Tuesday, 6 November 2012

အနာဂတ္တိုင္းျပည္၏ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္မလား


ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အသီးသီးသည္ လက္၀ဲ လက္ယာ အားျပိဳင္မႈမ်ားအစား တည္ျငိမ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို တည္ေဆာက္ျပီး ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ စီးပြားေရးမူမ်ား ခ်မွတ္ကာ လူထုေကာင္းက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေပသည္ ။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေခတ္ စနစ္ အဆက္ဆက္တြင္ ျဖတ္သန္းခဲ့ေသာ သမိုင္းမ်ားမွ သင္ခန္းစာမ်ားရယူျပီး အတၱအက်ိဳးထက္ တိုင္းျပည္၏အက်ိဳးစီးပြား ၊ ျပည
္သူျပည္သားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားအား ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးစြာထားရိွကာ ေနာင္လာ ေနာက္သားမ်ားကို ေကာင္းမြန္ေသာ အေမြအႏွစ္မ်ားေပးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ႀကရမည္ဟု ထင္ျမင္ ယူဆမိပါသည္ ။

သို ့ရာတြင္ ျမန္မာျပည္တြင္မူ လြတ္လပ္ေရးရရိွခဲ့ေသာ ၁၉၄၈ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ပုဂၢိဳလ္စဲြ ၊ ၀ါဒစဲြ ၊ ဂိုဏ္းဂဏစဲြ ၊ အုပ္စုစဲြ ၊လူမ်ိဳးစဲြ ၊ ေဒသစဲြ ၊ ဘာသာစဲြ စေသာ အစဲြအသီးသီးျဖင့္ ယေန ့တိုင္မျပီးဆံုးေသးေသာ စစ္ပဲြမ်ား ဆင္ႏဲႊကာ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးကို ဆင္းရဲျခင္း ေခ်ာက္နက္နက္ထဲသို ့ ကန္ခ်ခဲ့ေပသည္ ။တိုင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမွ ဖဲြ ့စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္သည္ပင္ လက္ရိွျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္ပဲြမ်ားမွတစ္ဆင့္ စစ္ေရးဆင္ႏဲႊရာ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား၌ လူ ့အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားရိွေနရာ လက္တစ္ဆုပ္စာ ယခင္ စစ္အာဏာရွင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ စစ္တပ္သည္ ကမၻာ့တံေတြးခြက္တြင္ ပက္လက္ေမ်ာခဲ့ရေပသည္ ။

သို ့ရာတြင္ လက္ရိွဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အတိုက္အခံလူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွျခင္းသည္ အေကာင္းဖက္ကို ဦးတည္မည္လား ၊ သို ့တည္းမဟုတ္ အဆိုးဖက္ကို သြားေနသည့္ ေျခလွမ္းမ်ားလားဟု ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအ၀န္းအျပင္ ျမန္မာ့အတိုက္အခံေလာကမ်ား၌ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္တစ္မ်ိဳး ၊ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ တစ္ဖံု အသံမ်ိဳးစံုႀကားေနရေပသည္ ။

လက္ရိွ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ ႏွစ္ေပါင္း ( ၂၀ ) ေက်ာ္ ေရွ ့မတိုးသာ ေနာက္မဆုတ္သာ ျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမွ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ
ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ အပါအ၀င္ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားက ေတာင္းဆိုေနေသာ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာေရး၏ ေျခလွမ္းသစ္မ်ားျဖစ္၍ အျပည့္အ၀ အားရေက်နပ္မႈ မရိွေစကာမူ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္အလားအလာမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွသည္ဟု သံုးသပ္ထင္ျမင္ ယူဆမိပါသည္ ။

