာက္ေလ့လာၿပီး... မွီသေလာက္ေျပာတာဘဲေကာင္းတယ္...
သူေျပာ ငါေျပာကို... လိုက္ေထာက္ခံရတဲ့ အလုပ္ကေတာ့... ကိုယ့္ကိုယ္လဲ တန္ဖိုးက်ေစတယ္...။
အခု ကြ်န္ေတာ္ေျပာေနတာက... ကြ်န္ေတာ့္ခံယူခ်က္ကို ေျပာျခင္းသာျဖစ္တယ္...၊
.
ကြ်န္ေတာ္အထက္မွာေျပာခဲ့သလို... ကြ်န္ေတာ္ကိုယ့္လူမ်ိဳး ေသြးကြဲေစမဲ့ အလုပ္ အေျပာကို မလုပ္ဘူး...
ညီညြတ္ျခင္းျဖင့္သာ... ကိုယ္ေမ်ာ္မွန္းေသာ ပန္းတိုင္ကို ေရာက္မယ္ဆိုတာလဲ...သိရွိနားလည္ထားတယ္...
ကြ်န္ေတာ္တို ့ေတြညီညြတ္ရင္.... ညီညြတ္တဲ့တေန ့... ကြ်န္ေတာ္တို ့နိဳင္ငံ ကြ်န္ေတာ္တို ့လူမ်ိဳးေတြ...
မ်က္နွာေမာ့ရမဲ့ေန ့ေရာက္မွာဘဲ...၊
ဒါေၾကာင့္ ဒီအေျခအေနကို ၿပိဳကြဲေစမဲ့...အက္ေၾကာင္းထေစမဲ့ အရာေတြကိုေရွာင္ရွားတယ္....၊
.
အခု ဆရာေတာ္ ဦး၀ိရသူႏွင့္ပါတ္သက္ၿပီး... တခ်ိဳ ့ေျပာဆို..လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ...
အက္ကြဲေစမဲ့.... လမ္းေၾကာင္းကို ဦးတည္ေနတယ္...
ကြ်န္ေတာ့္ရင္ထဲမွာ... တုန္ခါလာေစေနတယ္.... ဒါ တကယ္ခံစားေနရတာ....
အဓိကဘာလဲ... သာမညဘာလဲ.... ဆရာေတာ္ႏွင့္ပါတ္သက္လို ့... ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္ၾကတာ...
အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကဘာလဲ....
ဒီဆရာေတာ္ဟာ တိုိင္းျပည္သစၥာေဖါက္လား.... ကိုယ္က်ိဳးသမားလား.....
သူဘာလုပ္ခဲ့လဲ.... သူဘာလုပ္ေနလဲ....
သူဘာေၾကာင့္လုပ္ခဲ့လဲ..... သူဘာေၾကာင့္လုပ္ေနလဲ...
သူလုပ္ခဲ့ေသာအလုပ္မွားခဲ့သလား..... သူလုပ္ေနေသာအလုပ္ မွားေနသလား....၊
သူေျပာေသာအေၾကာင္းမွားခဲ့သလား.... လက္ေတြ ့ဒီအေျခအေနမဟုတ္လို ့လား.....၊
.
ဘယ္လိုအေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ တိုက္ခိုက္တာလဲ.....
ဘယ္သူ ့ကိုထိလို ့တိုက္ခိုက္တာလဲ..... ရွင္းရွင္းလုပ္ၾကဖို ့လိုတယ္....
အက္ေၾကာင္းထလာၿပီ.... မခံစားလိုေသာ ခံစားခ်က္ေတြ ျဖစ္ေပၚေအာင္ လုပ္တယ္ဆိုတာမေကာင္းဘူး...
ဒီလုပ္ေဆာင္ခ်က္.... ရည္ရြယ္ခ်က္ကဘာလဲ.....
ဘာအက်ိဳးတရာကို ထိခိုက္လာလို ့... ဒီအလုပ္ ဒီအေျပာမ်ိဳးကို လုပ္ေဆာင္ၾကတာလဲ....၊
ဘာအက်ိဳးတရားကို ေမ်ာ္ကိုးလို ့...လုပ္ၾကတာလဲ.....၊
အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ကဘာလဲ.... ဘာကိုရည္ရြယ္တာလဲ.... ဘာေၾကာင့္ ဘာေတြမ်ား ဆံုးရႈံးသြားလို ့
လုပ္ေဆာင္ၾကတာလဲ.....
အေျဖရွာရမယ္.... ၿပီးေတာ့ အမွန္တရားဖက္ရပ္တည္ရေတာ့မယ္...
ဒီအေျခအေနမ်ိဳးဟာ.... တိုက္ပြဲစတင္ရန္...စစ္ခိုး...စစ္ေငြ ့သန္းလာျခင္းဘဲ.....
စစ္ျဖစ္ရင္ေတာ့.... အမုန္းတရားေတြမ်ားလာျခင္းႏွင့္.... ညီညြတ္မႈဆိုတာဘဲ... အက္ေၾကာင္းေပၚေတာ့မယ္...။
.
ဒါေၾကာင့္.... ကြ်န္ေတာ္အေနႏွင့္ ဘယ္ေတာ့မွ ဒီအေျခေနမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ မဖန္တီးဘူး.....၊
ကိုယ္လုပ္ခ်င္ရာလုပ္မယ္ဆိုရင္.... လုပ္နိဳင္တဲ့အေျခအေန...လုပ္နိဳင္တဲ့ အေနအထား မ်ားစြာရွိတယ္....
