Thursday, 3 January 2013

ျပည္တန္ဆာေတြကိုုတရားဝင္မွတ္ပံုုတင္ခြင့္ျပဳသင့္မျပဳသင့္။

ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ ျပည္တန္ဆာပေပ်ာက္ေရးေတြ လုုပ္ေစခ်င္တာကတဖက္ ျပည္တန္ဆာ ေတြတရားဝင္မွတ္ပံုုတင္ေရးကိုုလုုပ္သင့္တာကတဖက္ႏွစ္ခုုလံုုးကိုုျပိဳင္တူလုုပ္ခ်င္တယ္။ ျပည္ တန္ဆာေတြ ပေပ်ာက္ေအာင္ ဘယ္လိုုလုုပ္ရမလဲဆိုုတာ မေျပာခင္ ျပည္တန္ဆာေတြ ဘာ ေၾကာင့္ေပၚလာရသလဲဆိုုတာကစျပီးဇစ္ျမစ္ လိုုက္ၾကည့္တတ္ဖိုု႔လိုုတယ္။

ျပည္တန္ဆာဘာ့ေၾကာင့္ျဖစ္လာရသလဲ?
ျပည္တန္ဆာ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္လာရသလဲဆိုုတာ၊ ပထမ ဖိုု၊ မ သဘာဝကိုုသိရွိ နားလည္ ဖိုု႔ လိုုတယ္။ ဖိုုရဲ႕သဘာဝ နဲ႔ မရဲ႕သဘာဝဟာဗီဇစိတ္ခ်င္းမတူၾကဘူး။ လူေတြဟာတိရိတၦန္မ်ိဳး စိတ္ထဲကအဆင့္အျမင့္ဆံုုး တိရိတၦန္မ်ိဳးစုုျဖစ္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္က်န္တဲ့တိရတၦန္ေတြ ကိုုသူတိုု႔ ဥာဏ္စြမ္းနဲ႔အုုပ္ခ်ဳပ္နိုုင္တာျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ဘယ္ေလာက္ဥာဏ္စြမ္းၾကီးၾကီးလူေတြ ဟာလဲ သူတိုု႔ရဲ႕ဗီဇကိုုမျငင္းပယ္နိုုင္ခဲ့တဲ့အတြက္္ လူ႕ေလာကမွာလဲ ျပည္တန္ဆာဆိုုတာေပၚ ေပါက္ လာရတာျဖစ္တယ္။

ဖိုုဗီဇ
ဖိုုဗီဇဆိုုတာ သူတိုု႔ကိုုသဘာဝကသူတိုု႔မ်ိဳးဆက္ကိုုတိုုးပြါးေအာင္အဓိကတြန္းအားေပးတယ္။ လူေတြဟာအေတြးအေခၚရွိတယ္ဆိုုေတာ့အခ်စ္ကိုုဖန္တီးလာတယ္တေယာက္နဲ႔တေယာက္ ခ်စ္ၾကတယ္ခ်စ္လိုု႔ယူၾကတယ္။ ကိုုယ္ခ်စ္တဲ့မိန္းခေလးနဲ႔ခ်စ္တင္းေႏွာၾကတယ္၊ ဒီေနရာမွာ ကိုုယ္မခ်စ္တဲ့မိန္းခေလးနဲ႔ေကာ ကာမ မဆက္ဆံနိုုင္ဘူးလားလိုု႔ေမးရင္ဘယ္လိုုေျဖၾကမလဲ?။
ဖိုုဗီဇအရ အထီးျဖစ္သူဟာ သူ႔မ်ိဳးဆက္ျပန္႔ပြါးေရးကိုု သူ႔မွာ သဘာဝအရ အစြမ္းကုုန္လုုပ္ရမဲ့ တာဝန္ရွိေနတယ္ဆိုုတာ သူ႔စိတ္ထဲကအသိ၊ အျပင္ သူ႔ မသိစိတ္နဲ႔ သူ႔ရုုပ္ခႏၶာကိုုယ္ၾကီးက ေတာင္း ဆိုုေနတာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ခ်စ္တာမခ်စ္တာကေနာက္ မခ်စ္ဘဲနဲ႔ကာမဆက္ ဆံလိုု႔ရတယ္။ သဘာဝေတာင္းဆိုုမွဳ ခႏၶာကိုုယ္ရဲ႕ေသြးသားေတာင္းဆိုုမွဳအရဆက္ဆံနိုုင္ တယ္။

