Friday, 4 January 2013

၆၅ ႏွစ္ေျမာက္လြတ္လပ္ေရးေန႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အေတြးအျမင္ ။လြတ္လပ္ေရးေန႔ေတာ့ေရာက္လာျပန္ျပီ၊ တနိုုင္ငံလံုုးစစ္ေငြ႔စစ္ရိပ္ေအာက္မွမလြတ္လပ္ေသး၊ ၁၉၄၈ ခုုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးစရရျခင္းငါတ႔ိုုနိုုင္ငံဟာျပည္တြင္းစစ္ၾကီးကိုုရင္ဆိုုင္ခဲ့ရတယ္။ ဒီဆိုုးဝါးတဲ့ျပည္တြင္းစစ္ၾကီးကိုုႏွိမ္နင္းဖိုု႔ျပည္သူေတြဟာတပ္မေတာ္ၾကီးကိုုကိုုယ္ေရာစိတ္ပါကူ ညီရင္းအားကိုုးခဲ့ၾကတယ္။ ဒီတပ္မေတာ္ၾကီးဟာျပည္တြင္းစစ္ကိုုတိုုက္ရင္းျပည္သူကိုုဖိႏွိပ္တဲ့ တပ္မေတာ္ၾကီးအသြင္ကိုုေျပာင္းလဲလာခဲ့တယ္။

စစ္ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေတြဟာတိုုင္းျပည္ျပိဳကြဲမယ္ဆိုုတာကိုုအေၾကာင္းျပခ်က္အေနနဲ႔သံုုးျပီးတည္ဆဲ ၁၉၄၇ ခုုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ ကိုုပထမအၾကိမ္သစၥာေဖါက္ျပီးစစ္အာဏာစံနစ္ကိုုထူေထာင္ခဲ့ၾက ျပန္တယ္။ ျပည္ တြင္းစစ္ကိုုတိုုက္ရင္းျပည္တြင္းစစ္ကိုုအေၾကာင္းျပရင္းစစ္တပ္အင္အားကိုုတိုုး ခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္လာခဲ့တယ္။

ခ်မ္းသာတဲ့သူေတြကိုုလက္ဝဲသူငယ္နာအေတြးနဲ႔အျပစ္တခုုလိုုအပုုတ္ခ်ျပီးျပည္သူပိုုင္ဆိုုတဲ့နံ မည္ေအာက္မွာမတရားျပည္သူပိုုင္သိမ္းခဲ့ၾကတယ္၊ ဒီလိုုအသိမ္းခံရတဲ့အိမ္ေတြ၊ျခံေတြ၊ တိုုက္တာအေဆာက္အဦေတြဟာဘယ္ျပည္သူကမွမပိုုင္ခဲ့ပါဘူး၊ ဒီစစ္ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေတြဘဲပိုုင္သြား ခဲ့တာဘဲ။ ျပည္သူပိုုင္သိမ္းတဲ့အထဲမွာလူလတ္တန္းစားအေသးစားစက္မွဳလက္မွဳလုုပ္ငန္းေတြ ပါမဲမဲျမင္ရာလက္ညွိဳးထိုုးျပီးမတရားသိမ္းပိုုက္လုုယူဖ်က္စီးခဲ့တဲ့အတြက္အေရွ႕ေတာင္အာရွရဲ႕အနာဂါတ္က်ားတေကာင္ျဖစ္နိုုင္တဲ့စြမ္းအားရွိတဲ့ငါတိုု႔နိုုင္ငံဟာျပည္တြင္းဘာထုုတ္ကုုန္မွမ ထုုတ္လုုပ္နိုုင္ေတာ့ဘဲစီးပြါးေရးပ်က္ကပ္ၾကီးကိုုျပည္တြင္းလက္ဝဲေယာင္ေယာင္စစ္အာဏာရူး ေတြေၾကာင့္ ၁၉၆၇ ခုုႏွစ္ေလာက္ကစျပီးရင္ဆိုုင္ခဲ့ၾကရတယ္။ ၁၉၈၇ ခုုႏွစ္မွာ အဖံုုးနိုုင္မဖိနိုုင္ေတာ့ဘဲလူမြဲနိုုင္ငံ ၾကီးအျဖစ္မ်က္ႏွာေျပာင္တိုုက္ျပီးဝန္ခံခဲ့ၾကရတယ္။

