Wednesday, 30 January 2013

ငတက္ျပားဇာတ္လမ္းတြဲ

ငတက္ျပားဇာတ္လမ္းတြဲ

လယ္သမားေတြကို အေၾကြးဆပ္စရာရိွလို႔ ထမင္း တနပ္ပဲစားၾကဆိုတဲ႔ ျမင္႔႔လိုင္ 
မင္းအခုေျဖရွင္းရင္ရွင္း မရွင္းရင္ မင္းကိုရွင္းမယ္႔ သူေတြ သန္းနဲ႔ခ်ီရိွတယ္

လည္ယာ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ၾကီး ဦးျမင့္လႈိင္ အလြဲသုုံးစားမႈမ်ား
လယ္/ဆည္မွ အျငိမ္းစားဝန္ထမ္းတဦး၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၆၊ ၂၀၁၃
      ၂ဝ၁၅ မတိုင္မီ ျပည္သူပိုင္စက္႐ံုမ်ားကို ငွားရမ္းေရာင္းစားျခင္းႏွင့္ ဌာနမွ စက္-ယႏၲရား-ဆီ-လုပ္သားအင္အားမ်ားကို ကိုယ္က်ိဳးရွာ အလြဲသံုးစားအစြမ္းကုန္လုပ္ေနေသာ လယ္ယာႏွင့္ဆည္ေျမာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးျမင့္လိႈင္
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးျမင့္လိႈင္သည္ လယ္/ဆည္ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ စက္႐ံု- အလုပ္႐ံုမ်ား ေျမေနရာမ်ားကို အ႐ႈံးေပၚေနသည့္ဟု အေၾကာင္းျပကာ လာဘ္ ေပးေသာ တ႐ုတ္ေနာက္ေက်ာျပဳ ကုမၸဏီမ်ားအား ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေရး ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ အေဆာတလ်င္ ႏွစ္ရွည္ငွားရမ္း ေရာင္းခ်၍ အလြဲသံုးစား ျပဳေနပါသည္။
ဦးျမင့္လိႈင္သည္ ၎ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တ႐ုတ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳထားသည့္Young Investment Group Industry Co.,Ltd (YIG) အား ၎၏ ဝန္ႀကီး ဌာနလက္ေအာက္ရွိ စက္႐ံု အမ်ားအျပားအား ႏွစ္ရွည္ငွားရမ္း ထား ပါသည္။
-      စက္႐ံုမ်ားအား ငွားရမ္းရာတြင္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဘဲ သတင္းစာထဲမွ တင္ဒါေခၚကာ အခ်ိန္(၇)ရက္သာ ေပး၍ ငွားရမ္းပါသည္။ ငွားရမ္းမည့္ကုမၸဏီမွလည္း တင္ဒါေၾကာ္ျငာ မပါမွီကပင္ ေျမတိုင္းျခင္း၊ အျခားႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအား တစ္ဆင့္ျပန္လည္ျပသျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းသည္ နဂိုကပင္ စည္းဝါး႐ိုက္ထားမွန္း သိသာေနပါသည္။
-      ဝန္ႀကီးဦးျမင့္လိႈင္သည္ မိဘအေမြေပးထားေသာ ခိုင္းႏြားမ်ားကို အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးမခ်ဘဲ မသံုးတတ္ဘဲ သားသတ္သမားလက္သို႔ ေရာင္းခ်စားေသာက္ေနသူႏွွင္႕တူေသာ ျပည္ဖ်က္ကိုယ္က်ိဳး ရွာသူျဖစ္ေနပါသည္။

