Friday, 28 December 2012

ျမန္မာ့သတ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသို႔ ...ငရဲသား တင္ျပသည္။

ေလယာဥ္/ရဟတ္ယာဥ္ ေလေၾကာင္းပစ္ကူ...။
လက္နက္ႀကီးပစ္ကူ...။
လူ႔အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ အစေတးခံအရင္းတည္ၿပီး
မိမိတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေကအိုင္ေအကိုတိုက္ခုိက္ေနေသ
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသို႔ .....။
----------------------------------------------------------------------------------

ခင္ဗ်ားတို႔ကို .... က်ဳပ္တို႔ ပိုၿပီး အျပစ္တင္တယ္.....။
တင္ခြင့္ရွိတယ္....။
ခင္ဗ်ားတို႔ကို က်ဳပ္တို႔ လစာေပးထားတာ.....။
ခင္ဗ်ားတို႔ .. က်ဳပ္တို႔ ျပည္သူ႔လစာ စားေနတာ...။
ခင္ဗ်ားတို႔ အင္း၀ဘဏ္က ထုတ္သမွ် ေငြတုိင္းက ဦးပိုင္ေငြမဟုတ္ဘူး..။ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ..။

--------------------------------------------------------------------------------------
ခင္ဗ်ားတို႔ ေလေၾကာင္းပစ္ကူသံုးတယ္....။
အဲဒီအတြက္ ..ခင္ဗ်ားတို႔ကို က်ဳပ္တို႔ ပိုၿပီး .....အျပစ္တင္တယ္...။
အျပစ္တင္ခြင့္လည္းရွိတယ္...

ခင္ဗ်ားတို႔ သံုးတဲ့ေလယာဥ္ေတြက .........
က်ဳပ္တို႔တေတြ မီးအပ်က္ခံ.....။ ေက်ာင္းစာအုပ္ အလာက္မငွတဲ့ဒဏ္ခံ၊
ေဆးရံုမွာ ေဆး၀ါးမရွိခဲ့ဒဏ္ ....။ မ၀ေရစား စားခဲ့ရတဲ့ ဒဏ္ .. ေနာက္ဆံုးဗ်ာ.....
ႏိုင္ငံျခားမွာ ကၽြန္ခံလုပ္ၿပီး အခြန္ေဆာင္ခဲ့ရတဲ့ ဘ႑ာေငြေတြကို
စစ္သံုးစရိတ္ အျဖစ္ ဘတ္ဂ်က္ ရွင္းတမ္းအမ်ားဆံုးနဲ႔ ....။
ခင္ဗ်ားတုိ႔ သံုးစြဲခြင့္ျပဳခဲ့တာ...... ..
----------------------------------------------------------------------------------------

ခင္ဗ်ားတို႔ လက္နက္ႀကီးမ်ဳိးစံုသံုးတယ္....။
အဲဒီအတြက္ ..ခင္ဗ်ားတို႔ကို က်ဳပ္တို႔ ပိုၿပီး အျပစ္တင္တယ္...။
အျပစ္တင္ခြင့္လည္းရွိတယ္..။

ခင္ဗ်ားတို႔သံုးတဲ့ လက္နက္ႀကီး/က်ည္ ေတြက
က်ဳပ္တို႔ေျမမွာ ...
တရုတ္က လာၿပီး ဂုတ္ေသြးအစုပ္ခံ၊
အလကားနီးပါး .. စီမံကိန္းေတြ လာလုပ္၊ ျပဳက်င့္ျခင္းတုိင္းျပဳက်င့္..။
သယံဇတေတြကို မတန္တဆ ေရာင္း၊ ဖဲသမား ေရႊေပါင္သလို ရတာေလးကို ...
ခင္ဗ်ားတုိ႔ သံုးဖို႔ အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ခ်မွတ္ေပးခဲ့တာ....။

-------------------------------------------------------------------------------------------
ခင္ဗ်ားတို႔ လူအင္အား၊ ရဲေဘာ္ေပါင္းမ်ားစြာ၊ ျပည္သူေပါင္းမ်ားစြာ ရဲ႕ ေသြး/ေခၽြးေတြကို စေတးခဲ့တယ္..
အဲဒီအတြက္ ..ခင္ဗ်ားတို႔ကို က်ဳပ္တို႔ ပိုၿပီး အျပစ္တင္တယ္...။
အျပစ္တင္ခြင့္လည္းရွိတယ္..။

ခင္ဗ်ားတို႔ စေတးခဲ့တဲ့ အသက္ေတြက ..
က်ဳပ္တို႔တေတြ ေမြးဖြား ပ်ဳိးေထာင္ခဲ့ရတဲ့ လူငယ္ေတြ၊ အနာဂတ္အတြက္ အားကိုးရသူေတြ၊
တခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံအက်ိဳးအတြက္အတြက္ ျမဳပ္ႏွံထားတဲ့ ရင္းႏွီးမႈေတြကို...
ခင္ဗ်ားတို႔ တလြဲဆံပင္ေကာင္း အညြန္႔ခ်ဳိး ... အသံုးခ်ခဲ့တယ္....။ စေတးခဲ့တယ္..။
--------------------------------------------------------------------------------

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ လမ္းညႊန္မႈေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ..။
အစိုးရနဲ႔ အာဏာ လြန္ဆြဲခ်င္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ .....။
တစ္ႏုိင္ငံ/တစ္ဦးတစ္ေယာက္/အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုရဲ႕ ဆႏၵ/အက်ဳိးစီးပြားေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္...။
အေျခခံဥပေဒ အားကိုးနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ .... ေကအိုင္ေအကို အင္အားအလြန္အကၽြံသံုးတိုက္ခိုက္ေနခဲ့တာဟာ...

