Sunday, 23 June 2013

ဘာသာမတူထိမ္းျမားမႈခ်ဳပ္ခ်ယ္မည့္ဥပေဒကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျပစ္တင္ေဝဖန္(AFP မွ 21 Jun 2013 ရက္စြဲပါ “ Suu Kyi Slams Marriage Law”သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္ )

ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အျခားဘာသာဝင္ အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္တင္း ၾကပ္ရန္ အမ်ိဳးသားေရးအစြန္းေရာက္ ဘုန္းႀကီးမ်ားက အဆိုျပဳေနျခင္းကို အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ျပစ္တင္ေဝဖန္လိုက္ၿပီး လူအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားလိုက္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ဆို ပါသည္။

ဒါက တစ္ဖက္သတ္ဆန္လြန္းပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္အမ်ိဳးသမီးေတြကိုပဲ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရသလဲ။အမ်ိဳးသမီးေတြကို မမွ်မတ ဆက္ဆံလို႕မရပါဘူး” ဟု အင္တာဗ်ဴးတြင္ သူမေျပာၾကားသည့္အတိုင္း Radio Free Asia ကသတင္းေဖာ္ျပသည္။

“ဒီကိစၥက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဥပေဒေတြနဲ႔ကိုယ္ညီမႈမရွိဘူးလို႕ ကၽြန္မနားလည္ထားပါတယ္။အထူးသျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာမွာ ဒီလိုတားျမစ္မႈေတြ မရွိပါဘူး။ဒါဟာ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးနဲ႔ လူ႕အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္တာပါပဲ”ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘာသာေရးအမ်ိဳးသားေရး အစြန္းေရာက္အယူအဆမ်ားေၾကာင့္ လူသိမ်ားေနေသာ မႏၱေလးမွဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးဝီရ သူစည္းရုံးလႈပ္ရွားေနေသာ အဆိုျပဳခ်က္အရ ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ိဳးသမီးကို လက္ထပ္လို႕သည္ အျခားဘာသာဝင္ အမ်ိဳးသား သည္ လက္မထပ္မွီဘာသာေျပာင္းျခင္း၊ မိဘမ်ားႏွင့္ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားထံ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းျခငး္တို႕ ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ ၿပီး၊ ၄င္းစည္းကမ္းကို ခ်ိဳးေဖာက္ပါက ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္အထိႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာ သိမ္းယူျခင္း ခံရဖြယ္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

ယခင္စစ္ဖက္က အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာႏိုင္ငံတြင္ ဗုဒၶဘာသာမြတ္ဆလင္ အဓိကရုဏ္း ထၾကြလာမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သံဃာ ေတာ္ ၂၀၀ ေက်ာ္မၾကာေသးမွီက ေတြဆံုစည္းေဝးၾကစဥ္ ဦးဝီရသူက ၄င္းအယူအဆကိုတင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဗုဒၶဘာသာဝငအမ်ိဳးသမီးေတြက မြတ္ဆလင္အမ်ိဳးသားေတြကို လက္ထပ္တဲ့အခါ သူတို႔ရဲ႕လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ ခြင့္ ဆံုးရႈံးေနတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဒီလိုဥပေဒမ်ိဳး လိုအပ္ပါတယ္”ဟု ဦးဝီရသူက ရွငး္လင္းေျပာၾကားသည္။

ဝါရင့္အႀကီးတန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက ၄င္းအဆိုျပဳခ်က္ကိုေဆြးေႏြးရန္ ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကၿပီး၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားေသာ အုပ္စုမ်ားလည္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္႕က်င္ကန္႕ကြက္ခဲ့ၾကသည္။

လြန္႕ခဲ့ေသာႏွစ္ႏွစ္က စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပည္ဖံုးကားခ်ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကုလားဗမာ အဓိကရုဏ္းမ်ား၊ တရုတ္ - ဗမာအဓိကရုဏ္းမ်ား၊ ယခင္ကတည္းက ျဖစ္ပြားခဲ့ဘူးၿပီး၊ ယခုႏွစ္ပိုင္းတြင္ ရခိုင္ - ရုိဟင္ဂ်ာအဓိကရုဏ္းႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ မြတ္ဆလင္အဓိကရုဏ္းမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားလွ်က္ ရွိသည္။ အဆိုပါျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးပေယာဂဆရာမ်ား၏ ႀကိဳး ကိုင္မႈမ်ား၊ လူမ်ိဳးေရးဘာသာေရး အစြန္းေရာက္မ်ား၏ အေမွ်ာ္အျမင္မဲ့ လုပ္ရပ္မ်ား၊ ျပည္ပ အစၥလာမ္အဖြဲ႕အစည္း အခ်ိဳ႕၏ ပတ္သက္မႈမ်ား ေရာယွက္ရႈပ္ေထြးေနသည့္ဟု အကဲခတ္ေလ့လာမႈမ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။ ထို႕အျပင္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ေနာက္ျပန္လွည့္စရာ အေၾကာင္းမရွိဟူေသာေျပာၾကားခ်က္မွာမွန္ကန္ဖြယ္ရွိေသာ္လည္း၊ အရွိန္ မျမန္ပဲေႏွးေကြးေအာင္ အကြက္ခ်ႀကံစည္သူမ်ားရွိေနသည္ဟု ျပည္တြင္းမွေစာင့္ၾကည့္သူအခ်ိဳ႕က မွတ္ခ်က္ေပးၾက သည္။

Yangon chronicle

No comments:

Post a Comment