ဥပမာ(၁) ပ်ဥ္းမပင္ပန္ကာႀကိဳးစက္႐ံု (ျမန္မာ့စက္မႈလုပ္ငန္းသံုးရာဘာ ပစၥည္းစက္႐ံု)ကို အ႐ႈံးေပၚသည္ဟု အေၾကာင္းျပကာ( YIG) သို႔ တစ္လလွ်င္ ၂၅သိန္းႏွင့္ ငွားရမ္းထားပါသည္။ ၂ဝ၁၁ ဧၿပီလမွ စတင္ ငွားရမ္းထားၿပီး စက္႐ံုမွာ ယခုထိ ျပန္လည္လည္ပတ္ျခင္းမရွိဘဲ စက္႐ံုအား ပိတ္ထား ျခင္းမွာ ျမန္မာတို႔၏ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းအား ပိတ္ထားၿပီး တ႐ုတ္ပစၥည္းမ်ား သြင္းႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ေနသလား ထင္မွတ္ရပါသည္။ 
၎စက္႐ံုသည္ ယခင္က လယ္ယာသံုးတာယာမ်ား ၊ ပန္ကာႀကိဳးမ်ားကို စြမ္းအားျပည့္ ထုတ္လုပ္ေနေသာ စက္႐ံုျဖစ္ၿပီး ရပ္နားထားသည္မွာ (၁)ႏွစ္ခြဲ ေက်ာ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ကိုင္မစားတတ္ေသာ ဝန္ႀကီးသည္ အဆင္ျခင္မဲ့စြာ မိမိကိုယ္က်ိဳးအတြက္ ငွားရမ္းေရာင္းစားလိုက္ပါသည္။
စက္႐ံုရပ္ထားျခင္းသည္ ငွားရမ္းစဥ္က စာခ်ဳပ္ပါစည္းကမ္းႏွင့္ မကိုက္ညီပါ။ တုိင္းျပည္၏ GDP က်ဆင္းေစပါသည္။ သို႔ေသာ္လဲ မိမိပိုက္ဆံရၿပီးျဖစ္၍ မည္သို႔မွ် အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိဘဲ YIG မွ လက္ၫွိဳးထိုးသမွ် အကုန္ငွား ရမ္း၍ ကိုယ္က်ိဳးရွာေန ပါသည္။

ဥပမာ(၂) (၉)မိုင္ အမွတ္(၁) လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာစက္႐ံု သည္လည္း (၁ဝ-၃-၁၉၅၆)ႏွစ္တြင္ သခင္ေက်ာ္ထြန္းမွ အုတ္ျမစ္ခ်ၿပီး ျမန္မာ့စက္မႈလယ္ယာက႑ကို အစဥ္အလာျဖင့္ အက်ိဳးျပဳခဲ့ေသာ စက္႐ံုျဖစ္ပါသည္။ အေမွ်ာ္အျမင္ၾကီးေသာနဳိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားဝန္ၾကီးမ်ား အစဥ္အဆက္ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ခဲ႕ ေသာစက္ရုံျဖစ္ပါသည္။
ယခုလဲ ႏွစ္စဥ္ လယ္ယာသံုးလက္တြန္းထြန္စက္မ်ား ၂ဝဝဝ ေက်ာ္ လုပ္ၿပီး အျမတ္ရအက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းေနေသာ စက္႐ံုျဖစ္ပါသည္။ အဆင္ျခင္မဲ့ေသာ ဦးျမင့္လိႈင္သည္ YIG ကုမၸဏီမွ လိုခ်င္ေနသျဖင့္ စက္႐ံုအ႐ႈံးေပၚေနပါသည္ဟု စာရင္းလိမ္ျပကာ ခိုင္းႏြားအား သားသတ္သမားသို႔ လက္လႊဲေပးႏိုင္ရန္ အသည္းအသန္ ႀကိဳးစား ေနပါသည္။
Young Investment Group Industry Co.,Ltd (YIG) အား သည္ (၉) မိုင္ လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာ စက္႐ံု(၁)ကို လိုခ်င္သည္မွာ လယ္ယာသံုးစက္ ထုတ္လုပ္ရန္မဟုတ္ဘဲ ေနရာေကာင္းသျဖင့္ ဟိုတယ္ေဆာက္ရန္ (သို႔) လက္လႊဲေရာင္းခ်ရန္ျဖစ္ပါသည္။
YIG သည္ လယ္ယာသံုး စက္ကိရိယာထုပ္လုပ္မႈအေတြ႕အၾကဳံမရွိပါ။ ျမန္မာမ်ား လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာမ်ား ထုတ္လုပ္မႈရပ္တန္႔သြားေစရန္ႏွင့္ ေနရာကို ဦး၍ ေရာင္းစားရန္သာ ျဖစ္ပါသည္။ စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈ ရွိမရွိကို ေစာင့္ၾကည့္ပါ။