တိုင္းျပည္သည္ ေရရွည္ျပည္တြင္းစစ္ကို ရပ္တန္ ့ကာ စစ္မွန္ေသာ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသို ့တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္သလို တိုင္းသူျပည္သားမ်ားမွလည္း တာ၀န္သိစိတ္ျဖင့္ အဖက္ဖက္မွ ပံ့ပိုးကူညီေစလိုသည္မွာ ဘ၀ေပးအသိမွ ရရိွလာေသာ ဆနၵမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္ ။ တိုင္းျပည္သည္ စစ္မွန္ေသာ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္အျပင္ လူထုႏွင့္တိုင္းျပည္ကို ျခြတ္ျခံဳက် မဲြေတ ဆင္းရဲျခင္းမွ ရုန္းထြက္ရန္ လိုလားပါသည္ ။

တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္ ျပည္ေထာင္စု ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အေရး

တိုင္းရင္းသား ေပါင္းစံု မီွတင္းေနထိုင္ေသာ ျမန္မာျပည္သည္ ျငိမ္းခ်မ္းသာယာျပီး ေခတ္မီ ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္လွ်င္ ေရာင္စံုပန္းမ်ိဳးစံု ဖူးပြင့္လ်က္ အေရာင္အေသြးစံုလိပ္ျပာမ်ား ပ်ံ၀ဲေနေသာ ရုကၡေဗဒ ပန္းဥယ်ာဥ္ႀကီးႏွင့္ အလားသ႑ာန္တူမည္ဟု ယူဆမိပါသည္ ။ သို ့ေသာ္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာျပည္တြင္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသူတိုင္းရင္းသားဒုကၡသည္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ အိုးပစ္အိမ္ပစ္ထြက္ေျပးေနမႈမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား ၌ ဆင္းရဲပင္ပမ္းႀကီးစြာ အသက္ရွင္ေနထိုင္ေနရေသာ အျဖစ္သည္ ၄င္း ၊
တိုင္းျပည္တြင္ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈေႀကာင့္ တိုင္းတပါး၌ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ား ဆံုးရံႈးကာ လုပ္ခနဲနဲျဖင့္ ကြ်န္ခံေနရေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္သည္၄င္း တိုင္းျပည္၏ပံုရိပ္ဆိုးမ်ားျဖစ္လ်က္ ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး ၊ စီးပြားေရးတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အပူတျပင္းလိုအပ္ေနေပသည္ ။

ထို ့ေႀကာင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ ့အစည္းမ်ားမွ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး ၊ အမိ္်ဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးတို ့ကို လက္ရိွဦးသိန္းစိန္ အစိုးရႏွင့္ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေႀကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလ်က္ရိွရာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ ျမန္မာျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးမွ အထူးစိတ္၀င္စားလ်က္ရိွပါသည္ ။

သမၼတ႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းႏႇင့္ ဒီမိုကေရစီ မိတ္ေဆြပါတီမ်ား ႏုိ၀င္ဘာ ၃ ရက္ ေန့က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေရႊလီလမ္းရႇိ Peace Center တြင္ ေတြ႕ဆံုကာ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမ်ားႏႇင့္ ရခိုင္အေရး ကိစၥမ်ားကို ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား ေတာင္းဆုိေနေသာ ဖက္ဒရယ္မူကိစၥ၊ ျပည္နယ္မ်ားအျပင္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားသို့ ပါ၀ါခြဲေ၀ေပးေရး၊ ေဒသသယံဇာတမ်ားမႇ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ျပန္လည္ခြဲေ၀ေပးေရး၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးႏႇင့္ အျခားတုိင္းရင္းသား အေရးကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