ဒီေနရာမွာတိရိစၦန္ေတြဟာဟန္ေဆာင္မွဳမရွိ အေတြးအေခၚမရွိေတာ့လူေတြလိုု ဟန္မေဆာင္ နိင္ဘူး၊ မထိမ္းခ်ဳပ္ ထားနိုုင္ဘူးအရမ္းကိုုပြင့္လင္းတယ္။ ႏြားသိုုးေတြဟာႏြားမေတြကိုု သေဘာ တူ မတူအတင္းမိတ္လိုုက္ (တိရိတၦန္ေလာကမွာမုုဒိန္းမွဳမရွိဘူးေလ) ၾကသလိုု၊ ေခြးထီးေတြက လဲ ေခြးမေတြကိုုေတာ္သလင္းလမွာ တစီစီ နဲ႔ မိတ္လိုုက္ၾကတာေတြ႔ၾကမွာဘဲ၊ တိရိတၦန္ေတြမွာ Ultra Male ဗိုုလ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကအမေတြအားလံုုးကိုုေမာင္ပိုုင္စီး ထား ၾကတယ္၊ အုုပ္ထဲ ကဘယ္အထီးကိုုမွအထိမခံဘူး၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုုေတာ့ သူတိုု႔ရဲ႕မ်ိဳးကိုု သာပြါးေစ ခ်င္ တဲ့ဗီဇ သဘာဝတာဝန္ေပးခ်က္ (Natural genetic duty)အရလုုပ္ေဆာင္ေနၾကတာျဖစ္တယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ သန္ စြမ္း တဲ့မ်ိဳးဆက္ေတြသာသဘာဝကမ်ိဳးပြါးေစခဲ့တယ္။ ဒီလိုုဘဲသမင္ေတြ၊ ၾကက္ဖၾကီးေတြ၊ ျမင္းေတြ၊ လားေတြ၊ ဆင္ေတြအားလံုုး သူတိုု႔မိတ္လိုုက္ နိင္ေရး ကိုုသာ ဦးစား ေပးလုုပ္ၾကတာဟာဘာကိုုျပသလဲဆိုုေတာ့ အထီးေတြဟာလိင္ဆက္ဆံ ေရးမွာအမေတြ ထက္ မ်ားစြာတက္ၾကြတယ္၊ ျပင္းထန္တယ္ဆိုုတာပါဘဲ။ဘာေၾကာင့္လဲဆိုုေတာ့ သူတိုု႔မွာသဘာဝ တာဝန္ ေပးခ်က္အရသူတုုိ႔ရဲ႕မ်ိဳးေစ႔ကိုုတတ္နိုုင္သေလာက္ပြါးေပးရမဲ့အခ်က္ေၾကာင့္ဘဲ။
ဒီေနရာမွာလူေတြက်ေတာ့အသိဥာဏ္နဲ႔ယွဥ္ျပီးယဥ္ေက်းမွဳတိုု႔တရားဥပေဒတိုု႔နဲ႔ဒီသဘာဝက ေပးထားတဲ့ တိရိတၦန္ စိတ္ (Animal Instinct) ကိုုထိမ္းခ်ဳပ္ထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ယေန႔အထိ အမ်ိဳးသမီးေတြကိုု အင္အားသံုုးအနိုုင္က်င့္ျပီး မုုဒိန္းမွဳေတြဆက္လက္ က်ဴးလြန္ေနၾကတာဘာ ေၾကာင့္လဲလိုု႔ေမးရင္ဒီ Natural Genetic Duty ေၾကာင့္ဘဲလိုု႔ေျဖရလိမ့္မယ္။ အခ်ဳပ္အား ျဖင့္တခါတေလ လူေတြသတ္မွတ္ထားတဲ့ ထိမ္းခ်ဳပ္မွဳကိုု ေဖါက္ထြက္ျပီး သဘာဝတိရိစၦန္စိတ္ က ျပန္ေပၚလာတတ္တာဘဲ။