ဥပမာ(၃) မေကြး(ပြင့္ျဖဴ)ဝါစက္႐ံုကိုလည္း YIG သို႔ ငွားရမ္းထားပါသည္။ထုပ္လုပ္မႈရပ္ထားပါသည္။
ဥပမာ(၄) သဃၤန္းကြၽန္းဆီသန္႔စက္႐ံုကိုလည္း YIG သို႔ ငွားရမ္းထားပါသည္။ထုပ္လုပ္မႈရပ္ထားပါသည္။

လုပ္ငန္းမတူေသာ အတတ္ပညာျခင္းမတူေသာေစ်းကြက္ျခင္းမတူေသာ စက္႐ံုမ်ားကို ကုမၸဏီ တစ္ခုတည္းမွ ငွားရမ္း ေနျခင္းသည္ မရိုးသားပါ။ ေနာက္ကြယ္တြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႀကီးႀကီးတစ္ခု ရွိေနပါသည္။ ၎ရည္ရြယ္ခ်က္ကို မျမင္ဘဲ မိမိကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ မိမိမျပဳတ္ခင္ အားလံုးလုပ္သြားမည္ဟု ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တိုင္းျပည္မ်က္ႏွာ ျပည္သူမ်က္ႏွာ ဝန္ထမ္းမ်ားမ်က္ႏွာကို မၾကည့္ဘဲ ထင္ရာစိုင္းေနေသာ ဦးျမင့္လိႈင္သည္ ဝန္ႀကီးေနရာႏွင့္မတန္ဘဲ ႏြားပြဲစားသာ လုပ္သင့္ပါသည္။
စက္႐ံုမ်ားအား ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း မိမိလက္ေအာက္ရွိ ပညာရွင္မ်ား၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၏ အၾကံဥာဏ္မ်ားကို ရယူျခင္းမရွိဘဲ အတင္းအဓမၼ အ႐ႈံးေပၚ ေနသည္ဟု စာရင္းလိမ္ျပခိုင္းကာ မိမိႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးေနပါသည္။ ငွားရမ္းၿပီးေသာ စက္႐ံုမ်ားကိုလည္း စာခ်ဳပ္ပါစည္းကမ္း့ လိုက္နာျခင္း ရွိမရွိ မစစ္ေဆးဘဲ ၎င္းကုမၸဏီအား မည္သို႔အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိဘဲ တစ္႐ံုျပီးေနာက္တစ္႐ံုဆက္တိုက္ ငွားရမ္းေရာင္းခ်လွ်က္ ရွိပါသည္။ဦးျမင့္လိႈင္၏ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ား
ဦးျမင့္လိႈင္သည္ မိမိပိုင္(သို႔)မိမိႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ သူတစ္ပါး လယ္ယာေျမမ်ားကို အဓမၼသိမ္းယူထားပါသည္။ ျမင့္ေဇယ်ာကုမၸဏီသည္ ဦးျမင့္လိႈင္ပိုင္ ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး ဂ်ာနယ္မ်ားက ေရးၾကသျဖင့္ ဆန္းမြန္းစတား (Sun Moon Star) နာမည္ေျပာင္းကာ လိမ္ျပန္ပါသည္။
၎ပိုင္လယ္ယာထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးေရးအား ဌာနပိုင္စက္ယႏၲရားမ်ား၊ ဒီဇယ္ဆီမ်ား၊ ဝန္ထမ္း အင္အားမ်ားကို သံုးစြဲကာ ကိုယ္က်ိဳးရွာပါသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏လယ္ယာကိုလည္း ဌာနပိုင္စက္ယႏၲရားမ်ား၊ ဒီဇယ္ဆီမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အလြဲသံုးစားျပဳကာ ၎ရာထူး တည္ၿမဲေရးအတြက္ ေဖၚလံဖားျပန္ပါသည္။
၎ေနထိုင္မည့္ အိမ္ကိုလည္း ၎ေအာက္မွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားအား တစ္ေယာက္တစ္မ်ိဳးစီ လုပ္ခိုင္းပါသည္။
စပါးေစ်းက်၍ ေတာင္သူမ်ား ဒုကၡေရာက္ေနခ်ိန္တြင္ စပါးအထြက္တိုး အေၾကာင္းျပကာ တတ္သိပညာရွင္မ်ားအား ေဘးခ်ိတ္ၿပီး ႏိုင္ငံပိုင္သတင္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမ်ားတြင္ ၎နာမည္ ပါေရးအတြက္ မတတ္မသိဘဲ ထင္ရာစိုင္းကာ ေတာင္သူမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အတင္းအဓမၼ စပါးစိုက္ခိုင္းကာ နာမည္ေကာင္းရရန္ ႀကိဳးစားေနပါသည္။ 
သေဘာေကာင္း၊ ေစတနာေကာင္း တိုင္းျပည္အက်ိဳးလိုလား၍ အားနာတတ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးအား လိမ္လည္ လွည့္ျဖား ေနပါသည္။
ဌာနလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း တတ္သိပညာရွင္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၏ အၾကံဥာဏ္မ်ားကို ရယူျခင္းမရွိဘဲ ယခင္ေခတ္ေဟာင္းကလို တစ္ေသြးတစ္သံတစ္မိန္႔ျဖင့္ ကပ္ပါးကုမၸဏီမ်ားအလိုက် မိမိကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ အဆင္ျခင္မဲ့စြာ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ဌာနတြင္း ဒီမိုကေရစီ ဆိတ္သုဥ္းေနပါသည္။
ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားမွ ဝန္ႀကီးဌာနအား လက္ေဆာင္ေပးေသာ စက္ယႏၲရားမ်ားကိုလည္း မိမိပိုင္ကုမၸဏီ မိမိ၏လယ္ယာထဲတြင္ ဌာနစက္သံုးဆီမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိေနပါသည္။
ဦးၿမင့္လိွႈင္သည္မိမိႏွင့္မိမိဆက္စပ္သူမ်ားပိုင္လယ္ယာမ်ားကိုဌာနမွစက္ယႏၱရားမ်ား၊ဒီဇယ္ဆီ၊လူအင္အားၿဖင့္ ေျမျပဳျပင္ျပင္ျခင္း၊ ထြန္ယက္ျခင္း အလြဲသုံးစားမႈမွာ (၂)ႏွစ္စာ ခန္႔မွန္းတြက္ၾကည္႔ရာ က်ပ္ သန္း ရွစ္ရာ ခန္႔ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။ ယင္းသတင္းအား (စစစ)မ ွ စံုုစမ္းေဖၚထုတ္ရာစုံစမ္းသူ တာဝန္ခံအရာရွိအေရးယူခံရပါသည္။
ေခတ္ေျပာင္းစနစ္ ေျပာင္းေသာ္လည္း မေျပာင္းလဲေသာ ဦးျမင့္လိႈင္၊ မိဘအေမြေပးထားေသာ ခိုင္းႏြားအား လုပ္ကိုင္မစားတတ္ဘဲ ေရတို မိမိအက်ိဳးအတြက္ သားသတ္သမားလက္သို႔ အပ္ေသာ အဆင္ျခင္နည္းေသာ လူတစ္ေယာက္ႏွင့္တူေသာ ဦးျမင့္လိႈင္သည္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဟူေသာ ရာထူးႏွင့္ ထိုက္တန္ပါ၏ေလာဟု သမၼတႏွင့္ အစိုးရတစ္ဖြဲ႕လံုး စဥ္းစားေဆြးေႏြးရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ငါးခံုးမတစ္ေကာင္ေၾကာင့္ တစ္ေလွလံုး ပုပ္မည့္ကိန္းမဆိုက္ခင္ ေဆာင္ရြက္ၾကေစလိုပါသည္။