၀န္ႀကီးဦးေအာင္မင္းက ေဆြးေႏြးခဲ့ရာတြင္ ဖက္ဒရယ္ဆုိသည္မႇာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာအခ်ိဳ႕ကို ဗဟိုကကိုင္ၿပီး အခ်ိဳ႕ကို ျပည္နယ္က ကိုင္သည္ဟု Oxford Dictionary တြင္ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုထားေၾကာင္း၊ ယင္းမႇာ Power sharing ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆိုလိုသည္မႇာ ရႇမ္းျပည္နယ္ကို ရႇမ္းကအုပ္ခ်ဳပ္ရမည္၊ ကရင္ျပည္နယ္ကို ကရင္အုပ္ခ်ဳပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အေျခခံဥပေဒႏႇင့္ ညီရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို မႀကိဳက္ပါက ျပင္ႏိုင္သည့္ အေျခအေန ေပးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၁၉၄၇ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ပင္လံုညီလာခံသည္ ျမန္မာျပည္အားနယ္ခ်ဲ ့အဂၤလိပ္လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ အလြန္အေရးပါသည္သာမက ျပည္နယ္ ႏွင့္ျပည္မအား ခဲြျခား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို လိုလားသည့္ ျဗိတိသွ် အစိုးရအား တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးအား ျပသႏိုင္ရန္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္မႈသည္ သမိုင္းတြင္ အလြန္အေရးပါခဲ့သည္မွာ အားလံုးအသိပင္ျဖစ္ပါသည္ ။

အစိုးရအေနျဖင့္ ကခ်င္အပါအ၀င္ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားအဖဲြ ့မ်ား၏ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာျခင္းကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ယံုမက သမိုင္းတြင္အထင္အရွားရိွခဲ့ေသာ ပင္လံုညီလာခံလို အခင္းအက်င္းကို လက္ရိွအစိုးရမွဖန္တီးကာ ျပည္တြင္းျပည္ပ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမွႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား ၊ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမွ တတ္သိပညာရွင္မ်ားျဖင့္ အနာဂတ္ တြင္တည္ေဆာက္မည့္ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအပါအ၀င္ ၂၀၀၈ ဖဲြ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု ျပင္ဆင္ေရးဆဲြေရးကို လႊတ္ေတာ္တြင္းသာမက လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ၌လည္း အဆင့္ဆင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္ကာ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္ ။

ျမန္မာ့ သမိုင္းေႀကာင္းမွ အတိတ္သင္ခန္းစာမ်ား

ဂ်ပန္ျပည္တြင္ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္ေသာ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္သည္ မူလအစီအစဥ္အတိုင္း ( ၃ ) လႀကာမွ် စစ္ပညာသင္ႀကားခဲ့ႀကသည္ ။
ထို ့ေနာက္ ျမန္မာျပည္တြင္းသို ့ျပန္လည္၀င္ေရာက္ကာ တိုင္းျပည္ကို နယ္ခ်ဲ ့စနစ္ဆိုးျဖင့္ မတရား အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ အဂၤလိပ္အစိုးရအား ဂ်ပန္မ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းတိုက္ခိုက္လ်က္ ရန္ကုန္ျမိဳ ့ကိုသိမ္းပိုက္ႏိုင္ယံုမက အဂၤလိပ္တို ့အိႏၵိယသို ့ဆုတ္ခြာရာ လမ္းေႀကာင္းတစ္ေလ်ာက္ လိုက္လံတိုက္ခိုက္မႈမ်ားရိွခဲ့ေပသည္ ။ထိုကဲ့သို ့ ဘီအိုင္ေအ ( ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ )သည္ ျမန္မာျပည္တြင္းသို ့ စစ္ဆင္ေရးဆင္ႏဲႊရာ လမ္းေႀကာင္းတစ္ေလ်ာက္တြင္ စစ္တပ္ထဲသို ့၀င္ေရာက္လာေသာျမန္မာ ျပည္သူျပည္သားမ်ားစြာရိွခဲ့ေပသည္ ။ ထိုသို ့တပ္မေတာ္ထဲသို ့၀င္ေရာက္ခဲ့သူမ်ားတြင္ တစ္ခ်ိဳ ့သည္ စာကိုပင္ေကာင္းစြာမတတ္ႀကေပ ။ထို ့ေႀကာင့္စစ္သင္တန္းေပးရာတြင္ ဘယ္ညာ ၊ ဘယ္ညာဟု စစ္သင္တန္းေပးရမည့္အစား ေျခေထာက္တစ္ဖက္၌ ေကာက္ရိုးခ်ည္ျပီး တျခားတစ္ဖက္၌ ျမက္ကို ခ်ည္ထားကာ ဘယ္ညာအစား ေကာက္ရိုးခ်ည္ေထာက္ ျမက္ေျခေထာက္ဟု စစ္သင္တန္းေပးခဲ့ရေပသည္ ။
ထိုသို ့ေသာ ပညာမတတ္သူမ်ားစြာ ျဖင့္ဖဲြ ့စည္းခဲ့ေသာ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္သည္ပထမတြင္ ရန္ကုန္သိမ္းတိုက္ပဲြကို လုပ္ေဆာင္ျပီး ေနာက္မွအဂၤလိပ္တို ့အိႏၵိယသို ့ဆုတ္ခြာရာ လမ္းေႀကာင္းတစ္ေလ်ာက္ လိုက္လံတိုက္ခိုက္ခဲ့ႀကေပသည္ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအပါအ၀င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာတို ့သည္ ထိုအခ်ိန္၌ ရန္ကုန္တြင္ စစ္ေရးကိစၥမ်ားျဖင့္ အလုပ္မ်ားေနခဲ့ေပသည္ ။ ထို ့ေႀကာင့္ အဂၤလိပ္တို ့ႏွင့္တိုက္ခိုက္ေသာ ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚစစ္ပဲြမ်ားတြင္ စစ္ေရး ၊ ႏိုင္ငံေရး နည္းပရိယာယ္ကို နားမလည္ေသာ ပညာမတတ္သည့္ စစ္သားမ်ားေႀကာင့္ ေသြးေခ်ာင္းစီးမွ်ေသေႀကမႈမ်ားသမိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေႀကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာေဇာေရးသားသည့္ သူ ့လိုလူစာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေပသည္ ။