မဗီဇစိတ္
မဗီဇစိတ္ကဖိုုနဲ႔မတူဘူး၊ အမေတြက ခေလးေမြးရေတာ့ သူတိုု႔ကသူ႔ခေလးေတြအတြက္လံုုျခံဳမွဳ ေပးနိုုင္မဲ့ Ultra Maleေတြ ကိုု အားကိုုးၾကတယ္၊ မိသားစုုလံုုျခံဳေရးကိုု အဓိကဗီဇစိတ္ကလွဳံ ေဆာ္ေပးတယ္၊ ဒါေၾကာင့္အမေတြကအထီးေတြကိုုခ်ဥ္းကပ္တာထက္ အထီးေတြက သူတိုု႔ကိုု ခ်ဥ္းကပ္တာကိုု ေစာင့္ျပီးေရြးခ်ယ္ၾကတယ္။ ကာမဆက္ဆံမွဳမွာအမေတြဟာအထီးေတြထက္ပိုု ျပီး passive ျဖစ္တယ္ အထီးေလာက္မတက္ၾကြဘူး။ ဒါဟာအမ်ားစုုကိုုေျပာတာ၊ ၁၀၀% လိုု႔ေတာ့မေျပာလိုုဘူး၊ ထူးထူးျခားျခားတက္ၾကြတဲ့အမေတြလဲ အနည္းအက်ဥ္းေတာ့ရွိ နိုုင္ပါ တယ္။ ကိုုယ္ခႏၶာဖြဲ႔စည္းပံုုအရအမေတြဟာအထီးေတြေလာက္ၾကံခိုုင္ေတာင္းတင္းမွဳမရွိဘူး။ ဒီအခ်က္ကလဲအမေတြကိုုသဘာဝအရအထီးေတြကလႊမ္းမိုုးထားနိုုင္ခဲ့တယ္။ လူေတြမွာလဲဘဲမိန္းမေတြဟာအခုုထိတန္းတူအခြင့္အေရးရေရးအတြက္တိုုက္ပြဲဝင္ေနစဲျဖစ္တာေတြ႔ရမွာပါ၊ အထူးသျဖင့္အာရွတိုုက္၊ အာဖရိကတိုုက္ နဲ႔ အာရပ္နိုုင္ငံေတြမွာမိန္းမေတြရဲ႕အခြင့္ အေရးဟာ တန္းတူညီမွ်မရၾကေသးပါဘူး၊ အဖိႏွိပ္ခံအဆင့္မွာဘဲရွိပါေသးတယ္။

လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ေစ်းကြက္ေတာင္းဆိုုမွဳ (Human Society and Market Demand)