၁၉၈၈ ခုုႏွစ္မွာျပည္သူေတြရဲ႕ဒုုတိယအၾကိမ္လြတ္လပ္ေရးေတာင္းဆိုုမွဳၾကီးကိုုစစ္တပ္ ကျငိပ္ ဝပ္ပိျပား ေရးကိုုအေၾကာင္းျပျပီးရက္ရက္စက္စက္ႏွိမ္နင္းခဲ့ၾကျပန္တယ္။ ပါတီစံုုေပးပါမယ္ဆိုု ျပီး ပါတီစံုု ေရြးေကာက္ပြဲကိုု ၁၉၉၀ မလုုပ္မျဖစ္လုုပ္ေပးခဲ့ျပီးအတိုုက္အခံအမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က မဲအျပတ္အသတ္နိုုင္တဲ့အခါ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးဖိုု႔ျငင္းဆန္ျပီး စစ္တပ္ဟာျပည္ သူ႔ေရြးခ်ယ္မွဳ ကိုုဒုုတိယအၾကိမ္သစၥာေဖါက္ဖ်က္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကိုုသူတိုု႔အလိုုက်ေရးဆြဲျပီးအတည္ျပဳစစ္တပ္ကိုုနိုုင္ငံေရးရဲ႕အဓိက အခန္းမွာပါဝင္စြက္ဖက္ခြင့္ေပး ျပီးစစ္ဝတ္စံုုေတြခြ်တ္ျပီးစစ္ဗိုုလ္ေတြနိုုင္ငံေရးေလာကထဲကိုုဒီမိုု ကေရစီေရးဆိုုတဲ့ေအာက္မွာဝင္လာခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲ ဟာဘယ္လိုုမဲေတြနဲ႔ လုုပ္ ခဲ့တယ္ဆိုုတာအမ်ားသိၾကတဲ့အတိုုင္းပါဘဲ။

၂၀၁၂ စစ္တမ္း ။

၂၀၁၂မွာ ဦးသိန္းစိန္အစိုုးရဟာမထင္မွတ္ဘဲေျပာင္းလဲမွဳေတြလြတ္လပ္ခြင့္တခ်ိဳ႕ကိုုေပးလာ ခဲ့တာဝမ္း သာစရာတခုုအေနနဲ႔ျမင္ပါတယ္။
အစိုုးရသက္တမ္း ၂ႏွစ္အတြင္းမွာေၾကနပ္ေလာက္တဲ့ေျပာင္းလဲမွဳကေတာ့
၁။ နိုုင္ငံေရးပါတီေတြကိုုလြတ္လပ္စြာလွဳပ္ရွားခြင့္ေပးလာျခင္း။
၂။ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားေပးလာျခင္း ႏွင့္လာမည့္ေအပရယ္လမွစ၍ ပုုဂၢလိက သတင္းစာမ်ားထုုတ္ေဝခြင့္ကိုုေပးမည္ဟုုဆိုုျခင္းသည္ အထူးေက်နပ္ စရာဟုုထင္ပါသည္။
၃။ ျပည္ပအတိုုက္အခံအင္အားစုုမ်ားကိုုျပည္တြင္းသိုု႔ဖိတ္ေခၚျပီးလြတ္လပ္စြာျပည္သူလူထုု ႏွင့္ေတြ႔ဆံုုခြင့္ေပးျခင္းသည္အျပဳသေဘာေဆာင္ျပီးအမိ်ဳးသားသင့္ျမတ္ေရးအတြက္အေရးၾကီးသည့္ေျခလွမ္းတရပ္ျဖစ္သည္ဟုုထင္ပါသည္။
၄။ စီးပြါးေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳမ်ားသည္လည္းနိုုင္ငံအတြက္လိုုအပ္ေသာေျပာင္းလဲမွဳမ်ားျဖစ္သ ျဖင့္ ၾကိဳဆိုုပါသည္။