ထိုအခ်ိန္တြင္ အဂၤလိပ္ စစ္တပ္တြင္ ကရင္တိုင္းရင္းသား အမ်ားအျပားသည္လည္း အမႈထမ္းလ်က္ရိွခဲ့ေပသည္ ။ ျဖစ္ပံုမွာ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္မွ ဂ်ပန္ႏွင့္ပူးတဲြျပီး အဂၤလိပ္အားတိုက္ခိုက္ခ်ိန္တြင္ အဂၤလိပ္ စစ္တပ္သည္ ျမန္မာျပည္မွ ဆုတ္ခြာရာ လက္နက္အမ်ားအျပားကို ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအားေပးထားခဲ့ျပီး အဂၤလိပ္တို ့မွ ျမန္မာျပည္ကို ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ရန္ ျပန္လာမည္ဟု ကရင္တိုင္းရင္းသားတို ့ကို ကတိျပဳခဲ့ေပသည္ ။ ထို ့ေႀကာင့္ ပညာမတတ္ေသာ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္မွစစ္သားမ်ားသည္ ဂ်ပန္မ်ားႏွင့္တဲြလ်က္ ကရင္တိုင္းရင္းသားအမ်ားစုမ်ားပါ၀င္သည့္ အဂၤလိပ္စစ္တပ္ႏွင့္တိုက္ပဲြမ်ားျဖစ္ပြားကာ ကရင္တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ျမန္မာမ်ား အမ်ားအျပားေသေႀကခဲ့သည့္အျဖစ္အပ်က္မ်ား သမိုင္းတြင္ အမွန္တစ္ကယ္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေပသည္ ။ ထို ့ေႀကာင့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ထိုးရာတြင္ ကရင္မွ မပါခဲ့ယံုမက ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရးရသည့္ ၁၉၄၈ တြင္ ကရင္မွ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကို စတင္ဆင္ႏဲႊခဲ့ေပသည္ ။