လယ္/ဆည္မွ အျငိမ္းစားဝန္ထမ္းတဦး

လယ္သမားေတြကို အေၾကြးဆပ္စရာရိွလို႔ ထမင္း တနပ္ပဲစားၾကဆိုတဲ႔ ျမင္႔႔လိုင္
မင္းအခုေျဖရွင္းရင္ရွင္း မရွင္းရင္ မင္းကိုရွင္းမယ္႔ သူေတြ သန္းနဲ႔ခ်ီ...ရိွတယ္

လည္ယာ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ၾကီး ဦးျမင့္လႈိင္ အလြဲသုုံးစားမႈမ်ား
လယ္/ဆည္မွ အျငိမ္းစားဝန္ထမ္းတဦး၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၆၊ ၂၀၁၃
၂ဝ၁၅ မတိုင္မီ ျပည္သူပိုင္စက္႐ံုမ်ားကို ငွားရမ္းေရာင္းစားျခင္းႏွင့္ ဌာနမွ စက္-ယႏၲရား-ဆီ-လုပ္သားအင္အားမ်ားကို ကိုယ္က်ိဳးရွာ အလြဲသံုးစားအစြမ္းကုန္လုပ္ေနေသာ လယ္ယာႏွင့္ဆည္ေျမာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးျမင့္လိႈင္
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးျမင့္လိႈင္သည္ လယ္/ဆည္ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ စက္႐ံု- အလုပ္႐ံုမ်ား ေျမေနရာမ်ားကို အ႐ႈံးေပၚေနသည့္ဟု အေၾကာင္းျပကာ လာဘ္ ေပးေသာ တ႐ုတ္ေနာက္ေက်ာျပဳ ကုမၸဏီမ်ားအား ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေရး ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ အေဆာတလ်င္ ႏွစ္ရွည္ငွားရမ္း ေရာင္းခ်၍ အလြဲသံုးစား ျပဳေနပါသည္။
ဦးျမင့္လိႈင္သည္ ၎ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တ႐ုတ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳထားသည့္Young Investment Group Industry Co.,Ltd (YIG) အား ၎၏ ဝန္ႀကီး ဌာနလက္ေအာက္ရွိ စက္႐ံု အမ်ားအျပားအား ႏွစ္ရွည္ငွားရမ္း ထား ပါသည္။
- စက္႐ံုမ်ားအား ငွားရမ္းရာတြင္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဘဲ သတင္းစာထဲမွ တင္ဒါေခၚကာ အခ်ိန္(၇)ရက္သာ ေပး၍ ငွားရမ္းပါသည္။ ငွားရမ္းမည့္ကုမၸဏီမွလည္း တင္ဒါေၾကာ္ျငာ မပါမွီကပင္ ေျမတိုင္းျခင္း၊ အျခားႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအား တစ္ဆင့္ျပန္လည္ျပသျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းသည္ နဂိုကပင္ စည္းဝါး႐ိုက္ထားမွန္း သိသာေနပါသည္။
- ဝန္ႀကီးဦးျမင့္လိႈင္သည္ မိဘအေမြေပးထားေသာ ခိုင္းႏြားမ်ားကို အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးမခ်ဘဲ မသံုးတတ္ဘဲ သားသတ္သမားလက္သို႔ ေရာင္းခ်စားေသာက္ေနသူႏွွင္႕တူေသာ ျပည္ဖ်က္ကိုယ္က်ိဳး ရွာသူျဖစ္ေနပါသည္။