အထက္ကေဖၚျပခဲ့သလိုု ဖိုုဗီဇအရ အထီးေတြဟာ သူတိုု႔မ်ိဳးပြါးဖိုု႔သဘာဝလွဳံေဆာ္မွဳ အရ ဆန္႔က်င္ဖက္လိင္ကိုု အရြယ္ေရာက္လာတာနဲ႔အမွ် ေတာင့္တလာတယ္၊ ခ်စ္ၾကိဳက္ဖိုု႔၊ အိမ္ ေထာင္ ျပဳဖိုု႔ထက္ ကာမဆက္ဆံေရးကိုုေတာင့္တလာတယ္။ ဒီလိုုေတာင့္တတဲ့ဦးေရမ်ား လာတဲ့အတြက္ေစ်းကြက္ကသူ႔အလိုုလိုုေပၚလာတယ္။ အိမ္ေထာင္မက်ခင္လူလားေျမာက္လာ တဲ့အခါကာမဆက္ဆံေရးကိုုလက္တဲ့စမ္းခ်င္ၾကတယ္။ ခ်စ္သူနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္၊တေယာက္ေယာက္နဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္စမ္းၾကည့္ခ်င္တယ္။ မိန္းခေလးကေတာ့မေတာ္တဆ ကိုုယ္ဝန္ရွိသြားမွာစိုုးတာတိုု႔ ေၾကာင့္နဲ႔မဗီဇေၾကာင့္ပါမိတ္ဖက္ကိုုလြယ္လြယ္နဲ႔သေဘာမတူနိုုင္တာလဲပါတယ္။ အဓိပၺါယ္က ဝယ္လိုု အား (Demand) ရွိလာတဲ့အခါ ေစ်းကြက္ (Market) ကေပၚလာတာပါဘဲ။ ဒါေၾကာင့္ ယဥ္ေက်းတဲ့လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ျပည္တန္ဆာေစ်းကြက္ဆိုုတာေပၚလာတာျဖစ္ တယ္။ ဒါ ကိုုမေပၚရဘူးမရွိရဘူး၊ ရွက္ဖိုု႔ေကာင္းတယ္လိုု႔ေျပာေနတဲ့ေယာက္်ားေတြ သူတိုု႔ေတြ ျပည္တန္ ဆာနဲ႔မဆက္ဆံဘူး လိုု႔လားလိုု႔ေမးရင္ဘယ္လိုုေျဖၾကမလဲ? ။ တရားအားထုုတ္ေန ပါတယ္ ဆိုုျပီးေနတဲ့ဘုုန္းၾကီးေတြဒကာမေတြနဲ႔ရွဳပ္ေနတာေတြ၊ဘုုရားလူၾကီးေတြဖါခန္းထဲမွာမိတာေတြ၊ ဟာလူေတြဟာ ဟန္ေဆာင္ေနၾကတယ္ သူတိုု႔အတြင္းစိတ္ထဲမွာတိရိစၦန္စိတ္ေတြရွိေနတယ္ ဆိုုတာ သက္ေသျပခ်က္ေတြပါဘဲ။ ဘုုရားရွင္လက္ထက္မတိုုင္မွီထဲကျပည့္တန္ဆာဆိုုတာ လူ ေတြမေကာင္းလိုု႔ေပၚလာတာမဟုုတ္ ဘူး၊ လိုုအပ္လိုု႔ေပၚလာတာ၊ အမၺပါလီ ဟာေခ်ာလြန္းလိုု႔ လိုုခ်င္သူမ်ားတဲ့အတြက္အမ်ားဘံုုပိုုင္လုုပ္ေပးခဲ့ရတယ္။ ဖိုုဆိုုတဲ့ေယာက္်ားေတြေတာင္းဆိုုမွဳ မ်ားတဲ့ကာမဆက္ဆံမွဳဟာဘယ္ေတာ့မွေလ်ာ့နည္းသြားမွာမဟုုတ္သလိုု၊ အဲဒီေတာင္းဆိုုေနတဲ့ ေစ်းကြက္ကိုုျဖည့္ဆည္းေပးဖိုု႔ကလဲ ျပည္တန္ဆာေခၚေခၚ ဖါေခၚေခၚဆိုုတာလဲရွိေနမွာဘဲ။ ဒါဟာအရွိတရား၊ အရွိကိုုအရွိအတိုုင္းလက္ခံျပီးဒါကိုုဘယ္လိုုအေကာင္းဆံုုးျဖစ္ေအာင္လုုပ္ရ မလဲဆိုုတာကအမွန္ကန္ဆံုုးေျဖရွင္းခ်က္ျဖစ္တယ္။