အတိတ္ကာလတုန္းကလည္း ဂ်ပန္ႏွင့္ အဂၤလိပ္တို ့မွ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းခိုက္ရန္ျဖစ္ေအာင္ အိမ္ႀကက္ခ်င္း အိုးမဲသုတ္ ခြပ္ခိုင္းခဲ့ကာ တိုင္းျပည္သည္ လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ျပီး တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးျပိဳကဲြခဲ့ဘူးသည္ ။ ထို ့ျပင္ လြတ္လပ္ေရးရျပီး ( ၁၀ ) ႏွစ္တာ ကာလ( ၁၉၄၈ မွ ၁၉၅၈ )တြင္လည္း အစိုးရႏွင့္ ေရာင္စံု သူပုန္မ်ားႀကားတိုက္ပဲြမ်ားျဖစ္ပြားလ်က္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားအပါအ၀င္ ျပည္နယ္ ျပည္ပ ၌တိုင္းျပည္၏တိုးတက္ဖြြံ ့ျဖိဳးေရးကိစၥရပ္မ်ားကို တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ ထို ့ေႀကာင့္ ၁၉၆၂ တြင္ တိုင္းျပည္၏ မျငိမ္သက္မႈကို အေႀကာင္းျပကာ စစ္တပ္၏ အာဏာသိ္မ္းျခင္းကို ခံခဲ့ရေပသည္ ။

အထက္ပါအျဖစ္အပ်က္ သမိုင္းေႀကာင္းမွ တစ္တိုင္းျပည္လံုးအေနျဖင့္ သင္ခန္းစာရယူရမည္မွာ ေအာက္ေျခစစ္တပ္၏ အေျမာ္အျမင္မရိွျခင္းေႀကာင့္ မလိုလားအပ္ပဲ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားစြာ အသက္ဆံုးရ့ႈးခဲ့ရေပသည္ ။ ထို ့ျပင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို တည္ေဆာက္ျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္ျဖင့္ ေရရွည္ျပည္တြင္းစစ္သည္ ယေန ့တိုင္ေတာက္ေလာင္ေနပါသည္။
အလားတူပင္ အထက္မွ တပ္မေတာ္အရာရိွႀကီးမ်ား၏ သေဘာဆႏၵသည္ မည္သို ့ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ေအာက္ေျခစစ္တပ္မွ ယေန ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို သေဘာမေပါက္ပဲ ထင္ရာစိုင္းကာ ကခ်င္ေဒသအပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ေနထိုင္ရာ ရွမ္းျပည္နယ္ ၊ ကရင္ျပည္နယ္ ၊ မြန္ျပည္နယ္ ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တို ့တြင္ လူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳူးေဖာက္မႈမ်ားရိွေႀကာင္း ႀကားသိေနရေပသည္ ။
တစ္ျခားတစ္ဖက္တြင္ ျမန္မာျပည္သည္ ေရရွည္ျပည္တြင္းစစ္ေႀကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ၏ လက္နက္မ်ားေရာင္း၀ယ္ရာ ေစ်းကြက္ႀကီးျဖစ္ေနယံုမက သံယံဇာတအတြက္ျဖစ္ေစ ၊ ပထ၀ီ ႏိုင္ငံေရးေႀကာင့္ျဖစ္ေစ တရုတ္ ၊ အေမရိကန္အပါအ၀င္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ား၏ စစ္ေရး ႏိုင္ငံေရး ကစားကြင္း ျဖစ္လာႏိုင္ေခ်ရိွသည္ကို သတိႀကီးစြာထားရမွာ ျဖစ္ပါသည္ ။