အက်ိဳးအမ်ားတဲ့ အလုပ္မ်ိဳးေတြကို မလုပ္ခ်င္ဘူး....
ပါးစပ္အရသာခံၿပီးေတာ့လဲ မေျပာခ်င္ဘူး....
ကိုယ္လုပ္ေသာအလုပ္.... ကိုယ္ေျပာေသာအေျပာ.... ေစတနာႏွင့္... အျပဳသေဘာကို လုပ္လိုတယ္...၊
.
ကိုယ္ႏွင့္အယူအဆမတူတာႏွင့္ အုပ္စုဖြဲ ့တိုက္ခိုက္တဲ့အလုပ္မ်ိဳး.... လံုး၀လက္မခံလိုဘူး....
အက်ိဳးအေၾကာင္း ခ်ျပ ခင္းျပျခင္းမရွိဘဲ ... ပါးစပ္အရာသာခံၿပီး...ငါ့စကားႏြားရေျပာတာမ်ိဳးလဲ လက္မခံဘူး...
.
တဖက္သားကို.... ကိုယ္ေျပာလိုက္ေသာအေျပာမ်ိဳး.... ေျပာသူကိုိယ္တိုင္က ဘယ္ေလာက္လက္ေတြ ့က်သလဲ...
ကိုယ္ကိုယ္တိုင္မွ ေဆးလိပ္ျဖတ္မရဘဲ.... သူမ်ားအတြက္ ေဆးေသာက္ၿပီး...ေဆးလိပ္ျဖတ္နည္း စာအုပ္ေရး
တာမ်ိဳးေတာ့.... လံုး၀လက္မခံဘူး....၊
.
ကိုယ့္မိဘ... ကို္ယ့္ဆရာသမားမ်ားမွ... ဒီအရာမေကာင္းတဲ့အရာ...ဒီအရာမ်ိဳးေတာ့ေကာင္းအရာလို ့....
သင္ယူ..မွတ္သားခဲ့သလို....ကိုယ္ကိုယ္တိုင္လဲ... အေကာင္းအဆိုးကို ခြဲျခား သိျမင္ေနပါလွ်က္....
အဲဒီ အေကာင္းအဆိုးကို ခြဲျခားၿပီး.... ကို္ယ္ကိုယ္တိုင္ေကာ ဘယ္ေလာက္ က်င့္ႀကံလုပ္ေဆာင္ခဲ့သလဲဆိုတာ...
အရင္ ဆန္းစစ္ဖို ့လိုတယ္....၊
လူတေယာက္ရဲ ့အေျပာဟာ.... ေျပာသူရဲ ့လုပ္ရပ္ႏွင့္ဘဲ.... အေျဖရွာရမွာျဖစ္တယ္....၊
ကို္ယ္ေျပာသလို.... ကိုယ့္ရဲ ့လုပ္ရပ္ဟာလဲ လက္ဆုပ္ လက္ကိုင္ျပသဖို ့လိုတယ္.... အေျပာတခုတည္းႏွင့္မျပီးဘူး...။
ကိုယ့္အေျပာႏွင့္ ကိုယ္လုပ္ရပ္ကို တထပ္တည္းက်... ေျပာနိဳင္ရင္... ကြ်န္ေတာ္တို ့လည္း ေလးစားတန္းဖိုးထားမယ္..။
.
အခု ကြ်န္ေတာ္ေျပာမွာက... သူ ့ေစတာႏွင့္ သူ ့တန္ဖိုး.... ျဖစ္တယ္....
အေၾကာင္းက ဆရာေတာ္ဦး၀ိရသူ အေၾကာင္းႏွင့္ တိုက္ဆိုင္လာသည့္အတြက္...
အတိတ္မွာျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ.... သွ်င္ဥကၠဆရာေတာ္ကို လုပ္ခဲ့ၾကေသာ... သမိိုင္းျဖစ္ရပ္အေၾကာင္းကိုေျပာမယ္....
သူေျပာ..ငါေျပာ.... ပံုျပင္သေဘာမဟုတ္ဘူး....
ကြ်န္ေတာ္သမိုိင္းအေထာက္ထားစာရြက္ေတြႏွင့္ရွင္းျပမယ္...
ကြ်န္ေတာ္ကစာေရးဆရာမဟုတ္ဘူး..... ကြ်န္ေတာ္ေရးတတ္သလိုေရးမယ္...
အေထာက္အထားေတြကို ကူးယူမရေအာင္တင္ေပးမယ္...
ညြန္းေပးမယ္...သိလို ရယူလိုရင္... ကိုယ္တိုင္ရွာ... ကိုယ္တိုင္စုေဆာင္း..ဒါမွတန္ဖိုးသိမယ္...
ေျပာသူ ငါေျပာႏွင့္ ေထာက္ခံျခင္း ကန္ ့ကြက္ျခင္းက.... ကိုယ့္တန္ဖိုးက်တယ္...
ကြ်န္ေတာ္ ေနာက္ေန ့ေတြမွာ...
ကြ်န္ေတာ္ေျပာလိုတဲ့.... သူ ့ေစတနာ.. သူ ့တန္ဖိုး ဆိုတာကို ေျပာပါ့မယ္...။
လူတိုင္း လူတိုင္းဟာ တန္ဖိုးကိုယ္စီရွိတယ္.... လုပ္ေသာေစတနာကို ဆန္းစစ္ဖို ့လိုတယ္...။
မိတ္ေဆြမ်ား ရႊင္လန္း ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ..
.

No comments:

Post a Comment