ဥပမာ(၁) ပ်ဥ္းမပင္ပန္ကာႀကိဳးစက္႐ံု (ျမန္မာ့စက္မႈလုပ္ငန္းသံုးရာဘာ ပစၥည္းစက္႐ံု)ကို အ႐ႈံးေပၚသည္ဟု အေၾကာင္းျပကာ( YIG) သို႔ တစ္လလွ်င္ ၂၅သိန္းႏွင့္ ငွားရမ္းထားပါသည္။ ၂ဝ၁၁ ဧၿပီလမွ စတင္ ငွားရမ္းထားၿပီး စက္႐ံုမွာ ယခုထိ ျပန္လည္လည္ပတ္ျခင္းမရွိဘဲ စက္႐ံုအား ပိတ္ထား ျခင္းမွာ ျမန္မာတို႔၏ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းအား ပိတ္ထားၿပီး တ႐ုတ္ပစၥည္းမ်ား သြင္းႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ေနသလား ထင္မွတ္ရပါသည္။
၎စက္႐ံုသည္ ယခင္က လယ္ယာသံုးတာယာမ်ား ၊ ပန္ကာႀကိဳးမ်ားကို စြမ္းအားျပည့္ ထုတ္လုပ္ေနေသာ စက္႐ံုျဖစ္ၿပီး ရပ္နားထားသည္မွာ (၁)ႏွစ္ခြဲ ေက်ာ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ကိုင္မစားတတ္ေသာ ဝန္ႀကီးသည္ အဆင္ျခင္မဲ့စြာ မိမိကိုယ္က်ိဳးအတြက္ ငွားရမ္းေရာင္းစားလိုက္ပါသည္။
စက္႐ံုရပ္ထားျခင္းသည္ ငွားရမ္းစဥ္က စာခ်ဳပ္ပါစည္းကမ္းႏွင့္ မကိုက္ညီပါ။ တုိင္းျပည္၏ GDP က်ဆင္းေစပါသည္။ သို႔ေသာ္လဲ မိမိပိုက္ဆံရၿပီးျဖစ္၍ မည္သို႔မွ် အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိဘဲ YIG မွ လက္ၫွိဳးထိုးသမွ် အကုန္ငွား ရမ္း၍ ကိုယ္က်ိဳးရွာေန ပါသည္။

ဥပမာ(၂) (၉)မိုင္ အမွတ္(၁) လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာစက္႐ံု သည္လည္း (၁ဝ-၃-၁၉၅၆)ႏွစ္တြင္ သခင္ေက်ာ္ထြန္းမွ အုတ္ျမစ္ခ်ၿပီး ျမန္မာ့စက္မႈလယ္ယာက႑ကို အစဥ္အလာျဖင့္ အက်ိဳးျပဳခဲ့ေသာ စက္႐ံုျဖစ္ပါသည္။ အေမွ်ာ္အျမင္ၾကီးေသာနဳိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားဝန္ၾကီးမ်ား အစဥ္အဆက္ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ခဲ႕ ေသာစက္ရုံျဖစ္ပါသည္။
ယခုလဲ ႏွစ္စဥ္ လယ္ယာသံုးလက္တြန္းထြန္စက္မ်ား ၂ဝဝဝ ေက်ာ္ လုပ္ၿပီး အျမတ္ရအက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းေနေသာ စက္႐ံုျဖစ္ပါသည္။ အဆင္ျခင္မဲ့ေသာ ဦးျမင့္လိႈင္သည္ YIG ကုမၸဏီမွ လိုခ်င္ေနသျဖင့္ စက္႐ံုအ႐ႈံးေပၚေနပါသည္ဟု စာရင္းလိမ္ျပကာ ခိုင္းႏြားအား သားသတ္သမားသို႔ လက္လႊဲေပးႏိုင္ရန္ အသည္းအသန္ ႀကိဳးစား ေနပါသည္။
Young Investment Group Industry Co.,Ltd (YIG) အား သည္ (၉) မိုင္ လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာ စက္႐ံု(၁)ကို လိုခ်င္သည္မွာ လယ္ယာသံုးစက္ ထုတ္လုပ္ရန္မဟုတ္ဘဲ ေနရာေကာင္းသျဖင့္ ဟိုတယ္ေဆာက္ရန္ (သို႔) လက္လႊဲေရာင္းခ်ရန္ျဖစ္ပါသည္။
YIG သည္ လယ္ယာသံုး စက္ကိရိယာထုပ္လုပ္မႈအေတြ႕အၾကဳံမရွိပါ။ ျမန္မာမ်ား လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာမ်ား ထုတ္လုပ္မႈရပ္တန္႔သြားေစရန္ႏွင့္ ေနရာကို ဦး၍ ေရာင္းစားရန္သာ ျဖစ္ပါသည္။ စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈ ရွိမရွိကို ေစာင့္ၾကည့္ပါ။

