Thursday, 3 January 2013

(လြတ္လပ္ေရးေန႔အမွတ္တရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္းမ်ား)လူေတြကတင္ေျမွာက္ၿပီး
လူေတြရဲ႕အက်ိဳးကို လုပ္တဲ့
လူေတြရဲ႕ အစိုးရသာလွ်င္
ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ႏိုင္မယ္။
( ၁၉ . ၅ . ၁၉၄၇ ဂ်ဴဗလီေဟာ )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
စားဖားသမားေတြ ညီညြတ္တာ က်ေနာ္မလိုခ်င္ဘူး …
တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းညီညြတ္ေရး၊ တိုင္းသူျပည္သား လူထုညီညြတ္ေရး၊
အဲ့ဒီညီညြတ္ေရးႏွစ္ခု မရွိသမွ်ကာလပတ္လံုး ဒီတိုင္းျပည္ဟာ လြတ္လပ္ပင္
လြတ္လပ္ျငားေသာ္လည္း ဘယ္ပါတီတက္တက္ ဘယ္အစိုးရ လုပ္လုပ္
ဖာသယ္တိုင္းျပည္ ျဖစ္ေနမွာပဲလို႔ က်ေနာ္ေျပာခ်င္တယ္။ ဒီေတာ့ကာ
ဒီႏွစ္ခုကို ခင္ဗ်ားတို႔ မပ်က္ျပားပါေစနဲ႔။
ဘယ္သူက ဘာလုပ္လုပ္ မပ်က္ပါေစနဲ႔။
အဲ့ဒါ အင္မတန္အေရးႀကီးတယ္။
ဗမာေတြစိတ္ထက္သေလးဘာေလးနဲ႔ တလြဲဆံပင္ေကာင္းေနၾကတယ္။
ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးရေအာင္ လုပ္ရမယ့္တိုက္ပြဲမ်ိဳးမွာ အသံုးမခ်ဘူး။
ဗမာျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးမွာ အသံုးမခ်ဘူး။
ဗမာ၊ ဗမာအခ်င္းခ်င္း ခ်ဖို႔မွာ လုပ္ခ်င္တယ္။
ဒါမ်ိဳးေတြ လုပ္ခ်င္လို႔ ဘယ္ေတာ့မွ အက်ိဳးမရွိဘူး။
တိုင္းသူျပည္သားဆႏၵအရမဟုတ္ပဲ တိုင္းသူျပည္သားေတြနဲ႔ ကင္းကြာၿပီး
မင္းစိတ္ေပါက္တဲ့ အရာရွိေတြ ခ်ယ္လွယ္တဲ့ စနစ္ဆိုးတစ္မ်ိဳးရွိေနရင္
အမ်ားျပည္သူတို႔ ဆႏၵနဲ႔လုပ္ကိုင္ရတဲ့ ဒီမိုကေရစီ၀ါဒ ေခတ္မစားႏိုင္ပဲ
ဖက္ဆစ္၀ါဒဆင္တူ႐ိုးမွားေတြ ေပၚလာႏိုင္တယ္။
ဒီ၀ါဒမ်ိဳးေတြေပၚလာရင္ တိုင္းသူျပည္သားေတြဟာ လြတ္လပ္ေရးဆိုတာကို
မရႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ဟာ ဒီမိုကေရစီကိုသာ ေခတ္စားေအာင္
လုပ္ရမယ္။ အဲ့ဒီ၀ါဒမ်ိဳးအရသာ လြတ္လပ္တဲ့ ဗမာႏိုင္ငံ ထူေထာင္ႏိုင္ေအာင္
ႀကိဳးစားရမယ္။ ဒီမိုကေရစီ၀ါဒသာ လြတ္လပ္ေရးနဲ႔ ဆီေလ်ာ္တယ္။
ဒီ၀ါဒသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အားေပးတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ဒီ၀ါဒကိုသာ
က်ေနာ္တို႔ ရည္ရြယ္ရမယ္။
( ၁၉၄၅ ၾသဂုတ္လ )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ဗမာေတြလမ္းႏွစ္ခြေရာက္ေနၿပီ။ ေတြေ၀ေနလို႔ မျဖစ္ေတာ့ဘူး။
ခ်ီတံုခ်တံုျဖစ္ေနလို႔ မျဖစ္ေတာ့ဘူး။
ကိုယ္ယံုၾကည္တာကို မလုပ္ရလို႔ မျဖစ္ေတာ့ဘူး။
ႏိုင္ငံေရးလုပ္တယ္ဆိုတာ ေၾကာက္လြဲ ရဲမင္းျဖစ္ဆိုတဲ့အတိုင္း ရဲႏိုင္မွျဖစ္မယ္။
က်ေနာ္တို႔ေတာ့ ေရွ႕အဖို႔ကို ရဲရဲႀကီး လုပ္ေတာ့မယ္။ ျပတ္ျပတ္သားသားလုပ္ေတာ့မယ္။
က်ေနာ္တို႔တစ္ေတြ ဟုိအေၾကာင္းေထာက္၊ ဒီအေၾကာင္းေထာက္ၿပီး ခ်ီတံုခ်တံု
ျဖစ္ေနမႈေၾကာင့္ လူထုမနစ္နာေစခ်င္ေတာ့ဘူး။
( ၅ . ၄ . ၁၉၄၇ အသံလႊင့္ခ်က္ )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
တစ္တိုင္းျပည္လံုး ႀကီးပြားေစခ်င္ရင္ လူအား၊ ေငြအားပစၥည္းအားနဲ႔ စုေပါင္းၿပီး