တပ္မေတာ္ အား ျပည္သူမွု ယံုၾကည္ကိုးစားမႈ ....
တုိင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈနဲ႔ ......
ႏုိင္ငံတကာ အလယ္မွာ ေခတ္မီတပ္မေတာ္ျဖစ္လာဖို႔ .. အလားအလာရွိလာမယ့္ ...
ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ စစ္ေရးဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ နည္းပညာအကူအညီ ရရွိမႈ
အစရွိတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို .....

ခင္ဗ်ားတုိ႔ဘာသာ ရိုက္ခ်ဳိးလုိက္တာပဲလို႔ .... ယူဆပါတယ္....။
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ခင္ဗ်ားတို႔ကို ဖခင္ႀကီး မွာသြားတဲ့ စကားကိုလည္း သတိရၾကပါဦး..။

ငါတို႔စစ္တပ္ဟာ ႏို္င္ငံသူ ႏိုင္ငံသားေတြကုိညႇဥ္းဘို႔မဟုတ္။
လက္နက္အားကိုးတန္ခိုးျပဘို႔မဟုတ္။ စစ္တပ္ဟာ ႏုိင္ငံရဲ႕ အေစခံျဖစ္ရမယ္။ ႏိုင္ငံဟာ စစ္တပ္ရဲ႕အေစခံ မျဖစ္ရဘူး။
ဒါက စကားရိုင္းရိုင္းနဲ႔နားလည္ေအာင္ေျပာျပတာ ပဲ။
ဒီစကားကုိ က်ဳပ္ေျပာတာက စစ္တပ္ကို က်ဳပ္ျပန္ႏွိမ္ခ်င္တဲ့ သေဘာနဲ႔ေျပာတာ မဟုတ္ဘူး။ ငါတို႔ဟာ လက္နက္ကိုင္ လူေတြျဖစ္ၾကေသာ္လည္း မတရား မလုပ္။
ႏို္င္ငံရဲ႕ ရန္သူေတြမဟုတ္။ ႏို္င္ငံရဲ႕ မိတ္ေဆြေတြဆုိတာ အားလုံးသေဘာ ေပါက္ေအာင္ ေျပာျပျခင္းပဲ။
အမွန္ေျပာရရင္ လူေတြဟာပုထုဇဥ္ေတြဘဲအားရွိတဲ့အခါ အားနည္းတဲ့လူေတြကို ညႇဥ္းခ်င္တဲ့ စိတ္ရွိတယ္။
အားနည္းတဲ့သူေတြကလည္း အားနည္းတဲ့အခါတုန္းကေတာ့ အားႀကီးေနတဲ့လူကိုလက္နက္အားကုိး အာဏာအားကိုး လုပ္ခ်င္တယ္ေျပာၾကတာပဲ။ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္အားႀကီးတဲ့ေနရာ အာဏာရွိတဲ့ေနရာ ေရာက္တဲ့အခါက် ေတာ့ အရင္တုန္းကေျပာတာေတြေမ့ၿပီး တမ်ဳိးလုပ္ၾကတာပဲ။ ဒါထုံးစံဘဲ။
ငါတို႔က ဒီလုိမဟုတ္အားနည္းတဲ့အခါလည္း အားႀကီးတဲ့လူကိုမတရားရင္မေၾကာက္။ အားႀကီးတဲ့အခါလည္းအားငယ္တဲ့လူကို မတရားမလုပ္ ဆုိတဲ့အတုိင္းလုပ္ခ်င္တယ္။ ျပခ်င္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ စစ္တပ္ဟာ ႏို္င္ငံရဲ႕အေစခံျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာတာဘဲ။
ႏို္င္ငံဟာ ဘာလဲ။ ႏိုင္ငံဟာ အ မ်ဳိးပဲ။ အမ်ဳိးဟာ ဘာလဲ။ အမ်ဳိးဟာ တႏုိင္ငံလုံးမွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံရဲ႕အက်ဳိးကိုလုပ္ၿပီးႏိုင္ငံရဲ႕အမႈကို ဘယ္ခါမဆိုထမ္းမယ္ ဆုိတဲ့လူ အားလုံးပဲ။
(ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
အဲဒီေတာ့ ...
အခုလို စစ္ပြဲေတြ ျဖစ္ေနတာကို ....

ခင္ဗ်ားတို႔ကို ...
က်ဳပ္တို႔ ..အျပစ္တင္ခြင့္ရွိတယ္....။
ရႈတ္ခ်ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္..။
ကန္႔ကြက္ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္...။
ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရွိတယ္....။
တားျမစ္ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္....။

ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ... ခင္ဗ်ားတုိ႔ဟာ က်ဳပ္တို႔လစာစားေနရတဲ့ ျပည္သူ႔အေစခံေတြပဲ.

မူရင္း..ငရဲသား

No comments:

Post a Comment