ဥပမာ(၃) မေကြး(ပြင့္ျဖဴ)ဝါစက္႐ံုကိုလည္းYIG သို႔ ငွားရမ္းထားပါသည္။ထုပ္လုပ္မႈရပ္ထားပါသည္။
ဥပမာ(၄) သဃၤန္းကြၽန္းဆီသန္႔စက္႐ံုကိုလည္း YIG သို႔ ငွားရမ္းထားပါသည္။ထုပ္လုပ္မႈရပ္ထားပါသည္။

လုပ္ငန္းမတူေသာ အတတ္ပညာျခင္းမတူေသာေစ်းကြက္ျခင္းမတူေသာ စက္႐ံုမ်ားကို ကုမၸဏီ တစ္ခုတည္းမွ ငွားရမ္း ေနျခင္းသည္ မရိုးသားပါ။ ေနာက္ကြယ္တြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႀကီးႀကီးတစ္ခု ရွိေနပါသည္။ ၎ရည္ရြယ္ခ်က္ကို မျမင္ဘဲ မိမိကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ မိမိမျပဳတ္ခင္ အားလံုးလုပ္သြားမည္ဟု ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တိုင္းျပည္မ်က္ႏွာ ျပည္သူမ်က္ႏွာ ဝန္ထမ္းမ်ားမ်က္ႏွာကို မၾကည့္ဘဲ ထင္ရာစိုင္းေနေသာ ဦးျမင့္လိႈင္သည္ ဝန္ႀကီးေနရာႏွင့္မတန္ဘဲ ႏြားပြဲစားသာ လုပ္သင့္ပါသည္။
စက္႐ံုမ်ားအား ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း မိမိလက္ေအာက္ရွိ ပညာရွင္မ်ား၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၏ အၾကံဥာဏ္မ်ားကို ရယူျခင္းမရွိဘဲ အတင္းအဓမၼ အ႐ႈံးေပၚ ေနသည္ဟု စာရင္းလိမ္ျပခိုင္းကာ မိမိႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးေနပါသည္။ ငွားရမ္းၿပီးေသာ စက္႐ံုမ်ားကိုလည္း စာခ်ဳပ္ပါစည္းကမ္း့ လိုက္နာျခင္း ရွိမရွိ မစစ္ေဆးဘဲ ၎င္းကုမၸဏီအား မည္သို႔အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိဘဲ တစ္႐ံုျပီးေနာက္တစ္႐ံုဆက္တိုက္ ငွားရမ္းေရာင္းခ်လွ်က္ ရွိပါသည္။ဦးျမင့္လိႈင္၏ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ား
ဦးျမင့္လိႈင္သည္ မိမိပိုင္(သို႔)မိမိႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ သူတစ္ပါး လယ္ယာေျမမ်ားကို အဓမၼသိမ္းယူထားပါသည္။ ျမင့္ေဇယ်ာကုမၸဏီသည္ ဦးျမင့္လိႈင္ပိုင္ ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး ဂ်ာနယ္မ်ားက ေရးၾကသျဖင့္ ဆန္းမြန္းစတား (Sun Moon Star) နာမည္ေျပာင္းကာ လိမ္ျပန္ပါသည္။
၎ပိုင္လယ္ယာထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးေရးအား ဌာနပိုင္စက္ယႏၲရားမ်ား၊ ဒီဇယ္ဆီမ်ား၊ ဝန္ထမ္း အင္အားမ်ားကို သံုးစြဲကာ ကိုယ္က်ိဳးရွာပါသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏လယ္ယာကိုလည္း ဌာနပိုင္စက္ယႏၲရားမ်ား၊ ဒီဇယ္ဆီမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အလြဲသံုးစားျပဳကာ ၎ရာထူး တည္ၿမဲေရးအတြက္ ေဖၚလံဖားျပန္ပါသည္။
