Friday, 16 November 2012

မိုက္ကယ္အဲရစ္ထံ ပို႕လိုက္တဲ့ ေနာက္ဆုံးႏႈတ္ဆက္ တိတ္ေခြ

စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတဲ့ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာတဲ့ မိန္ ့ခြန္းကမွတ္သားစရာေတြပါ။ဒါဟာ မိုက္ကယ္အဲရစ္ထံ ပို႕လိုက္တဲ့ ေနာက္ဆုံးႏႈတ္ဆက္ တိတ္ေခြ ဆုံးျပီးေနာက္မွ ေရာက္ရွိသြားခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္ရဲ ့တစိတ္တပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment