Thursday, 15 November 2012

သမၼတ- အိုဗားမား ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ျမန္မာျပည္သူမ်ားမွ သြားေရာက္ၾကိဳဆိုျပီး အိုဗားမားထံ အိတ္ဖြင့္ေပးစာေပးပို႔ေစလို

ျမန္မာႏိူင္ငံရွိျပည္သူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ႏိူင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားမွ အေမရိကန္ႏိူင္ငံ၏ စကၠဴအလံငယ္ေလးမ်ားကိုင္
ေဆာင္ကာ အိုဗားမားအားသြားေရာက္ၾကိဳဆိုျပီး၊ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အိတ္ဖြင့္ေပးစာကိုေရး၍ ျမန္မာႏိူင္ငံ၏ ႏိူင္ငံ
ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ဒီထက္ပိုမို အားေကာင္းလာေအာင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပံပိုးမႈေတြလုပ္ေပးသြားရန္ သမၼတ
အိုဗားမားထံအိတ္ဖြင့္ေပးစာေပးပို႔ရန္အတြက္
၊ အိုဗားမားျမန္မာႏိူင္ငံသို႔လာမည့္ေန႔တြင္ ေထာက္ခံၾကိဳဆိုမႈျပဳေစလို
ပါတယ္။
ဒီအတြက္ က်ေနာ္ေရးသားထားေသာ အိတ္ဖြင့္ေပးစာကို အဂၤလိပ္လိုလာသာျပန္ျပီး လိုအပ္လွ်င္အသံုးျပဳလို႔ရေၾကာင္း
ႏွင့္ လိုတိုးပိုေလွ်ာ့လုပ္လို႔ရပါေၾကာင္း ( ဒါမွမဟုတ္ ) မိမိတို႔၏ သေဘာထားဆႏၵအရ အိတ္ဖြင့္ေပးစာေပးပို႔လိုက
ေပးပို႔လို႔ရပါေၾကာင္းႏွင့္ ႏိူင္ငံေရးအက်ဳိးအျမတ္မ်ားရရွိေစရန္အတြက္ က်ေနာ့္အေနျဖင့္ အၾကံျပဳတိုက္တြန္းလိုပါတယ္။

သို႔/
မစၥတာ အိုဗားမား
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
အေမရိကန္သမၼတ မစၥတာအိုဗားမားထံ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

ရက္စြဲ ။    ။   . ၁၁. ၂၀၁၂

( ၁ ) မစၥတာအိုဗားမားအေနနဲ႔ အေမရိကန္သမၼတအျဖင့္ ဒုတိယအၾကိမ္ထပ္မံအေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့အတြက္၊ အေမရိ
ကန္ ႏိူင္ငံသူ/ သားမ်ားႏွင့္ထပ္တူ ကြ်ႏူ္ပ္တို႔ျမန္မာႏိူင္ငံရွိ ျပည္သူမ်ားမွ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္မိျပီး၊ ႏွစ္ေထာင္း
အားရေက်နပ္မိေၾကာင္း ဦးစြာပထမ ဂါရျပဳ ႏႈတ္ခြန္းဆက္လိုပါတယ္။
( ၂ ) အေမရိကန္သမၼတ၏ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ကြ်ႏူ္ပ္တို႔ ျမန္မာျပည္သူမ်ားမွ လိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆိုျပီး၊
ယေန႔ ျမန္မာ့ႏိူင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ အေမရိကန္အစိုးရအေနနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ပိုမိုအား
ေကာင္းလာေအာင္ ဒီထက္ပိုျပီး ျမန္မာအစိုးရကို ဖိအားေပးမႈေတြျပဳလုပ္သြားျပီး၊ လက္ရွိျမန္မာအစိုးရ၏ ဒီမိုကေရစီ
ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြအေပၚ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚသို႔ ေရာက္ရွိလာေစရန္ အိုဗားမားအစိုးရအေနနဲ႔ သမၼတဦးသိန္း
စိန္ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရႏွင့္ ဒု- ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီး မင္းေအာင္လိႈင္ဦးစီးဦးေဆာင္ေနသည့္ တပ္မေတာ္အား မိတ္ဖက္အေနျဖင့္
လက္တြဲေခၚေဆာင္သြားသင့္ေၾကာင္း ကြ်ႏူ္ပ္တို႔မွ အိုဗားမားအစိုးရကို ေလးနက္စြာတိုက္တြန္းလိုပါတယ္။
( ၃ ) လက္ရွိ ျမန္မာႏိူင္ငံ၏ ႏိူင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ျမန္မာႏိူင္ငံသို႔လာေရာက္သည့္ သမၼတအိုဗားမား အေန
ႏွင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုတဲ့အခါေသာ္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေတြဆံုတဲ့အခါလည္း
ေကာင္း၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွာထိပ့္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုတဲ့အခါလည္းေကာင္း၊ ႏိူင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား
လြတ္ေျမာက္ေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားရပ္တန္႔ေစေရး၊ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္ဆိုင္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ရခိုင္
ျပည္အတြင္းျဖစ္ပြါးေနသည့္ ပဋိကၡမ်ားအဆံုးသတ္ေရး၊ နယ္စပ္ဖြြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ျမန္မာႏိူင္ငံတြင္ ပ်က္စီးယိုယြင္းေန
သည့္ တရားေရးမ႑ိဳင္၊ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ ပညာေရးအေဆာက္အအံု၊ က်မၼာေရးအေဆာက္အအံု၊
လူ႔မႈေရးအေဆာက္အအံုမ်ား ျပန္လည္ေကာင္း မြန္လာေအာင္ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားကို ဖိအားေပးမႈေတြျပဳေပးျပီး
လိုအပ္သည့္အကူညီမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ပံပိုးကူညီေပးေစလိုပါတယ္။
( ၄ ) ျမန္မာႏိူင္ငံ၏ ႏိူင္ငံေရးျပဳျပင္ေရးတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ ပါဝင္ပတ္သက္မႈသည္၊ လက္ရွိ ႏိူင္ငံေရးျဖစ္စဥ္
ကာလတြင္ လြန္စြာမွ အေရးပါေနသည္ကို သမၼတအိုဗားမားအား အေလးနက္ထား၍သိေစလိုပါသည္။
( ၅ ) ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ႏိူင္ငံ၏ ႏိူင္ငံေရးအေျပာင္းလဲတြင္ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑မွာ လြန္စြာမွ အေရးပါေနသည့္အတြက္
ေၾကာင့္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔ ေႏြးေထြးေသာထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ားရရွိရန္ မ်ားစြာလိုအပ္ေန
ေသးေၾကာင္း၊ အေမရိကန္တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အား ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္
ပူးေပါင္းပါဝင္လာႏိူင္ရန္အတြက္ လက္တြဲေခၚသြားႏိူင္မွသာ ျမန္မာႏိူင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္ထည္ေဖာ္
သည့္အခါ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ႏိူင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ကြ်ႏူ္ပ္တို႔ျမန္မာႏိူင္ငံရွိ ျပည္သူမ်ားမွ အိုဗားမားအစိုးရကို အထူးတလွယ္သိေစ
လိုပါသည္။
( ၆ ) အေမရိကန္သမၼတ၏ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္သည္ ျမန္မာ့ႏိူင္ငံ၏ ႏိူင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈကို အေကာင္းဆံုးအေနထားသို႔ေရာက္ရွိလာေအာင္ ေဆာင္က်ဥ္းလုပ္ေဆာင္ေပးႏိူင္လိမ့္မည္ဟု ကြ်ႏူ္ပ္တို႔ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ယံုၾကည္ပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္
( ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိူင္ငံသူ/ ႏိူင္ငံသားမ်ား )
by Ko Balai Aung Soe on Thursday, November 15, 2012 at 3:03am ·

No comments:

Post a Comment