Monday, 19 November 2012

Oburma မွ လက္ဆဲြႏႈတ္ဆက္လိုက္္ေသာ Burma ၏ အနာဂတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၁၉ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၁၂
ယေန ့ကမၻာႀကီးသည္ ယခင္ကကဲ့သို ့ ႏိုင္ငံေရး ၊ စစ္ေရးအားျပိဳင္မႈမ်ားကို ကိုယ္သန္ရာ မ်က္ႏွာဖံုးမ်ားစြပ္လ်က္ အားျပိဳင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားအစား ဘံု အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အတူတစ္ကြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈေျခလွမ္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လာႀကသည္ ။ ဆိုလိုသည္မွာ ့ စီးပြားေရးအရ ျဖစ္ေစ ၊ ႏိုင္ငံေရးအရျဖစ္ေစ ယခင္ကကဲ့သို ့ တစ္ႏိုင္ငံထဲ ကိုလိုနီ နယ္ခ်ဲ ့ျခင္းအစား နည္းဗ်ဴဟာ တူရာႏိုင္ငံမ်ား မဟာမိတ္ျပဳကာ ဘံုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္လ်က္ ပူးတဲြ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား လုပ္ကိုင္လာေနႀကသည္ ။အေမရိကန္ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေပါင္းစံု မဟာမိတ္တပ္မ်ား၏ အီရတ္ႏွင့္ အာဖကန္နစၥတန္ႏိုင္ငံမ်ားကို စစ္ေရးအရ ၀င္ေရာက္ စြပ္ဖက္မႈအား ႀကည့္လွ်င္ ေျပာင္းလဲလာေသာ စစ္ေရးအေနအထားကို သိသိသာသာ ေတြ ့ျမင္ရေပမည္ ။ တျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ၀ါဒေရးရာ စစ္ပဲြမ်ားအစား အႀကမ္းဖက္သမားမ်ား ႏွိပ္ႏွင္းေရး ေခါင္းစီးေအာက္တြင္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပဲြမ်ား အပါအ၀င္ လက္နက္ေစ်းကြက္သည္လည္း မသိမသာျဖစ္ထြန္းေနေပသည္ ။ထို ့ေႀကာင့္ ကမၻာ့ အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ပထ၀ီ ႏိုင္ငံေရးအရ ေျခကုတ္ယူမႈမ်ားအပါအ၀င္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ကာ သတိထားလုပ္ေဆာင္လာႀကသည္ကို ယေန ့ကမၻာမွာ ေတြ ့ရေပမည္ ။စူပါ ပါ၀ါႏိုင္ငံမ်ား၏ စစ္ေရးမွ ေနာက္ကြယ္ အက်ိဳးစီးပြားရပ္မ်ားကို လက္ငင္း မျမင္သာေသာ္လည္း သိသာထင္ရွားစြာျဖင့္ ေတြ ့ျမင္ရသည္မွာ စစ္အသံုးစားရိတ္မ်ားျဖင့္ စစ္ပမ္းျပီး တိုင္းျပည္သည္ စီးပြားေရးသိသိသာသာ က်ဆင္းလာျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ထိုအခါ စီးပြားေရး မတည္မျငိမ္ ျဖစ္ေနေသာ တိုင္းျပည္မွ အနာဂတ္ဘ၀မ်ား မေသခ်ာေသာ လူထုသည္ လက္ရိွအေျခအေနမွ အေျပာင္းအလဲကို လိုလားေတာင့္တေနသည္မွာ သဘာ၀က်ေပသည္ ။၄င္း တိုင္းျပည္၏ စီးပြားပ်က္အေျခအေနဆိုးမွ ရုန္းထြက္လိုေသာ အေမရိကန္လူထုကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာအေျပာင္းအလဲ သို ့ပို ့ေဆာင္ေပးမည္ဟု ေႀကြးးေႀကာ္မႈႏွင့္ သမၼတ သက္တမ္း ( ၂ )ႀကိမ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခံရေသာ အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမားသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အထူးလိုလားသူျဖစ္ေပသည္ ။အေမရိကန္ ႏိုင္ငံတြင္း ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးကိုသာမက ကမၻာ့စစ္ေရး ၊ စီးပြားေရး အရအေျပာင္းအလဲ အခ်ိဳ ့ကိုပါ လက္ေတြ ့ေဆာင္ရြက္ လိုပံုရပါသည္ ။အထူးသျဖင့္ အိုဘားမားအေနျဖင့္ လတ္တေလာတြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ စီးပြားေရး ကုန္သြယ္ဖက္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏အေရးပါမႈသည္ အဓိကထားစဥ္းစားရမည့္ အေႀကာင္းတရပ္ျဖစ္လာေပသည္ ။