အင္တိုက္အားတိုက္ လုပ္ႏိုင္မွ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိၾကမွာပဲ
ဗမာကတစ္မ်ိဳး၊ ကရင္ကတစ္ဖံု၊ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္းတို႔ကတစ္ျခား အကြဲကြဲ အျပားျပား
လုပ္ေနၾကရင္ အက်ိဳးရွိမွာ မဟုတ္ဘူး။ စုေပါင္းလုပ္ၾကမွသာ အက်ိဳးရွိႏိုင္မယ္။
လုပ္ၾကည့္မွလည္း အက်ိဳးရွိေၾကာင္း သိႏိုင္တယ္။
( ၁၁ . ၂ . ၁၉၄၇ ပင္လံု )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ဗမာျပည္ရဲ႕အက်ိဳးကို တကယ္္လိုလားတယ္ဆိုရင္ လူငယ္ေတြဟာ
ေတာ္လွန္ေရးစကားေတြ ေျပာတာ ေလွ်ာ့ၿပီးေတာ့ကာ ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕
တကယ့္အလုပ္ကို လုပ္ၾကစမ္းပါဆိုတာ ေျပာခဲ့ခ်င္တယ္။
( ၁၇ . ၄ . ၁၉၄၇ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူး၊ အသံလႊင့္ခ်က္ )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
က်ဳပ္တို႔ဟာဘယ္လိုလူစားေတြလဲ၊ ရာဇ၀င္မွာ အေရးခံမယ့္ လူစားမ်ိဳးေတြလား၊
ရာဇ၀င္မွာ အဆဲခံမယ့္လူစားမ်ိဳးေတြလား ဆိုတာ ခင္ဗ်ားတို႔ကိုယ္တိုင္သိပါလိမ့္မယ္။
ပေဒသာပင္ ေပါက္ေအာင္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ အလုပ္လုပ္မွ ျဖစ္မယ္ဆိုတာ
ခင္ဗ်ားတို႔ နားလည္ေစခ်င္တယ္။
က်ေနာ္တို႔ဟာ ဘာအလုပ္ပဲလုပ္လုပ္ ေနာက္ဆံုးတစ္ေန႔ ၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ ႐ံႈးမယ္ထင္တယ္
ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္မယ္ထင္တယ္ ျဖစ္ေစ မေလ်ာ့တမ္း ဇြဲနဲ႔ လုပ္သြားရမယ္။ အေကာင္းဆံုး၊
အလြယ္ဆံုး၊ အေအးဆံုး ဆိုတဲ့နည္းကို က်ေနာ္တို႔က ပထမေရွးဦးစြာ က်ေနာ္တို႔ရွာၿပီး
လုပ္မွာပဲ။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ သည္လိုလုပ္လို႔ မရဘူးဆိုရင္ ေအးေအးနဲ႔မရရင္
ရႏိုင္တဲ့နည္းကို လုပ္ရမွာပဲ။
ခင္ဗ်ားတို႔ဟာ လြတ္လပ္ေရးကိုလိုခ်င္ရင္ လြတ္လပ္ေ၇းကို ရႏိုင္ေလာက္တဲ့
စည္းကမ္းကို ရွိၾကပါ။ လြတ္လပ္ေရးကို လိုခ်င္လို႔ရွိရင္ လြတ္လပ္ေရးကို ရႏိုင္တဲ့
ညီညြတ္မႈကို ထိန္းသိမ္းၾကပါ။ လြတ္လပ္ေရးကို လိုခ်င္ရင္ လြတ္လပ္ေရးကို ရႏိုင္တဲ့
ထူေထာင္မႈကို လုပ္ၾကပါ။ အဲ့ဒီလို လုပ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ေရွ႕ကို လြတ္လပ္ေရး အရသာကို
ခံစား၊ စံစား ေစခ်င္တယ္ ဆိုရင္ အလုပ္လုပ္ၾကဖို႔၊ စည္းကမ္းရွိၾကဖို႔၊ ယခုကတည္းက
ခင္ဗ်ားတို႔ကိုယ္ကို အက်င့္ဆိုးေတြ၊ အက်င့္ေဟာင္းေတ၊ြ ေစာက္က်င့္ေတြကို
ျပင္ၾကဖို႔လိုၿပီဆိုတာ က်ေနာ္ ကေန႔ ေျပာခဲ့ခ်င္တယ္။
( ၁၃ . ၇ . ၁၉၄၇ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေနာက္ဆံုးေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္း )

ပံု = လြတ္လပ္ေရးေန႔တြင္ထုတ္ေ၀သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပံု တံဆိပ္ေခါင္း..။

မူရင္း  ...     ငရဲသား  

No comments:

Post a Comment