Thursday, 28 February 2013

ပုံႏွိပ္ဥပေဒၾကမ္း စာနယ္ဇင္းအသင္းမ်ား ကန္႔ကြက္၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္းက သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကစဥ္ (ဓာတ္ပုံ – ေဂ်ပိုင္ / ဧရာ၀တီ)
ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက အတည္ျပဳေရးထားေသာ ပုံႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ထုတ္ေ၀ျခင္းလုပ္ငန္း ဥပေဒၾကမ္းကုိ အစုိးရပုိင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ယမန္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေၾကညာလုိက္ရာ ယင္းဥပေဒၾကမ္းသည္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို ျပန္လည္ ထိန္းခ်ဳပ္ရာ က်ေသာေၾကာင့္ စာနယ္ဇင္းအသင္း ၃ခုက တရား၀င္ကန္႔ကြက္မည္ ဟု သတင္းရရွိသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းစာဆရာ အသင္းမွ ဦးမ်ဳိးမင္းထုိက္၊ ျမန္မာသတင္းသမဂၢမွ ဦးေဇာ္သက္ေထြးႏွင့္ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက လာမည့္ ရက္အနည္းငယ္အတြင္း အစုိးရ ပုံႏွိပ္ဥပေဒၾကမ္းကို တရား၀င္ ကန္႔ကြက္ေသာ ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္သြားရန္ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းဥပေဒၾကမ္းသည္ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္၊ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္ေနသျဖင့္ ကန္႔ကြက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိၾကသည္။

ပုံႏွိပ္ဥပေဒၾကမ္းတြင္ အခန္း ၈ ခန္းႏွင့္ ပုဒ္မ ၂၈ ပါ၀င္ၿပီး ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန၊ မူပုိင္ခြင့္ႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ဌာနခြဲ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးသည္ သတင္းေအဂ်င္စီ၊ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္း၊ ၀က္ဘ္ဆုိက္၊ ထုတ္ေ၀သူ၊ ပုံႏွိပ္သူမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ထုတ္ေပးခြင့္ အာဏာရွိၿပီး ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္၊ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ဆန္႔က်င္လွ်င္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးသည္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကို ရုပ္သိမ္းျခင္း၊ ကာလအကန္႔အသတ္ျဖင့္ ရပ္ဆုိင္းႏုိင္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။
ထို႕ျပင္ “တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို ပ်က္ျပားေစျခင္း” “ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ပြားေစရန္ လံႈ႕ေဆာ္ျခင္း” စသည့္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား တိက်ရွင္းလင္းမႈ မရွိျခင္း၊ အသိပညာကို ျဖန္႕ျဖဴးေပးႏိုင္ေသာ ျပည္တြင္းသတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းမ်ားသာမက ႏိုင္ငံတကာရွိ သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းမ်ား က်ယ္ျပန္႕စြာ ေရာက္ရွိေစေရးအေပၚ တင္းၾကပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းတို႕ေၾကာင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး ႏွင့္တရားစီရင္ေရးကုိ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္ေသာ စတုတၳမ႑ဳိင္အျဖစ္ ရပ္တည္ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ရန္ ခက္ခဲသည္ဟု သတင္းစာဆရာမ်ားက ယူဆေနသည္။
“သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ သတင္းသမားေတြႀကဳိးပမ္းေနတဲ့ကာလမွာ အခုလိုမ်ဳိး ပုံႏွိပ္နဲ႔ထုတ္ေ၀ျခင္း ဥပေဒၾကမ္းကေတာ့ မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ရာ ေတြ႕ေနရတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး ထိခိုက္ေစမယ့္ ဟာေတြ၊ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက လြတ္လပ္ခြင့္ေရးသားခြင့္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ ေစႏုိင္တဲ့ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိေတြရွိလာတာက သတင္း လြတ္လပ္ခြင့္ ထိခုိက္ႏုိ္င္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ မီဒီယာသမားေတ ြ၀ုိင္း၀န္းၿပီးေတာ့ လက္တြဲၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ဖို႔လိုပါတယ္။ အခုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ မကုိက္ညီတဲ့၊ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္တဲ့ ဒီဥပေဒ အသက္မ၀င္လာဖုိ႔ ျပည္သူေတြေရာ၊ သတင္းသမားေတြေရာ ၀ုိင္းႀကဳိးစားၾကရမယ္” ဟု ျမန္မာသတင္းသမဂၢမွ တာ၀န္ရွိသူတဦးျဖစ္သူ ဦးေဇာ္သက္ေထြးက ေျပာသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)က ေရးဆြဲေနေသာ ပုံႏွိပ္ႏွင့္မီဒီယာဥပေဒၾကမ္းထြက္ရွိမလာခင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ပုံႏွိပ္ေရးႏွင့္စာအုပ္ထုတ္ေ၀ေရးလုုပ္ငန္းက ဦးေဆာင္ေရးဆြဲထားေသာ ပုံႏွိပ္ဥပေဒၾကမ္းကုိ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပျခင္းမျပဳမီ ျပည္သူအမ်ား သိရွိေလ့လာေစႏုိင္ရန္ဟု ဆုိကာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ယင္းဥပေဒၾကမ္းပါ အခ်က္အလက္အခ်ဳိ႕သည္ သတင္းသမား အမ်ားစု လုိလားေနေသာ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ထုိက္တန္ေသာ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ထိန္းခ်ဳပ္ေနေသာ အေျခအေနမ်ဳိးျဖစ္ေစရန္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားသည္ဟု စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားက ဆုိၾကသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းစာဆရာအသင္းမွ တာ၀န္ရွိသူလည္းျဖစ္၊ Venus News Weekly၏ ထုတ္ေ၀သူလည္းျဖစ္သူ ဦးမ်ဳိးမင္းထုိက္က ” အစုိးရ ပုံႏွိပ္ဥပေဒၾကမ္းကို က်ေနာ္တုိ႔ ကန္႔ကြက္ဖို႔ လုပ္ေနတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီက ပုံႏွိပ္မီဒီယာဥပေဒၾကမ္း ဆြဲေနတယ္။ အဲဒီ မီဒီယာဥပေဒမွာ က်ေနာ္တို႔က လြတ္လပ္ခြင့္ေတြ ေတာင္းထားတယ္။ မီဒီယာဥပေဒမွာ ရမယ့္ လြတ္လပ္ခြင့္ ဥပေဒေတြက အစိုးရ ပုံႏွိပ္ဥပေဒၾကမ္း အတည္ျပဳလုိက္ရင္ အကုန္လုံးက ဆန္႔က်င္ဘက္ေတြ ျဖစ္ကုန္ၿပီ။ သတင္းေထာက္က ႀကဳိက္သလုိေရး၊ အယ္ဒီတာက ႀကဳိက္သလိုတည္းျဖတ္၊ ထုတ္ေ၀သူက ၿငိစြန္းမွာ စုိးရိမ္ေတာ့ မထုတ္ရင္ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ ဥပေဒနဲ႔ မလုိက္နာရင္ ေထာင္ခ်မယ္၊ ဒဏ္ေငြေပးရမယ္ ဆုိတာက တဖက္က ဖြင့္တယ္ေျပာၿပီး တဖက္က ပိတ္တဲ့ပုံစံျဖစ္ေနတယ္။ အခု ပုံႏွိပ္ဥပေဒၾကမ္းက ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ပုံႏွိပ္မီဒီယာဥပေဒကုို ျပန္ၿပီးအစားထုိးအသက္သြင္း သလုိျဖစ္ေနတယ္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ဥပေဒကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ဥပေဒလုိ႔ အမည္ေျပာင္းလိုက္တာပဲ” ဟု ေျပာသည္။
သတင္းမီဒီယာတခုျဖစ္သည့္ Weekly Eleven ကလည္း အစုိးရ ပုံႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေ၀ျခင္း ဥပေဒၾကမ္းကုိ ကန္႔ကြက္သည္ဟု ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)၏ အဖြဲ႕၀င္လည္းျဖစ္၊ ေပၚျပဴလာသတင္းဂ်ာနယ္၏ တာ၀န္ခံ အယ္ဒီတာလည္းျဖစ္သူ ေဒၚတင္ဇာေဇာ္က ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ပုံႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေ၀ျခင္းဥပေဒၾကမ္းတြင္ လုပ္ငန္း အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ဟု ေခၚဆိုထားေသာ ထုတ္ေ၀ခြင့္၊ ပုံႏွိပ္ခြင့္လုိင္စင္ကို ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဥပေဒျဖင့္ တရား၀င္ထိန္းခ်ဳပ္ထားသျဖင့္ ယခင္စစ္အစုိးရလက္ထက္က ပုံစံမ်ဳိးပင္ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)က ေရးဆြဲေနေသာ မီဒီယာဥပေဒၾကမ္းတြင္မူ သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းကုိ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳသည့္ ပုံစံကုိ ထည့္သြင္းေရးထားသည့္အတြက္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေျပာသည္။