၂၀၁၀ စီးပြားေရးစစ္တမ္းအရ အေမရိကန္မွ တရုတ္ျပည္တြင္ တိုက္ရိုက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ (U.S. foreign direct investment ) (FDI) မွာ $60.5 billion ရိွျပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၂၁.၄% ျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္ေပသည္ ။တရုတ္ျပည္မွ USA တြင္ တိုက္ရိုက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ( China FDI in the United States )မွာ $3.2 billion ရိွျပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၁၇၁.၆% ျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္ေပသည္ ။ထိုကဲ့သို ့အေမရိကန္ႏွင့္ တရုတ္ ႏိုင္ငံတို ့၏ စီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား သိသိသာသာ တိုးတက္လာမႈသည္ အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမား၏ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စိတ္၀င္စားမႈမ်ား တစ္နည္းတဖံု အမွန္တစ္ကယ္ ရိွေပလိမ့္မည္ ။ အေမရိကန္အပါအ၀င္အေနာက္အုပ္စုမွ ျမန္မာျပည္အေပၚ စီးပြားေရး ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို ့မႈလုပ္ေဆာင္ထားေသာ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုး ျမန္မာျပည္မွ ေပါႀကြယ္၀ေသာ သံယံဇာတမ်ားကိို တရုတ္မွ အျပိဳင္အဆိုင္မရိွ ေမာင္ပိုင္စီးခြင့္ရခဲ့ေပသည္ ။ လူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ျမန္မာစစ္အစိုးရကို တရုတ္မွ အကာအကြယ္ေပးခဲ့ျပီး တစ္ဖက္တြင္လည္း စစ္လက္နက္မ်ားေရာင္းယံုမက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွေသာ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလ်က္ တရုတ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းႏွင့္ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားပါ တူတာတဲြလုပ္ျပီး သိသိသာသာ ေဖာက္ျပန္ လာဘ္စားခဲ့ႀကေႀကာင္း ယေန ့အေျပာင္းအလဲကာလ၌ ဘူးေပၚသလို ေပၚေနေပသည္ ။ထိုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္အပါအ၀င္ ျမန္မာအတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ားသည္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူထု၏ ဆင္းရဲ မဲြေတ ျခြတ္ျခံဳက်မႈအပါအ၀င္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူထု၏ အနာဂတ္ အက်ိဳးစီးပြားကို ထည့္တြက္ကာ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေရးလမ္းစဥ္အစား တူတာတဲြလုပ္မည့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ ရင္ႀကားေစ့ေရးလမ္းေႀကာင္းကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေပသည္ ။တရုတ္ႀကီးအေနျဖင့္လည္း ၄င္းတို ့တိုင္းျပည္၏စီးပြားေရးကို နည္းလမ္းေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ က်ားကန္ေပးေနေသာ ျမန္မာျပည္တြင္ ေရကာတာမ်ား ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ ့ပိုက္လိုင္းအပါအ၀င္ အနာဂတ္အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ျမင္ျပီး ျမန္မာျပည္၏ ႏိုင္ငံေရးတည္ျငိမ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားေကာင္း လိုလားေပလိမ့္မည္ ။ ဆိုလိုသည္မွာ ျမန္မာျပည္တြင္ စစ္မွန္ေသာျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးမရိွပါက တရုတ္ႏိုင္ငံသို ့သြယ္တန္းေသာ ပိုက္လိုင္းႏွင့္ တရုတ္ျပည္သို ့ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေပးေနေသာ ျမန္မာျပည္မွ ေရကာတာမ်ားအား အနာဂတ္တြင္ ေဖာက္ခဲြဖ်က္ဆီးမႈမ်ားရိွလာပါက တရုတ္တို ့၏ အက်ိဳးစီးပြားကို သြယ္၀ိုက္၍ ျဖစ္ေစ ၊ တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ ထိခိုက္ႏိုင္ေပသည္ ။တရုတ္၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္ျခင္းသည္ တနည္းတဖံု အေမရိကန္အက်ိဳးစီးပြားကို အနာဂတ္မွာ ထိခိုက္လာႏိုင္စရာ အေႀကာင္းရိွေပသည္ ။ အဘယ္ေႀကာင့္ဆိုေသာ္ ကမၻာေပၚတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္၏ တတိယအမ်ားဆံုး ပို ့ကုန္ပို ့ေသာႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ျပီး ပို ့ကုန္ေငြတန္ဖိုးမွာ ၂၀၁၁၌ $103.9 billion ျဖစ္ကာ ၂၀၁၀ ထက္ ၁၃.၁% ( ($12.0 billion) ျမင့္ကာ အေမရိကန္မွ တရုတ္ျပည္သို ့ပို ့ကုန္မွာ၂၀၀၀ခုႏွစ္ထက္ 539% ျမင့္တက္ခဲ့ေပသည္ ။ထို ့ျပင္တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ အေမရိကန္တြင္ တိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ၏ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ အေမရိကန္ျပည္သူျပည္သားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ ၂၇၀၀၀ ေက်ာ္ ဖန္တီးေပးေနေႀကာင္း စာရင္းအင္းမ်ားက ေဖာ္ျပေနေပသည္ ။ထို ့ေႀကာင့္ အိုဘားမားသည္ ျမန္မာ ၊ ထိုင္း ၊ ကမ္ေဘာဒီးယားႏိုင္ငံမ်ား၏ခရီးစဥ္ကို လက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း တရုတ္ႏိုင္ငံ၏စိတ္ကြက္မႈႏွင့္အတူ အျငိအစြန္းျဖစ္ႏိုင္ေသာ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ ဖိတ္ႀကားခ်က္ကို ျငင္းပယ္ခဲ့ေပသည္ ။အေမရိကန္စစ္တပ္၏ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကို ေလ့လာရန္အတြက္ ျမန္မာစစ္တပ္ကို ဖိတ္ႀကားျခင္းသည္ အနာဂတ္တြင္ စစ္ေရးသာမက လူ ့အခြင့္အေရးကို စစ္တပ္မွ ေလးစားလိုက္နာရန္ ေလ့က်င့္သင္ႀကားေပးႏိုင္ေကာင္း ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္ ။မည္သို ့ပင္ျဖစ္ေစကာမူ တရုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္သည္ ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးအရ ျမန္မာျပည္ကို အထူးတလည္္ စိတ္၀င္စားေနခ်ိန္တြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူေငြမ်ားျဖင့္ က်ိက်ိတက္ခ်မ္းသာေနေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္အိုမ်ားသည္လည္း စီးပြားေရးပိတ္ဆို ့မႈမ်ားရုတ္သိမ္းျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္မွ ေငြမည္းမ်ားကို ေငြျဖဴလုပ္သလို စိတ္အမဲ ( စိတ္အညစ္အေႀကး )မ်ားကို ျဖဴစင္ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည့္ အခ်ိန္အခါေကာင္းလည္း ျဖစ္ေပေတာ့သည္ ။အိုဘားမားအေနျဖင့္ လည္း ျမန္မာျပည္၏ ယေန ့အစိုးရႏွင့္ အတိုက္အခံႀကားမွ အေျပာင္းအလဲကို

လိုလားေႀကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံအေရာက္တြင္ေျပာႀကားခဲ့ေပသည္ ။အိုဘားမား၏ ျမန္မာျပည္ ခရီးစဥ္မတိုင္မီ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလႊတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း အဖမ္းဆီးခံ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ဆက္လက္ရိွေနျခင္းအပါအ၀င္ ကခ်င္ျပည္တြင္ စစ္ပဲြမ်ားရိွေနျခင္းသည္ အနာဂတ္ တိုင္းျပည္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို စိန္ေခၚေနစဲျဖစ္ေပသည္ ။တနည္းအားျဖင့္ အိုဘားမား၏ ခရီးစဥ္သည္ အေမရိကန္ျပည္သူျပည္သားမ်ားလိုလားေသာ တိုင္းျပည္ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ကမၻာ့စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား အနာဂတ္တြင္လမ္းပြင့္လာေရးျဖစ္သလို လူ ့အခြင့္အေရးငတ္မြတ္ေနေသာ ျမန္မာျပည္သူလူထုအတြက္ တရုတ္ရိုးရာ ေဆးျမီးတိုအစား အေနာက္ႏိုင္ငံမွလာေသာ ေခတ္မီ အဖိုးတန္အားေဆးတစ္ခြက္လည္း ျဖစ္ေပသည္ ။ျမန္မာျပည္အေနျဖင့္ တရုတ္ႏွင့္ အနီးကပ္ ဆက္ဆံေနရာမွ အေနာက္ဖက္ လွည့္ကာ က်ားကြက္ေရြ ့လ်က္ အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမားႏွင့္ လက္ဆဲြႏႈတ္ဆက္မႈသည္ ခုတစ္မ်ိဳး ေတာ္ႀကာတစ္မ်ိဳး တစ္ဇြတ္ထိုးလုပ္တတ္ေသာ အတိတ္မွ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအ၀င္ လက္ရိွျမန္မာအစိုးရအား ေနာက္ျပန္မဆုတ္ေအာင္ ကမၻာႀကီးသာမက ဒီမိုကေရစီကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားက မမွိတ္မသုန္ ေစာင့္ႀကည့္ေနႀကေႀကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္ ။ေအာင္ခိုင္ျမင့္

၁၉ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၁၂ရည္ညႊန္းကိုးကား ။http://www.ustr.gov/countries-regions/china

No comments:

Post a Comment