ျပည္တန္ဆာတရားဝင္မွတ္ပံုုတင္တာကိုုမလုုပ္သင့္ဘူးလိုု႔ေျပာေနတဲ့သူေတြကိုုတခုုေမးမယ္။
ျပည္တန္ဆာမရွိတဲ့နိုုင္ငံရွိသလား?
အင္မတန္တင္းၾကပ္တဲ့အာဏာရွင္စံနစ္နဲ႔အုုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ကြန္ျမဴနစ္နိုုင္ငံေတြမွာေတာင္ဖါဆိုုတာရွိတယ္၊ ေဟာ္လန္နိုုင္ငံမွာတရားဝင္မွတ္ပံုုတင္ျပီးဖါတန္းေတြရွိတယ္၊ ေဆးေျခာက္တရားဝင္ ေကာ္ဖီဆိုုင္တိုုင္းမွာဝယ္ျပီးရွဴနိုုင္တယ္၊ ဘယ္သူေတြကမွဒီနိုုင္ငံကိုုဖါနိုုင္ငံၾကီး၊ ေဆးေျခာက္နိုုင္ ငံၾကီးလိုု႔ႏွိမ့္ခ်မထားတဲ့အျပင္ဥေရာပကလူေတြရက္အားရက္ေတြမွာအလြန္သြားခ်င္ၾကတယ္။ အဲဒီနိုုင္ငံဟာအျခားအိမ္နီးခ်င္းနိုုင္ငံေတြထက္ရာဇဝတ္မွဳနည္းတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုုေတာ့ ဥပေဒနဲ႔စံနစ္တက်အုုပ္ခ်ဳပ္ထားလိုု႔ျဖစ္တယ္။ ဘူမိေဗဒကဆရာ____ကသူရုုရွားမွာပညာသြားသင္တံုုးကအေတြ႔အၾကံဳကိုု၁၉၇၂ခုုႏွစ္ေလာက္ေျပာျပဘူးတာကိုုမွတ္မိေနေသးတယ္။ သူက ရုုရွားမွာသိပ္ငတ္ေတာ့ အိုုက္စကရင္ေကြ်းတာနဲ႔ ရပ္ရွားမေတြကလိုုက္အိပ္ၾကတယ္တဲ့သူတိုု႔ကပညာသင္ေတြဆိုုေတာ့အခန္းေကာင္းေကာင္း ေႏြးေႏြးေထြးေထြးေနရတယ္၊ ရပ္ရွားမေတြကအိုုက္စကရင္ေလးစားျပီးေႏြးေႏြးေထြးေထြးအိပ္ရ ရင္ျပီးတာဘဲတဲ့။ ဆင္းရဲတဲ့အခါေငြေၾကးေပးတာယူျပီး လိုုက္အိပ္ၾကတယ္၊ စားစရာ၊လက္ ေဆာင္ ေပးတာယူျပီးလိုုက္အိပ္ၾကတယ္၊ ပိုုက္ဆံယူရင္ဖါျဖစ္တယ္၊ လက္ေဆာင္ယူရင္ ေကာ ဘာထူးလဲ၊ Demand ေတာင္းဆိုုမွဳ ရွိရင္ Market ေစ်းကြက္ ဆိုုတာေပၚ လာတာဘဲ မဟုုတ္ လား။ ဆရာဟာပညာတတ္ဘဲသူဒီရပ္ရွားမေတြကိုုညညေခၚအိပ္တာဟာဖိုုသဘာဝလိုုအပ္ ခ်က္ေၾကာင့္ဘဲ၊ သူ႔ကာမလိုုအပ္ခ်က္ကိုုမုုဒိမ္းမွဳမၾကဴးလြန္ဘဲယဥ္ေက်းစြာေျဖရွင္းလိုုက္တာ ဘဲျဖစ္တယ္။ သဘာဝမ်ိဳးပြါးဖိုု႔လွဳံေဆာ္မွဳအရအခ်စ္မပါဘဲလုုပ္ခဲ့တာဘဲ။