“အားလုံးပါၿပီးေတာ့ ေရးဆြဲေနတဲ့ မီဒီယာဥပေဒမွာဆုိရင္ လုိင္စင္၊ အသိ္အမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ယူရတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ စာေပ၊ သတင္း မီဒီယာလုပ္ငန္းမွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံခြင့္ရွိတဲ့သူေတြ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ခြင့္ရွိတဲ့ ပုံစံမ်ဳိးလုပ္ထားတာ။ ဒါေပမဲ့ ဒီဥပေဒၾကမ္းမွာက လုိင္စင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရွိမွ လုပ္ရတာမ်ဳိးလုပ္ထားေတာ့ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီဥပေဒနဲ႔ ဆုိရင္ေတာ့ သတင္း လြတ္လပ္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္ထားတယ္ ေျပာရမယ္။ တခုခုဆုိတာနဲ႔ ဥပေဒနဲ႔ ကိုင္ၿပီး ထုတ္ေ၀ခြင့္ကို ပိတ္တာ၊ သိမ္းတာမ်ဳိး လုပ္ႏုိင္တဲ့ အခြင့္အေရး ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွာ ရွိေနတယ္။ အရင္ပုံစံအတုိင္းပါပဲ” ဟု ေဒၚတင္ဇာေဇာ္က ဆုိသည္။
ျမန္မာ ဂ်ာနယ္လစ္ ကြန္ရက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးလည္းျဖစ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံစာနယ္ဇင္း ေကာင္စီအဖြဲ႕၀င္လည္းျဖစ္သူ ဦးျမင့္ေက်ာ္ကလည္း လက္ရွိအစုိးရထုတ္ျပန္ေသာ ပုံႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ထုတ္ေ၀ျခင္း မီဒီယာဥပေဒၾကမ္းတြင္ လုပ္ငန္း မွတ္ပုံတင္ျခင္းကို ေသခ်ာစြာရွင္းလင္းထားျခင္းမရွိဘဲ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ပုံႏွိပ္သူမ်ားႏွင့္ ထုတ္ေ၀သူမ်ား မွတ္ပုံတင္ဥပေဒကဲ့သုိ႔ပင္ မရွင္းမလင္း ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု သုံးသပ္သည္။
“ထုတ္ေ၀ခြင့္ မွတ္ပုံတင္ သက္တမ္း သတ္မွတ္ထားတာက က်ေနာ္တုိ႔က သက္တမ္း မသတ္မွတ္ဖို ႔ေျပာေနတာေလ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)ရဲ႕မီဒီယာ ဥပေဒမွာလည္း မသတ္မွတ္ဖုိ႔ ေျပာထားတာေလ။ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ကုိက္ညီတယ္ဆုိရင္ ေပးလုိက္၊ ဘယ္အခ်က္အလက္ေတြ ေဖာက္ဖ်က္တယ္ဆုိရင္ ရုပ္သိမ္းလုိက္ေပါ့။ တႏွစ္တခါ၊ ၂ ႏွစ္တခါ သက္တမ္းတုိး ဆုိတာမ်ဳိးေတြက သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို ထိန္းခ်ဳပ္တယ္လုိ႔ ယူဆစရာရွိတယ္။ ေထာက္ျပစရာရွိတယ္။ ဂ်ာနယ္ေတြအေနနဲ႔ လုပ္ငန္းအေနနဲ႔ မွတ္ပုံတင္တာလား၊ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိေသးဘူး။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွာလည္း အဲလိုမ်ဳိးပဲပါတယ္”ဟု ဦးျမင့္ေက်ာ္က ဆုိသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)က မူၾကမ္းေရးဆြဲေနေသာ ပုံႏွိပ္ႏွင့္သတင္းမီဒီယာဥပေဒ ပထမမူၾကမ္း၊ အခန္း ၆၊ ပုံႏွိပ္ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာ လုပ္ငန္းမ်ား တည္ေထာင္ျခင္း၊ ပုဒ္မ ၃၀ (ဃ) တြင္ ပုံႏွိပ္ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာ လုပ္ငန္းမ်ား၏ မွတ္ပုံတင္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ကို တရားရုံးမွအပ မည္သူမွ်ပယ္ဖ်က္ခြင့္၊ ျငင္းပယ္ခြင့္မရွိေစရ ဟု ျပ႒ာန္းထားရာ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ပုံႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ထုတ္ေ၀ျခင္းလုပ္ငန္း ဥပေဒၾကမ္းပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ လုံး၀ ဆန္႔က်င္ျခားနားလ်က္ ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။
ပုံႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေ၀ျခင္းလုပ္ငန္း ဥပေဒၾကမ္း၊ အခန္း ၃ ပုံႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေ၀ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ လုိက္နာရန္ စည္းကမ္းမ်ားတြင္ စည္းကမ္းခ်က္ငါးခ်က္ပါ၀င္ၿပီး  ယင္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအနက္ ပုဒ္မ ၇ (ခ) ႏွင့္ (ဂ)တြင္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကို ပ်က္ျပားေစရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ပြား ေစရန္ေသာ္လည္းေကာင္း လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ အျခားတည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ ျပ႒ာန္းမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ ေဖာက္ဖ်က္ရာေရာက္သည့္ အေရးအသား၊ စာမ်ားထုတ္ေ၀ျခင္း ဆုိေသာ တားျမစ္ခ်က္ စည္းကမ္းမ်ားသည္ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအေပၚ လိုရာဆြဲ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ႏုိင္ရန္ ေရးဆြဲထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖစ္သည္ဟု စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားက ဆုိၾကသည္။
ရုိက္တာ သတင္းဌာန၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ သတင္းေထာက္လည္းျဖစ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီ (ယာယီ)၏ အဖြဲ႕၀င္လည္းျဖစ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ သတင္းစာဆရာအသင္း ဒုတိယဥကၠ႒လည္းျဖစ္သူ ဦးေအာင္လွထြန္းက ပုံႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေ၀ျခင္းလုပ္ငန္း ဥပေဒၾကမ္းပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ ဆြဲႏုိင္၊ ဆန္႔ႏုိင္ ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး စာနယ္ဇင္းမ်ား၏ သတင္းယူခြင့္၊ သတင္းေဖာ္ျပခြင့္မ်ားကို ဟန္႔တားႏုိင္သည့္ ဂုဏ္သတၱိမ်ား ရွိေနသည္ဟု ေျပာသည္။
“ဒီဥပေဒက နည္းနည္း စိတ္ထဲမွာေတာ့ မရွင္းမလင္းတာေတြ ရွိတယ္။ အခန္း ၃ ပုဒ္မ ၇ (ခ) ကုိ နည္းနည္း လိုရာကို ဆြဲဆန္႔သုံးႏုိင္အားႀကီးမယ္ထင္တယ္။ လုိရင္ လုိသလုိ၊ မလုိရင္ မလုိသလုိေပါ့” ဟု ဦးေအာင္လွထြန္းက ရွင္းျပသည္။
ပုံႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ထုတ္ေ၀ျခင္းလုပ္ငန္းဥပေဒ ၾကမ္းပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ေရးဆြဲထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္ေနေၾကာင္း မက္ဆင္ဂ်ာ ဂ်ာနယ္၏ တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာ ဦးေအာင္ေပၚထြန္းက ရွင္းျပသည္။
“အခန္း ၃ စည္းကမ္းခ်က္ေတြမွာ အၾကမ္းဖ်င္းၾကည့္ရင္ စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္ကို ထိန္းခ်ဳပ္တာေတြ ပါေနတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ တည္ဆဲဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ေရးသားမႈဆုိတာ ဘာကို ေျပာခ်င္တာလဲ။ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ပ်က္ျပားေစတာ၊ ဆူပူလႈံ႕ေဆာ္ေစတာဆုိတာကေရာ ဘယ္လိုမ်ဳိးလဲေပါ့။ အဲဒီအခ်က္ေတြက မရွင္းလင္းဘူး။ တေလွ်ာက္လုံးလည္း ဒီအခ်က္ေတြနဲ႔ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္ခဲ့တာ” ဟု ဦးေအာင္ေပၚထြန္းက ဆုိသည္။
ဒီမုိကေရစီစနစ္သုိ႔ သြားေနၿပီဟု အစုိးရက ေျပာဆုိေနသည့္အတြက္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ သတင္း လြတ္လပ္ခြင့္ရရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ သတင္းမီဒီယာအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္လုိေသာ သေဘာထားမ်ားကိုသာ ရင္ဆုိင္လာရေၾကာင္း ဦးေအာင္လွထြန္းက ေျပာသည္။
“အရင္ထက္ေတာင္မွ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို ထိန္းခ်ဳပ္လာတာပဲ။ ေမွ်ာ္လင့္ထားတာက အရင္ဥပေဒေတြထက္ ပုိၿပီးေတာ့ မတင္းက်ပ္တာေတြမ်ဳိးေပါ့။ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို ပုိၿပီးေတာ့ လြတ္လပ္ခြင့္ရွိတာမ်ဳိး။ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို ကုိယ့္ဟာကုိယ္္ထိန္းေက်ာင္းမယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ မေမ့သင့္တာက အီလက္ထေရာနစ္မီဒီယာဆုိတာႀကီးလည္းရွိေသးတယ္။ အခ ုဒီဥပေဒနဲ႔ အီလက္ထေရာနစ္ဥပေဒေပါင္းလုိက္ရင္ က်ေနာ္တုိ႔ေတြ သုံးလုိ႔ကုိရမွာမဟုတ္ဘူး။

No comments:

Post a Comment