Tuesday, 27 November 2012

အေနာက္အုပ္စုႏိုးၾကားလာျခင္းက တ႐ုတ္တန္ခိုးထြားမူကို ေနွးေကြးေအာင္လုပ္


(The Daily Star မွ 25 Nov 2012 ရက္စြဲပါ “West’t Wake makes China Wane” သတင္းေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ယခင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတားအဆီးမရိွ ေျခလုမ္းက်ဲခဲ့ေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလႊမ္းမိုးမႈသည္ ယခုအခါ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္နီးနီးကပ္ကပ္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံလာျခင္းေၾကာင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရၿပီဟု ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာခဲ့သည္။

အာရွစီးပြားေရး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ဗီတိုအာဏာသံုးစဲြခြင့္ရိွေသာ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ အျမဲတမ္းအဖဲြ႔ဝင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ကုလသမဂၢ၏လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥအေရးယူ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ ကူသန္းေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ စစ္လက္နက္ ေရာင္းခ်ေပးျခင္း တုိ႕မွတဆင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္အစိုးရကို ကာလရွည္ၾကာကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးခဲ့သည္။

အျပန္အလွန္အားျဖင့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ တည္ၿငိမ္မူကိုျဖစ္ေပၚေစၿပီး ယင္းနိုင္ငံမွ ေရနံ၊
ဓါတ္ေငြ႕နွင့္သဘာဝသယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူခြင့္ ရရိွသြားခဲ့သည္။

သို႕ေသာ္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အစိုးရက မႏွစ္ကအာဏာစြန္႔လႊတ္ ဖ်က္သိမ္းသြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ Burma ဟုေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ လက္တံအခ်ဳိ႕ ဆံုးရံႈးသြားခဲ့ရသည္။

ယခုအခါ ဥေရာပနွင့္အေမရိကန္ ကုမၼဏီမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားမရွာရန္္ပိတ္ပင္ထားမႈမွ ကင္းလြတ္သြားၾကျပီျဖစ္ရာ ျမန္မာေစ်းကြက္ ႏွင့္ သယံဇာတမ်ားအတြက္ တ႐ုတ္၊ အိႏိၵယအပါအဝင္ အာရွတလႊား ကုမၼဏီမ်ားနွင့္ယွဥ္ျပိဳင္ရာတြင္ လိုက္မီွႏိုင္ေအာင္ လမ္းပြင့္သြားျပီျဖစ္သည္။

အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမား၏ မၾကာေသးမီက ရန္ကုန္ခရီးစဥ္သည္ ဝါရွင္တန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအၾကား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေနေသာ ဆက္ဆံေရး အႀကီးအက်ယ္ ေျပာင္းလဲေႏြးေထြးလာျခင္းကုိ အထင္အရွားဆံုး ျပသလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ေဟာင္ေကာင္ယူနီဗာစတီမွ ျမန္မာ့ေရးရာကၽြမ္းက်င္သူ ရီေနာ့အီးဂရက္တူးက “ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကာလရွည္ၾကာ မွီခိုခဲ့ရေသာ တ႐ုတ္နုိင္ငံထံမွ ျပန္လည္ ခြာထြက္ျခင္းလမ္းေပၚတြင္ ေရာက္ေနျပီ”ဟု ေျပာၾကားသည္။

“တစ္ဦးထဲေမာင္ပိုင္စီးတဲ့ မိုနိပိုလီေခတ္အဆံုးသတ္သြားၿပီ ဆိုတာကေတာ့ ရွင္းေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့အားေကာင္းတဲ့ လႊမ္းမိုးမႈကေတာ့ က်န္ေန တုန္းပဲ”ဟု ၎ကမွတ္ခ်က္ေပးသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ တန္ခိုးထြားလာျခင္းေၾကာင့္ အာရွပစၥဖိတ္ေဒသသည္ အေမရိကန္မူဝါဒမဟာဗ်ဳဟာေျမာက္ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း အစီအစဥ္တစ္ရပ္ အျဖစ္ အေမရိကန္တို႕၏ သံတမန္ေရး ေျခလွမ္းက်ဲမႈမ်ားသည္ မႏွစ္က ဟီလာရီကလင္တန္၏  ေနျပည္ေတာ္ခရီးေၾကာင့္ ပိုမိုထင္ရွားလာခဲ့ျပီး ဘီးဂ်င္းကို တုန္လႈပ္သြားခဲ့သည္။

“အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ တန္ခိုးထြားလာမူကုိေႏွးေကြးေအာင္ ဟန္႕ထားရာမွာ စစ္ေရးနဲ႔မဆိုင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြ ပိုမိုအသံုးျပဳ ပါလိမ့္မယ္”ဟု China Institute of Conternporary  International  Affairs မွ ဒါ႐ိုက္တာယြန္းပင္းက သံုးသပ္သည္။

“ဝါရွင္တန္သည္ ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ မဟာမိတ္ဖဲြ႕ျခင္း၊ လုုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အဆင့္ျမင့္ျခင္း၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ ပါကစၥတန္၊ ျမန္မာတို႔အၾကားဆက္ဆံေရးကုိ သပ္လွ်ဳိျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္လိမ့္မည္ဟု ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းက အစိရင္ခံစာတြင္ ယြန္းပင္းက ေရးသားထားသည္။

ဘီးဂ်င္းရိွ ရွင္းဟြာယူနီဗာစတီမွ ႏိုင္ငံျခားေရးရာကၽြမ္းက်င္သူ ပါေမာကၡခ်န္ကီြက “ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တ႐ုတ္နဲ႕ျမန္မာအၾကားက နက္ရိႈင္းတဲ့ ဆက္ဆံေရးဟာ တစ္ညတည္းနဲ႔ ေပ်ာက္မသြားႏိုင္ပါဘူး။ တကယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံတကာေထာက္ခံ အားေပးပံ့ပိုးမႈကုိ ရသြားၿပီဆိုရင္ေတာ့၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ရိွရင္းစဲြဆက္ဆံေရးကို ထိန္းထားဖို႔အတြက္ပိုေကာင္းတဲ့ သံသမန္ေရးနည္းလမ္းေတြ လိုအပ္လာမွာေပါ့”ဟု သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

Yangon chronicle

No comments:

Post a Comment