တရားဝင္လုုပ္လုုပ္၊ မလုုပ္လုုပ္၊ ဖါဆိုုတာရွိေနမွာဘဲဆိုုတာကိုုလက္ခံလိုုက္ျပီးရင္ အဲဒီဖါေတြကိုု ႏွိမ္နင္းတဲ့ဥပေဒေတြထုုတ္ျပီးဖမ္းဆီးအေရးယူေနရင္ေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာလားလိုု႔ ေနာက္တ ဆင့္ထပ္ေမးရင္ ဘယ္ေတာ့မွမေပ်ာက္ဘူးလိုု႔ေျဖမယ္။ ဘယ္လိုုဘဲတင္းၾကပ္တဲ့ဥပေဒေတြ ထုုတ္ေနပါေစ၊ ဖါေတြကေတာ့ရွိေနမွာဘဲ။ ဒါေပမဲ့ဒီလိုုဥပေဒေတြေၾကာင့္တရားမဝင္လုုပ္ ငန္း ေတြျဖစ္လာျပီး အစိုုးရဝန္ထမ္းေတြျဖစ္တဲ့ရဲေတြ၊ တရားသူၾကီးေတြ အေနနဲ႔ အက်င့္ ပ်က္ ခ်စားမွဳေတြကိုု လုုပ္ေဆာင္လာရန္အခြင့္အလန္းေတြေပးလာတယ္၊ တဖက္မွာလဲျပည္တန္ဆာ လုုပ္ငန္းေတြလုုပ္ တဲ့ သူေတြကလဲ မိန္းခေလးေတြကိုုအတင္းအဓမၼခိုုင္းေစမွဳေတြကိုု အက်င့္ ပ်က္ရဲေတြနဲ႔ေပါင္းျပီး ေျပာင္ ေျပာင္တင္းတင္းလုုပ္နိုုင္ခြင့္ရသြားတယ္၊ ဖါျဖစ္ေနတဲ့ မိန္းခေလး ေတြဟာ၊ မတရားအလုုပ္ခံရလဲ မေျပာရဲ ေရာဂါျဖစ္လဲ မျပရဲ နဲ႔ဘဝဆံုုးၾကရ တယ္။