၎ေနထိုင္မည့္ အိမ္ကိုလည္း ၎ေအာက္မွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားအား တစ္ေယာက္တစ္မ်ိဳးစီ လုပ္ခိုင္းပါသည္။
စပါးေစ်းက်၍ ေတာင္သူမ်ား ဒုကၡေရာက္ေနခ်ိန္တြင္ စပါးအထြက္တိုး အေၾကာင္းျပကာ တတ္သိပညာရွင္မ်ားအား ေဘးခ်ိတ္ၿပီး ႏိုင္ငံပိုင္သတင္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမ်ားတြင္ ၎နာမည္ ပါေရးအတြက္ မတတ္မသိဘဲ ထင္ရာစိုင္းကာ ေတာင္သူမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အတင္းအဓမၼ စပါးစိုက္ခိုင္းကာ နာမည္ေကာင္းရရန္ ႀကိဳးစားေနပါသည္။
သေဘာေကာင္း၊ ေစတနာေကာင္း တိုင္းျပည္အက်ိဳးလိုလား၍ အားနာတတ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးအား လိမ္လည္ လွည့္ျဖား ေနပါသည္။
ဌာနလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း တတ္သိပညာရွင္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၏ အၾကံဥာဏ္မ်ားကို ရယူျခင္းမရွိဘဲ ယခင္ေခတ္ေဟာင္းကလို တစ္ေသြးတစ္သံတစ္မိန္႔ျဖင့္ ကပ္ပါးကုမၸဏီမ်ားအလိုက် မိမိကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ အဆင္ျခင္မဲ့စြာ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ဌာနတြင္း ဒီမိုကေရစီ ဆိတ္သုဥ္းေနပါသည္။
ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားမွ ဝန္ႀကီးဌာနအား လက္ေဆာင္ေပးေသာ စက္ယႏၲရားမ်ားကိုလည္း မိမိပိုင္ကုမၸဏီ မိမိ၏လယ္ယာထဲတြင္ ဌာနစက္သံုးဆီမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိေနပါသည္။
ဦးၿမင့္လိွႈင္သည္မိမိႏွင့္မိမိဆက္စပ္သူမ်ားပိုင္လယ္ယာမ်ားကိုဌာနမွစက္ယႏၱရားမ်ား၊ဒီဇယ္ဆီ၊လူအင္အားၿဖင့္ ေျမျပဳျပင္ျပင္ျခင္း၊ ထြန္ယက္ျခင္း အလြဲသုံးစားမႈမွာ (၂)ႏွစ္စာ ခန္႔မွန္းတြက္ၾကည္႔ရာ က်ပ္ သန္း ရွစ္ရာ ခန္႔ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။ ယင္းသတင္းအား (စစစ)မ ွ စံုုစမ္းေဖၚထုတ္ရာစုံစမ္းသူ တာဝန္ခံအရာရွိအေရးယူခံရပါသည္။
ေခတ္ေျပာင္းစနစ္ ေျပာင္းေသာ္လည္း မေျပာင္းလဲေသာ ဦးျမင့္လိႈင္၊ မိဘအေမြေပးထားေသာ ခိုင္းႏြားအား လုပ္ကိုင္မစားတတ္ဘဲ ေရတို မိမိအက်ိဳးအတြက္ သားသတ္သမားလက္သို႔ အပ္ေသာ အဆင္ျခင္နည္းေသာ လူတစ္ေယာက္ႏွင့္တူေသာ ဦးျမင့္လိႈင္သည္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဟူေသာ ရာထူးႏွင့္ ထိုက္တန္ပါ၏ေလာဟု သမၼတႏွင့္ အစိုးရတစ္ဖြဲ႕လံုး စဥ္းစားေဆြးေႏြးရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ငါးခံုးမတစ္ေကာင္ေၾကာင့္ တစ္ေလွလံုး ပုပ္မည့္ကိန္းမဆိုက္ခင္ ေဆာင္ရြက္ၾကေစလိုပါသည္။

လယ္/ဆည္မွ အျငိမ္းစားဝန္ထမ္းတဦး

No comments:

Post a Comment