ထို ့ေႀကာင့္ တန္းတူညီမွ်ေရး ၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္ စေသာ တိုင္းရင္းသားျပႆနာမ်ားကို အတိတ္ကလို မေျဖရွင္းပဲ ထားျခင္းသည္ အေကာင္းထက္ အဆိုးဖက္ကို တိုင္းျပည္သည္ ဦးတည္ေနသည္ဟု ဆိုႏိႈင္ေပသည္ ။ေရရွည္ျပည္တြင္းစစ္သည္ စစ္အသံုးစားရိတ္အျဖစ္ တိုင္းျပည္ကို အေႀကြးထူေျပာယံုမက အစိုးရအပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္မ်ားသည္ အဆံုးအရံႈးမ်ားစြာျဖင့္ ေန ့စဥ္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ ့ေနရပါသည္ ။ထို ့ျပင္အတိတ္ကလို လူမ်ိဳးေရး မုန္းတီးမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေႀကာင္း အျဖစ္အပ်က္က သက္ေသခံေနပါသည္ ။

အနာဂတ္တိုင္းျပည္၏ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္မလား

ထို ့ေႀကာင့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားေတာင္းဆိုေနသည့္ တတိုင္းျပည္လံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို လက္ရိွအစိုးရက တရား၀င္ေႀကျငာရပါမည္ ။.ေနာက္ျပီး ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ေတြ ့ဆံု ေဆြးေႏြးအေျဖရွာႏိုင္မည့္
ဒုတိယပင္လံုညီလာခံလို ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းကို လက္ရိွအစိုးရက ေဆာင္ရြက္ေပးရမွာပါ။
ဒီလိုမွ မဟုတ္ပဲ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးမွ လိုလားသည့္ စစ္မွန္ေသာ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကို လက္ရိွအစိုးရက ပံုေဖာ္တည္ေဆာက္မႈမရိွခဲ့ရင္ ညံ့ဖ်င္းေသာ အစိုးရကို ေျပာင္းလဲပစ္ဖို ့၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ လူထုကလက္ရိွအမတ္အမ်ားဆံုး ႀကံ့ဖြြိ ့ပါတီကို မဲမေပးပဲ ေနႀကေတာ့မွာ အေသအခ်ာျဖစ္ပါသည္ ။

ဘယ္လိုနည္းလမ္းျဖင့္ တိုင္းျပည္သည္ အေကာင္းဖက္ကို သြားမည္လား ၊ အဆိုးဖက္ကို ဦးတည္မည္လားဆိုသည္မွာ လက္ရိွအစိုးရအပါအ၀င္ အတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ား ၊ ျပည္သူျပည္သားအားလံုးတြင္ တာ၀န္ရိွပါသည္။

ထို ့ျပင္ အင္အားေတာင့္တင္းေသာ စစ္တပ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မွာ အသာစီးရေနေသာ လက္ရိွအစိုးရကို တည့္မတ္ ထိမ္းေႀကာင္းေပးရန္မွာ တိုင္းရင္းသားလူထုတစ္ရပ္လံုး စည္လံုးညီညြတ္ေရး အပါအ၀င္ ၊အတိုက္အခံ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား ညီညြတ္ေရးသည္လည္း အထူးတလည္လိုအပ္ေနပါသည္ ။.အဘယ္ေႀကာင့္ဆိုေသာ္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြမတိုင္ခင္ ၂၀၀၈ ဖဲြ ့စည္းပံုအရ တိုင္းျပည္မျငိမ္သက္ျဖစ္ေအာင္ဖန္တီး၍ျဖစ္ေစ ၊ အေႀကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေႀကာင့္ျဖစ္ေစ တပ္မေတာ္သည္ အာဏာသိမ္းျပီး ၁၉၆၂ လို သမိုင္းဘီးဟာ အခ်ိန္မေရြးတစ္ပတ္လည္ႏိုင္ေကာင္း လည္ႏိုင္ပါသည္ ။

ထို ့ေႀကာင့္ အနာဂတ္တိုင္းျပည္၏ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္မလားဆိုရာ
၀ယ္ လက္ရိွအစိုးရ၏ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ႏွင့္ လူထုဆႏၵအေပၚ ေလးစားလိုက္နာမႈအေပၚ၌ မ်ားစြာမူတည္ေနပါသည္ ။

ေအာင္ခိုင္ျမင့္
၀၅ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၁၂
— with Ko Myoe and 19 others.

No comments:

Post a Comment