ျမန္မာနိုုင္ငံဟာအလြန္ဆင္းရဲမြဲေတေနတဲ့နိုုင္ငံျဖစ္တဲ့အတြက္အမ်ိဳးေကာင္းသမီးေတြဆင္းရဲ လာျပီးမိသားစုုအေရးအတြက္ဖါမျဖစ္ခ်င္ဘဲျဖစ္ၾကရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကိစၥကိုု အေကာင္းဆံုုး ေျဖရွင္းနည္းကအမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္အလုုပ္အကိုုင္ေတြရွာေဖြေပးေရးနဲ႔ျပည္တန္ဆာလုုပ္ ငန္းကိုုတရားဝင္လက္ခံျပီးအမ်ိဳးသမီးေတြကိုုမွတ္ပံုုတင္ေပးျခင္းတလတခါမျဖစ္မေနေဆးစစ္ ေပးျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးေတြကိုုအင္အားသံုုးခ်ိမ္းေျခာက္ျပီးအတင္းအၾကပ္ဖါအျဖစ္သြပ္သြင္းသူ မ်ားကိုုျပင္းထန္စြာေသဒါဏ္ သိုု႔မဟုုတ္တသက္တကြ်န္းအထိအျပစ္ေပးနိုုင္သည့္ဥပေဒမ်ားကိုု ျပဌာန္းျခင္းျဖင့္ ျပည္တန္ဆာအေရးကိစၥကိုု ထိန္းသိမ္းနိုုင္လွွ်င္အက်ိဳးရွိနိုုင္ပါသည္။ ဘဝေပး အေျခအေနမေကာင္းသျဖင့္ဖါျဖစ္သြားေသာမိန္းခေလးမ်ားသည္သူတိုု႔သေဘာဆံုုး ျဖတ္ခ်က္ ျဖင့္သာဖါျဖစ္ေစရပါမည္။ ခ်ိမ္းေျခာက္ခံရ၍လုုပ္ရသည္ဟုုသိရွိပါကျပဳလုုပ္သုူကိုုျပင္းထန္စြာ အျပစ္ေပးျခင္းျဖင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုုဖါမျဖစ္ရန္ကာကြယ္ရပါမည္။ တရားဥပေဒရွိေနသျဖင့္ရဲမ်ားမွအနိုုင္က်င့္မွဳမ်ား၊ဖါေခါင္းမ်ားမွအနိုုင္က်င့္ေခါင္းပံုုျဖတ္ျခင္းမ်ားကိုုကာကြယ္နိုုင္ျပီးသူတိုု႔ဘဝကိုုထြက္ေပါက္ရလမ္းေပၚလာလွ်င္လြတ္ေျမာက္နိုုင္ခြင့္ရၾကမည္ ျဖစ္သည္။
ဤေဆာင္းပါးကိုုေရးသည္မွာကိုုယ္ခ်င္းစာစိတ္ႏွင့္ေရးသားျခင္းသာျဖစ္သည္။ အေမရိကန္နိုုင္ငံတြင္ဖါမ်ားကိုုတရားဝင္ခြင့္ျပဳမထားပါ၊ သိုု႔ရာတြင္ရွိေနပါသည္၊ တရားဝင္ တေနရာ ေတာ့ရွိပါသည္၊ လပ္ေဗးဂတ္ နယ္စပ္တြင္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္တြင္ Strip Club ကိုုယ္တံုုးလံုုးခြ်တ္ျပေသာကလပ္မ်ားရွိပါသည္။ ထိုုသူတိုု႔တြင္ဖါျဖစ္သြားသူမ်ားပါသလိုုမိမိကိုုယ္အလွကိုုျပျပီးပိုုက္ဆံရွာသည့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားလဲရွိပါသည္။ ထိုုမိန္းခေလးမ်ားကိုုအေမရိကန္ေရာက္ေရာက္ျခင္းအိမ္နီးခ်င္းမ်ားကေခၚေဆာင္ သြားသည့္အတြက္ေရာက္သြားဘူးပါသည္၊ ခြ်တ္ကေနစဥ္ တခါခြ်တ္တေဒၚလာထည့္ ေပးၾက သည္ကိုုေတြရသည့္အခါ ငါ့သမီး ငါ့မိန္းမခြ်တ္ျပေဒၚလာ၁၀၀၀ ေပးမယ္ဆိုုရင္ေတာင္ ငါလက္ ခံ နိုုင္ပါ့မလားဟုုေတြးမိျပီးကိုုယ္ခ်င္းစာမိပါသည္။ မရွိလိုု႔အျခားအလုုပ္မလုုပ္တတ္လိုု႔အခုုလိုုအ လုုပ္ကိုုခဏတျဖဳတ္ဘဲလုုပ္လုုပ္၊ တသက္လံုုးဘဲလုုပ္လုုပ္သူတိုု႔၏ေရြးခ်ယ္မွဳပင္ျဖစ္သည္။ တကၠသိုုလ္ေက်ာင္းသူမ်ားလဲမိမိတိုု႔ေက်ာင္းစားရိတ္ရဖိုု႔ဝင္လုုပ္ၾကတာလဲရွိပါတယ္၊ တခ်ိဳ႕ကဆရာဝန္လိုုင္း၊ တခ်ိဳ႕ကအင္ဂ်င္နီယာလိုုင္း သင္ၾကားရင္းေက်ာင္းႏွင့္နီးရာ ကလပ္ ေတြမွာ ဝင္လုုပ္ၾကသည္။ ေတာင္းဆိုုမွဳရွိေနသမွ်ထိုုအလုုပ္ကိုုလုုပ္သူမ်ားရွိေနဦးမည္ျဖစ္သျဖင့္ တရားဥပေဒေအာက္တြင္ မိမိခႏၶာကိုုယ္ကိုုရင္းျပီးအလုုပ္လုုပ္ခ်င္သူကိုု စည္းစံနစ္တက်ေဘာင္ အတြင္းမွခ်မွတ္ေပးျခင္း သည္သာလွ်င္အေကာင္းဆံုုးေျဖရွင္းခ်က္ဟုုျမင္ပါသည္။

ထြန္းေအာင္ေက်ာ္
3.1.2012

1 comment:

  1. ပို႕စ္ကို ႀကိဳက္ပါတယ္

    ဒါေပမယ္႕ ပံုနဲ႕ပို႕စ္နဲ႕ကေတာ႕ တြဲမတင္သင္႕ဘူးလားလို႕ထင္ပါတယ္အကိုေရ
    ဒီပံုေၾကာင္႔ပဲ မီဒီယာနဲ႕ ကာယံကံရွင္ေတြ ျပႆနာေတြတက္ခဲ႕ၾကေသးတာလဲ သိပ္မၾကာေသးဘူးထင္ပါတယ္

    ReplyDelete