သိုု႔ရာတြင္သမတဦးသိန္းစိန္ျပတ္ျပတ္သားသားလုုပ္ရန္အလုုပ္မ်ားကလည္းရွိေနျပန္ပါ သည္။ စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ႏွင့္ေခါက္ရိုုးက်ိဳးေနေသာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတခုုကိုုေနခ်င္းညခ်င္း ေျပာင္းလဲ ရန္မွာလြယ္ကူေသာအလုုပ္မဟုုတ္ေၾကာင္းသိေသာ္လည္းမလြယ္ကူ၍မလုုပ္ပါဆိုု သည့္အျဖစ္ မ်ိဳးကိုုမုူလက္သင့္မခံသင့္ပါ။
၁။ ၁၉၄၈ ခုုႏွစ္လြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္ျပည္တြင္းစစ္မီးေတာက္သည္ ယေန႔အထိ ကခ်င္ ျပည္နယ္တြင္ဆက္ လက္ေတာက္ေလာင္ေနစဲျဖစ္သည္။
၂။ တိုုင္းရင္းသားလုူမိ်ဳးစုုမ်ားႏွင့္အပစ္အခတ္ရပ္ထားေသာအဆင့္မွနိုုင္ငံေရးအရေတြ႔ဆံုု ေဆြး ေႏြးေရးအဆင့္ အထိျဖစ္လာရန္ၾကိဳးစားဖိုု႔လိုုေနေသးသည္။
၃။ ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုုးကိ္ုုမလႊတ္ေသးဘဲခ်န္ထားျခင္းသည္၊ယၡင္အစိုုးရ၏လုုပ္ ထံုုးလုုပ္နည္းျဖစ္သည့္ဓါးစာခံထားျပီးအက်ိဳးအျမတ္အတြက္အေပးအယူလုုပ္ေနသည့္သ ေဘာျဖစ္သျဖင့္ထိုုလမ္းစဥ္မွေျပာင္းလဲ၍စစ္မွန္ေသာအမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကိုုနမူနာျပ၍ နိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုုးကိုုလႊတ္ေပးသင့္သည္။ ထိုု႔အတြက္ေစတနာအက်ိဳးကိုုျပည့္ဝ စြာရရွိနိုုင္မည္ျဖစ္သည္။
၃။ အေပၚကတခ်ိဳ႕ေျပာင္းေပမဲ့ေအာက္ေျခ ေျပာင္းလဲမွဳ ကအလြန္အားနဲေနပါေသးတယ္။ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ျမိဳ႕နယ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴမ်ားေရြးခ်ယ္ရာတြင္လူထုုမွအမွန္ တကယ္မဲေပးေရြးခ်ယ္မွဳကိုုအစိုုးရ၊နိုုင္ငံေရးပါတီမ်ားၾကပ္မတ္မွဳျဖင့္ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျပဳလုုပ္ ေပးသင့္သည္။
၄။ ျပည္တြင္းစစ္ကိုုတိုုက္ရင္းတိုုင္းျပည္အာဏာကိုုတပ္မေတာ္ကလူထုုဆႏၵျဖင့္ေရြးေကာက္ တင္ ေျမာက္ထားေသာအစိုုးရကိုုျဖဳတ္ခ်ရယူခဲ့ျပီးျပည္တြင္းစစ္ကိုုျငိမ္းသတ္သူဘဝမွျပည္တြင္း စစ္ကိုုဖန္တီးသူဘဝသိုု႔ေျပာင္းလဲေရာက္ရွိလာသည့္အေပၚသမတဦးသိန္းစိန္အေနႏွင့္သမတ၏အာဏာရွိမွဳကိုုျပ၍စစ္ပြဲကိုုရပ္သင့္သည္။
၅။ ေပၚေပါက္လာေသာလႊတ္ေတာ္ကိုုအသံုုးခ်၍ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအျမစ္တြယ္ေနေသာျပည္ တြင္းစစ္ ကိုုလႊတ္ေတာ္တြင္းတရားဝင္ေဆြးေႏြး၍ တပ္ခ်ဳပ္ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မင္းေအာင္လွိဳင္ကိုုပါေခၚ ျပီးေကအိုုင္အိုုေတာင္းဆိုုထားသည့္ ယခင္အျပစ္အခတ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္နယ္န မိတ္အတိုုင္းတပ္မေတာ္မွျပန္ဆုုတ္ေပးရန္ေတာင္းဆိုုသင့္သည္။ မဆုုတ္ေပးနိုုင္ပါကဘာ ေၾကာင့္မဆုုတ္ေပးနိုုင္သည္ကိုုလႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္အားလံုုးသိုု႔ရွင္းျပေစရမည္။
၆။ ယခင္စစ္အစိုုးရလက္ထက္တြင္ခ်ဳပ္ဆိုုထားေသာဦးပိုုင္ႏွင့္လည္းေကာင္းအျခားေသာ ခရိုုနီ မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္းစာခ်ဳပ္မ်ားကိုုတည္ဆဲ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ျပန္လည္စီစစ္ျပီး ဥပေဒႏွင့္မကိုုက္ညီပါကရဲရဲဝံ့ဖ်က္သိမ္းရန္လိုုသည္။
၇။ လာမည့္၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုုင္မွီ ၾကံခိုုင္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီ၏ဝင္ေငြ၊ထိုုပါတီဌာနခ်ဳပ္တည္ ေဆာက္ရာတြင္သံုုးစြဲသည့္ေငြေၾကး၊ ေျမေနရာတိုု႔အတြက္မည္သိုု႔မည္ပံုုရရွိသည္တိုု႔ကိုုစာရင္း ဇယားႏွင့္ထုုတ္ျပန္ေပးရန္ႏွင့္က်န္နိုုင္ငံေရးပါတီမ်ားကိုုလည္း အလားတူအခြင့္အေရးေပးရန္ လိုုသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္

ကိုထြန္းေ၀

4.1.2013

No comments:

Post a Comment